ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 668
412 61.68
10 1.50
126 18.86
46 6.89
74 11.08
0 0.00
668 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 59
51 86.44
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 25
7 28.00
5 20.00
6 24.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 14
7 50.00
6 42.86
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
6  โรงเรียนวัดไทรย้อย 8
0 0.00
3 37.50
1 12.50
0 0.00
4 50.00
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 25
3 12.00
4 16.00
10 40.00
7 28.00
1 4.00
0 0.00
25 100.00%
8  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 56
10 17.86
7 12.50
8 14.29
5 8.93
9 16.07
17 30.36
39 69.64%
9  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 49
12 24.49
6 12.24
6 12.24
10 20.41
0 0.00
15 30.61
34 69.39%
10  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 101
4 3.96
11 10.89
20 19.80
23 22.77
12 11.88
31 30.69
70 69.31%
11  โรงเรียนบ้านแม่สาน 55
2 3.64
6 10.91
9 16.36
8 14.55
11 20.00
19 34.55
36 65.45%
12  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 92
11 11.96
5 5.43
8 8.70
16 17.39
8 8.70
44 47.83
48 52.17%
13  โรงเรียนวัดกรงทอง 57
11 19.30
4 7.02
8 14.04
4 7.02
1 1.75
29 50.88
28 49.12%
14  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 39
8 20.51
1 2.56
8 20.51
2 5.13
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
15  โรงเรียนบ้านนา 37
3 8.11
7 18.92
8 21.62
0 0.00
0 0.00
19 51.35
18 48.65%
16  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 188
8 4.26
15 7.98
19 10.11
23 12.23
26 13.83
97 51.60
91 48.40%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1029
16 1.55
11 1.07
207 20.12
27 2.62
222 21.57
546 53.06
483 46.94%
18  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 205
25 12.20
22 10.73
29 14.15
13 6.34
7 3.41
109 53.17
96 46.83%
19  โรงเรียนบ้านลำโชค 39
12 30.77
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
20  โรงเรียนบ้านดงยาง 70
9 12.86
9 12.86
5 7.14
8 11.43
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 91
8 8.79
5 5.49
14 15.38
5 5.49
8 8.79
51 56.04
40 43.96%
22  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 179
11 6.15
8 4.47
22 12.29
19 10.61
18 10.06
101 56.42
78 43.58%
23  โรงเรียนวัดศรีสังวร 86
9 10.47
3 3.49
23 26.74
2 2.33
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
24  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 79
11 13.92
7 8.86
10 12.66
3 3.80
2 2.53
46 58.23
33 41.77%
25  โรงเรียนบ้านท่าทอง 41
1 2.44
4 9.76
3 7.32
6 14.63
3 7.32
24 58.54
17 41.46%
26  โรงเรียนวัดเกาะ 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
6 9.68
6 9.68
37 59.68
25 40.32%
27  โรงเรียนบ้านนาพง 82
13 15.85
7 8.54
13 15.85
0 0.00
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
28  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 244
34 13.93
14 5.74
47 19.26
3 1.23
0 0.00
146 59.84
98 40.16%
29  โรงเรียนบ้านป่ายาง 20
5 25.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 119
5 4.20
6 5.04
13 10.92
7 5.88
16 13.45
72 60.50
47 39.50%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 38
11 28.95
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
32  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 62
1 1.61
2 3.23
12 19.35
2 3.23
7 11.29
38 61.29
24 38.71%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 65
5 7.69
1 1.54
9 13.85
6 9.23
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
34  โรงเรียนบ้านสุเม่น 133
8 6.02
3 2.26
28 21.05
6 4.51
5 3.76
83 62.41
50 37.59%
35  โรงเรียนบ้านตึก 176
16 9.09
30 17.05
20 11.36
0 0.00
0 0.00
110 62.50
66 37.50%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
1 3.70
1 3.70
17 62.96
10 37.04%
37  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 269
41 15.24
25 9.29
13 4.83
20 7.43
0 0.00
170 63.20
99 36.80%
38  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1099
104 9.46
73 6.64
227 20.66
0 0.00
0 0.00
695 63.24
404 36.76%
39  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 53
7 13.21
4 7.55
3 5.66
4 7.55
1 1.89
34 64.15
19 35.85%
40  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 81
9 11.11
0 0.00
12 14.81
8 9.88
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
41  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 185
14 7.57
16 8.65
28 15.14
4 2.16
0 0.00
123 66.49
62 33.51%
42  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 58
9 15.52
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
43  โรงเรียนบ้านวังธาร 92
4 4.35
3 3.26
22 23.91
1 1.09
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
44  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 34
3 8.82
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
45  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 62
4 6.45
2 3.23
11 17.74
2 3.23
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
46  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
2 3.17
6 9.52
43 68.25
20 31.75%
47  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 89
11 12.36
0 0.00
16 17.98
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
48  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 125
7 5.60
3 2.40
29 23.20
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
49  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 68
11 16.18
0 0.00
8 11.76
1 1.47
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
50  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 68
12 17.65
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 107
2 1.87
12 11.21
19 17.76
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
52  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 106
20 18.87
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
53  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 74
6 8.11
5 6.76
9 12.16
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
54  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 81
8 9.88
3 3.70
11 13.58
1 1.23
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
55  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 99
9 9.09
4 4.04
15 15.15
0 0.00
1 1.01
70 70.71
29 29.29%
56  โรงเรียนบ้านแม่คุ 99
12 12.12
5 5.05
12 12.12
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
57  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
16 12.70
4 3.17
15 11.90
1 0.79
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
58  โรงเรียนบ้านบึงบอน 137
25 18.25
2 1.46
10 7.30
1 0.73
1 0.73
98 71.53
39 28.47%
59  โรงเรียนวัดคลองกระจง 120
6 5.00
9 7.50
11 9.17
3 2.50
5 4.17
86 71.67
34 28.33%
60  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 769
35 4.55
26 3.38
150 19.51
6 0.78
0 0.00
552 71.78
217 28.22%
61  โรงเรียนบ้านสันหีบ 181
17 9.39
15 8.29
8 4.42
7 3.87
4 2.21
130 71.82
51 28.18%
62  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 196
19 9.69
3 1.53
0 0.00
0 0.00
33 16.84
141 71.94
55 28.06%
63  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
64  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
6 12.77
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
65  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 127
10 7.87
0 0.00
25 19.69
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
66  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
12 8.45
0 0.00
27 19.01
0 0.00
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
67  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 62
1 1.61
3 4.84
11 17.74
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านสะท้อ 71
8 11.27
0 0.00
8 11.27
3 4.23
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 38
3 7.89
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
70  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 42
1 2.38
0 0.00
8 19.05
1 2.38
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
71  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
72  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 74
2 2.70
2 2.70
15 20.27
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
73  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
2 5.13
4 10.26
4 10.26
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
74  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
75  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 465
25 5.38
12 2.58
65 13.98
7 1.51
8 1.72
348 74.84
117 25.16%
76  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
77  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 76
6 7.89
2 2.63
10 13.16
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
78  โรงเรียนวัดปากน้ำ 184
3 1.63
6 3.26
36 19.57
1 0.54
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
79  โรงเรียนวัดแสนตอ 90
8 8.89
4 4.44
8 8.89
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
80  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
17 11.18
0 0.00
20 13.16
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
81  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 95
8 8.42
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
82  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
83  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 108
9 8.33
1 0.93
14 12.96
1 0.93
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
84  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 70
4 5.71
2 2.86
6 8.57
2 2.86
2 2.86
54 77.14
16 22.86%
85  โรงเรียนบ้านสารจิตร 311
38 12.22
0 0.00
33 10.61
0 0.00
0 0.00
240 77.17
71 22.83%
86  โรงเรียนไชยะวิทยา 334
31 9.28
5 1.50
37 11.08
1 0.30
0 0.00
260 77.84
74 22.16%
87  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 145
17 11.72
2 1.38
12 8.28
1 0.69
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
88  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
6 6.00
2 2.00
10 10.00
4 4.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
89  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 69
8 11.59
0 0.00
3 4.35
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
90  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 60
6 10.00
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
91  โรงเรียนบ้านห้วยตม 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
92  โรงเรียนบ้านป่าเลา 116
3 2.59
6 5.17
15 12.93
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
93  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 182
16 8.79
12 6.59
7 3.85
2 1.10
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
94  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 205
18 8.78
7 3.41
16 7.80
0 0.00
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
95  โรงเรียนวัดวังค่า 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
96  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองยาว 86
4 4.65
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
98  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
99  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 66
2 3.03
1 1.52
9 13.64
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
100  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 128
7 5.47
8 6.25
5 3.91
3 2.34
2 1.56
103 80.47
25 19.53%
101  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158
0 0.00
7 4.43
23 14.56
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
102  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
103  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 202
12 5.94
0 0.00
26 12.87
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
104  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 187
5 2.67
13 6.95
17 9.09
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
105  โรงเรียนบ้านขอนซุง 105
2 1.90
8 7.62
8 7.62
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
106  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 61
2 3.28
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
107  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
108  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 79
4 5.06
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
109  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 199
7 3.52
1 0.50
21 10.55
5 2.51
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
111  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
113  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 57
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.77
48 84.21
9 15.79%
114  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 160
7 4.38
4 2.50
12 7.50
2 1.25
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
115  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
116  โรงเรียนบ้านซ่าน 175
12 6.86
0 0.00
12 6.86
1 0.57
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
117  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
118  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
3 3.57
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
119  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
120  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 550
16 2.91
14 2.55
40 7.27
3 0.55
3 0.55
474 86.18
76 13.82%
121  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 153
11 7.19
5 3.27
3 1.96
2 1.31
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 98
2 2.04
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
123  โรงเรียนบ้านวังทอง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
124  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
125  โรงเรียนวัดภูนก 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
126  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 91
2 2.20
5 5.49
4 4.40
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
127  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
2 1.80
6 5.41
98 88.29
13 11.71%
128  โรงเรียนบ้านแม่ราก 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
129  โรงเรียนบ้านเขาทอง 109
3 2.75
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
130  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 130
3 2.31
0 0.00
6 4.62
0 0.00
5 3.85
116 89.23
14 10.77%
131  โรงเรียนบ้านสันติสุข 124
9 7.26
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
132  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
133  โรงเรียนบ้านไม้งาม 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
134  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
135  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
136  โรงเรียนบ้านแม่สำ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
137  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
138  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 76
3 3.95
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
139  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
140  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 110
4 3.64
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
141  โรงเรียนบ้านแก่ง 158
2 1.27
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
142  โรงเรียนบ้านปางสา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
143  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
144  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
145  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 61
0 0.00
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
147  โรงเรียนบ้านท่าชัย 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
148  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
149  โรงเรียนบ้านดงคู่ 185
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.08
183 98.92
2 1.08%
150  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบึงสวย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านปากสาน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านผาเวียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนประชาอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,716 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,608 9.08
เตี้ย  618 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,176 12.28
ผอมและเตี้ย  396 2.24
อ้วนและเตี้ย  545 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,373 69.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,343 คน


30.16%


Powered By www.thaieducation.net