ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 38
17 44.74
5 13.16
5 13.16
3 7.89
0 0.00
8 21.05
30 78.95%
3  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
8 32.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
2 8.00
9 36.00
16 64.00%
4  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 64
32 50.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
27 42.19
37 57.81%
5  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
3 10.71
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
6  โรงเรียนวัดหนองตางู 74
5 6.76
5 6.76
11 14.86
10 13.51
8 10.81
35 47.30
39 52.70%
7  โรงเรียนวัดหนองแก 55
4 7.27
5 9.09
18 32.73
0 0.00
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
8  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 13
4 30.77
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
9  โรงเรียนวัดดอนหวาย 192
22 11.46
12 6.25
34 17.71
10 5.21
10 5.21
104 54.17
88 45.83%
10  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 40
8 20.00
6 15.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
22 55.00
18 45.00%
11  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 34
10 29.41
0 0.00
3 8.82
0 0.00
2 5.88
19 55.88
15 44.12%
12  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 88
12 13.64
0 0.00
23 26.14
3 3.41
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
13  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 130
24 18.46
4 3.08
5 3.85
9 6.92
13 10.00
75 57.69
55 42.31%
14  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 53
3 5.66
1 1.89
15 28.30
2 3.77
1 1.89
31 58.49
22 41.51%
15  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 28
2 7.14
2 7.14
5 17.86
2 7.14
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
16  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 49
4 8.16
2 4.08
10 20.41
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 165
12 7.27
9 5.45
25 15.15
10 6.06
2 1.21
107 64.85
58 35.15%
18  โรงเรียนบ้านวังเตย 143
6 4.20
14 9.79
11 7.69
8 5.59
11 7.69
93 65.03
50 34.97%
19  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 47
4 8.51
2 4.26
10 21.28
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
20  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 189
28 14.81
4 2.12
29 15.34
3 1.59
0 0.00
125 66.14
64 33.86%
21  โรงเรียนวัดท่าโพ 88
12 13.64
3 3.41
14 15.91
0 0.00
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
22  โรงเรียนบ้านท่าซุง 41
3 7.32
2 4.88
7 17.07
1 2.44
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
23  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 197
7 3.55
9 4.57
18 9.14
13 6.60
14 7.11
136 69.04
61 30.96%
24  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
5 19.23
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
25  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 46
0 0.00
1 2.17
13 28.26
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
26  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 50
3 6.00
1 2.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
27  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 82
7 8.54
4 4.88
13 15.85
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
28  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 75
0 0.00
2 2.67
13 17.33
1 1.33
4 5.33
55 73.33
20 26.67%
29  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 15
1 6.67
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 287
35 12.20
16 5.57
24 8.36
1 0.35
0 0.00
211 73.52
76 26.48%
31  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 133
20 15.04
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
32  โรงเรียนบ้านปากดง 39
5 12.82
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
33  โรงเรียนบ้านท่าดาน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
34  โรงเรียนวัดวังสาริกา 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
35  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 382
19 4.97
14 3.66
59 15.45
2 0.52
0 0.00
288 75.39
94 24.61%
36  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 75
7 9.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
37  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
38  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 836
64 7.66
20 2.39
109 13.04
3 0.36
1 0.12
639 76.44
197 23.56%
39  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 52
2 3.85
3 5.77
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
40  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 243
17 7.00
9 3.70
19 7.82
4 1.65
4 1.65
190 78.19
53 21.81%
41  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
2 3.03
4 6.06
4 6.06
2 3.03
2 3.03
52 78.79
14 21.21%
42  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 87
3 3.45
0 0.00
12 13.79
1 1.15
2 2.30
69 79.31
18 20.69%
43  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
44  โรงเรียนวัดดอนกลอย 49
2 4.08
3 6.12
2 4.08
2 4.08
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
45  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 144
10 6.94
5 3.47
13 9.03
1 0.69
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
46  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
47  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
48  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1433
66 4.61
17 1.19
192 13.40
8 0.56
1 0.07
1149 80.18
284 19.82%
49  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
50  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
51  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 155
2 1.29
0 0.00
27 17.42
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
52  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
53  โรงเรียนวัดตานาด 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
54  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 133
2 1.50
0 0.00
9 6.77
0 0.00
10 7.52
112 84.21
21 15.79%
55  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
56  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 151
3 1.99
5 3.31
14 9.27
1 0.66
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
57  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
58  โรงเรียนวัดจักษา 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
59  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
60  โรงเรียนวัดดงแขวน 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
61  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
62  โรงเรียนวัดหนองสระ 96
0 0.00
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
63  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 53
1 1.89
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
64  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
1 1.41
6 8.45
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
65  โรงเรียนวัดดงพิกุล 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 152
4 2.63
0 0.00
12 7.89
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
67  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
68  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 78
0 0.00
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
69  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
70  โรงเรียนวัดสะพานหิน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 124
4 3.23
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
72  โรงเรียนบ้านหนองรัก 95
4 4.21
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
73  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
74  โรงเรียนบ้านคอดยาง 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
75  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 180
2 1.11
3 1.67
4 2.22
3 1.67
2 1.11
166 92.22
14 7.78%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 136
2 1.47
4 2.94
2 1.47
2 1.47
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
77  โรงเรียนบ้านหัวดง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
78  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 32
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
79  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
80  โรงเรียนบ้านหนองเมน 129
0 0.00
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
81  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,316 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  545 6.55
เตี้ย  214 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  967 11.63
ผอมและเตี้ย  126 1.52
อ้วนและเตี้ย  94 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,370 76.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,946 คน


23.40%


Powered By www.thaieducation.net