ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 133
22 16.54
26 19.55
30 22.56
21 15.79
18 13.53
16 12.03
117 87.97%
2  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 524
94 17.94
142 27.10
42 8.02
73 13.93
19 3.63
154 29.39
370 70.61%
3  โรงเรียนบ้านดงมัน 41
6 14.63
15 36.59
6 14.63
0 0.00
0 0.00
14 34.15
27 65.85%
4  โรงเรียนบ้านขามป้อม 121
26 21.49
26 21.49
25 20.66
0 0.00
0 0.00
44 36.36
77 63.64%
5  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60
18 30.00
7 11.67
8 13.33
2 3.33
2 3.33
23 38.33
37 61.67%
6  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101
20 19.80
20 19.80
6 5.94
9 8.91
6 5.94
40 39.60
61 60.40%
7  โรงเรียนบ้านโนนตูม 14
3 21.43
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
8  โรงเรียนบ้านปากช่อง 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
3 13.64
2 9.09
10 45.45
12 54.55%
9  โรงเรียนบ้านนาอุดม 158
30 18.99
23 14.56
14 8.86
14 8.86
5 3.16
72 45.57
86 54.43%
10  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 118
25 21.19
17 14.41
13 11.02
6 5.08
1 0.85
56 47.46
62 52.54%
11  โรงเรียนบ้านสานแว้ 211
51 24.17
34 16.11
18 8.53
6 2.84
1 0.47
101 47.87
110 52.13%
12  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 185
27 14.59
32 17.30
19 10.27
17 9.19
0 0.00
90 48.65
95 51.35%
13  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
5 7.14
8 11.43
10 14.29
8 11.43
4 5.71
35 50.00
35 50.00%
14  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 160
19 11.88
8 5.00
12 7.50
27 16.88
11 6.88
83 51.88
77 48.13%
15  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 145
8 5.52
14 9.66
5 3.45
27 18.62
15 10.34
76 52.41
69 47.59%
16  โรงเรียนบ้านโพนงาม 122
16 13.11
13 10.66
18 14.75
5 4.10
6 4.92
64 52.46
58 47.54%
17  โรงเรียนบ้านนากอก 51
6 11.76
0 0.00
18 35.29
0 0.00
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
18  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 67
8 11.94
12 17.91
6 8.96
5 7.46
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
19  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
6 8.33
6 8.33
9 12.50
6 8.33
6 8.33
39 54.17
33 45.83%
20  โรงเรียนบ้านวังไฮ 86
5 5.81
11 12.79
7 8.14
8 9.30
8 9.30
47 54.65
39 45.35%
21  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38
7 18.42
5 13.16
2 5.26
1 2.63
2 5.26
21 55.26
17 44.74%
22  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 88
19 21.59
12 13.64
8 9.09
0 0.00
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
23  โรงเรียนบ้านเหล่า 158
25 15.82
10 6.33
22 13.92
1 0.63
10 6.33
90 56.96
68 43.04%
24  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 49
6 12.24
6 12.24
7 14.29
1 2.04
1 2.04
28 57.14
21 42.86%
25  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 55
7 12.73
7 12.73
3 5.45
4 7.27
2 3.64
32 58.18
23 41.82%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 51
6 11.76
4 7.84
6 11.76
3 5.88
2 3.92
30 58.82
21 41.18%
27  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
4 14.81
3 11.11
0 0.00
0 0.00
4 14.81
16 59.26
11 40.74%
28  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
4 12.50
0 0.00
6 18.75
0 0.00
3 9.38
19 59.38
13 40.63%
29  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 101
11 10.89
9 8.91
14 13.86
6 5.94
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
30  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315
29 9.21
5 1.59
39 12.38
34 10.79
20 6.35
188 59.68
127 40.32%
31  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80
8 10.00
11 13.75
2 2.50
11 13.75
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
32  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 174
20 11.49
26 14.94
11 6.32
9 5.17
3 1.72
105 60.34
69 39.66%
33  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 113
18 15.93
15 13.27
5 4.42
4 3.54
2 1.77
69 61.06
44 38.94%
34  โรงเรียนบ้านกลาง 44
5 11.36
5 11.36
3 6.82
0 0.00
4 9.09
27 61.36
17 38.64%
35  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 39
6 15.38
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
36  โรงเรียนบ้านบาก2 281
45 16.01
25 8.90
8 2.85
25 8.90
5 1.78
173 61.57
108 38.43%
37  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242
25 10.33
17 7.02
15 6.20
17 7.02
17 7.02
151 62.40
91 37.60%
38  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51
4 7.84
1 1.96
9 17.65
3 5.88
2 3.92
32 62.75
19 37.25%
39  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
12 10.71
17 15.18
5 4.46
7 6.25
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
40  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 123
18 14.63
15 12.20
10 8.13
2 1.63
0 0.00
78 63.41
45 36.59%
41  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 90
6 6.67
8 8.89
7 7.78
6 6.67
5 5.56
58 64.44
32 35.56%
42  โรงเรียนบ้านแวง 76
5 6.58
8 10.53
6 7.89
3 3.95
5 6.58
49 64.47
27 35.53%
43  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94
7 7.45
5 5.32
9 9.57
3 3.19
9 9.57
61 64.89
33 35.11%
44  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 203
16 7.88
9 4.43
15 7.39
31 15.27
0 0.00
132 65.02
71 34.98%
45  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 98
12 12.24
8 8.16
3 3.06
8 8.16
3 3.06
64 65.31
34 34.69%
46  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38
3 7.89
3 7.89
7 18.42
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
47  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44
11 25.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 192
19 9.90
19 9.90
23 11.98
5 2.60
-1 -0.52
127 66.15
65 33.85%
49  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 148
16 10.81
3 2.03
10 6.76
21 14.19
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
50  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1346
250 18.57
21 1.56
156 11.59
14 1.04
12 0.89
893 66.34
453 33.66%
51  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 84
20 23.81
3 3.57
3 3.57
1 1.19
1 1.19
56 66.67
28 33.33%
52  โรงเรียนบ้านป่งโพน 121
9 7.44
11 9.09
7 5.79
9 7.44
4 3.31
81 66.94
40 33.06%
53  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 94
6 6.38
0 0.00
18 19.15
6 6.38
1 1.06
63 67.02
31 32.98%
54  โรงเรียนบ้านดงมอน 179
12 6.70
18 10.06
5 2.79
12 6.70
12 6.70
120 67.04
59 32.96%
55  โรงเรียนบ้านนายาง 92
4 4.35
9 9.78
5 5.43
7 7.61
5 5.43
62 67.39
30 32.61%
56  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 40
1 2.50
3 7.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
57  โรงเรียนบ้านกกตูม 111
25 22.52
9 8.11
0 0.00
1 0.90
1 0.90
75 67.57
36 32.43%
58  โรงเรียนบ้านภูล้อม 108
18 16.67
4 3.70
9 8.33
4 3.70
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
59  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 102
5 4.90
8 7.84
3 2.94
11 10.78
6 5.88
69 67.65
33 32.35%
60  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87
9 10.34
10 11.49
6 6.90
3 3.45
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
61  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153
37 24.18
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
62  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 151
12 7.95
10 6.62
10 6.62
10 6.62
5 3.31
104 68.87
47 31.13%
63  โรงเรียนบ้านมะนาว 97
14 14.43
9 9.28
4 4.12
3 3.09
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
64  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62
2 3.23
4 6.45
4 6.45
4 6.45
5 8.06
43 69.35
19 30.65%
65  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
0 0.00
2 6.06
7 21.21
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
66  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 90
11 12.22
9 10.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
4 6.67
3 5.00
5 8.33
5 8.33
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
68  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67
12 17.91
3 4.48
2 2.99
3 4.48
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
69  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
5 10.64
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
70  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 37
1 2.70
5 13.51
4 10.81
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
71  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 206
34 16.50
10 4.85
13 6.31
4 1.94
0 0.00
145 70.39
61 29.61%
72  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169
9 5.33
5 2.96
26 15.38
3 1.78
7 4.14
119 70.41
50 29.59%
73  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 132
11 8.33
8 6.06
9 6.82
11 8.33
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
74  โรงเรียนบ้านหนองคอง 173
17 9.83
16 9.25
4 2.31
14 8.09
0 0.00
122 70.52
51 29.48%
75  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143
16 11.19
0 0.00
26 18.18
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
76  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 108
21 19.44
0 0.00
9 8.33
0 0.00
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
77  โรงเรียนบ้านคำเขือง 77
4 5.19
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
78  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
4 4.40
6 6.59
8 8.79
3 3.30
5 5.49
65 71.43
26 28.57%
79  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
7 7.07
4 4.04
5 5.05
7 7.07
5 5.05
71 71.72
28 28.28%
80  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 131
5 3.82
8 6.11
20 15.27
3 2.29
1 0.76
94 71.76
37 28.24%
81  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 78
9 11.54
7 8.97
4 5.13
2 2.56
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
82  โรงเรียนเมืองใหม่ 135
14 10.37
3 2.22
15 11.11
6 4.44
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
83  โรงเรียนบ้านคำพี้ 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
6 13.95
31 72.09
12 27.91%
84  โรงเรียนบ้านโนนยาง 90
1 1.11
1 1.11
20 22.22
3 3.33
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
85  โรงเรียนบ้านนาทาม 206
28 13.59
18 8.74
0 0.00
11 5.34
0 0.00
149 72.33
57 27.67%
86  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 337
70 20.77
20 5.93
1 0.30
2 0.59
0 0.00
244 72.40
93 27.60%
87  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 102
7 6.86
7 6.86
7 6.86
7 6.86
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
88  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 66
8 12.12
8 12.12
2 3.03
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
89  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 140
8 5.71
12 8.57
12 8.57
6 4.29
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
90  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 122
11 9.02
11 9.02
9 7.38
2 1.64
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
91  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123
13 10.57
7 5.69
9 7.32
3 2.44
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
92  โรงเรียนมุกดาลัย 720
69 9.58
38 5.28
76 10.56
9 1.25
1 0.14
527 73.19
193 26.81%
93  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 124
8 6.45
6 4.84
9 7.26
8 6.45
2 1.61
91 73.39
33 26.61%
94  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91
3 3.30
2 2.20
19 20.88
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
95  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
96  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
97  โรงเรียนบ้านแฝก 85
8 9.41
5 5.88
9 10.59
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
98  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 55
0 0.00
4 7.27
9 16.36
0 0.00
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
99  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 114
2 1.75
1 0.88
12 10.53
13 11.40
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
100  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 130
14 10.77
12 9.23
4 3.08
3 2.31
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
101  โรงเรียนบ้านคำไหล 91
11 12.09
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
102  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
103  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 173
17 9.83
11 6.36
15 8.67
0 0.00
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
104  โรงเรียนบ้านหนองบง 134
10 7.46
9 6.72
10 7.46
4 2.99
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
105  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 122
9 7.38
4 3.28
8 6.56
2 1.64
7 5.74
92 75.41
30 24.59%
106  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41
5 12.20
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
107  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 33
0 0.00
1 3.03
7 21.21
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
108  โรงเรียนบ้านแก้ง2 71
4 5.63
5 7.04
6 8.45
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
109  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63
7 11.11
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
110  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
1 0.99
4 3.96
5 4.95
4 3.96
10 9.90
77 76.24
24 23.76%
111  โรงเรียนบ้านงิ้ว 131
6 4.58
12 9.16
7 5.34
5 3.82
1 0.76
100 76.34
31 23.66%
112  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 128
11 8.59
8 6.25
3 2.34
8 6.25
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
113  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 209
14 6.70
8 3.83
24 11.48
3 1.44
0 0.00
160 76.56
49 23.44%
114  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 61
1 1.64
0 0.00
11 18.03
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
115  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 205
19 9.27
13 6.34
12 5.85
3 1.46
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
116  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
117  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
118  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 92
4 4.35
5 5.43
5 5.43
5 5.43
2 2.17
71 77.17
21 22.83%
119  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79
12 15.19
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
120  โรงเรียนบ้านหนองยาง 224
23 10.27
23 10.27
3 1.34
2 0.89
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
121  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 62
10 16.13
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
122  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 157
5 3.18
15 9.55
15 9.55
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
123  โรงเรียนบ้านภูวง 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
124  โรงเรียนบ้านเปียด 155
2 1.29
0 0.00
5 3.23
17 10.97
10 6.45
121 78.06
34 21.94%
125  โรงเรียนบ้านพังคอง 148
13 8.78
8 5.41
11 7.43
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
126  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 88
8 9.09
4 4.55
3 3.41
2 2.27
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
127  โรงเรียนบ้านดงเย็น 163
18 11.04
3 1.84
8 4.91
5 3.07
1 0.61
128 78.53
35 21.47%
128  โรงเรียนบ้านแมด 104
7 6.73
6 5.77
7 6.73
2 1.92
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
129  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52
6 11.54
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
130  โรงเรียนบ้านป่งขาม 71
2 2.82
4 5.63
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
131  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 152
4 2.63
4 2.63
24 15.79
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
132  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
133  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 103
7 6.80
12 11.65
2 1.94
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
134  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 118
3 2.54
5 4.24
5 4.24
4 3.39
7 5.93
94 79.66
24 20.34%
135  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 123
9 7.32
9 7.32
4 3.25
3 2.44
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
136  โรงเรียนร่มเกล้า 246
18 7.32
13 5.28
7 2.85
9 3.66
2 0.81
197 80.08
49 19.92%
137  โรงเรียนบ้านโสก 196
35 17.86
2 1.02
2 1.02
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
138  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
139  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
16 17.20
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
140  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 88
3 3.41
3 3.41
7 7.95
4 4.55
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
141  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 153
3 1.96
9 5.88
12 7.84
1 0.65
4 2.61
124 81.05
29 18.95%
142  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 117
4 3.42
3 2.56
10 8.55
5 4.27
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
143  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 43
6 13.95
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
145  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
6 13.95
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
146  โรงเรียนบ้านดง 92
11 11.96
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
147  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
4 7.27
45 81.82
10 18.18%
148  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 44
6 13.64
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
149  โรงเรียนบ้านคำบง1 433
23 5.31
8 1.85
45 10.39
2 0.46
0 0.00
355 81.99
78 18.01%
150  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 108
6 5.56
2 1.85
9 8.33
1 0.93
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
151  โรงเรียนหลุบปึ้ง 57
2 3.51
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
152  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
7 8.75
2 2.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
153  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 122
6 4.92
5 4.10
5 4.10
3 2.46
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
154  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
155  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 88
4 4.55
3 3.41
4 4.55
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
156  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 112
8 7.14
7 6.25
4 3.57
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
157  โรงเรียนบ้านนายอ 78
7 8.97
2 2.56
2 2.56
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
158  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
159  โรงเรียนบ้านไร่ 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
160  โรงเรียนบ้านสามขัว 128
7 5.47
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
161  โรงเรียนบ้านดงยาง1 81
6 7.41
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
7 7.78
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
163  โรงเรียนบ้านนามน 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
164  โรงเรียนบ้านนาป่ง 130
4 3.08
4 3.08
2 1.54
4 3.08
6 4.62
110 84.62
20 15.38%
165  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 111
5 4.50
6 5.41
5 4.50
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 85
2 2.35
2 2.35
4 4.71
3 3.53
2 2.35
72 84.71
13 15.29%
167  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 218
9 4.13
5 2.29
14 6.42
5 2.29
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
168  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93
3 3.23
4 4.30
3 3.23
2 2.15
2 2.15
79 84.95
14 15.05%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 173
6 3.47
3 1.73
16 9.25
1 0.58
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
170  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20
3 15.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
171  โรงเรียนบ้านโคก2 94
4 4.26
2 2.13
7 7.45
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
172  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115
10 8.70
4 3.48
2 1.74
1 0.87
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
173  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 131
2 1.53
2 1.53
7 5.34
8 6.11
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
174  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 139
4 2.88
6 4.32
10 7.19
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
175  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
176  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 91
5 5.49
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
177  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
178  โรงเรียนบ้านป่าแดง 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
179  โรงเรียนบ้านป่าเตย 134
3 2.24
3 2.24
7 5.22
6 4.48
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
180  โรงเรียนชุมชนนาโสก 241
15 6.22
1 0.41
11 4.56
6 2.49
0 0.00
208 86.31
33 13.69%
181  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
38 86.36
6 13.64%
182  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 125
8 6.40
1 0.80
8 6.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
183  โรงเรียนบ้านดานคำ 37
0 0.00
2 5.41
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
184  โรงเรียนบ้านภู 37
2 5.41
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
185  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 89
1 1.12
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
186  โรงเรียนบ้านวังนอง 52
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
187  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 134
14 10.45
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
188  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 164
8 4.88
3 1.83
3 1.83
5 3.05
3 1.83
142 86.59
22 13.41%
189  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 105
4 3.81
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
190  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 68
5 7.35
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
191  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
192  โรงเรียนบ้านม่วง 77
2 2.60
3 3.90
0 0.00
3 3.90
2 2.60
67 87.01
10 12.99%
193  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 125
6 4.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
194  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247
9 3.64
9 3.64
11 4.45
1 0.40
1 0.40
216 87.45
31 12.55%
195  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
196  โรงเรียนบ้านนาสะโน 88
7 7.95
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
197  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
198  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
199  โรงเรียนบ้านโนนศรี 102
6 5.88
1 0.98
2 1.96
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
200  โรงเรียนบ้านสองคอน 198
17 8.59
5 2.53
1 0.51
0 0.00
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
201  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
202  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 101
2 1.98
5 4.95
4 3.96
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
203  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 120
4 3.33
1 0.83
8 6.67
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
204  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 65
0 0.00
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
205  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234
15 6.41
2 0.85
3 1.28
5 2.14
0 0.00
209 89.32
25 10.68%
206  โรงเรียนบ้านโคก1 75
2 2.67
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
207  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124
4 3.23
4 3.23
5 4.03
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
208  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 116
5 4.31
0 0.00
6 5.17
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
209  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
210  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 122
3 2.46
2 1.64
0 0.00
4 3.28
2 1.64
111 90.98
11 9.02%
211  โรงเรียนบ้านนาดี2 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
212  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
213  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 151
4 2.65
2 1.32
7 4.64
0 0.00
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
214  โรงเรียนบ้านด่านมน 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
215  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 206
4 1.94
4 1.94
3 1.46
4 1.94
2 0.97
189 91.75
17 8.25%
216  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
4 5.41
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
217  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 74
1 1.35
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
218  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 148
3 2.03
2 1.35
6 4.05
1 0.68
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
219  โรงเรียนบ้านบะ 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
220  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310
0 0.00
0 0.00
15 4.84
8 2.58
0 0.00
287 92.58
23 7.42%
221  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 117
4 3.42
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
222  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
223  โรงเรียนบ้านซ่ง 123
2 1.63
2 1.63
1 0.81
0 0.00
3 2.44
115 93.50
8 6.50%
224  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 139
3 2.16
1 0.72
4 2.88
0 0.00
1 0.72
130 93.53
9 6.47%
225  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
226  โรงเรียนบ้านหนองแวง 173
4 2.31
4 2.31
3 1.73
0 0.00
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
227  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
228  โรงเรียนบ้านโพนแดง 179
5 2.79
1 0.56
3 1.68
2 1.12
0 0.00
168 93.85
11 6.15%
229  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
230  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
231  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 110
4 3.64
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
232  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
2 2.63
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
233  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
0 0.00
0 0.00
5 3.60
2 1.44
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
234  โรงเรียนบ้านคันแท 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
235  โรงเรียนบ้านดงหลวง 214
0 0.00
3 1.40
1 0.47
2 0.93
3 1.40
205 95.79
9 4.21%
236  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 130
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
237  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 101
1 0.99
0 0.00
1 0.99
1 0.99
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
238  โรงเรียนสยามกลการ4 156
1 0.64
0 0.00
2 1.28
0 0.00
1 0.64
152 97.44
4 2.56%
239  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
1 0.30
1 0.30
2 0.59
0 0.00
2 0.59
332 98.22
6 1.78%
240  โรงเรียนบ้านนาโด่ 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
241  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านคำบง2 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,807 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,330 8.38
เตี้ย  1,448 5.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,891 6.80
ผอมและเตี้ย  906 3.26
อ้วนและเตี้ย  375 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,857 75.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,950 คน


24.99%


Powered By www.thaieducation.net