ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 139
74 53.24
0 0.00
62 44.60
0 0.00
3 2.16
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
5 21.74
1 4.35
2 8.70
8 34.78
3 13.04
4 17.39
19 82.61%
3  โรงเรียนบ้านซำหวาย 128
4 3.13
9 7.03
20 15.63
4 3.13
68 53.13
23 17.97
105 82.03%
4  โรงเรียนบ้านหนองพระ 64
8 12.50
5 7.81
9 14.06
13 20.31
12 18.75
17 26.56
47 73.44%
5  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 111
27 24.32
25 22.52
9 8.11
1 0.90
0 0.00
49 44.14
62 55.86%
6  โรงเรียนบ้านน้ำริน 261
45 17.24
18 6.90
37 14.18
13 4.98
17 6.51
131 50.19
130 49.81%
7  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 293
74 25.26
24 8.19
47 16.04
0 0.00
0 0.00
148 50.51
145 49.49%
8  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 123
11 8.94
15 12.20
16 13.01
9 7.32
4 3.25
68 55.28
55 44.72%
9  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 389
18 4.63
17 4.37
35 9.00
27 6.94
75 19.28
217 55.78
172 44.22%
10  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 17
1 5.88
3 17.65
1 5.88
2 11.76
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
11  โรงเรียนบ้านสะเดา 206
13 6.31
9 4.37
19 9.22
22 10.68
19 9.22
124 60.19
82 39.81%
12  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 229
10 4.37
7 3.06
31 13.54
17 7.42
25 10.92
139 60.70
90 39.30%
13  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 98
12 12.24
6 6.12
15 15.31
5 5.10
0 0.00
60 61.22
38 38.78%
14  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 83
15 18.07
2 2.41
9 10.84
4 4.82
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
15  โรงเรียนบ้านท่ายาง 58
9 15.52
2 3.45
3 5.17
7 12.07
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
16  โรงเรียนวัดโคกสลุด 68
2 2.94
7 10.29
10 14.71
2 2.94
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
17  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 88
17 19.32
3 3.41
6 6.82
3 3.41
2 2.27
57 64.77
31 35.23%
18  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 76
7 9.21
3 3.95
14 18.42
2 2.63
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
19  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 177
8 4.52
12 6.78
16 9.04
0 0.00
23 12.99
118 66.67
59 33.33%
20  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 135
13 9.63
8 5.93
21 15.56
2 1.48
0 0.00
91 67.41
44 32.59%
21  โรงเรียนสามัคคีธรรม 100
18 18.00
2 2.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
22  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 167
18 10.78
14 8.38
21 12.57
0 0.00
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
23  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 163
9 5.52
7 4.29
6 3.68
16 9.82
13 7.98
112 68.71
51 31.29%
24  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 107
10 9.35
9 8.41
11 10.28
3 2.80
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
25  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 65
6 9.23
3 4.62
8 12.31
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
26  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 153
24 15.69
0 0.00
21 13.73
0 0.00
2 1.31
106 69.28
47 30.72%
27  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 180
19 10.56
11 6.11
18 10.00
6 3.33
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
28  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 171
7 4.09
11 6.43
28 16.37
6 3.51
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
29  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 84
8 9.52
1 1.19
16 19.05
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
30  โรงเรียนบ้านหนองกลด 51
1 1.96
1 1.96
12 23.53
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
31  โรงเรียนบ้านลำภาศ 100
20 20.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
32  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 125
12 9.60
0 0.00
24 19.20
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
33  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 216
28 12.96
9 4.17
22 10.19
3 1.39
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
34  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 46
3 6.52
2 4.35
8 17.39
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
35  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 71
2 2.82
1 1.41
17 23.94
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 82
10 12.20
2 2.44
11 13.41
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
37  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 143
9 6.29
7 4.90
11 7.69
7 4.90
6 4.20
103 72.03
40 27.97%
38  โรงเรียนบ้านเขาดิน 112
12 10.71
0 0.00
16 14.29
2 1.79
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
39  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 45
0 0.00
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
40  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 158
13 8.23
4 2.53
24 15.19
1 0.63
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
41  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 91
9 9.89
0 0.00
14 15.38
1 1.10
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
42  โรงเรียนบ้านชมภู 195
13 6.67
6 3.08
30 15.38
1 0.51
0 0.00
145 74.36
50 25.64%
43  โรงเรียนบ้านเจริญผล 115
7 6.09
1 0.87
21 18.26
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
44  โรงเรียนบ้านดินทอง 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
1 1.92
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
45  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 261
30 11.49
11 4.21
24 9.20
0 0.00
0 0.00
196 75.10
65 24.90%
46  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 85
11 12.94
2 2.35
7 8.24
1 1.18
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
47  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 146
7 4.79
5 3.42
23 15.75
1 0.68
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
48  โรงเรียนบ้านผารังหมี 49
1 2.04
3 6.12
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
49  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 696
53 7.61
18 2.59
97 13.94
2 0.29
0 0.00
526 75.57
170 24.43%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 37
4 10.81
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
51  โรงเรียนบ้านเข็ก 211
12 5.69
11 5.21
23 10.90
5 2.37
0 0.00
160 75.83
51 24.17%
52  โรงเรียนศึกษาลัย 497
36 7.24
11 2.21
59 11.87
9 1.81
5 1.01
377 75.86
120 24.14%
53  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 195
9 4.62
16 8.21
22 11.28
0 0.00
0 0.00
148 75.90
47 24.10%
54  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 50
1 2.00
4 8.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนวัดตายม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
56  โรงเรียนวัดท่านา 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
57  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 109
11 10.09
5 4.59
7 6.42
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
58  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
15 8.82
0 0.00
19 11.18
5 2.94
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 162
15 9.26
6 3.70
16 9.88
0 0.00
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
60  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 66
1 1.52
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
61  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 97
3 3.09
0 0.00
16 16.49
3 3.09
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
62  โรงเรียนประชาสามัคคี 107
11 10.28
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
63  โรงเรียนบ้านดงพลวง 58
7 12.07
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
64  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 45
2 4.44
2 4.44
6 13.33
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
65  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 68
6 8.82
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
66  โรงเรียนบ้านตอเรือ 97
3 3.09
7 7.22
3 3.09
1 1.03
7 7.22
76 78.35
21 21.65%
67  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 70
3 4.29
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
68  โรงเรียนบ้านวังสาร 106
5 4.72
11 10.38
5 4.72
1 0.94
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 63
4 6.35
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
70  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 73
10 13.70
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
71  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 88
5 5.68
1 1.14
7 7.95
5 5.68
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
72  โรงเรียนวัดบ้านมุง 144
6 4.17
2 1.39
21 14.58
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
73  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 156
8 5.13
3 1.92
20 12.82
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
74  โรงเรียนบ้านหินประกาย 172
4 2.33
2 1.16
21 12.21
7 4.07
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
75  โรงเรียนบ้านกลาง 61
1 1.64
1 1.64
4 6.56
2 3.28
4 6.56
49 80.33
12 19.67%
76  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 56
6 10.71
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
77  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 67
4 5.97
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
78  โรงเรียนวัดบึงลำ 63
1 1.59
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
79  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
5 6.17
0 0.00
8 9.88
2 2.47
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
80  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 103
12 11.65
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
81  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 543
24 4.42
21 3.87
41 7.55
9 1.66
4 0.74
444 81.77
99 18.23%
82  โรงเรียนบ้านวังโพรง 194
5 2.58
0 0.00
30 15.46
0 0.00
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
83  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
5 3.42
7 4.79
14 9.59
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
84  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 86
8 9.30
1 1.16
3 3.49
2 2.33
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
85  โรงเรียนบึงราชนก 59
6 10.17
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
86  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
87  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 62
4 6.45
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
88  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
89  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
90  โรงเรียนบ้านซำรัง 160
14 8.75
6 3.75
0 0.00
4 2.50
1 0.63
135 84.38
25 15.63%
91  โรงเรียนบ้านปากยาง 103
3 2.91
7 6.80
3 2.91
3 2.91
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
92  โรงเรียนวัดวังพิกุล 142
5 3.52
4 2.82
13 9.15
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
93  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
94  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 107
3 2.80
4 3.74
2 1.87
3 2.80
3 2.80
92 85.98
15 14.02%
95  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
96  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 36
3 8.33
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
97  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 109
11 10.09
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
98  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 102
2 1.96
2 1.96
7 6.86
1 0.98
2 1.96
88 86.27
14 13.73%
99  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 184
3 1.63
5 2.72
17 9.24
0 0.00
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
100  โรงเรียนบ้านหนองงา 78
7 8.97
0 0.00
2 2.56
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
101  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
102  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 148
7 4.73
5 3.38
5 3.38
1 0.68
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
103  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
1 1.20
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
104  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
105  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 267
15 5.62
0 0.00
17 6.37
0 0.00
0 0.00
235 88.01
32 11.99%
106  โรงเรียนบ้านวังพรม 119
5 4.20
1 0.84
7 5.88
0 0.00
1 0.84
105 88.24
14 11.76%
107  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
108  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 200
8 4.00
3 1.50
4 2.00
5 2.50
2 1.00
178 89.00
22 11.00%
109  โรงเรียนบ้านนาพราน 128
8 6.25
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
110  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
3 5.45
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
111  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
2 1.92
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
112  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 122
4 3.28
0 0.00
7 5.74
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
113  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
114  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 248
8 3.23
3 1.21
5 2.02
2 0.81
5 2.02
225 90.73
23 9.27%
115  โรงเรียนวัดดงข่อย 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
116  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 89
2 2.25
3 3.37
3 3.37
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
117  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 123
3 2.44
3 2.44
4 3.25
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
118  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 101
1 0.99
1 0.99
3 2.97
2 1.98
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
119  โรงเรียนห้วยพลู 182
12 6.59
0 0.00
2 1.10
0 0.00
0 0.00
168 92.31
14 7.69%
120  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
121  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 196
5 2.55
3 1.53
4 2.04
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
122  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
123  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  15,220 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,154 7.58
เตี้ย  492 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 10.34
ผอมและเตี้ย  282 1.85
อ้วนและเตี้ย  316 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,402 74.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,818 คน


25.09%


Powered By www.thaieducation.net