ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
4 7.55
4 7.55
13 24.53
4 7.55
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
2  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
20 13.16
11 7.24
31 20.39
0 0.00
0 0.00
90 59.21
62 40.79%
3  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
148 10.53
67 4.77
315 22.42
0 0.00
0 0.00
875 62.28
530 37.72%
4  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 367
37 10.08
26 7.08
19 5.18
34 9.26
22 5.99
229 62.40
138 37.60%
5  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 64
2 3.13
3 4.69
8 12.50
1 1.56
6 9.38
44 68.75
20 31.25%
6  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 153
10 6.54
0 0.00
9 5.88
16 10.46
11 7.19
107 69.93
46 30.07%
7  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 105
8 7.62
1 0.95
17 16.19
5 4.76
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
8  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 143
12 8.39
12 8.39
14 9.79
4 2.80
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
9  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
6 6.98
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
10  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
11  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
4 6.35
5 7.94
45 71.43
18 28.57%
12  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 141
9 6.38
8 5.67
8 5.67
7 4.96
5 3.55
104 73.76
37 26.24%
13  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
1 2.17
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
14  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
15  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
16  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 129
10 7.75
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
17  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 63
3 4.76
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
18  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
19  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 63
2 3.17
4 6.35
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
20  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
21  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 185
9 4.86
7 3.78
14 7.57
6 3.24
4 2.16
145 78.38
40 21.62%
22  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
20 6.94
13 4.51
20 6.94
9 3.13
0 0.00
226 78.47
62 21.53%
23  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
1 2.38
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
24  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
3 1.95
16 10.39
2 1.30
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
25  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 49
1 2.04
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
26  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
8 5.67
3 2.13
5 3.55
7 4.96
5 3.55
113 80.14
28 19.86%
27  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 82
5 6.10
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
28  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 171
7 4.09
4 2.34
20 11.70
2 1.17
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
29  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 151
4 2.65
5 3.31
20 13.25
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
30  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 106
2 1.89
3 2.83
13 12.26
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
31  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
32  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
33  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 110
4 3.64
3 2.73
12 10.91
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
34  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
35  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
36  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 162
11 6.79
4 2.47
11 6.79
1 0.62
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
37  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
8 8.00
84 84.00
16 16.00%
38  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 100
5 5.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
39  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 88
2 2.27
3 3.41
6 6.82
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
40  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 89
8 8.99
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
41  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 230
15 6.52
7 3.04
4 1.74
4 1.74
5 2.17
195 84.78
35 15.22%
42  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
43  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 129
10 7.75
2 1.55
7 5.43
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
44  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
3 3.66
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
45  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
46  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 72
1 1.39
2 2.78
4 5.56
0 0.00
3 4.17
62 86.11
10 13.89%
47  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 125
4 3.20
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
48  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 420
11 2.62
14 3.33
16 3.81
12 2.86
0 0.00
367 87.38
53 12.62%
49  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 135
9 6.67
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
50  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
51  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
52  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
53  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 78
4 5.13
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
55  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 129
0 0.00
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
56  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
57  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
22 1.67
17 1.29
32 2.44
20 1.52
32 2.44
1191 90.64
123 9.36%
58  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 164
0 0.00
7 4.27
8 4.88
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
59  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
60  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
61  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 100
3 3.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
62  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
63  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
1 0.83
2 1.65
115 95.04
6 4.96%
64  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
65  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
66  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
67  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
68  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,396 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  480 5.11
เตี้ย  259 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  895 9.53
ผอมและเตี้ย  155 1.65
อ้วนและเตี้ย  113 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,494 79.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,902 คน


20.24%


Powered By www.thaieducation.net