ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 149 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสอง 123
14 11.38
14 11.38
20 16.26
12 9.76
10 8.13
53 43.09
70 56.91%
2  โรงเรียนวัดนาน้อย 81
2 2.47
9 11.11
20 24.69
10 12.35
3 3.70
37 45.68
44 54.32%
3  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 106
13 12.26
13 12.26
22 20.75
5 4.72
0 0.00
53 50.00
53 50.00%
4  โรงเรียนวัดสะแกงาม 52
9 17.31
6 11.54
11 21.15
0 0.00
0 0.00
26 50.00
26 50.00%
5  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 157
26 16.56
22 14.01
11 7.01
16 10.19
1 0.64
81 51.59
76 48.41%
6  โรงเรียนวัดหนองแหน 226
27 11.95
15 6.64
37 16.37
13 5.75
17 7.52
117 51.77
109 48.23%
7  โรงเรียนบ้านหินแร่ 292
71 24.32
18 6.16
36 12.33
10 3.42
3 1.03
154 52.74
138 47.26%
8  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 212
17 8.02
17 8.02
38 17.92
15 7.08
6 2.83
119 56.13
93 43.87%
9  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 236
25 10.59
17 7.20
33 13.98
9 3.81
16 6.78
136 57.63
100 42.37%
10  โรงเรียนวัดบางกระดาน 41
3 7.32
2 4.88
12 29.27
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
11  โรงเรียนวัดหนองปรือ 17
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
12  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 127
6 4.72
5 3.94
14 11.02
13 10.24
14 11.02
75 59.06
52 40.94%
13  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 118
12 10.17
18 15.25
13 11.02
5 4.24
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
14  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 139
20 14.39
10 7.19
22 15.83
4 2.88
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
15  โรงเรียนวัดคูมอญ 51
7 13.73
6 11.76
6 11.76
1 1.96
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
16  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 289
25 8.65
30 10.38
24 8.30
18 6.23
14 4.84
178 61.59
111 38.41%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 331
50 15.11
37 11.18
27 8.16
12 3.63
1 0.30
204 61.63
127 38.37%
18  โรงเรียนวัดดอนท่านา 138
25 18.12
10 7.25
13 9.42
4 2.90
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
19  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 270
20 7.41
30 11.11
14 5.19
21 7.78
15 5.56
170 62.96
100 37.04%
20  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 87
6 6.90
5 5.75
8 9.20
3 3.45
10 11.49
55 63.22
32 36.78%
21  โรงเรียนวัดบางตลาด 105
13 12.38
6 5.71
10 9.52
2 1.90
5 4.76
69 65.71
36 34.29%
22  โรงเรียนสุวรรณคีรี 124
4 3.23
1 0.81
35 28.23
1 0.81
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
23  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 402
60 14.93
40 9.95
32 7.96
0 0.00
0 0.00
270 67.16
132 32.84%
24  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 136
14 10.29
9 6.62
8 5.88
5 3.68
8 5.88
92 67.65
44 32.35%
25  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 163
19 11.66
8 4.91
12 7.36
10 6.13
2 1.23
112 68.71
51 31.29%
26  โรงเรียนวัดธารพูด 212
11 5.19
13 6.13
41 19.34
0 0.00
0 0.00
147 69.34
65 30.66%
27  โรงเรียนวัดแปลงยาว 111
11 9.91
8 7.21
6 5.41
8 7.21
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
28  โรงเรียนวัดหนองเสือ 172
9 5.23
2 1.16
37 21.51
2 1.16
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
29  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 90
4 4.44
9 10.00
10 11.11
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
30  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 129
7 5.43
8 6.20
21 16.28
1 0.78
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
31  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 126
25 19.84
2 1.59
6 4.76
3 2.38
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
32  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 60
8 13.33
1 1.67
6 10.00
2 3.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
33  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 159
10 6.29
0 0.00
35 22.01
0 0.00
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
34  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 186
19 10.22
7 3.76
23 12.37
3 1.61
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
35  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 319
15 4.70
15 4.70
23 7.21
26 8.15
9 2.82
231 72.41
88 27.59%
36  โรงเรียนวัดชำป่างาม 376
24 6.38
18 4.79
22 5.85
24 6.38
15 3.99
273 72.61
103 27.39%
37  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2561
157 6.13
43 1.68
416 16.24
35 1.37
31 1.21
1879 73.37
682 26.63%
38  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 83
5 6.02
2 2.41
8 9.64
7 8.43
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
39  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 130
14 10.77
5 3.85
14 10.77
1 0.77
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
40  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 233
10 4.29
10 4.29
35 15.02
1 0.43
2 0.86
175 75.11
58 24.89%
41  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 238
18 7.56
6 2.52
34 14.29
1 0.42
0 0.00
179 75.21
59 24.79%
42  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 206
14 6.80
8 3.88
20 9.71
7 3.40
2 0.97
155 75.24
51 24.76%
43  โรงเรียนวัดหัวสวน 120
7 5.83
8 6.67
10 8.33
4 3.33
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
44  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 83
5 6.02
4 4.82
4 4.82
3 3.61
4 4.82
63 75.90
20 24.10%
45  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 252
23 9.13
12 4.76
19 7.54
4 1.59
1 0.40
193 76.59
59 23.41%
46  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 308
5 1.62
3 0.97
49 15.91
15 4.87
0 0.00
236 76.62
72 23.38%
47  โรงเรียนวัดต้นตาล 185
18 9.73
7 3.78
17 9.19
0 0.00
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
48  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 163
9 5.52
11 6.75
14 8.59
3 1.84
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
49  โรงเรียนวัดสามแยก 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
50  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 223
11 4.93
7 3.14
30 13.45
1 0.45
0 0.00
174 78.03
49 21.97%
51  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 201
15 7.46
12 5.97
16 7.96
1 0.50
0 0.00
157 78.11
44 21.89%
52  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 169
14 8.28
5 2.96
17 10.06
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
53  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 46
3 6.52
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
54  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
55  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 201
15 7.46
7 3.48
13 6.47
5 2.49
3 1.49
158 78.61
43 21.39%
56  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 171
4 2.34
6 3.51
12 7.02
10 5.85
4 2.34
135 78.95
36 21.05%
57  โรงเรียนบ้านนา 168
7 4.17
10 5.95
16 9.52
2 1.19
0 0.00
133 79.17
35 20.83%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
7 5.79
7 5.79
3 2.48
4 3.31
4 3.31
96 79.34
25 20.66%
59  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
6 4.41
5 3.68
10 7.35
4 2.94
3 2.21
108 79.41
28 20.59%
60  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 102
5 4.90
9 8.82
7 6.86
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
61  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 185
22 11.89
8 4.32
7 3.78
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
62  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
2 1.27
1 0.64
27 17.20
1 0.64
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
63  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 102
0 0.00
0 0.00
18 17.65
2 1.96
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
64  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 207
12 5.80
4 1.93
6 2.90
11 5.31
7 3.38
167 80.68
40 19.32%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 156
6 3.85
16 10.26
8 5.13
0 0.00
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
66  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 78
3 3.85
1 1.28
11 14.10
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
67  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 428
14 3.27
23 5.37
19 4.44
19 4.44
7 1.64
346 80.84
82 19.16%
68  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
69  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 166
12 7.23
5 3.01
13 7.83
1 0.60
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
70  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 65
3 4.62
3 4.62
4 6.15
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
71  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
72  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 212
5 2.36
5 2.36
16 7.55
6 2.83
7 3.30
173 81.60
39 18.40%
73  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 181
13 7.18
9 4.97
10 5.52
1 0.55
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
74  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 106
4 3.77
4 3.77
11 10.38
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
75  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 314
21 6.69
14 4.46
9 2.87
11 3.50
1 0.32
258 82.17
56 17.83%
76  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 197
9 4.57
2 1.02
23 11.68
1 0.51
0 0.00
162 82.23
35 17.77%
77  โรงเรียนวัดสนามช้าง 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
78  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
3 4.05
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
79  โรงเรียนวัดสามร่ม 121
12 9.92
2 1.65
7 5.79
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
80  โรงเรียนบ้านชำขวาง 75
2 2.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
81  โรงเรียนวัดหนองบัว 75
2 2.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
2 2.67
62 82.67
13 17.33%
82  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 112
2 1.79
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
83  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 142
1 0.70
7 4.93
16 11.27
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
84  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 71
3 4.23
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
85  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 203
15 7.39
11 5.42
2 0.99
2 0.99
4 1.97
169 83.25
34 16.75%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 175
4 2.29
0 0.00
23 13.14
2 1.14
0 0.00
146 83.43
29 16.57%
87  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 369
21 5.69
0 0.00
40 10.84
0 0.00
0 0.00
308 83.47
61 16.53%
88  โรงเรียนบ้านวังคู 101
4 3.96
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
89  โรงเรียนวัดพงษาราม 135
7 5.19
4 2.96
10 7.41
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
90  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 65
0 0.00
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
91  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 166
8 4.82
11 6.63
5 3.01
1 0.60
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
92  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 9.45
7 5.51
108 85.04
19 14.96%
93  โรงเรียนบางพะเนียง 67
2 2.99
1 1.49
6 8.96
0 0.00
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
94  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
95  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 197
11 5.58
6 3.05
11 5.58
1 0.51
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
96  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 730
23 3.15
17 2.33
37 5.07
11 1.51
11 1.51
631 86.44
99 13.56%
97  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 214
7 3.27
2 0.93
18 8.41
2 0.93
0 0.00
185 86.45
29 13.55%
98  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 82
8 9.76
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
99  โรงเรียนบ้านท่าซุง 217
11 5.07
10 4.61
7 3.23
0 0.00
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
100  โรงเรียนวัดหินดาษ 194
4 2.06
1 0.52
18 9.28
2 1.03
0 0.00
169 87.11
25 12.89%
101  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 117
6 5.13
6 5.13
3 2.56
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
102  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 87
1 1.15
4 4.60
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
103  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 231
7 3.03
3 1.30
17 7.36
2 0.87
0 0.00
202 87.45
29 12.55%
104  โรงเรียนวัดสระสองตอน 97
6 6.19
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
105  โรงเรียนวัดหัวไทร 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
2 2.41
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
106  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 95
2 2.11
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
107  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 109
4 3.67
2 1.83
5 4.59
1 0.92
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
108  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 82
0 0.00
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
109  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
110  โรงเรียนวัดวังเย็น 194
10 5.15
4 2.06
4 2.06
2 1.03
1 0.52
173 89.18
21 10.82%
111  โรงเรียนบ้านท่าคาน 125
6 4.80
0 0.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
112  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
89 89.90
10 10.10%
113  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
114  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 150
8 5.33
0 0.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
2 2.78
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
116  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 146
6 4.11
5 3.42
2 1.37
1 0.68
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
117  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 188
6 3.19
8 4.26
2 1.06
1 0.53
1 0.53
170 90.43
18 9.57%
118  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
119  โรงเรียนวัดกกสับ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
120  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
121  โรงเรียนวัดบางโรง 93
0 0.00
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
122  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 129
2 1.55
1 0.78
6 4.65
2 1.55
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
123  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 86
4 4.65
0 0.00
2 2.33
0 0.00
1 1.16
79 91.86
7 8.14%
124  โรงเรียนวัดบางคา 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
125  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
126  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
127  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
128  โรงเรียนวัดดอนทอง 159
0 0.00
0 0.00
7 4.40
1 0.63
3 1.89
148 93.08
11 6.92%
129  โรงเรียนวัดวังกะจะ 49
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
130  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
131  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 407
6 1.47
3 0.74
9 2.21
3 0.74
2 0.49
384 94.35
23 5.65%
132  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
133  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 135
1 0.74
0 0.00
5 3.70
0 0.00
1 0.74
128 94.81
7 5.19%
134  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
37 94.87
2 5.13%
135  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 163
3 1.84
1 0.61
2 1.23
2 1.23
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
136  โรงเรียนวัดดงยาง 150
0 0.00
0 0.00
5 3.33
2 1.33
0 0.00
143 95.33
7 4.67%
137  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
138  โรงเรียนบ้านหนองคอก 837
14 1.67
4 0.48
15 1.79
5 0.60
0 0.00
799 95.46
38 4.54%
139  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 251
3 1.20
1 0.40
7 2.79
0 0.00
0 0.00
240 95.62
11 4.38%
140  โรงเรียนบ้านยางแดง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
141  โรงเรียนบ้านปรือวาย 143
2 1.40
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
137 95.80
6 4.20%
142  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 422
4 0.95
2 0.47
6 1.42
2 0.47
1 0.24
407 96.45
15 3.55%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสง 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
144  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 159
3 1.89
0 0.00
2 1.26
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
145  โรงเรียนสียัดพัฒนา 265
2 0.75
0 0.00
6 2.26
0 0.00
0 0.00
257 96.98
8 3.02%
146  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 288
1 0.35
1 0.35
4 1.39
1 0.35
1 0.35
280 97.22
8 2.78%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 495
3 0.61
0 0.00
0 0.00
1 0.20
1 0.20
490 98.99
5 1.01%
148  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,701 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,409 5.48
เตี้ย  859 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,174 8.46
ผอมและเตี้ย  500 1.95
อ้วนและเตี้ย  269 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,490 79.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,211 คน


20.28%


Powered By www.thaieducation.net