ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 125
9 7.20
13 10.40
18 14.40
5 4.00
5 4.00
75 60.00
50 40.00%
2  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 42
0 0.00
3 7.14
10 23.81
3 7.14
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
3  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 332
23 6.93
18 5.42
41 12.35
19 5.72
25 7.53
206 62.05
126 37.95%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 132
11 8.33
7 5.30
31 23.48
0 0.00
0 0.00
83 62.88
49 37.12%
5  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 78
17 21.79
3 3.85
7 8.97
1 1.28
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
6  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 23
5 21.74
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
7  โรงเรียนบ้านท่าแห 81
11 13.58
0 0.00
16 19.75
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
8  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 99
2 2.02
8 8.08
21 21.21
0 0.00
1 1.01
67 67.68
32 32.32%
9  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 93
17 18.28
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
10  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 174
17 9.77
9 5.17
25 14.37
0 0.00
1 0.57
122 70.11
52 29.89%
11  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 205
4 1.95
5 2.44
51 24.88
1 0.49
0 0.00
144 70.24
61 29.76%
12  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 148
18 12.16
6 4.05
18 12.16
2 1.35
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
13  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 116
6 5.17
0 0.00
27 23.28
0 0.00
1 0.86
82 70.69
34 29.31%
14  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 140
5 3.57
11 7.86
22 15.71
2 1.43
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
15  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 137
17 12.41
2 1.46
20 14.60
1 0.73
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
16  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 290
20 6.90
17 5.86
45 15.52
1 0.34
1 0.34
206 71.03
84 28.97%
17  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 38
3 7.89
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
18  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 25
3 12.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
19  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 50
5 10.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
20  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 68
3 4.41
1 1.47
15 22.06
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
21  โรงเรียนวัดบ้านนา 64
6 9.38
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
22  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 482
35 7.26
14 2.90
78 16.18
0 0.00
1 0.21
354 73.44
128 26.56%
23  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
24  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 109
8 7.34
5 4.59
14 12.84
1 0.92
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
25  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
2 3.39
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
26  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
13 10.66
6 4.92
11 9.02
1 0.82
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
27  โรงเรียนวัดหนองหลวง 123
5 4.07
5 4.07
4 3.25
9 7.32
8 6.50
92 74.80
31 25.20%
28  โรงเรียนบ้านหนองโสน 385
21 5.45
36 9.35
33 8.57
5 1.30
2 0.52
288 74.81
97 25.19%
29  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 98
8 8.16
5 5.10
9 9.18
2 2.04
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 62
5 8.06
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
31  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 50
7 14.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
32  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 63
3 4.76
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
33  โรงเรียนบึงสีไฟ 38
4 10.53
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
34  โรงเรียนวัดเนินพยอม 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
35  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 72
4 5.56
1 1.39
12 16.67
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
36  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
37  โรงเรียนวัดคลองโนน 105
5 4.76
6 5.71
7 6.67
5 4.76
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
38  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 35
2 5.71
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
39  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 136
0 0.00
6 4.41
13 9.56
12 8.82
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 158
15 9.49
8 5.06
8 5.06
5 3.16
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
41  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 31
2 6.45
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
42  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 40
1 2.50
2 5.00
4 10.00
1 2.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
43  โรงเรียนบ้านนิคม 166
4 2.41
7 4.22
24 14.46
2 1.20
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
44  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 72
6 8.33
0 0.00
9 12.50
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
45  โรงเรียนวัดหนองหลุม 63
0 0.00
3 4.76
8 12.70
3 4.76
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
46  โรงเรียนวัดฆะมัง 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
47  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 101
8 7.92
0 0.00
10 9.90
3 2.97
1 0.99
79 78.22
22 21.78%
48  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 264
25 9.47
3 1.14
28 10.61
1 0.38
0 0.00
207 78.41
57 21.59%
49  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 61
0 0.00
2 3.28
11 18.03
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
50  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 123
11 8.94
1 0.81
14 11.38
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
51  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 124
2 1.61
6 4.84
18 14.52
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
52  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
3 4.76
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 63
7 11.11
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
54  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 68
0 0.00
1 1.47
13 19.12
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
55  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 155
8 5.16
3 1.94
20 12.90
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
56  โรงเรียนบ้านป่าแซง 121
10 8.26
5 4.13
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
57  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 92
8 8.70
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
58  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
60  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
61  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
62  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 254
9 3.54
10 3.94
30 11.81
0 0.00
0 0.00
205 80.71
49 19.29%
63  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 214
7 3.27
5 2.34
29 13.55
0 0.00
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
64  โรงเรียนบ้านสวนแตง 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 220
3 1.36
5 2.27
34 15.45
0 0.00
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
66  โรงเรียนบ้านปากดง 63
7 11.11
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
67  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18%
68  โรงเรียนบ้านบัวยาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 18.18
9 81.82
2 18.18%
69  โรงเรียนวัดวังแดง 127
2 1.57
2 1.57
19 14.96
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
70  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 94
3 3.19
8 8.51
4 4.26
2 2.13
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 117
2 1.71
1 0.85
18 15.38
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
72  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 56
1 1.79
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
73  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 56
3 5.36
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
74  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
75  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 127
4 3.15
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
76  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
77  โรงเรียนวัดหงษ์ 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
78  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
79  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 160
14 8.75
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
80  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 125
8 6.40
0 0.00
11 8.80
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
81  โรงเรียนบ้านเนินยาว 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
82  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 55
1 1.82
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
83  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
84  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 126
12 9.52
2 1.59
5 3.97
1 0.79
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
85  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 249
0 0.00
0 0.00
22 8.84
17 6.83
0 0.00
210 84.34
39 15.66%
86  โรงเรียนวัดวังตะขบ 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
87  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 115
4 3.48
0 0.00
7 6.09
7 6.09
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
88  โรงเรียนบ้านหนองขาว 262
6 2.29
6 2.29
27 10.31
2 0.76
0 0.00
221 84.35
41 15.65%
89  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 187
5 2.67
5 2.67
18 9.63
1 0.53
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
90  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 65
5 7.69
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
91  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 78
6 7.69
6 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
92  โรงเรียนวัดดงชะพลู 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
93  โรงเรียนวัดดงกลาง 196
20 10.20
1 0.51
6 3.06
2 1.02
1 0.51
166 84.69
30 15.31%
94  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
95  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
96  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 162
4 2.47
8 4.94
4 2.47
4 2.47
4 2.47
138 85.19
24 14.81%
97  โรงเรียนบ้านหัวดง 177
9 5.08
2 1.13
15 8.47
0 0.00
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
98  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 118
3 2.54
4 3.39
9 7.63
0 0.00
1 0.85
101 85.59
17 14.41%
99  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 174
6 3.45
3 1.72
9 5.17
3 1.72
4 2.30
149 85.63
25 14.37%
100  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
101  โรงเรียนวัดเนินปอ 99
0 0.00
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
102  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 72
1 1.39
5 6.94
4 5.56
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
103  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 110
0 0.00
3 2.73
12 10.91
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
104  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 191
5 2.62
5 2.62
15 7.85
1 0.52
0 0.00
165 86.39
26 13.61%
105  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
107  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2058
96 4.66
0 0.00
172 8.36
0 0.00
0 0.00
1790 86.98
268 13.02%
108  โรงเรียนบ้านน้อย 64
6 9.38
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
109  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
110  โรงเรียนวัดลำชะล่า 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
111  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 100
3 3.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
112  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 151
6 3.97
2 1.32
9 5.96
1 0.66
0 0.00
133 88.08
18 11.92%
113  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 143
3 2.10
4 2.80
3 2.10
6 4.20
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
114  โรงเรียนบ้านวังทับยา 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
115  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
116  โรงเรียนวัดท่าข่อย 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 85
4 4.71
1 1.18
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
118  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 95
2 2.11
2 2.11
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
119  โรงเรียนบ้านหนองพง 115
4 3.48
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
120  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
121  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
122  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 61
1 1.64
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
123  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
124  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 119
4 3.36
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
125  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
126  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 99
0 0.00
2 2.02
5 5.05
1 1.01
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
127  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
0 0.00
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
128  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
129  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
130  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
131  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
132  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.83
119 99.17
1 0.83%
133  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,073 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  774 5.14
เตี้ย  369 2.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,552 10.30
ผอมและเตี้ย  158 1.05
อ้วนและเตี้ย  67 0.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,153 80.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,920 คน


19.37%


Powered By www.thaieducation.net