ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 60
15 25.00
7 11.67
19 31.67
12 20.00
7 11.67
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนวัดท่าปอ 75
17 22.67
12 16.00
20 26.67
10 13.33
6 8.00
10 13.33
65 86.67%
3  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 147
2 1.36
25 17.01
22 14.97
24 16.33
22 14.97
52 35.37
95 64.63%
4  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 233
18 7.73
7 3.00
32 13.73
25 10.73
57 24.46
94 40.34
139 59.66%
5  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
2 8.33
4 16.67
3 12.50
1 4.17
10 41.67
14 58.33%
6  โรงเรียนวัดวังเรือน 172
16 9.30
30 17.44
29 16.86
20 11.63
0 0.00
77 44.77
95 55.23%
7  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 108
20 18.52
1 0.93
27 25.00
5 4.63
0 0.00
55 50.93
53 49.07%
8  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 195
21 10.77
22 11.28
12 6.15
18 9.23
7 3.59
115 58.97
80 41.03%
9  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 231
19 8.23
6 2.60
43 18.61
13 5.63
9 3.90
141 61.04
90 38.96%
10  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
11  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 75
11 14.67
4 5.33
4 5.33
5 6.67
4 5.33
47 62.67
28 37.33%
12  โรงเรียนวัดวังไคร้ 62
9 14.52
6 9.68
5 8.06
3 4.84
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
13  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11
4 36.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
14  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 142
7 4.93
7 4.93
16 11.27
11 7.75
7 4.93
94 66.20
48 33.80%
15  โรงเรียนบ้านวังแดง 98
7 7.14
11 11.22
13 13.27
1 1.02
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
16  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 150
9 6.00
6 4.00
32 21.33
1 0.67
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
17  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 22
2 9.09
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
18  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 107
19 17.76
1 0.93
11 10.28
1 0.93
1 0.93
74 69.16
33 30.84%
19  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 56
6 10.71
5 8.93
4 7.14
2 3.57
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
20  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
23 69.70
10 30.30%
21  โรงเรียนบ้านท่าบัว 87
5 5.75
2 2.30
14 16.09
2 2.30
3 3.45
61 70.11
26 29.89%
22  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 192
38 19.79
9 4.69
7 3.65
3 1.56
0 0.00
135 70.31
57 29.69%
23  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 135
16 11.85
15 11.11
9 6.67
0 0.00
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
24  โรงเรียนวัดเขารวก 157
8 5.10
8 5.10
20 12.74
10 6.37
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
25  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 137
6 4.38
12 8.76
18 13.14
4 2.92
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
26  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 86
8 9.30
0 0.00
9 10.47
0 0.00
8 9.30
61 70.93
25 29.07%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 107
6 5.61
2 1.87
21 19.63
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
28  โรงเรียนวัดวังหว้า 202
12 5.94
14 6.93
28 13.86
3 1.49
1 0.50
144 71.29
58 28.71%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
7 4.90
11 7.69
23 16.08
0 0.00
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
30  โรงเรียนบ้านหนองแขม 106
10 9.43
8 7.55
10 9.43
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
31  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 54
7 12.96
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
32  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 72
5 6.94
0 0.00
15 20.83
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
33  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 106
6 5.66
2 1.89
20 18.87
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
34  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 83
16 19.28
1 1.20
4 4.82
0 0.00
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
35  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
2 8.70
1 4.35
17 73.91
6 26.09%
36  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
1 2.17
1 2.17
34 73.91
12 26.09%
37  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 62
6 9.68
3 4.84
5 8.06
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
38  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 70
3 4.29
2 2.86
12 17.14
0 0.00
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
39  โรงเรียนวัดคลองคูณ 145
14 9.66
0 0.00
22 15.17
1 0.69
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
40  โรงเรียนบ้านไดลึก 113
5 4.42
2 1.77
8 7.08
5 4.42
8 7.08
85 75.22
28 24.78%
41  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
3 3.49
2 2.33
65 75.58
21 24.42%
42  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 111
4 3.60
12 10.81
11 9.91
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัว 75
2 2.67
5 6.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
44  โรงเรียนวัดพร้าว 184
6 3.26
6 3.26
18 9.78
6 3.26
8 4.35
140 76.09
44 23.91%
45  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
46  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 64
4 6.25
0 0.00
8 12.50
2 3.13
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
47  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
2 9.09
17 77.27
5 22.73%
48  โรงเรียนวัดทับหมัน 221
12 5.43
4 1.81
34 15.38
0 0.00
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
49  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 93
8 8.60
1 1.08
5 5.38
0 0.00
7 7.53
72 77.42
21 22.58%
50  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 285
28 9.82
17 5.96
18 6.32
1 0.35
0 0.00
221 77.54
64 22.46%
51  โรงเรียนวัดวังตะกู 104
6 5.77
4 3.85
6 5.77
2 1.92
5 4.81
81 77.88
23 22.12%
52  โรงเรียนวัดวังสำโรง 136
11 8.09
7 5.15
6 4.41
6 4.41
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
53  โรงเรียนวัดคลองข่อย 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
5 13.51
29 78.38
8 21.62%
54  โรงเรียนบ้านเนินแค 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
55  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 62
6 9.68
2 3.23
3 4.84
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
56  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 58
1 1.72
2 3.45
8 13.79
0 0.00
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
57  โรงเรียนวัดหนองสนวน 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
58  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 50
9 18.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 130
2 1.54
4 3.08
7 5.38
6 4.62
7 5.38
104 80.00
26 20.00%
60  โรงเรียนวัดขวาง 88
5 5.68
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
61  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 57
3 5.26
2 3.51
3 5.26
3 5.26
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
62  โรงเรียนวัดเขาทราย 313
15 4.79
8 2.56
31 9.90
5 1.60
1 0.32
253 80.83
60 19.17%
63  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 84
10 11.90
0 0.00
4 4.76
0 0.00
2 2.38
68 80.95
16 19.05%
64  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 55
2 3.64
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
65  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 39
2 5.13
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
66  โรงเรียนบ้านเขาพระ 147
6 4.08
6 4.08
0 0.00
14 9.52
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
67  โรงเรียนวัดเขาส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
68  โรงเรียนวังก้านเหลือง 233
9 3.86
9 3.86
6 2.58
6 2.58
10 4.29
193 82.83
40 17.17%
69  โรงเรียนบ้านเนินทราย 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
4 9.76
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
70  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 101
5 4.95
3 2.97
9 8.91
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
71  โรงเรียนวัดทับปรู 49
0 0.00
1 2.04
4 8.16
3 6.12
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
73  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
74  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 130
7 5.38
4 3.08
8 6.15
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
75  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
22 84.62
4 15.38%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 60
1 1.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
77  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 74
5 6.76
1 1.35
4 5.41
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
78  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
79  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
80  โรงเรียนวัดป่าเรไร 83
3 3.61
4 4.82
2 2.41
3 3.61
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
81  โรงเรียนวัดวังแดง 218
5 2.29
3 1.38
6 2.75
8 3.67
9 4.13
187 85.78
31 14.22%
82  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 910
28 3.08
22 2.42
49 5.38
13 1.43
13 1.43
785 86.26
125 13.74%
83  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 576
19 3.30
16 2.78
16 2.78
12 2.08
13 2.26
500 86.81
76 13.19%
84  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
85  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 96
4 4.17
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
86  โรงเรียนวัดหนองง้าว 32
0 0.00
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
87  โรงเรียนวัดป่าแดง 116
4 3.45
0 0.00
3 2.59
3 2.59
4 3.45
102 87.93
14 12.07%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 244
8 3.28
0 0.00
15 6.15
2 0.82
0 0.00
219 89.75
25 10.25%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 131
5 3.82
4 3.05
2 1.53
0 0.00
2 1.53
118 90.08
13 9.92%
90  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 317
7 2.21
3 0.95
8 2.52
5 1.58
7 2.21
287 90.54
30 9.46%
91  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
92  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
93  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
94  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 97
1 1.03
1 1.03
7 7.22
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
95  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
96  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
1 0.83
1 0.83
8 6.67
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
97  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 77
1 1.30
2 2.60
1 1.30
1 1.30
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
98  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 103
1 0.97
1 0.97
4 3.88
1 0.97
2 1.94
94 91.26
9 8.74%
99  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 94
3 3.19
1 1.06
3 3.19
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
100  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
2 2.38
77 91.67
7 8.33%
101  โรงเรียนวัดวังกระชัน 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
102  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
103  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
104  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 193
4 2.07
2 1.04
3 1.55
3 1.55
2 1.04
179 92.75
14 7.25%
105  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
106  โรงเรียนวัดคงคาราม 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
107  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 103
0 0.00
1 0.97
4 3.88
0 0.00
2 1.94
96 93.20
7 6.80%
108  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 118
4 3.39
2 1.69
2 1.69
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
109  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
110  โรงเรียนวัดชัยศรี 200
3 1.50
1 0.50
7 3.50
1 0.50
0 0.00
188 94.00
12 6.00%
111  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
112  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 155
2 1.29
2 1.29
2 1.29
2 1.29
1 0.65
146 94.19
9 5.81%
113  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
114  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
115  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
116  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 103
2 1.94
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
3 3.33
86 95.56
4 4.44%
118  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 93
2 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.15
89 95.70
4 4.30%
119  โรงเรียนบ้านบึงลี 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
120  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
121  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
122  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1225
3 0.24
2 0.16
5 0.41
6 0.49
8 0.65
1201 98.04
24 1.96%
123  โรงเรียนวัดโพทะเล 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
124  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,425 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  703 4.87
เตี้ย  438 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,060 7.35
ผอมและเตี้ย  323 2.24
อ้วนและเตี้ย  277 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,624 80.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,801 คน


19.42%


Powered By www.thaieducation.net