ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 53
8 15.09
4 7.55
7 13.21
2 3.77
1 1.89
31 58.49
22 41.51%
2  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 151
20 13.25
0 0.00
40 26.49
0 0.00
0 0.00
91 60.26
60 39.74%
3  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147
15 10.20
2 1.36
36 24.49
5 3.40
0 0.00
89 60.54
58 39.46%
4  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33
4 12.12
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
5  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62
1 1.61
3 4.84
19 30.65
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
6  โรงเรียนบ้านหนองบอน 41
4 9.76
0 0.00
11 26.83
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
7  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 323
30 9.29
47 14.55
33 10.22
5 1.55
0 0.00
208 64.40
115 35.60%
8  โรงเรียนกฤษณา 99
3 3.03
3 3.03
11 11.11
3 3.03
13 13.13
66 66.67
33 33.33%
9  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 69
6 8.70
2 2.90
13 18.84
2 2.90
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
10  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57
3 5.26
0 0.00
16 28.07
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
11  โรงเรียนวัดสาลี 136
6 4.41
2 1.47
19 13.97
18 13.24
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
12  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 95
3 3.16
3 3.16
20 21.05
3 3.16
2 2.11
64 67.37
31 32.63%
13  โรงเรียนวัดจำปี 126
9 7.14
7 5.56
23 18.25
2 1.59
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
14  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 136
9 6.62
9 6.62
23 16.91
2 1.47
1 0.74
92 67.65
44 32.35%
15  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
2 4.26
2 4.26
11 23.40
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
16  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 102
9 8.82
3 2.94
13 12.75
7 6.86
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
17  โรงเรียนวัดลานคา 99
3 3.03
2 2.02
25 25.25
1 1.01
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
18  โรงเรียนวัดหนองเพียร 75
8 10.67
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
19  โรงเรียนวัดยาง 125
6 4.80
1 0.80
27 21.60
4 3.20
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
20  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 126
6 4.76
8 6.35
15 11.90
6 4.76
3 2.38
88 69.84
38 30.16%
21  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 74
8 10.81
0 0.00
13 17.57
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
22  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128
3 2.34
7 5.47
27 21.09
1 0.78
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
23  โรงเรียนวัดบึงคา 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
3 9.68
22 70.97
9 29.03%
24  โรงเรียนวัดดอนขาด 49
2 4.08
0 0.00
12 24.49
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
25  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 247
13 5.26
5 2.02
47 19.03
3 1.21
1 0.40
178 72.06
69 27.94%
26  โรงเรียนวัดสามจุ่น 115
9 7.83
3 2.61
19 16.52
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
27  โรงเรียนวัดอู่ยา 130
10 7.69
3 2.31
23 17.69
0 0.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
28  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 150
20 13.33
6 4.00
11 7.33
3 2.00
1 0.67
109 72.67
41 27.33%
29  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 66
3 4.55
2 3.03
12 18.18
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
30  โรงเรียนวัดดาว 147
11 7.48
5 3.40
7 4.76
7 4.76
10 6.80
107 72.79
40 27.21%
31  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37
4 10.81
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
32  โรงเรียนวัดแก้ว 104
3 2.88
2 1.92
23 22.12
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
33  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 175
15 8.57
8 4.57
18 10.29
4 2.29
2 1.14
128 73.14
47 26.86%
34  โรงเรียนวัดเขาดิน 194
5 2.58
3 1.55
44 22.68
0 0.00
0 0.00
142 73.20
52 26.80%
35  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72
1 1.39
1 1.39
17 23.61
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
36  โรงเรียนบางปลาม้า 111
6 5.41
2 1.80
19 17.12
2 1.80
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
37  โรงเรียนวัดสระประทุม 132
6 4.55
0 0.00
27 20.45
0 0.00
1 0.76
98 74.24
34 25.76%
38  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
39  โรงเรียนวัดโบสถ์ 60
3 5.00
3 5.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
40  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
4 5.80
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
41  โรงเรียนวัดเถรพลาย 106
9 8.49
2 1.89
14 13.21
1 0.94
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
42  โรงเรียนวัดดารา 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
3 6.67
34 75.56
11 24.44%
43  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 111
4 3.60
1 0.90
22 19.82
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
44  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 120
2 1.67
0 0.00
24 20.00
2 1.67
1 0.83
91 75.83
29 24.17%
45  โรงเรียนวัดพระธาตุ 200
13 6.50
6 3.00
29 14.50
0 0.00
0 0.00
152 76.00
48 24.00%
46  โรงเรียนวัดปลายนา 142
11 7.75
4 2.82
17 11.97
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
47  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 125
6 4.80
2 1.60
19 15.20
2 1.60
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
48  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 69
2 2.90
1 1.45
12 17.39
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
49  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 69
4 5.80
5 7.25
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
50  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 71
4 5.63
0 0.00
2 2.82
10 14.08
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
51  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160
4 2.50
3 1.88
28 17.50
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 561
37 6.60
12 2.14
77 13.73
0 0.00
0 0.00
435 77.54
126 22.46%
53  โรงเรียนวัดพังม่วง 86
9 10.47
4 4.65
6 6.98
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
54  โรงเรียนวัดดอนกลาง 77
0 0.00
0 0.00
17 22.08
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
55  โรงเรียนวัดพิหารแดง 109
14 12.84
6 5.50
4 3.67
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
56  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50
3 6.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
57  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 82
0 0.00
0 0.00
9 10.98
8 9.76
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
58  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 187
2 1.07
4 2.14
32 17.11
3 1.60
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
59  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 148
9 6.08
2 1.35
20 13.51
0 0.00
1 0.68
116 78.38
32 21.62%
60  โรงเรียนวัดสวนแตง 575
12 2.09
14 2.43
36 6.26
25 4.35
37 6.43
451 78.43
124 21.57%
61  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 100
1 1.00
1 1.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
62  โรงเรียนวัดสามทอง 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49
0 0.00
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
64  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
65  โรงเรียนวัดพันตำลึง 50
1 2.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
66  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 115
4 3.48
3 2.61
15 13.04
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
67  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 85
6 7.06
3 3.53
3 3.53
2 2.35
3 3.53
68 80.00
17 20.00%
68  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 86
4 4.65
4 4.65
9 10.47
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
69  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
70  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 98
3 3.06
0 0.00
14 14.29
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
71  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
72  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 88
4 4.55
2 2.27
7 7.95
4 4.55
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
73  โรงเรียนวัดบางจิก 68
3 4.41
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
74  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 130
6 4.62
2 1.54
16 12.31
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
75  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
76  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
77  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2245
59 2.63
18 0.80
332 14.79
0 0.00
0 0.00
1836 81.78
409 18.22%
78  โรงเรียนบ้านรางทอง 72
7 9.72
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
80  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084
64 3.07
20 0.96
287 13.77
0 0.00
0 0.00
1713 82.20
371 17.80%
81  โรงเรียนบางแม่หม้าย 164
7 4.27
10 6.10
6 3.66
4 2.44
2 1.22
135 82.32
29 17.68%
82  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
7 12.07
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
83  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
84  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
5 8.47
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 261
19 7.28
13 4.98
12 4.60
0 0.00
0 0.00
217 83.14
44 16.86%
86  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 96
3 3.13
4 4.17
8 8.33
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 196
12 6.12
0 0.00
19 9.69
1 0.51
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
89  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
90  โรงเรียนวัดคลองโมง 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
91  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 123
1 0.81
4 3.25
11 8.94
3 2.44
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
92  โรงเรียนวัดพร้าว 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
3 7.69
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
93  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 52
2 3.85
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 190
8 4.21
4 2.11
9 4.74
3 1.58
5 2.63
161 84.74
29 15.26%
95  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
96  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 120
11 9.17
1 0.83
5 4.17
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
97  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 81
2 2.47
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
98  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 130
6 4.62
3 2.31
8 6.15
2 1.54
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
99  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 55
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
100  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 139
2 1.44
4 2.88
11 7.91
3 2.16
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
101  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 152
5 3.29
5 3.29
5 3.29
6 3.95
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
102  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
103  โรงเรียนวัดคูบัว 102
6 5.88
3 2.94
5 4.90
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
104  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
105  โรงเรียนวัดหนองโสน 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
106  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 110
4 3.64
4 3.64
6 5.45
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
107  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
108  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
109  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 137
0 0.00
0 0.00
16 11.68
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
110  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
111  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 81
1 1.23
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
112  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
113  โรงเรียนวัดคันทด 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
3 5.26
51 89.47
6 10.53%
114  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
115  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 308
5 1.62
2 0.65
14 4.55
4 1.30
5 1.62
278 90.26
30 9.74%
116  โรงเรียนวัดประชุมชน 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
117  โรงเรียนบ้านหนองขาม 151
6 3.97
1 0.66
7 4.64
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
118  โรงเรียนบ้านดอนโพ 206
0 0.00
0 0.00
19 9.22
0 0.00
0 0.00
187 90.78
19 9.22%
119  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 121
0 0.00
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
120  โรงเรียนวัดเกาะ 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
121  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
4 3.96
4 3.96
92 91.09
9 8.91%
122  โรงเรียนวัดดอนตาล 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
123  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 173
4 2.31
2 1.16
5 2.89
2 1.16
1 0.58
159 91.91
14 8.09%
124  โรงเรียนวัดศุขเกษม 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
125  โรงเรียนวัดช่องลม 232
11 4.74
0 0.00
5 2.16
2 0.86
0 0.00
214 92.24
18 7.76%
126  โรงเรียนวัดเสาธง 189
4 2.12
0 0.00
8 4.23
0 0.00
1 0.53
176 93.12
13 6.88%
127  โรงเรียนวัดบางเลน 117
0 0.00
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
128  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
129  โรงเรียนวัดชีปะขาว 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
130  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
131  โรงเรียนวัดลาดตาล 202
6 2.97
2 0.99
1 0.50
0 0.00
1 0.50
192 95.05
10 4.95%
132  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 111
0 0.00
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
133  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
134  โรงเรียนวัดวังพระนอน 94
0 0.00
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
135  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 321
0 0.00
0 0.00
3 0.93
0 0.00
6 1.87
312 97.20
9 2.80%

 

จำนวนนักเรียน  18,855 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.04
เตี้ย  359 1.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,215 11.75
ผอมและเตี้ย  215 1.14
อ้วนและเตี้ย  121 0.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,184 80.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,671 คน


19.47%


Powered By www.thaieducation.net