ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 74
58 78.38
2 2.70
9 12.16
5 6.76
0 0.00
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 127
85 66.93
4 3.15
12 9.45
3 2.36
0 0.00
23 18.11
104 81.89%
3  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 65
23 35.38
12 18.46
10 15.38
3 4.62
0 0.00
17 26.15
48 73.85%
4  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 83
28 33.73
13 15.66
15 18.07
0 0.00
0 0.00
27 32.53
56 67.47%
5  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 132
19 14.39
13 9.85
14 10.61
17 12.88
15 11.36
54 40.91
78 59.09%
6  โรงเรียนวัดบางบอน 218
49 22.48
12 5.50
44 20.18
0 0.00
0 0.00
113 51.83
105 48.17%
7  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 129
22 17.05
17 13.18
17 13.18
5 3.88
0 0.00
68 52.71
61 47.29%
8  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 217
18 8.29
15 6.91
37 17.05
12 5.53
15 6.91
120 55.30
97 44.70%
9  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 767
70 9.13
15 1.96
104 13.56
85 11.08
68 8.87
425 55.41
342 44.59%
10  โรงเรียนวัดสระด่าน 157
26 16.56
10 6.37
28 17.83
3 1.91
0 0.00
90 57.32
67 42.68%
11  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
3 5.77
2 3.85
8 15.38
6 11.54
2 3.85
31 59.62
21 40.38%
12  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 152
15 9.87
3 1.97
11 7.24
18 11.84
14 9.21
91 59.87
61 40.13%
13  โรงเรียนวัดโภคาราม 191
27 14.14
11 5.76
30 15.71
3 1.57
1 0.52
119 62.30
72 37.70%
14  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 38
5 13.16
3 7.89
5 13.16
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
15  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 325
23 7.08
12 3.69
63 19.38
5 1.54
8 2.46
214 65.85
111 34.15%
16  โรงเรียนวัดคอกวัว 30
2 6.67
2 6.67
4 13.33
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
17  โรงเรียนวัดทับกระดาน 207
13 6.28
19 9.18
17 8.21
8 3.86
11 5.31
139 67.15
68 32.85%
18  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 275
47 17.09
13 4.73
26 9.45
3 1.09
0 0.00
186 67.64
89 32.36%
19  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
7 6.86
9 8.82
4 3.92
9 8.82
4 3.92
69 67.65
33 32.35%
20  โรงเรียนวัดคลองตัน 124
9 7.26
0 0.00
27 21.77
2 1.61
2 1.61
84 67.74
40 32.26%
21  โรงเรียนวัดจำปา 184
20 10.87
10 5.43
26 14.13
3 1.63
0 0.00
125 67.93
59 32.07%
22  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 110
12 10.91
5 4.55
16 14.55
2 1.82
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
23  โรงเรียนวัดสระพังลาน 158
8 5.06
7 4.43
24 15.19
7 4.43
3 1.90
109 68.99
49 31.01%
24  โรงเรียนวัดหนองหลุม 84
12 14.29
1 1.19
13 15.48
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
25  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 123
7 5.69
10 8.13
8 6.50
7 5.69
6 4.88
85 69.11
38 30.89%
26  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 36
1 2.78
0 0.00
10 27.78
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
27  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 110
11 10.00
4 3.64
15 13.64
3 2.73
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
28  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 77
4 5.19
6 7.79
3 3.90
4 5.19
6 7.79
54 70.13
23 29.87%
29  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 81
2 2.47
7 8.64
15 18.52
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
30  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 72
2 2.78
1 1.39
18 25.00
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
31  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 110
9 8.18
4 3.64
19 17.27
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 104
20 19.23
1 0.96
7 6.73
1 0.96
1 0.96
74 71.15
30 28.85%
33  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 530
61 11.51
21 3.96
64 12.08
4 0.75
1 0.19
379 71.51
151 28.49%
34  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 158
12 7.59
8 5.06
15 9.49
10 6.33
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
35  โรงเรียนบ้านนเรศ 155
7 4.52
11 7.10
26 16.77
0 0.00
0 0.00
111 71.61
44 28.39%
36  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 186
22 11.83
3 1.61
19 10.22
8 4.30
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
37  โรงเรียนวัดนันทวัน 90
8 8.89
1 1.11
15 16.67
0 0.00
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
38  โรงเรียนบ้านสระหลวง 98
8 8.16
11 11.22
8 8.16
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
39  โรงเรียนบ้านบัวขาว 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
40  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
41  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 72
17 23.61
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
42  โรงเรียนวัดชีธาราม 95
6 6.32
4 4.21
15 15.79
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
43  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
44  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 166
3 1.81
0 0.00
37 22.29
2 1.20
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
45  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 84
3 3.57
2 2.38
16 19.05
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
46  โรงเรียนพลับพลาไชย 229
29 12.66
4 1.75
24 10.48
0 0.00
0 0.00
172 75.11
57 24.89%
47  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 73
1 1.37
0 0.00
17 23.29
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
48  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 146
5 3.42
1 0.68
21 14.38
9 6.16
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
49  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 225
3 1.33
4 1.78
47 20.89
1 0.44
0 0.00
170 75.56
55 24.44%
50  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 111
8 7.21
7 6.31
7 6.31
4 3.60
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
51  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
8 8.42
0 0.00
15 15.79
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
52  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 91
4 4.40
2 2.20
8 8.79
2 2.20
6 6.59
69 75.82
22 24.18%
53  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 63
5 7.94
2 3.17
7 11.11
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
54  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 105
6 5.71
0 0.00
19 18.10
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
55  โรงเรียนบ้านหัวเขา 59
13 22.03
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
56  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1411
62 4.39
34 2.41
229 16.23
5 0.35
3 0.21
1078 76.40
333 23.60%
57  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 99
6 6.06
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
58  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 108
10 9.26
5 4.63
10 9.26
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
59  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 91
6 6.59
3 3.30
11 12.09
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
60  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 105
5 4.76
1 0.95
0 0.00
9 8.57
9 8.57
81 77.14
24 22.86%
61  โรงเรียนวัดกกม่วง 92
2 2.17
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
62  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 40
1 2.50
1 2.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
63  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 58
5 8.62
0 0.00
6 10.34
0 0.00
2 3.45
45 77.59
13 22.41%
64  โรงเรียนบ้านหัววัง 240
14 5.83
18 7.50
20 8.33
1 0.42
0 0.00
187 77.92
53 22.08%
65  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 542
27 4.98
10 1.85
78 14.39
3 0.55
1 0.18
423 78.04
119 21.96%
66  โรงเรียนวัดรางกร่าง 137
8 5.84
4 2.92
11 8.03
4 2.92
3 2.19
107 78.10
30 21.90%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 220
10 4.55
9 4.09
11 5.00
11 5.00
7 3.18
172 78.18
48 21.82%
68  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 140
9 6.43
11 7.86
5 3.57
5 3.57
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
69  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 170
8 4.71
6 3.53
22 12.94
0 0.00
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
70  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 171
14 8.19
6 3.51
14 8.19
2 1.17
0 0.00
135 78.95
36 21.05%
71  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 101
8 7.92
0 0.00
13 12.87
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
72  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 248
12 4.84
9 3.63
30 12.10
0 0.00
0 0.00
197 79.44
51 20.56%
73  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 322
23 7.14
10 3.11
29 9.01
3 0.93
0 0.00
257 79.81
65 20.19%
74  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 110
10 9.09
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
75  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 90
4 4.44
0 0.00
13 14.44
0 0.00
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
76  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
77  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 125
18 14.40
0 0.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 165
1 0.61
1 0.61
17 10.30
1 0.61
12 7.27
133 80.61
32 19.39%
79  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 99
5 5.05
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
80  โรงเรียนวัดบางสาม 163
11 6.75
4 2.45
15 9.20
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
81  โรงเรียนบ้านหนองจิก 139
8 5.76
3 2.16
13 9.35
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
82  โรงเรียนวัดดอนสงวน 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
83  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 144
4 2.78
3 2.08
10 6.94
5 3.47
3 2.08
119 82.64
25 17.36%
85  โรงเรียนบ้านยมเบือ 90
0 0.00
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
86  โรงเรียนวัดหนองหลอด 103
6 5.83
2 1.94
9 8.74
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
87  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 104
9 8.65
1 0.96
7 6.73
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
88  โรงเรียนบ้านทะเลบก 118
3 2.54
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
89  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
9 6.29
0 0.00
3 2.10
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
90  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1160
22 1.90
27 2.33
116 10.00
19 1.64
0 0.00
976 84.14
184 15.86%
91  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 111
3 2.70
0 0.00
13 11.71
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
92  โรงเรียนวัดหนองแจง 153
9 5.88
4 2.61
10 6.54
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
93  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 153
13 8.50
0 0.00
9 5.88
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
94  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 329
13 3.95
12 3.65
22 6.69
0 0.00
0 0.00
282 85.71
47 14.29%
95  โรงเรียนวัดยางยี่แส 152
2 1.32
2 1.32
14 9.21
2 1.32
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
96  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
97  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 136
6 4.41
1 0.74
8 5.88
0 0.00
2 1.47
119 87.50
17 12.50%
98  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 78
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
100  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
101  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 136
2 1.47
2 1.47
8 5.88
3 2.21
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
102  โรงเรียนสองพี่น้อง 121
5 4.13
0 0.00
7 5.79
1 0.83
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
103  โรงเรียนบ้านโป่ง 94
5 5.32
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
104  โรงเรียนวัดท่าจัด 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
105  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
106  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 156
4 2.56
4 2.56
5 3.21
1 0.64
2 1.28
140 89.74
16 10.26%
107  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 88
1 1.14
0 0.00
6 6.82
2 2.27
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
108  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 9.68
56 90.32
6 9.68%
109  โรงเรียนวัดดอนสุโข 96
0 0.00
1 1.04
8 8.33
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
110  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
111  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 278
7 2.52
0 0.00
10 3.60
8 2.88
0 0.00
253 91.01
25 8.99%
112  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
113  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
114  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
2 2.67
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
115  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
116  โรงเรียนวัดช่องลม 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
117  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 234
3 1.28
3 1.28
11 4.70
0 0.00
0 0.00
217 92.74
17 7.26%
118  โรงเรียนวัดหัวกลับ 144
3 2.08
0 0.00
5 3.47
2 1.39
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
119  โรงเรียนวัดสระยายโสม 159
0 0.00
0 0.00
9 5.66
0 0.00
2 1.26
148 93.08
11 6.92%
120  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 224
2 0.89
6 2.68
4 1.79
1 0.45
2 0.89
209 93.30
15 6.70%
121  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
122  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
123  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
124  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
125  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
126  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 200
3 1.50
1 0.50
5 2.50
1 0.50
0 0.00
190 95.00
10 5.00%
127  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
128  โรงเรียนวัดคณฑี 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
129  โรงเรียนบ้านหนองแหน 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
130  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 144
2 1.39
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
138 95.83
6 4.17%
131  โรงเรียนวัดจันทราวาส 88
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
132  โรงเรียนวัดท่าข้าม 173
0 0.00
0 0.00
3 1.73
0 0.00
0 0.00
170 98.27
3 1.73%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,569 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,353 6.91
เตี้ย  553 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,083 10.64
ผอมและเตี้ย  366 1.87
อ้วนและเตี้ย  222 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,992 76.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,577 คน


23.39%


Powered By www.thaieducation.net