ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังหลวง 119
5 4.20
13 10.92
13 10.92
18 15.13
21 17.65
49 41.18
70 58.82%
2  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 160
17 10.63
8 5.00
46 28.75
4 2.50
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
3  โรงเรียนวัดวังสะแกง 42
4 9.52
4 9.52
10 23.81
1 2.38
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
4  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
8 15.38
5 9.62
9 17.31
1 1.92
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
5  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
6 8.70
5 7.25
10 14.49
2 2.90
6 8.70
40 57.97
29 42.03%
6  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 147
16 10.88
9 6.12
31 21.09
2 1.36
2 1.36
87 59.18
60 40.82%
7  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 162
32 19.75
14 8.64
6 3.70
10 6.17
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
8  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 49
4 8.16
0 0.00
10 20.41
0 0.00
4 8.16
31 63.27
18 36.73%
9  โรงเรียนวัดหนองยวง 49
4 8.16
7 14.29
2 4.08
3 6.12
2 4.08
31 63.27
18 36.73%
10  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 182
25 13.74
16 8.79
6 3.30
10 5.49
6 3.30
119 65.38
63 34.62%
11  โรงเรียนบ้านวังมน 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
1 3.13
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
12  โรงเรียนบ้านปวง 24
2 8.33
0 0.00
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 100
15 15.00
10 10.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
14  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 174
15 8.62
13 7.47
10 5.75
11 6.32
8 4.60
117 67.24
57 32.76%
15  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 241
14 5.81
7 2.90
22 9.13
22 9.13
9 3.73
167 69.29
74 30.71%
16  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 58
6 10.34
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
17  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 39
0 0.00
5 12.82
6 15.38
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
18  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
1 0.79
27 21.26
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
19  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 122
14 11.48
10 8.20
8 6.56
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
20  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 187
14 7.49
8 4.28
25 13.37
2 1.07
0 0.00
138 73.80
49 26.20%
21  โรงเรียนบ้านปางส้าน 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
22  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 134
7 5.22
2 1.49
23 17.16
1 0.75
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
23  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
24  โรงเรียนบ้านดอนมูล 171
3 1.75
2 1.17
31 18.13
2 1.17
2 1.17
131 76.61
40 23.39%
25  โรงเรียนบ้านไม้สลี 77
9 11.69
3 3.90
5 6.49
0 0.00
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
26  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 65
8 12.31
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
27  โรงเรียนบ้านดอยแดน 75
8 10.67
3 4.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
28  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 65
2 3.08
4 6.15
8 12.31
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
29  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 126
4 3.17
5 3.97
18 14.29
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
30  โรงเรียนบ้านปาง 103
0 0.00
16 15.53
6 5.83
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
31  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 57
5 8.77
5 8.77
2 3.51
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
32  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 100
6 6.00
2 2.00
5 5.00
4 4.00
4 4.00
79 79.00
21 21.00%
33  โรงเรียนบ้านนาทราย 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 169
0 0.00
10 5.92
12 7.10
10 5.92
3 1.78
134 79.29
35 20.71%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 213
22 10.33
13 6.10
1 0.47
6 2.82
2 0.94
169 79.34
44 20.66%
36  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองสูน 55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
38  โรงเรียนบ้านแม่เทย 191
14 7.33
12 6.28
11 5.76
0 0.00
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
39  โรงเรียนบ้านสันวิไล 130
2 1.54
4 3.08
14 10.77
5 3.85
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
40  โรงเรียนบ้านแม่แสม 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
1 1.92
3 5.77
42 80.77
10 19.23%
41  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 89
0 0.00
5 5.62
12 13.48
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
42  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 70
2 2.86
2 2.86
8 11.43
0 0.00
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
43  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 531
16 3.01
13 2.45
65 12.24
2 0.38
1 0.19
434 81.73
97 18.27%
44  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
8 6.61
3 2.48
6 4.96
3 2.48
2 1.65
99 81.82
22 18.18%
45  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1428
58 4.06
61 4.27
65 4.55
37 2.59
38 2.66
1169 81.86
259 18.14%
46  โรงเรียนบ้านผาต้าย 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
47  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
48  โรงเรียนบ้านผาลาด 129
5 3.88
6 4.65
11 8.53
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
50  โรงเรียนบ้านฮั่ว 59
0 0.00
5 8.47
0 0.00
4 6.78
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
51  โรงเรียนบ้านนากลาง 103
1 0.97
6 5.83
7 6.80
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
52  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 66
1 1.52
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 74
1 1.35
1 1.35
6 8.11
3 4.05
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
54  โรงเรียนวัดร้องธาร 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
55  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 181
7 3.87
2 1.10
17 9.39
0 0.00
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
56  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 93
3 3.23
3 3.23
3 3.23
2 2.15
2 2.15
80 86.02
13 13.98%
57  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 96
1 1.04
5 5.21
5 5.21
2 2.08
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
58  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
59  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 63
4 6.35
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
60  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
61  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 115
7 6.09
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
62  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
63  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 93
2 2.15
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
64  โรงเรียนบ้านดง 186
7 3.76
7 3.76
7 3.76
0 0.00
0 0.00
165 88.71
21 11.29%
65  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 136
4 2.94
0 0.00
7 5.15
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
66  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
67  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 397
9 2.27
9 2.27
8 2.02
5 1.26
10 2.52
356 89.67
41 10.33%
68  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
3 3.13
0 0.00
5 5.21
1 1.04
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
70  โรงเรียนบ้านแม่บอน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
71  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
72  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
2 2.82
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
73  โรงเรียนบ้านป่าพลู 102
2 1.96
0 0.00
0 0.00
3 2.94
2 1.96
95 93.14
7 6.86%
74  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
75  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
76  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
1 2.44
39 95.12
2 4.88%
77  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
78  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
79  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
80  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
81  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,419 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  475 5.04
เตี้ย  364 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  763 8.10
ผอมและเตี้ย  194 2.06
อ้วนและเตี้ย  135 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,488 79.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,931 คน


20.50%


Powered By www.thaieducation.net