ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
13 14.77
11 12.50
0 0.00
0 0.00
64 72.73
0 0.00
88 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 161
17 10.56
13 8.07
21 13.04
30 18.63
34 21.12
46 28.57
115 71.43%
3  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 70
12 17.14
8 11.43
12 17.14
9 12.86
6 8.57
23 32.86
47 67.14%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 29
6 20.69
5 17.24
6 20.69
1 3.45
0 0.00
11 37.93
18 62.07%
5  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
3 11.54
2 7.69
5 19.23
2 7.69
4 15.38
10 38.46
16 61.54%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104
8 7.69
8 7.69
31 29.81
14 13.46
3 2.88
40 38.46
64 61.54%
7  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 808
121 14.98
132 16.34
46 5.69
102 12.62
7 0.87
400 49.50
408 50.50%
8  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 254
22 8.66
2 0.79
37 14.57
24 9.45
39 15.35
130 51.18
124 48.82%
9  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 121
22 18.18
7 5.79
15 12.40
4 3.31
7 5.79
66 54.55
55 45.45%
10  โรงเรียนวัดยางงาม 67
6 8.96
5 7.46
9 13.43
5 7.46
5 7.46
37 55.22
30 44.78%
11  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 184
29 15.76
16 8.70
22 11.96
11 5.98
0 0.00
106 57.61
78 42.39%
12  โรงเรียนมหาราช๗ 295
45 15.25
33 11.19
47 15.93
0 0.00
0 0.00
170 57.63
125 42.37%
13  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 85
14 16.47
6 7.06
10 11.76
3 3.53
2 2.35
50 58.82
35 41.18%
14  โรงเรียนวัดพเนินพลู 83
14 16.87
6 7.23
10 12.05
3 3.61
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
15  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 67
6 8.96
5 7.46
15 22.39
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
16  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 49
10 20.41
4 8.16
3 6.12
2 4.08
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
17  โรงเรียนวัดวังมะนาว 49
6 12.24
0 0.00
12 24.49
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
18  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
5 7.14
8 11.43
9 12.86
2 2.86
3 4.29
43 61.43
27 38.57%
19  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 144
19 13.19
0 0.00
36 25.00
0 0.00
0 0.00
89 61.81
55 38.19%
20  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 105
11 10.48
7 6.67
22 20.95
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
21  โรงเรียนบ้านหนองโก 61
16 26.23
1 1.64
3 4.92
2 3.28
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
22  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
4 4.08
4 4.08
63 64.29
35 35.71%
23  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 149
18 12.08
13 8.72
17 11.41
4 2.68
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
24  โรงเรียนสินแร่สยาม 431
37 8.58
53 12.30
40 9.28
11 2.55
8 1.86
282 65.43
149 34.57%
25  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 267
25 9.36
31 11.61
36 13.48
0 0.00
0 0.00
175 65.54
92 34.46%
26  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 117
8 6.84
2 1.71
16 13.68
7 5.98
7 5.98
77 65.81
40 34.19%
27  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
6 7.50
8 10.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
28  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 39
4 10.26
1 2.56
3 7.69
5 12.82
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
29  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 141
12 8.51
0 0.00
34 24.11
0 0.00
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
30  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
4 8.00
2 4.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
31  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
10 10.99
3 3.30
14 15.38
2 2.20
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 154
18 11.69
6 3.90
13 8.44
12 7.79
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
33  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 217
20 9.22
20 9.22
16 7.37
13 5.99
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
34  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 54
5 9.26
6 11.11
5 9.26
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
35  โรงเรียนบ้านลำพระ 210
11 5.24
3 1.43
13 6.19
23 10.95
16 7.62
144 68.57
66 31.43%
36  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
4 5.71
9 12.86
5 7.14
4 5.71
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
37  โรงเรียนวัดเหนือวน 29
4 13.79
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
38  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 88
9 10.23
9 10.23
4 4.55
5 5.68
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
39  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
53 8.59
57 9.24
14 2.27
52 8.43
6 0.97
435 70.50
182 29.50%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 120
12 10.00
6 5.00
15 12.50
2 1.67
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
41  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 104
11 10.58
3 2.88
13 12.50
3 2.88
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
42  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 118
8 6.78
9 7.63
16 13.56
1 0.85
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
43  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153
27 17.65
1 0.65
16 10.46
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
44  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2774
271 9.77
79 2.85
416 15.00
23 0.83
8 0.29
1977 71.27
797 28.73%
45  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
46  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
47  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 239
22 9.21
9 3.77
35 14.64
1 0.42
0 0.00
172 71.97
67 28.03%
48  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 68
8 11.76
2 2.94
8 11.76
0 0.00
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
49  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
39 14.29
0 0.00
37 13.55
0 0.00
0 0.00
197 72.16
76 27.84%
50  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
6 6.90
3 3.45
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
51  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
2 4.17
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78
9 11.54
3 3.85
8 10.26
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
53  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
14 6.70
23 11.00
18 8.61
1 0.48
0 0.00
153 73.21
56 26.79%
54  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 71
6 8.45
2 2.82
5 7.04
4 5.63
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
55  โรงเรียนบ้านหุบพริก 94
6 6.38
12 12.77
0 0.00
4 4.26
3 3.19
69 73.40
25 26.60%
56  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 117
6 5.13
18 15.38
7 5.98
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
57  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 242
9 3.72
25 10.33
29 11.98
0 0.00
1 0.41
178 73.55
64 26.45%
58  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 129
13 10.08
1 0.78
16 12.40
4 3.10
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
59  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 477
30 6.29
8 1.68
74 15.51
11 2.31
2 0.42
352 73.79
125 26.21%
60  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 84
6 7.14
2 2.38
13 15.48
1 1.19
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
61  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 256
19 7.42
14 5.47
27 10.55
6 2.34
0 0.00
190 74.22
66 25.78%
62  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 452
26 5.75
14 3.10
75 16.59
1 0.22
0 0.00
336 74.34
116 25.66%
63  โรงเรียนวัดเวียงทุน 164
8 4.88
1 0.61
29 17.68
4 2.44
0 0.00
122 74.39
42 25.61%
64  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
4 6.78
3 5.08
7 11.86
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
65  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
66  โรงเรียนบ้านยางคู่ 67
6 8.96
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
67  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 165
5 3.03
12 7.27
20 12.12
1 0.61
1 0.61
126 76.36
39 23.64%
68  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
69  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656
84 5.07
64 3.86
230 13.89
8 0.48
1 0.06
1269 76.63
387 23.37%
70  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
6 7.32
0 0.00
12 14.63
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
71  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 135
6 4.44
10 7.41
11 8.15
4 2.96
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
72  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
11 15.71
2 2.86
2 2.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
73  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277
0 0.00
49 17.69
10 3.61
0 0.00
3 1.08
215 77.62
62 22.38%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76
7 9.21
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
75  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 188
13 6.91
1 0.53
25 13.30
3 1.60
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
76  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
21 8.43
15 6.02
12 4.82
7 2.81
0 0.00
194 77.91
55 22.09%
77  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 59
6 10.17
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
78  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 179
8 4.47
5 2.79
25 13.97
1 0.56
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
79  โรงเรียนบ้านมณีลอย 46
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 97
6 6.19
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
81  โรงเรียนบ้านรางม่วง 74
4 5.41
0 0.00
5 6.76
4 5.41
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
82  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 352
24 6.82
17 4.83
35 9.94
0 0.00
0 0.00
276 78.41
76 21.59%
83  โรงเรียนบ้านหินสี 139
1 0.72
8 5.76
21 15.11
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
84  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
85  โรงเรียนวัดวันดาว 65
2 3.08
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
86  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
2 3.28
3 4.92
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
87  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3179
129 4.06
15 0.47
526 16.55
1 0.03
2 0.06
2506 78.83
673 21.17%
88  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 105
12 11.43
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
89  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 216
6 2.78
7 3.24
29 13.43
3 1.39
0 0.00
171 79.17
45 20.83%
90  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324
9 2.78
17 5.25
30 9.26
9 2.78
2 0.62
257 79.32
67 20.68%
91  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 93
3 3.23
5 5.38
9 9.68
2 2.15
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
92  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 69
3 4.35
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
93  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143
15 10.49
4 2.80
8 5.59
2 1.40
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
94  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 313
12 3.83
30 9.58
19 6.07
0 0.00
2 0.64
250 79.87
63 20.13%
95  โรงเรียน บ้านวังปลา 71
0 0.00
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
96  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 71
4 5.63
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
97  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 305
31 10.16
5 1.64
24 7.87
0 0.00
0 0.00
245 80.33
60 19.67%
98  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
3 5.36
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
99  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
1 0.93
8 7.48
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
100  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 515
24 4.66
2 0.39
75 14.56
0 0.00
0 0.00
414 80.39
101 19.61%
101  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 184
4 2.17
4 2.17
27 14.67
1 0.54
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
102  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
6 6.12
2 2.04
79 80.61
19 19.39%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828
33 3.99
22 2.66
93 11.23
9 1.09
2 0.24
669 80.80
159 19.20%
104  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
105  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
106  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 86
1 1.16
1 1.16
14 16.28
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
107  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 152
1 0.66
3 1.97
22 14.47
2 1.32
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
108  โรงเรียนวัดบางกระ 125
7 5.60
3 2.40
13 10.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
109  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 174
17 9.77
0 0.00
14 8.05
1 0.57
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
110  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 116
6 5.17
-1 -0.86
16 13.79
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
111  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 111
4 3.60
0 0.00
13 11.71
3 2.70
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
112  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450
59 13.11
22 4.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
369 82.00
81 18.00%
113  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
114  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 63
6 9.52
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
115  โรงเรียนวัดอัมพวัน 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
116  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 123
9 7.32
2 1.63
3 2.44
4 3.25
3 2.44
102 82.93
21 17.07%
117  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 283
9 3.18
6 2.12
32 11.31
1 0.35
0 0.00
235 83.04
48 16.96%
118  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 119
6 5.04
2 1.68
12 10.08
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
119  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
7 2.94
5 2.10
27 11.34
0 0.00
0 0.00
199 83.61
39 16.39%
120  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
4 3.23
6 4.84
6 4.84
3 2.42
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
121  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
10 9.26
5 4.63
0 0.00
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
123  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
124  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
4 7.14
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
125  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
126  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 238
8 3.36
7 2.94
18 7.56
0 0.00
0 0.00
205 86.13
33 13.87%
127  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
128  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 95
2 2.11
0 0.00
4 4.21
6 6.32
1 1.05
82 86.32
13 13.68%
129  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
130  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 347
7 2.02
11 3.17
22 6.34
6 1.73
0 0.00
301 86.74
46 13.26%
131  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 166
2 1.20
3 1.81
13 7.83
0 0.00
3 1.81
145 87.35
21 12.65%
132  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 309
6 1.94
5 1.62
24 7.77
3 0.97
1 0.32
270 87.38
39 12.62%
133  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 208
6 2.88
8 3.85
10 4.81
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
134  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 185
4 2.16
4 2.16
15 8.11
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
135  โรงเรียนบ้านท่ายาง 113
4 3.54
0 0.00
9 7.96
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
136  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
137  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 128
3 2.34
3 2.34
9 7.03
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
138  โรงเรียนสีวะรา 77
2 2.60
3 3.90
2 2.60
1 1.30
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
139  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
140  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82
4 4.88
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
141  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
142  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
143  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 56
3 5.36
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
145  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
146  โรงเรียนบ้านไทรงาม 106
2 1.89
3 2.83
1 0.94
2 1.89
1 0.94
97 91.51
9 8.49%
147  โรงเรียนบ้านเขากรวด 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
148  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
149  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
150  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 94
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
151  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
152  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
0 0.00
0 0.00
6 5.77
1 0.96
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
3 2.40
1 0.80
2 1.60
0 0.00
2 1.60
117 93.60
8 6.40%
154  โรงเรียนบ้านกล้วย 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
156  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 151
5 3.31
0 0.00
3 1.99
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
157  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
1 0.45
2 0.90
5 2.24
2 0.90
1 0.45
212 95.07
11 4.93%
158  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
159  โรงเรียนบ้านโป่ง 155
3 1.94
0 0.00
3 1.94
0 0.00
1 0.65
148 95.48
7 4.52%
160  โรงเรียนบ้านพุแค 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
161  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
162  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
165  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านปากสระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 232
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 0
0
0
0
0
0
0
0 %
173  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดหัวป่า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดโพธิศรี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,995 6.58
เตี้ย  1,200 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,339 11.02
ผอมและเตี้ย  549 1.81
อ้วนและเตี้ย  276 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,938 75.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,359 คน


24.29%


Powered By www.thaieducation.net