ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองครุ 530
60 11.32
41 7.74
128 24.15
29 5.47
60 11.32
212 40.00
318 60.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 219
12 5.48
8 3.65
36 16.44
20 9.13
48 21.92
95 43.38
124 56.62%
3  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 155
20 12.90
5 3.23
28 18.06
14 9.03
17 10.97
71 45.81
84 54.19%
4  โรงเรียนเอกชัย 1819
152 8.36
96 5.28
452 24.85
37 2.03
188 10.34
894 49.15
925 50.85%
5  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 205
22 10.73
9 4.39
21 10.24
31 15.12
20 9.76
102 49.76
103 50.24%
6  โรงเรียนวัดบางพลี 84
10 11.90
10 11.90
12 14.29
2 2.38
5 5.95
45 53.57
39 46.43%
7  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 147
10 6.80
7 4.76
39 26.53
7 4.76
4 2.72
80 54.42
67 45.58%
8  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 363
18 4.96
21 5.79
31 8.54
39 10.74
52 14.33
202 55.65
161 44.35%
9  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 207
37 17.87
18 8.70
32 15.46
0 0.00
0 0.00
120 57.97
87 42.03%
10  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 376
31 8.24
31 8.24
55 14.63
25 6.65
11 2.93
223 59.31
153 40.69%
11  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 460
31 6.74
16 3.48
68 14.78
53 11.52
19 4.13
273 59.35
187 40.65%
12  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 230
19 8.26
22 9.57
38 16.52
12 5.22
0 0.00
139 60.43
91 39.57%
13  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 431
30 6.96
6 1.39
58 13.46
36 8.35
39 9.05
262 60.79
169 39.21%
14  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
10 5.99
7 4.19
18 10.78
24 14.37
6 3.59
102 61.08
65 38.92%
15  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2111
127 6.02
98 4.64
541 25.63
45 2.13
0 0.00
1300 61.58
811 38.42%
16  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 536
24 4.48
26 4.85
38 7.09
50 9.33
64 11.94
334 62.31
202 37.69%
17  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 453
28 6.18
5 1.10
89 19.65
45 9.93
0 0.00
286 63.13
167 36.87%
18  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 110
8 7.27
9 8.18
17 15.45
5 4.55
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
19  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 130
13 10.00
5 3.85
21 16.15
6 4.62
1 0.77
84 64.62
46 35.38%
20  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 166
15 9.04
11 6.63
26 15.66
5 3.01
1 0.60
108 65.06
58 34.94%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 929
34 3.66
27 2.91
98 10.55
61 6.57
99 10.66
610 65.66
319 34.34%
22  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1470
50 3.40
24 1.63
162 11.02
81 5.51
186 12.65
967 65.78
503 34.22%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 729
32 4.39
37 5.08
72 9.88
44 6.04
62 8.50
482 66.12
247 33.88%
24  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 256
9 3.52
11 4.30
32 12.50
15 5.86
19 7.42
170 66.41
86 33.59%
25  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 316
19 6.01
8 2.53
48 15.19
13 4.11
15 4.75
213 67.41
103 32.59%
26  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1440
88 6.11
31 2.15
222 15.42
50 3.47
74 5.14
975 67.71
465 32.29%
27  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 148
6 4.05
3 2.03
33 22.30
5 3.38
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
28  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 121
12 9.92
3 2.48
22 18.18
0 0.00
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
29  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 597
18 3.02
23 3.85
57 9.55
35 5.86
53 8.88
411 68.84
186 31.16%
30  โรงเรียนบ้านคลองตัน 219
13 5.94
14 6.39
34 15.53
5 2.28
0 0.00
153 69.86
66 30.14%
31  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 125
5 4.00
5 4.00
27 21.60
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
32  โรงเรียนบ้านโคก 165
2 1.21
15 9.09
27 16.36
3 1.82
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
33  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 706
26 3.68
24 3.40
95 13.46
13 1.84
43 6.09
505 71.53
201 28.47%
34  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 155
11 7.10
2 1.29
30 19.35
1 0.65
0 0.00
111 71.61
44 28.39%
35  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 149
8 5.37
8 5.37
22 14.77
4 2.68
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
36  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 170
5 2.94
10 5.88
26 15.29
4 2.35
1 0.59
124 72.94
46 27.06%
37  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 177
11 6.21
4 2.26
31 17.51
0 0.00
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
38  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 131
10 7.63
4 3.05
13 9.92
4 3.05
3 2.29
97 74.05
34 25.95%
39  โรงเรียนวัดบางปลา 810
37 4.57
22 2.72
136 16.79
11 1.36
2 0.25
602 74.32
208 25.68%
40  โรงเรียนบ้านคลองแค 630
38 6.03
33 5.24
75 11.90
11 1.75
2 0.32
471 74.76
159 25.24%
41  โรงเรียนวัดนาขวาง 68
9 13.24
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนวัดศรีเมือง 632
39 6.17
22 3.48
91 14.40
5 0.79
0 0.00
475 75.16
157 24.84%
43  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 408
10 2.45
9 2.21
51 12.50
13 3.19
18 4.41
307 75.25
101 24.75%
44  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 227
24 10.57
14 6.17
17 7.49
1 0.44
0 0.00
171 75.33
56 24.67%
45  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 127
8 6.30
0 0.00
23 18.11
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
46  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 377
23 6.10
15 3.98
50 13.26
1 0.27
1 0.27
287 76.13
90 23.87%
47  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 321
16 4.98
8 2.49
50 15.58
1 0.31
0 0.00
246 76.64
75 23.36%
48  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 127
3 2.36
2 1.57
23 18.11
1 0.79
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
49  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 150
7 4.67
0 0.00
17 11.33
6 4.00
4 2.67
116 77.33
34 22.67%
50  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 130
2 1.54
6 4.62
17 13.08
4 3.08
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
51  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 202
15 7.43
2 0.99
28 13.86
0 0.00
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
52  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 72
5 6.94
0 0.00
9 12.50
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
53  โรงเรียนวัดนางสาว 907
33 3.64
18 1.98
147 16.21
1 0.11
0 0.00
708 78.06
199 21.94%
54  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 119
1 0.84
1 0.84
20 16.81
3 2.52
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
55  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 51
4 7.84
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
40 78.43
11 21.57%
56  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 161
9 5.59
7 4.35
15 9.32
2 1.24
1 0.62
127 78.88
34 21.12%
57  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 221
8 3.62
5 2.26
29 13.12
3 1.36
1 0.45
175 79.19
46 20.81%
58  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
15 14.85
3 2.97
3 2.97
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
59  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 82
5 6.10
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
60  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 378
36 9.52
0 0.00
26 6.88
11 2.91
5 1.32
300 79.37
78 20.63%
61  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 325
15 4.62
11 3.38
35 10.77
5 1.54
1 0.31
258 79.38
67 20.62%
62  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 60
0 0.00
0 0.00
12 20.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
63  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 904
22 2.43
42 4.65
108 11.95
1 0.11
1 0.11
730 80.75
174 19.25%
64  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 161
2 1.24
4 2.48
23 14.29
1 0.62
1 0.62
130 80.75
31 19.25%
65  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1232
72 5.84
48 3.90
117 9.50
0 0.00
0 0.00
995 80.76
237 19.24%
66  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 149
2 1.34
7 4.70
10 6.71
9 6.04
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
67  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 59
3 5.08
2 3.39
5 8.47
0 0.00
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
68  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 92
4 4.35
0 0.00
10 10.87
3 3.26
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
69  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 66
0 0.00
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
70  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 66
7 10.61
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
71  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 208
15 7.21
6 2.88
13 6.25
1 0.48
0 0.00
173 83.17
35 16.83%
72  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
73  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 114
1 0.88
4 3.51
14 12.28
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
74  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
75  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 327
20 6.12
3 0.92
26 7.95
3 0.92
1 0.31
274 83.79
53 16.21%
76  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 966
25 2.59
20 2.07
104 10.77
0 0.00
0 0.00
817 84.58
149 15.42%
77  โรงเรียนวัดหนองบัว 85
2 2.35
0 0.00
10 11.76
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
78  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
79  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
80  โรงเรียนวัดโรงเข้ 114
2 1.75
0 0.00
12 10.53
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
81  โรงเรียนทํานบแพ้ว 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
82  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 123
3 2.44
2 1.63
8 6.50
1 0.81
2 1.63
107 86.99
16 13.01%
83  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 501
0 0.00
4 0.80
56 11.18
4 0.80
1 0.20
436 87.03
65 12.97%
84  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 195
0 0.00
3 1.54
18 9.23
4 2.05
0 0.00
170 87.18
25 12.82%
85  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 208
4 1.92
5 2.40
5 2.40
4 1.92
8 3.85
182 87.50
26 12.50%
86  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 104
5 4.81
5 4.81
3 2.88
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
87  โรงเรียนบ้านสันดาบ 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
1 1.19
2 2.38
75 89.29
9 10.71%
88  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 530
12 2.26
7 1.32
25 4.72
6 1.13
6 1.13
474 89.43
56 10.57%
89  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 334
11 3.29
3 0.90
18 5.39
0 0.00
2 0.60
300 89.82
34 10.18%
90  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 535
14 2.62
0 0.00
40 7.48
0 0.00
0 0.00
481 89.91
54 10.09%
91  โรงเรียนวัดชัยมงคล 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
7 5.56
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
92  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 176
4 2.27
1 0.57
9 5.11
1 0.57
1 0.57
160 90.91
16 9.09%
93  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 305
0 0.00
0 0.00
15 4.92
11 3.61
0 0.00
279 91.48
26 8.52%
94  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
95  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 272
13 4.78
2 0.74
3 1.10
3 1.10
0 0.00
251 92.28
21 7.72%
96  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 149
2 1.34
1 0.67
8 5.37
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
97  โรงเรียนวังนกไข่ 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
98  โรงเรียน วัดศิริมงคล 140
3 2.14
2 1.43
5 3.57
0 0.00
0 0.00
130 92.86
10 7.14%
99  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 111
1 0.90
3 2.70
2 1.80
1 0.90
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
101  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 420
4 0.95
4 0.95
11 2.62
0 0.00
0 0.00
401 95.48
19 4.52%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 743
5 0.67
0 0.00
5 0.67
0 0.00
1 0.13
732 98.52
11 1.48%

 

จำนวนนักเรียน  33,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,678 4.97
เตี้ย  1,074 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,440 13.16
ผอมและเตี้ย  969 2.87
อ้วนและเตี้ย  1,155 3.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,430 72.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,316 คน


27.61%


Powered By www.thaieducation.net