ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 71
1 1.41
6 8.45
39 54.93
12 16.90
8 11.27
5 7.04
66 92.96%
3  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 52
6 11.54
6 11.54
8 15.38
10 19.23
13 25.00
9 17.31
43 82.69%
4  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 230
30 13.04
22 9.57
41 17.83
17 7.39
0 0.00
120 52.17
110 47.83%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
20 10.00
15 7.50
36 18.00
11 5.50
13 6.50
105 52.50
95 47.50%
6  โรงเรียนบ้านวังพง 54
9 16.67
1 1.85
11 20.37
3 5.56
0 0.00
30 55.56
24 44.44%
7  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 176
15 8.52
12 6.82
39 22.16
9 5.11
0 0.00
101 57.39
75 42.61%
8  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 186
12 6.45
6 3.23
21 11.29
21 11.29
19 10.22
107 57.53
79 42.47%
9  โรงเรียนวัดหนองยาง 73
7 9.59
2 2.74
13 17.81
8 10.96
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
10  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 243
18 7.41
9 3.70
24 9.88
27 11.11
20 8.23
145 59.67
98 40.33%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 330
15 4.55
14 4.24
25 7.58
24 7.27
46 13.94
206 62.42
124 37.58%
12  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 102
5 4.90
3 2.94
25 24.51
2 1.96
2 1.96
65 63.73
37 36.27%
13  โรงเรียนวัดสะนำ 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
8 21.62
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
14  โรงเรียนวัดทัพหมัน 422
28 6.64
27 6.40
34 8.06
32 7.58
22 5.21
279 66.11
143 33.89%
15  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 105
8 7.62
10 9.52
16 15.24
1 0.95
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
16  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
6 10.34
0 0.00
7 12.07
6 10.34
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
17  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 107
11 10.28
3 2.80
12 11.21
3 2.80
6 5.61
72 67.29
35 32.71%
18  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
10 14.71
8 11.76
4 5.88
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
19  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 75
5 6.67
3 4.00
15 20.00
1 1.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองจอก 197
22 11.17
10 5.08
20 10.15
10 5.08
0 0.00
135 68.53
62 31.47%
21  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81
19 23.46
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
22  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 104
9 8.65
8 7.69
9 8.65
5 4.81
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
23  โรงเรียนบ้านวังหิน 145
18 12.41
8 5.52
0 0.00
3 2.07
14 9.66
102 70.34
43 29.66%
24  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 131
14 10.69
6 4.58
16 12.21
2 1.53
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
26  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
2 9.52
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
27  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
1 1.67
3 5.00
8 13.33
5 8.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
28  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 78
6 7.69
1 1.28
10 12.82
5 6.41
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
29  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
4 11.11
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
30  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 47
6 12.77
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
31  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 91
5 5.49
5 5.49
10 10.99
5 5.49
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
32  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 176
18 10.23
1 0.57
27 15.34
1 0.57
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
33  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 48
4 8.33
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
34  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 57
0 0.00
0 0.00
8 14.04
6 10.53
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
35  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2514
121 4.81
51 2.03
414 16.47
3 0.12
3 0.12
1922 76.45
592 23.55%
36  โรงเรียนวัดปทุมทอง 43
1 2.33
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
37  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163
8 4.91
11 6.75
14 8.59
2 1.23
2 1.23
126 77.30
37 22.70%
38  โรงเรียนวัดหนองบัว 137
6 4.38
3 2.19
22 16.06
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 628
28 4.46
28 4.46
83 13.22
0 0.00
1 0.16
488 77.71
140 22.29%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 506
18 3.56
21 4.15
56 11.07
7 1.38
7 1.38
397 78.46
109 21.54%
41  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 70
5 7.14
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
42  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 38
1 2.63
3 7.89
2 5.26
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
43  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57
5 8.77
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
44  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 81
2 2.47
4 4.94
11 13.58
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 105
7 6.67
7 6.67
8 7.62
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
46  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
47  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 140
6 4.29
0 0.00
23 16.43
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
48  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 117
4 3.42
6 5.13
14 11.97
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
49  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 99
6 6.06
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
50  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 870
66 7.59
0 0.00
109 12.53
0 0.00
0 0.00
695 79.89
175 20.11%
51  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
52  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
53  โรงเรียนบ้านพุบอน 35
1 2.86
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93
5 5.38
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
55  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 94
8 8.51
0 0.00
9 9.57
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
56  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127
4 3.15
4 3.15
8 6.30
6 4.72
2 1.57
103 81.10
24 18.90%
57  โรงเรียนบ้านหูช้าง 283
8 2.83
12 4.24
28 9.89
4 1.41
1 0.35
230 81.27
53 18.73%
58  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 130
1 0.77
8 6.15
15 11.54
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
59  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45
2 4.44
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
60  โรงเรียนบ้านลานคา 96
5 5.21
0 0.00
11 11.46
0 0.00
1 1.04
79 82.29
17 17.71%
61  โรงเรียนบ้านสมอทอง 210
6 2.86
4 1.90
27 12.86
0 0.00
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
62  โรงเรียนบ้านร่องตาที 234
7 2.99
8 3.42
21 8.97
5 2.14
0 0.00
193 82.48
41 17.52%
63  โรงเรียนบ้านจัน 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
3 4.76
3 4.76
52 82.54
11 17.46%
64  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
65  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75
4 5.33
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
66  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 114
3 2.63
2 1.75
5 4.39
5 4.39
4 3.51
95 83.33
19 16.67%
67  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
68  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
69  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
70  โรงเรียนบ้านประดาหัก 115
3 2.61
0 0.00
15 13.04
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
71  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 218
16 7.34
4 1.83
10 4.59
4 1.83
0 0.00
184 84.40
34 15.60%
72  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
73  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 185
3 1.62
1 0.54
19 10.27
5 2.70
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
74  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
76  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 115
7 6.09
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
77  โรงเรียนบ้านเขาวง 265
2 0.75
6 2.26
31 11.70
0 0.00
0 0.00
226 85.28
39 14.72%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150
7 4.67
0 0.00
15 10.00
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
79  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 71
2 2.82
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
80  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
81  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 50
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
43 86.00
7 14.00%
82  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
83  โรงเรียนบ้านกลาง 144
6 4.17
1 0.69
13 9.03
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
84  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 72
2 2.78
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
85  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
86  โรงเรียนวัดทัพหลวง 153
5 3.27
3 1.96
4 2.61
3 1.96
6 3.92
132 86.27
21 13.73%
87  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 125
1 0.80
4 3.20
12 9.60
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
88  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 37
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
89  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 86
0 0.00
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55
1 1.82
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
91  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 121
1 0.83
9 7.44
3 2.48
2 1.65
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 90
2 2.22
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
93  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 133
2 1.50
4 3.01
10 7.52
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
94  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 103
2 1.94
4 3.88
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
95  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
96  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
0 0.00
2 1.98
91 90.10
10 9.90%
98  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
99  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122
0 0.00
4 3.28
8 6.56
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
100  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 297
4 1.35
0 0.00
25 8.42
0 0.00
0 0.00
268 90.24
29 9.76%
101  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 105
2 1.90
2 1.90
1 0.95
3 2.86
2 1.90
95 90.48
10 9.52%
102  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 258
6 2.33
7 2.71
3 1.16
6 2.33
2 0.78
234 90.70
24 9.30%
103  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
104  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
105  โรงเรียนบ้านดง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
106  โรงเรียนวัดทองหลาง 254
8 3.15
6 2.36
8 3.15
0 0.00
0 0.00
232 91.34
22 8.66%
107  โรงเรียนบ้านป่าเลา 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
108  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
109  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
110  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
111  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
112  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
113  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
114  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 141
1 0.71
2 1.42
6 4.26
0 0.00
0 0.00
132 93.62
9 6.38%
115  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
1 1.45
1 1.45
65 94.20
4 5.80%
116  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
117  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 61
0 0.00
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
119  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 69
0 0.00
1 1.45
1 1.45
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
121  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
122  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 381
5 1.31
3 0.79
3 0.79
0 0.00
1 0.26
369 96.85
12 3.15%
123  โรงเรียนวัดหัวเมือง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
124  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  814 4.84
เตี้ย  458 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,806 10.73
ผอมและเตี้ย  319 1.90
อ้วนและเตี้ย  206 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,228 78.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,603 คน


21.41%


Powered By www.thaieducation.net