ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 116
6 5.17
2 1.72
35 30.17
0 0.00
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
2  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 75
16 21.33
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
3  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 180
12 6.67
12 6.67
22 12.22
8 4.44
10 5.56
116 64.44
64 35.56%
4  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1662
145 8.72
28 1.68
97 5.84
173 10.41
125 7.52
1094 65.82
568 34.18%
5  โรงเรียนวัดบ้านม้า 94
4 4.26
5 5.32
16 17.02
6 6.38
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
6  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
4 8.33
2 4.17
9 18.75
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
7  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 52
3 5.77
1 1.92
11 21.15
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
8  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 33
6 18.18
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
9  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 83
6 7.23
4 4.82
15 18.07
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
10  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
12 25.53
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
11  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 67
3 4.48
0 0.00
8 11.94
8 11.94
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
12  โรงเรียนบ้านไร่ดง 46
2 4.35
1 2.17
10 21.74
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
13  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 241
13 5.39
24 9.96
31 12.86
0 0.00
0 0.00
173 71.78
68 28.22%
14  โรงเรียนบ้านประตูป่า 39
3 7.69
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
15  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 61
5 8.20
9 14.75
2 3.28
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
16  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 67
5 7.46
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
17  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 105
1 0.95
10 9.52
15 14.29
0 0.00
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
18  โรงเรียนบ้านดอนตอง 62
10 16.13
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
19  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 39
2 5.13
2 5.13
5 12.82
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
20  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 126
7 5.56
1 0.79
24 19.05
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
21  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
22  โรงเรียนตำบลริมปิง 122
7 5.74
5 4.10
11 9.02
6 4.92
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
23  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 160
11 6.88
7 4.38
15 9.38
4 2.50
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
24  โรงเรียนบ้านโป่งรู 119
4 3.36
12 10.08
7 5.88
4 3.36
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
25  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 74
5 6.76
1 1.35
10 13.51
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
26  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
27  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 137
3 2.19
18 13.14
10 7.30
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
28  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 120
1 0.83
8 6.67
15 12.50
2 1.67
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
29  โรงเรียนบ้านป่าเลา 49
1 2.04
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
30  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
31  โรงเรียนวัดชัยสถาน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
7 19.44
28 77.78
8 22.22%
32  โรงเรียนวัดต้นโชค 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
33  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 73
1 1.37
9 12.33
6 8.22
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
34  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 48
2 4.17
3 6.25
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
35  โรงเรียนวัดสันคะยอม 145
14 9.66
1 0.69
15 10.34
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
36  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 242
10 4.13
3 1.24
24 9.92
8 3.31
5 2.07
192 79.34
50 20.66%
37  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 93
8 8.60
3 3.23
7 7.53
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
38  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 108
6 5.56
2 1.85
11 10.19
3 2.78
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
39  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 324
8 2.47
10 3.09
40 12.35
5 1.54
2 0.62
259 79.94
65 20.06%
40  โรงเรียนวัดกู่เส้า 85
10 11.76
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
41  โรงเรียนบ้านป่าซาง 146
12 8.22
4 2.74
7 4.79
6 4.11
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
42  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 56
1 1.79
1 1.79
9 16.07
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
43  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 202
12 5.94
14 6.93
12 5.94
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
44  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
2 2.06
0 0.00
15 15.46
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
45  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
46  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 130
15 11.54
4 3.08
2 1.54
1 0.77
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
47  โรงเรียนบ้านแม่เมย 159
10 6.29
9 5.66
9 5.66
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
48  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 159
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 6.92
16 10.06
132 83.02
27 16.98%
49  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 124
5 4.03
4 3.23
10 8.06
1 0.81
1 0.81
103 83.06
21 16.94%
50  โรงเรียนบ้านจำบอน 89
1 1.12
1 1.12
13 14.61
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
51  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 96
4 4.17
8 8.33
4 4.17
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
1 0.87
5 4.35
96 83.48
19 16.52%
53  โรงเรียนบ้านป่าตาล 67
5 7.46
1 1.49
4 5.97
0 0.00
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
54  โรงเรียนวัดหนองซิว 122
5 4.10
4 3.28
11 9.02
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
55  โรงเรียนบ้านดงสารภี 62
7 11.29
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
56  โรงเรียนวัดป่าแดด 81
0 0.00
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
57  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 142
7 4.93
12 8.45
3 2.11
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
59  โรงเรียนบ้านกองงาม 59
1 1.69
2 3.39
4 6.78
1 1.69
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
60  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 165
22 13.33
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
61  โรงเรียนวัดทากาศ 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
62  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
63  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
64  โรงเรียนวัดบ้านดอน 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
65  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 185
8 4.32
2 1.08
11 5.95
2 1.08
1 0.54
161 87.03
24 12.97%
66  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 48
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.25
42 87.50
6 12.50%
67  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
68  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
69  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 142
10 7.04
3 2.11
3 2.11
1 0.70
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
70  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 42
0 0.00
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
71  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
72  โรงเรียนวัดป่าสัก 134
4 2.99
7 5.22
4 2.99
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
73  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
1 1.45
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
74  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
75  โรงเรียนวัดสันต้นธง 120
1 0.83
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
76  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 41
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัว 96
0 0.00
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
78  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 119
3 2.52
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
79  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 79
4 5.06
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
80  โรงเรียนวัดบ้านธิ 75
1 1.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
81  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 200
6 3.00
6 3.00
3 1.50
0 0.00
0 0.00
185 92.50
15 7.50%
82  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 68
0 0.00
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
83  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 166
4 2.41
4 2.41
2 1.20
2 1.20
0 0.00
154 92.77
12 7.23%
84  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
85  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 145
2 1.38
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
136 93.79
9 6.21%
86  โรงเรียนบ้านดอยคำ 163
0 0.00
0 0.00
10 6.13
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
87  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 101
3 2.97
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
88  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
89  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
90  โรงเรียนวัดน้ำพุ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
91  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50
1 2.50%
92  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 122
1 0.82
0 0.00
1 0.82
1 0.82
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
93  โรงเรียนวัดสันทราย 126
0 0.00
1 0.79
2 1.59
0 0.00
0 0.00
123 97.62
3 2.38%
94  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,408 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  546 5.25
เตี้ย  311 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  795 7.64
ผอมและเตี้ย  269 2.58
อ้วนและเตี้ย  185 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,302 79.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,106 คน


20.23%


Powered By www.thaieducation.net