ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
13 14.77
11 12.50
0 0.00
0 0.00
64 72.73
0 0.00
88 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 161
17 10.56
13 8.07
21 13.04
30 18.63
34 21.12
46 28.57
115 71.43%
3  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 70
12 17.14
8 11.43
12 17.14
9 12.86
6 8.57
23 32.86
47 67.14%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 29
6 20.69
5 17.24
6 20.69
1 3.45
0 0.00
11 37.93
18 62.07%
5  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
3 11.54
2 7.69
5 19.23
2 7.69
4 15.38
10 38.46
16 61.54%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104
8 7.69
8 7.69
31 29.81
14 13.46
3 2.88
40 38.46
64 61.54%
7  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 808
121 14.98
132 16.34
46 5.69
102 12.62
7 0.87
400 49.50
408 50.50%
8  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 254
22 8.66
2 0.79
37 14.57
24 9.45
39 15.35
130 51.18
124 48.82%
9  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 121
22 18.18
7 5.79
15 12.40
4 3.31
7 5.79
66 54.55
55 45.45%
10  โรงเรียนวัดยางงาม 67
6 8.96
5 7.46
9 13.43
5 7.46
5 7.46
37 55.22
30 44.78%
11  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 184
29 15.76
16 8.70
22 11.96
11 5.98
0 0.00
106 57.61
78 42.39%
12  โรงเรียนมหาราช๗ 295
45 15.25
33 11.19
47 15.93
0 0.00
0 0.00
170 57.63
125 42.37%
13  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 85
14 16.47
6 7.06
10 11.76
3 3.53
2 2.35
50 58.82
35 41.18%
14  โรงเรียนวัดพเนินพลู 83
14 16.87
6 7.23
10 12.05
3 3.61
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
15  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 67
6 8.96
5 7.46
15 22.39
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
16  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 49
10 20.41
4 8.16
3 6.12
2 4.08
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
17  โรงเรียนวัดวังมะนาว 49
6 12.24
0 0.00
12 24.49
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
18  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
5 7.14
8 11.43
9 12.86
2 2.86
3 4.29
43 61.43
27 38.57%
19  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 144
19 13.19
0 0.00
36 25.00
0 0.00
0 0.00
89 61.81
55 38.19%
20  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 105
11 10.48
7 6.67
22 20.95
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
21  โรงเรียนบ้านหนองโก 61
16 26.23
1 1.64
3 4.92
2 3.28
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
22  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
4 4.08
4 4.08
63 64.29
35 35.71%
23  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 149
18 12.08
13 8.72
17 11.41
4 2.68
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
24  โรงเรียนสินแร่สยาม 431
37 8.58
53 12.30
40 9.28
11 2.55
8 1.86
282 65.43
149 34.57%
25  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 267
25 9.36
31 11.61
36 13.48
0 0.00
0 0.00
175 65.54
92 34.46%
26  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 117
8 6.84
2 1.71
16 13.68
7 5.98
7 5.98
77 65.81
40 34.19%
27  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
6 7.50
8 10.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
28  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 39
4 10.26
1 2.56
3 7.69
5 12.82
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
29  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 141
12 8.51
0 0.00
34 24.11
0 0.00
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
30  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
4 8.00
2 4.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
31  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
10 10.99
3 3.30
14 15.38
2 2.20
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 154
18 11.69
6 3.90
13 8.44
12 7.79
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
33  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 217
20 9.22
20 9.22
16 7.37
13 5.99
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
34  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 54
5 9.26
6 11.11
5 9.26
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
35  โรงเรียนบ้านลำพระ 210
11 5.24
3 1.43
13 6.19
23 10.95
16 7.62
144 68.57
66 31.43%
36  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
4 5.71
9 12.86
5 7.14
4 5.71
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
37  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 88
9 10.23
9 10.23
4 4.55
5 5.68
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
38  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 335
30 8.96
27 8.06
21 6.27
23 6.87
0 0.00
234 69.85
101 30.15%
39  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
53 8.59
57 9.24
14 2.27
52 8.43
6 0.97
435 70.50
182 29.50%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 120
12 10.00
6 5.00
15 12.50
2 1.67
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
41  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 104
11 10.58
3 2.88
13 12.50
3 2.88
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
42  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 118
8 6.78
9 7.63
16 13.56
1 0.85
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
43  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153
27 17.65
1 0.65
16 10.46
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
44  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2774
271 9.77
79 2.85
416 15.00
23 0.83
8 0.29
1977 71.27
797 28.73%
45  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
46  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
47  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 239
22 9.21
9 3.77
35 14.64
1 0.42
0 0.00
172 71.97
67 28.03%
48  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 68
8 11.76
2 2.94
8 11.76
0 0.00
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
49  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
39 14.29
0 0.00
37 13.55
0 0.00
0 0.00
197 72.16
76 27.84%
50  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
6 6.90
3 3.45
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
51  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
2 4.17
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78
9 11.54
3 3.85
8 10.26
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
53  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
14 6.70
23 11.00
18 8.61
1 0.48
0 0.00
153 73.21
56 26.79%
54  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 71
6 8.45
2 2.82
5 7.04
4 5.63
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
55  โรงเรียนบ้านหุบพริก 94
6 6.38
12 12.77
0 0.00
4 4.26
3 3.19
69 73.40
25 26.60%
56  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 117
6 5.13
18 15.38
7 5.98
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
57  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 242
9 3.72
25 10.33
29 11.98
0 0.00
1 0.41
178 73.55
64 26.45%
58  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 129
13 10.08
1 0.78
16 12.40
4 3.10
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
59  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 477
30 6.29
8 1.68
74 15.51
11 2.31
2 0.42
352 73.79
125 26.21%
60  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 84
6 7.14
2 2.38
13 15.48
1 1.19
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
61  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 256
19 7.42
14 5.47
27 10.55
6 2.34
0 0.00
190 74.22
66 25.78%
62  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 280
13 4.64
11 3.93
38 13.57
10 3.57
0 0.00
208 74.29
72 25.71%
63  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 452
26 5.75
14 3.10
75 16.59
1 0.22
0 0.00
336 74.34
116 25.66%
64  โรงเรียนวัดเวียงทุน 164
8 4.88
1 0.61
29 17.68
4 2.44
0 0.00
122 74.39
42 25.61%
65  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
4 6.78
3 5.08
7 11.86
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
66  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
67  โรงเรียนบ้านยางคู่ 67
6 8.96
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
68  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 165
5 3.03
12 7.27
20 12.12
1 0.61
1 0.61
126 76.36
39 23.64%
69  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
70  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656
84 5.07
64 3.86
230 13.89
8 0.48
1 0.06
1269 76.63
387 23.37%
71  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
6 7.32
0 0.00
12 14.63
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
72  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 135
6 4.44
10 7.41
11 8.15
4 2.96
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
73  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
11 15.71
2 2.86
2 2.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
74  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277
0 0.00
49 17.69
10 3.61
0 0.00
3 1.08
215 77.62
62 22.38%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76
7 9.21
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 188
13 6.91
1 0.53
25 13.30
3 1.60
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
77  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
21 8.43
15 6.02
12 4.82
7 2.81
0 0.00
194 77.91
55 22.09%
78  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 59
6 10.17
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
79  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 179
8 4.47
5 2.79
25 13.97
1 0.56
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
80  โรงเรียนบ้านมณีลอย 46
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 97
6 6.19
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
82  โรงเรียนบ้านรางม่วง 74
4 5.41
0 0.00
5 6.76
4 5.41
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
83  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 352
24 6.82
17 4.83
35 9.94
0 0.00
0 0.00
276 78.41
76 21.59%
84  โรงเรียนบ้านหินสี 139
1 0.72
8 5.76
21 15.11
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
85  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
86  โรงเรียนวัดวันดาว 65
2 3.08
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
87  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
2 3.28
3 4.92
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
88  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3179
129 4.06
15 0.47
526 16.55
1 0.03
2 0.06
2506 78.83
673 21.17%
89  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 105
12 11.43
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
90  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 216
6 2.78
7 3.24
29 13.43
3 1.39
0 0.00
171 79.17
45 20.83%
91  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324
9 2.78
17 5.25
30 9.26
9 2.78
2 0.62
257 79.32
67 20.68%
92  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 93
3 3.23
5 5.38
9 9.68
2 2.15
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
93  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 69
3 4.35
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
94  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143
15 10.49
4 2.80
8 5.59
2 1.40
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
95  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 313
12 3.83
30 9.58
19 6.07
0 0.00
2 0.64
250 79.87
63 20.13%
96  โรงเรียน บ้านวังปลา 71
0 0.00
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
97  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 71
4 5.63
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
98  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 305
31 10.16
5 1.64
24 7.87
0 0.00
0 0.00
245 80.33
60 19.67%
99  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
3 5.36
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
100  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
1 0.93
8 7.48
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
101  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 515
24 4.66
2 0.39
75 14.56
0 0.00
0 0.00
414 80.39
101 19.61%
102  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 184
4 2.17
4 2.17
27 14.67
1 0.54
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
103  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
6 6.12
2 2.04
79 80.61
19 19.39%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828
33 3.99
22 2.66
93 11.23
9 1.09
2 0.24
669 80.80
159 19.20%
105  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
106  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
107  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 86
1 1.16
1 1.16
14 16.28
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
108  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 152
1 0.66
3 1.97
22 14.47
2 1.32
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
109  โรงเรียนวัดบางกระ 125
7 5.60
3 2.40
13 10.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
110  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 174
17 9.77
0 0.00
14 8.05
1 0.57
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
111  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 116
6 5.17
-1 -0.86
16 13.79
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
112  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 111
4 3.60
0 0.00
13 11.71
3 2.70
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
113  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450
59 13.11
22 4.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
369 82.00
81 18.00%
114  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
115  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 63
6 9.52
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
116  โรงเรียนวัดอัมพวัน 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
117  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 123
9 7.32
2 1.63
3 2.44
4 3.25
3 2.44
102 82.93
21 17.07%
118  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 283
9 3.18
6 2.12
32 11.31
1 0.35
0 0.00
235 83.04
48 16.96%
119  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 119
6 5.04
2 1.68
12 10.08
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
120  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
7 2.94
5 2.10
27 11.34
0 0.00
0 0.00
199 83.61
39 16.39%
121  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
4 3.23
6 4.84
6 4.84
3 2.42
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
10 9.26
5 4.63
0 0.00
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
124  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
125  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
2 2.63
2 2.63
6 7.89
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
126  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
4 7.14
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
127  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
128  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 238
8 3.36
7 2.94
18 7.56
0 0.00
0 0.00
205 86.13
33 13.87%
129  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
130  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 95
2 2.11
0 0.00
4 4.21
6 6.32
1 1.05
82 86.32
13 13.68%
131  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
132  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 347
7 2.02
11 3.17
22 6.34
6 1.73
0 0.00
301 86.74
46 13.26%
133  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 166
2 1.20
3 1.81
13 7.83
0 0.00
3 1.81
145 87.35
21 12.65%
134  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 309
6 1.94
5 1.62
24 7.77
3 0.97
1 0.32
270 87.38
39 12.62%
135  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 208
6 2.88
8 3.85
10 4.81
2 0.96
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
136  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 185
4 2.16
4 2.16
15 8.11
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
137  โรงเรียนบ้านท่ายาง 113
4 3.54
0 0.00
9 7.96
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
138  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
139  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 128
3 2.34
3 2.34
9 7.03
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
140  โรงเรียนสีวะรา 77
2 2.60
3 3.90
2 2.60
1 1.30
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
141  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
142  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82
4 4.88
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
143  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
144  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
145  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
146  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 56
3 5.36
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
147  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
148  โรงเรียนบ้านไทรงาม 106
2 1.89
3 2.83
1 0.94
2 1.89
1 0.94
97 91.51
9 8.49%
149  โรงเรียนบ้านเขากรวด 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
150  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
151  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
152  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 94
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
153  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
154  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
0 0.00
0 0.00
6 5.77
1 0.96
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
155  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
3 2.40
1 0.80
2 1.60
0 0.00
2 1.60
117 93.60
8 6.40%
156  โรงเรียนบ้านกล้วย 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
158  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 151
5 3.31
0 0.00
3 1.99
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
159  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
1 0.45
2 0.90
5 2.24
2 0.90
1 0.45
212 95.07
11 4.93%
160  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
161  โรงเรียนบ้านโป่ง 155
3 1.94
0 0.00
3 1.94
0 0.00
1 0.65
148 95.48
7 4.52%
162  โรงเรียนบ้านพุแค 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
163  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
164  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 232
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,036 6.58
เตี้ย  1,240 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,399 10.98
ผอมและเตี้ย  583 1.88
อ้วนและเตี้ย  276 0.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,423 75.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,534 คน


24.34%


Powered By www.thaieducation.net