ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 12
8 66.67
0 0.00
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 76
17 22.37
19 25.00
23 30.26
15 19.74
2 2.63
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 33
5 15.15
2 6.06
3 9.09
3 9.09
20 60.61
0 0.00
33 100.00%
4  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 104
84 80.77
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
9 8.65
95 91.35%
5  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 130
19 14.62
16 12.31
24 18.46
15 11.54
11 8.46
45 34.62
85 65.38%
6  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 75
5 6.67
8 10.67
12 16.00
11 14.67
13 17.33
26 34.67
49 65.33%
7  โรงเรียนบ้านดินแดง 44
9 20.45
6 13.64
3 6.82
7 15.91
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
8  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2705
173 6.40
123 4.55
713 26.36
68 2.51
333 12.31
1295 47.87
1410 52.13%
9  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 190
28 14.74
13 6.84
32 16.84
9 4.74
16 8.42
92 48.42
98 51.58%
10  โรงเรียนนานกกก 99
15 15.15
20 20.20
13 13.13
0 0.00
0 0.00
51 51.52
48 48.48%
11  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 131
13 9.92
8 6.11
36 27.48
5 3.82
0 0.00
69 52.67
62 47.33%
12  โรงเรียนบ้านแสนขัน 202
12 5.94
16 7.92
25 12.38
22 10.89
19 9.41
108 53.47
94 46.53%
13  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 145
14 9.66
4 2.76
19 13.10
19 13.10
11 7.59
78 53.79
67 46.21%
14  โรงเรียนบ้านวังแดง 26
6 23.08
0 0.00
4 15.38
2 7.69
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
15  โรงเรียนบ้านปากคลอง 92
8 8.70
8 8.70
12 13.04
11 11.96
2 2.17
51 55.43
41 44.57%
16  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 135
7 5.19
5 3.70
14 10.37
12 8.89
22 16.30
75 55.56
60 44.44%
17  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 72
11 15.28
7 9.72
10 13.89
3 4.17
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
18  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
19  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 106
15 14.15
16 15.09
14 13.21
0 0.00
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
20  โรงเรียนบ้านนายาง 210
15 7.14
13 6.19
10 4.76
28 13.33
23 10.95
121 57.62
89 42.38%
21  โรงเรียนบ้านในเมือง 1033
47 4.55
18 1.74
187 18.10
65 6.29
114 11.04
602 58.28
431 41.72%
22  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
9 20.45
0 0.00
1 2.27
0 0.00
8 18.18
26 59.09
18 40.91%
23  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 93
14 15.05
4 4.30
8 8.60
12 12.90
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
24  โรงเรียนวัดโรงม้า 89
12 13.48
2 2.25
22 24.72
0 0.00
0 0.00
53 59.55
36 40.45%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 150
27 18.00
1 0.67
30 20.00
1 0.67
0 0.00
91 60.67
59 39.33%
26  โรงเรียนวัดใหม่ 36
3 8.33
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
27  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 87
13 14.94
0 0.00
12 13.79
7 8.05
1 1.15
54 62.07
33 37.93%
28  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนบ้านวังดิน 109
12 11.01
1 0.92
10 9.17
13 11.93
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
30  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 360
28 7.78
1 0.28
36 10.00
29 8.06
37 10.28
229 63.61
131 36.39%
31  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 61
2 3.28
0 0.00
14 22.95
6 9.84
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
32  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
1 5.00
0 0.00
5 25.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
33  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 83
8 9.64
8 9.64
10 12.05
3 3.61
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
34  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 26
3 11.54
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
35  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 154
30 19.48
6 3.90
12 7.79
5 3.25
0 0.00
101 65.58
53 34.42%
36  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 67
0 0.00
1 1.49
8 11.94
13 19.40
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
37  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 186
14 7.53
4 2.15
36 19.35
3 1.61
6 3.23
123 66.13
63 33.87%
38  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 74
16 21.62
4 5.41
4 5.41
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
39  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
3 7.89
3 7.89
4 10.53
2 5.26
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
40  โรงเรียนบ้านดอนโพ 108
7 6.48
5 4.63
18 16.67
3 2.78
1 0.93
74 68.52
34 31.48%
41  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 84
7 8.33
3 3.57
15 17.86
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
42  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 236
12 5.08
15 6.36
42 17.80
2 0.85
1 0.42
164 69.49
72 30.51%
43  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 123
22 17.89
4 3.25
3 2.44
6 4.88
2 1.63
86 69.92
37 30.08%
44  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 137
11 8.03
5 3.65
25 18.25
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
45  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 107
11 10.28
12 11.21
6 5.61
2 1.87
1 0.93
75 70.09
32 29.91%
46  โรงเรียนวัดดอกไม้ 47
6 12.77
4 8.51
3 6.38
0 0.00
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
47  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 47
9 19.15
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
48  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 34
3 8.82
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
49  โรงเรียนบ้านแพะ 94
19 20.21
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
50  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
0 0.00
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 153
12 7.84
1 0.65
26 16.99
4 2.61
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
52  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
53  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 62
6 9.68
2 3.23
7 11.29
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
54  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 44
2 4.55
3 6.82
7 15.91
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
55  โรงเรียนบ้านหัวหาด 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
2 7.69
19 73.08
7 26.92%
56  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 183
15 8.20
8 4.37
24 13.11
2 1.09
0 0.00
134 73.22
49 26.78%
57  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 192
22 11.46
8 4.17
18 9.38
1 0.52
2 1.04
141 73.44
51 26.56%
59  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 69
2 2.90
0 0.00
10 14.49
5 7.25
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
60  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 93
4 4.30
1 1.08
17 18.28
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
61  โรงเรียนบ้านกองโค 132
20 15.15
6 4.55
8 6.06
0 0.00
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
62  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 90
3 3.33
2 2.22
16 17.78
2 2.22
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
63  โรงเรียนบ้านขอม 51
4 7.84
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
64  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 67
4 5.97
3 4.48
7 10.45
2 2.99
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
65  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 87
11 12.64
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
66  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 87
4 4.60
5 5.75
13 14.94
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
67  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
68  โรงเรียนวัดช่องลม 52
4 7.69
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
69  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 109
9 8.26
5 4.59
10 9.17
3 2.75
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
70  โรงเรียนบ้านเหล่า 118
7 5.93
12 10.17
9 7.63
1 0.85
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
71  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 50
4 8.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
72  โรงเรียนวัดวังยาง 137
5 3.65
6 4.38
20 14.60
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
73  โรงเรียนบ้านท่าสัก 202
20 9.90
8 3.96
19 9.41
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
74  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 92
5 5.43
4 4.35
3 3.26
1 1.09
8 8.70
71 77.17
21 22.83%
75  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 167
2 1.20
2 1.20
17 10.18
4 2.40
12 7.19
130 77.84
37 22.16%
76  โรงเรียนบ้านฟากบึง 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
4 6.67
47 78.33
13 21.67%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 89
5 5.62
2 2.25
10 11.24
1 1.12
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
78  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 239
18 7.53
9 3.77
21 8.79
1 0.42
2 0.84
188 78.66
51 21.34%
79  โรงเรียนบ้านชําทอง 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
80  โรงเรียนวัดพระฝาง 119
2 1.68
3 2.52
19 15.97
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
81  โรงเรียนวัดดอนสัก 50
7 14.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
82  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 50
5 10.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
83  โรงเรียนบ้านท่าอวน 56
2 3.57
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
84  โรงเรียนบ้านร้องลึก 149
7 4.70
4 2.68
18 12.08
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
85  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
86  โรงเรียนชายเขาวิทยา 78
6 7.69
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
87  โรงเรียนวัดน้ำใส 89
8 8.99
2 2.25
7 7.87
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 162
6 3.70
6 3.70
7 4.32
6 3.70
5 3.09
132 81.48
30 18.52%
89  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 120
4 3.33
2 1.67
0 0.00
0 0.00
16 13.33
98 81.67
22 18.33%
90  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 77
7 9.09
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
91  โรงเรียนวัดดอย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
92  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
93  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 35
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
94  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 170
6 3.53
5 2.94
7 4.12
5 2.94
6 3.53
141 82.94
29 17.06%
95  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
96  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
4 9.30
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
97  โรงเรียนวัดคลองนาพง 62
0 0.00
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
98  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
3 4.35
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
99  โรงเรียนวัดแม่เฉย 93
5 5.38
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
100  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 235
13 5.53
0 0.00
6 2.55
0 0.00
15 6.38
201 85.53
34 14.47%
101  โรงเรียนบ้านชําตก 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
102  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
103  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
104  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 349
23 6.59
11 3.15
14 4.01
0 0.00
0 0.00
301 86.25
48 13.75%
105  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
0 0.00
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
106  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
107  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
108  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 76
3 3.95
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
109  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
110  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
3 5.45
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
111  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 135
3 2.22
1 0.74
7 5.19
1 0.74
5 3.70
118 87.41
17 12.59%
112  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 80
2 2.50
3 3.75
3 3.75
1 1.25
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
113  โรงเรียนบ้านดารา 98
1 1.02
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
114  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
115  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 133
5 3.76
5 3.76
2 1.50
3 2.26
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
116  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 11.11
24 88.89
3 11.11%
117  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
4 8.70
41 89.13
5 10.87%
119  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 113
4 3.54
5 4.42
3 2.65
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
120  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
121  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
122  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
123  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
124  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 148
2 1.35
3 2.03
6 4.05
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
125  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
126  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
2 2.82
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
127  โรงเรียนวัดนาทะเล 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
42 93.33
3 6.67%
128  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
129  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
130  โรงเรียนวัดวังผักรุง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
131  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
132  โรงเรียนบ้านผักขวง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
133  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
134  โรงเรียนบ้านชําสอง 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
135  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 168
2 1.19
0 0.00
2 1.19
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
136  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
43 97.73
1 2.27%
137  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านวังสําโม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนไร่อ้อย 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 7.33
เตี้ย  561 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,115 13.11
ผอมและเตี้ย  485 3.01
อ้วนและเตี้ย  748 4.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,038 68.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,091 คน


31.56%


Powered By www.thaieducation.net