ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 59
12 20.34
8 13.56
7 11.86
3 5.08
0 0.00
29 49.15
30 50.85%
2  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 39
3 7.69
3 7.69
10 25.64
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
3  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 590
43 7.29
139 23.56
42 7.12
15 2.54
2 0.34
349 59.15
241 40.85%
4  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55
18 32.73
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
5  โรงเรียนบ้านปากดุก 157
12 7.64
10 6.37
30 19.11
5 3.18
0 0.00
100 63.69
57 36.31%
6  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 120
10 8.33
10 8.33
14 11.67
6 5.00
0 0.00
80 66.67
40 33.33%
7  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 63
13 20.63
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
8  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 376
14 3.72
82 21.81
17 4.52
4 1.06
0 0.00
259 68.88
117 31.12%
9  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 961
14 1.46
197 20.50
74 7.70
3 0.31
2 0.21
671 69.82
290 30.18%
10  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96
9 9.38
9 9.38
10 10.42
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
11  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129
5 3.88
12 9.30
17 13.18
3 2.33
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
12  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29
2 6.90
1 3.45
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
13  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 121
7 5.79
6 4.96
20 16.53
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
14  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 22
4 18.18
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
15  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 213
0 0.00
43 20.19
15 7.04
0 0.00
0 0.00
155 72.77
58 27.23%
16  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 70
3 4.29
5 7.14
9 12.86
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
17  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 70
8 11.43
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
18  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 63
2 3.17
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
19  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 78
3 3.85
5 6.41
12 15.38
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
20  โรงเรียนบ้านวังมล 181
6 3.31
5 2.76
36 19.89
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
21  โรงเรียนบ้านซำภู 71
2 2.82
2 2.82
14 19.72
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
22  โรงเรียนบ้านป่าบง 146
13 8.90
15 10.27
9 6.16
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
23  โรงเรียนบ้านหนองยาว 103
6 5.83
4 3.88
15 14.56
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
24  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 190
14 7.37
5 2.63
27 14.21
1 0.53
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
25  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 118
6 5.08
5 4.24
18 15.25
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
26  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
2 2.13
2 2.13
19 20.21
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
27  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 99
7 7.07
3 3.03
13 13.13
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 146
15 10.27
7 4.79
10 6.85
3 2.05
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัว 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
30  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143
9 6.29
9 6.29
15 10.49
1 0.70
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
31  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1126
57 5.06
28 2.49
174 15.45
3 0.27
1 0.09
863 76.64
263 23.36%
32  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61
0 0.00
5 8.20
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
33  โรงเรียนบ้านท่าผู 53
3 5.66
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
34  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 40
4 10.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
35  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49
3 6.12
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
36  โรงเรียนบ้านฝาย 143
10 6.99
6 4.20
13 9.09
3 2.10
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
37  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103
3 2.91
3 2.91
17 16.50
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
38  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60
4 6.67
1 1.67
6 10.00
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
39  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 139
9 6.47
6 4.32
13 9.35
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
40  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
41  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 159
3 1.89
11 6.92
19 11.95
0 0.00
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
42  โรงเรียนบ้านบุ่ง 82
5 6.10
3 3.66
7 8.54
1 1.22
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
43  โรงเรียนบ้านโนนทอง 58
3 5.17
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
44  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 229
10 4.37
10 4.37
27 11.79
0 0.00
0 0.00
182 79.48
47 20.52%
45  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 176
8 4.55
6 3.41
22 12.50
0 0.00
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
46  โรงเรียนบ้านนายาว 158
6 3.80
8 5.06
17 10.76
0 0.00
1 0.63
126 79.75
32 20.25%
47  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 168
5 2.98
8 4.76
20 11.90
0 0.00
1 0.60
134 79.76
34 20.24%
48  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 134
1 0.75
24 17.91
2 1.49
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 333
23 6.91
2 0.60
41 12.31
1 0.30
0 0.00
266 79.88
67 20.12%
50  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135
7 5.19
4 2.96
16 11.85
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 886
32 3.61
96 10.84
42 4.74
4 0.45
1 0.11
711 80.25
175 19.75%
52  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
53  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 108
6 5.56
4 3.70
8 7.41
3 2.78
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
54  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 67
2 2.99
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
55  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86
8 9.30
2 2.33
5 5.81
0 0.00
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
56  โรงเรียนบ้านศิลา 103
3 2.91
3 2.91
13 12.62
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 87
3 3.45
6 6.90
5 5.75
2 2.30
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
58  โรงเรียนบ้านดงขวาง 93
4 4.30
2 2.15
9 9.68
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
59  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187
13 6.95
6 3.21
15 8.02
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
60  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
61  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
2 5.88
28 82.35
6 17.65%
62  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
63  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 122
5 4.10
3 2.46
12 9.84
0 0.00
1 0.82
101 82.79
21 17.21%
64  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 93
4 4.30
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
65  โรงเรียนบ้านวังร่อง 147
9 6.12
0 0.00
16 10.88
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
66  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 142
8 5.63
4 2.82
11 7.75
1 0.70
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
67  โรงเรียนบ้านนาซำ 60
5 8.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
68  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
69  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78
8 10.26
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
70  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 97
3 3.09
4 4.12
9 9.28
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
71  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73
3 4.11
3 4.11
2 2.74
4 5.48
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
72  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
73  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
3 2.46
0 0.00
16 13.11
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
74  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 122
3 2.46
9 7.38
8 6.56
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
75  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 172
5 2.91
4 2.33
18 10.47
1 0.58
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
76  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 74
2 2.70
4 5.41
6 8.11
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
77  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 158
5 3.16
10 6.33
6 3.80
4 2.53
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
78  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 177
7 3.95
5 2.82
16 9.04
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
79  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 111
5 4.50
4 3.60
8 7.21
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
80  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 47
1 2.13
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
81  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 128
4 3.13
4 3.13
11 8.59
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
82  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122
1 0.82
1 0.82
15 12.30
1 0.82
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
83  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
84  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123
2 1.63
3 2.44
13 10.57
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
85  โรงเรียนบ้านโคกมน 225
2 0.89
11 4.89
16 7.11
2 0.89
1 0.44
193 85.78
32 14.22%
86  โรงเรียนวัดศรีทอง 92
2 2.17
2 2.17
5 5.43
4 4.35
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
87  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 163
3 1.84
2 1.23
17 10.43
0 0.00
1 0.61
140 85.89
23 14.11%
88  โรงเรียนบ้านวังขอน 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
89  โรงเรียนบ้านวังกวาง 194
9 4.64
7 3.61
11 5.67
0 0.00
0 0.00
167 86.08
27 13.92%
90  โรงเรียนบ้านสักหลง 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
91  โรงเรียนบ้านวังเวิน 45
2 4.44
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
92  โรงเรียนบ้านหินฮาว 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
93  โรงเรียนบ้านกกโอ 129
4 3.10
4 3.10
7 5.43
0 0.00
2 1.55
112 86.82
17 13.18%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 175
3 1.71
7 4.00
10 5.71
2 1.14
1 0.57
152 86.86
23 13.14%
95  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55
5 9.09
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
97  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 151
2 1.32
4 2.65
13 8.61
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
98  โรงเรียนบ้านจางวาง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
99  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
4 7.02
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
100  โรงเรียนบ้านปากออก 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
101  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 138
8 5.80
1 0.72
7 5.07
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
102  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 70
7 10.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
103  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
4 5.06
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
104  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142
5 3.52
1 0.70
10 7.04
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
105  โรงเรียนบ้านนครเดิด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89
1 11.11%
106  โรงเรียนบ้านหนองเล 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
107  โรงเรียนบ้านกลาง 137
1 0.73
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
108  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
109  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 179
6 3.35
6 3.35
7 3.91
0 0.00
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
110  โรงเรียนบ้านหัวนา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
111  โรงเรียนบ้านวังยาว 113
3 2.65
5 4.42
3 2.65
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
112  โรงเรียนบ้านโสก 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
113  โรงเรียนบ้านท่าโก 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
114  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
10 90.91
1 9.09%
115  โรงเรียนบ้านซำม่วง 90
0 0.00
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
116  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169
2 1.18
4 2.37
6 3.55
0 0.00
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
117  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
118  โรงเรียนบ้านวังบาล 120
2 1.67
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
119  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90
2 2.22
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
120  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
121  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
122  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
123  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
124  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,587 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  691 4.43
เตี้ย  987 6.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,447 9.28
ผอมและเตี้ย  100 0.64
อ้วนและเตี้ย  20 0.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,342 79.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,245 คน


20.82%


Powered By www.thaieducation.net