ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 93
18 19.35
9 9.68
9 9.68
9 9.68
4 4.30
44 47.31
49 52.69%
2  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 149
33 22.15
11 7.38
28 18.79
3 2.01
1 0.67
73 48.99
76 51.01%
3  โรงเรียนวัดตกพรม 297
36 12.12
24 8.08
41 13.80
14 4.71
17 5.72
165 55.56
132 44.44%
4  โรงเรียนวัดเกาะจิก 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
5  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 325
33 10.15
26 8.00
47 14.46
15 4.62
12 3.69
192 59.08
133 40.92%
6  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 562
40 7.12
25 4.45
44 7.83
66 11.74
54 9.61
333 59.25
229 40.75%
7  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 154
32 20.78
9 5.84
20 12.99
0 0.00
0 0.00
93 60.39
61 39.61%
8  โรงเรียนวัดมะทาย 127
5 3.94
7 5.51
11 8.66
12 9.45
15 11.81
77 60.63
50 39.37%
9  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 146
20 13.70
12 8.22
23 15.75
1 0.68
1 0.68
89 60.96
57 39.04%
10  โรงเรียนวัดซึ้งบน 49
3 6.12
3 6.12
8 16.33
3 6.12
2 4.08
30 61.22
19 38.78%
11  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 139
9 6.47
9 6.47
5 3.60
22 15.83
8 5.76
86 61.87
53 38.13%
12  โรงเรียนบ้านแปลง 223
36 16.14
22 9.87
12 5.38
14 6.28
0 0.00
139 62.33
84 37.67%
13  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 154
10 6.49
18 11.69
8 5.19
12 7.79
9 5.84
97 62.99
57 37.01%
14  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 147
16 10.88
7 4.76
24 16.33
4 2.72
3 2.04
93 63.27
54 36.73%
15  โรงเรียนบ้านซับตารี 344
24 6.98
24 6.98
51 14.83
21 6.10
0 0.00
224 65.12
120 34.88%
16  โรงเรียนวัดทับไทร 748
108 14.44
59 7.89
17 2.27
59 7.89
17 2.27
488 65.24
260 34.76%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 29
2 6.90
4 13.79
1 3.45
2 6.90
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
18  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 125
15 12.00
11 8.80
13 10.40
2 1.60
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
19  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 25
1 4.00
4 16.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
20  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 97
2 2.06
8 8.25
12 12.37
8 8.25
1 1.03
66 68.04
31 31.96%
21  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 288
34 11.81
22 7.64
31 10.76
4 1.39
1 0.35
196 68.06
92 31.94%
22  โรงเรียนวัดบางชัน 67
11 16.42
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
23  โรงเรียนบ้านมะขาม 536
36 6.72
36 6.72
29 5.41
33 6.16
32 5.97
370 69.03
166 30.97%
24  โรงเรียนวัดสำโรง 411
36 8.76
18 4.38
28 6.81
33 8.03
10 2.43
286 69.59
125 30.41%
25  โรงเรียนหนองมะค่า 112
8 7.14
11 9.82
7 6.25
8 7.14
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
26  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 433
34 7.85
68 15.70
17 3.93
0 0.00
0 0.00
314 72.52
119 27.48%
27  โรงเรียนบ้านคลองคต 151
4 2.65
5 3.31
12 7.95
10 6.62
10 6.62
110 72.85
41 27.15%
28  โรงเรียนบ้านจางวาง 145
9 6.21
5 3.45
10 6.90
9 6.21
6 4.14
106 73.10
39 26.90%
29  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 233
12 5.15
12 5.15
30 12.88
8 3.43
0 0.00
171 73.39
62 26.61%
30  โรงเรียนบ้านอีมุย 99
13 13.13
1 1.01
9 9.09
3 3.03
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
31  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 51
4 7.84
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
32  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 276
16 5.80
20 7.25
31 11.23
3 1.09
0 0.00
206 74.64
70 25.36%
33  โรงเรียนวัดน้ำรัก 125
13 10.40
10 8.00
5 4.00
3 2.40
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
34  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 73
8 10.96
4 5.48
4 5.48
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
35  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 131
26 19.85
0 0.00
5 3.82
0 0.00
1 0.76
99 75.57
32 24.43%
36  โรงเรียนบ้านชากไทย 108
10 9.26
7 6.48
1 0.93
3 2.78
5 4.63
82 75.93
26 24.07%
37  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 216
17 7.87
8 3.70
15 6.94
12 5.56
0 0.00
164 75.93
52 24.07%
38  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 63
6 9.52
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
39  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
4 6.56
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
40  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 70
4 5.71
4 5.71
4 5.71
3 4.29
1 1.43
54 77.14
16 22.86%
41  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 128
2 1.56
1 0.78
21 16.41
5 3.91
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
42  โรงเรียนบ้านแหลม 262
16 6.11
31 11.83
12 4.58
0 0.00
0 0.00
203 77.48
59 22.52%
43  โรงเรียนวัดบางกะไชย 142
4 2.82
3 2.11
24 16.90
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
44  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 128
12 9.38
0 0.00
11 8.59
0 0.00
4 3.13
101 78.91
27 21.09%
45  โรงเรียนบ้านประตง 1118
49 4.38
30 2.68
152 13.60
0 0.00
0 0.00
887 79.34
231 20.66%
46  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 116
3 2.59
9 7.76
11 9.48
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
47  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 169
5 2.96
3 1.78
24 14.20
1 0.59
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
48  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 549
22 4.01
23 4.19
47 8.56
15 2.73
0 0.00
442 80.51
107 19.49%
49  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 110
4 3.64
9 8.18
8 7.27
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
50  โรงเรียนมิตรภาพ 20 147
8 5.44
6 4.08
10 6.80
4 2.72
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
51  โรงเรียนบ้านตามูล 240
7 2.92
16 6.67
18 7.50
4 1.67
0 0.00
195 81.25
45 18.75%
52  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 83
1 1.20
4 4.82
10 12.05
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
53  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 256
18 7.03
8 3.13
18 7.03
2 0.78
0 0.00
210 82.03
46 17.97%
54  โรงเรียนบ้านหนองบอน 112
5 4.46
0 0.00
15 13.39
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
55  โรงเรียนบ้านบ่อ 108
6 5.56
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
56  โรงเรียนวัดกะทิง 178
10 5.62
2 1.12
19 10.67
0 0.00
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
57  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 144
11 7.64
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
58  โรงเรียนบ้านเขาหอม 179
7 3.91
5 2.79
19 10.61
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
59  โรงเรียนวัดขนุน 151
3 1.99
5 3.31
18 11.92
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
60  โรงเรียนบ้านใหม่ 99
9 9.09
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
61  โรงเรียนพลิ้ว 328
8 2.44
3 0.91
35 10.67
9 2.74
1 0.30
272 82.93
56 17.07%
62  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 82
5 6.10
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
63  โรงเรียนบ้านคลองบอน 195
11 5.64
6 3.08
12 6.15
3 1.54
0 0.00
163 83.59
32 16.41%
64  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 61
5 8.20
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
65  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 136
10 7.35
3 2.21
8 5.88
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
66  โรงเรียนบ้านเขาทอง 106
2 1.89
4 3.77
11 10.38
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 134
7 5.22
7 5.22
4 2.99
3 2.24
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 143
6 4.20
4 2.80
11 7.69
1 0.70
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
69  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 66
0 0.00
4 6.06
6 9.09
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
70  โรงเรียนบ้านวังตัก 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
71  โรงเรียนวัดพังงอน 163
2 1.23
8 4.91
10 6.13
2 1.23
2 1.23
139 85.28
24 14.72%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 102
2 1.96
3 2.94
8 7.84
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
73  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 159
4 2.52
4 2.52
10 6.29
2 1.26
3 1.89
136 85.53
23 14.47%
74  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 242
12 4.96
6 2.48
10 4.13
5 2.07
2 0.83
207 85.54
35 14.46%
75  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 129
5 3.88
7 5.43
5 3.88
1 0.78
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
76  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 130
5 3.85
1 0.77
8 6.15
4 3.08
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
77  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 111
2 1.80
8 7.21
5 4.50
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
78  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 283
7 2.47
13 4.59
15 5.30
2 0.71
0 0.00
246 86.93
37 13.07%
79  โรงเรียนบ้านทัพนคร 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
80  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 177
12 6.78
4 2.26
3 1.69
2 1.13
2 1.13
154 87.01
23 12.99%
81  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 252
4 1.59
10 3.97
17 6.75
1 0.40
0 0.00
220 87.30
32 12.70%
82  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 156
4 2.56
5 3.21
6 3.85
3 1.92
1 0.64
137 87.82
19 12.18%
83  โรงเรียนวัดปากน้ำ 124
7 5.65
2 1.61
6 4.84
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
84  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 134
7 5.22
2 1.49
7 5.22
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
85  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 244
8 3.28
6 2.46
6 2.46
5 2.05
4 1.64
215 88.11
29 11.89%
86  โรงเรียนวัดอิมั้ง 131
2 1.53
6 4.58
5 3.82
2 1.53
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
87  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
88  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 82
2 2.44
1 1.22
4 4.88
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
89  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 168
0 0.00
2 1.19
14 8.33
2 1.19
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
90  โรงเรียนบ้านดงจิก 157
5 3.18
3 1.91
5 3.18
0 0.00
2 1.27
142 90.45
15 9.55%
91  โรงเรียนโฆวินฑะ 95
4 4.21
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
92  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
93  โรงเรียนวัดโป่ง 145
3 2.07
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
94  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 229
4 1.75
5 2.18
10 4.37
0 0.00
0 0.00
210 91.70
19 8.30%
95  โรงเรียนวัดคลองพลู 266
7 2.63
8 3.01
4 1.50
2 0.75
1 0.38
244 91.73
22 8.27%
96  โรงเรียนบ้านตาเรือง 474
13 2.74
6 1.27
19 4.01
0 0.00
0 0.00
436 91.98
38 8.02%
97  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
98  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 483
6 1.24
6 1.24
20 4.14
0 0.00
0 0.00
451 93.37
32 6.63%
99  โรงเรียนบ้านโชคดี 140
2 1.43
4 2.86
2 1.43
0 0.00
1 0.71
131 93.57
9 6.43%
100  โรงเรียนบ้านทับช้าง 435
15 3.45
2 0.46
10 2.30
0 0.00
0 0.00
408 93.79
27 6.21%
101  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
102  โรงเรียนบ้านไทรงาม 188
1 0.53
3 1.60
7 3.72
0 0.00
0 0.00
177 94.15
11 5.85%
103  โรงเรียนวัดพลวง 215
0 0.00
1 0.47
8 3.72
3 1.40
0 0.00
203 94.42
12 5.58%
104  โรงเรียนวัดผักกาด 140
1 0.71
0 0.00
4 2.86
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
105  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 91
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
2 2.20
88 96.70
3 3.30%
106  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 57
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%

 

จำนวนนักเรียน  19,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,160 5.93
เตี้ย  846 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,483 7.58
ผอมและเตี้ย  497 2.54
อ้วนและเตี้ย  237 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,341 78.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,223 คน


21.59%


Powered By www.thaieducation.net