ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171
24 14.04
17 9.94
12 7.02
41 23.98
29 16.96
48 28.07
123 71.93%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 38
6 15.79
6 15.79
8 21.05
0 0.00
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
3  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 91
10 10.99
20 21.98
7 7.69
9 9.89
0 0.00
45 49.45
46 50.55%
4  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 147
8 5.44
13 8.84
22 14.97
8 5.44
20 13.61
76 51.70
71 48.30%
5  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140
18 12.86
16 11.43
17 12.14
10 7.14
0 0.00
79 56.43
61 43.57%
6  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220
23 10.45
19 8.64
43 19.55
10 4.55
0 0.00
125 56.82
95 43.18%
7  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143
42 29.37
0 0.00
17 11.89
0 0.00
0 0.00
84 58.74
59 41.26%
8  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84
3 3.57
5 5.95
18 21.43
6 7.14
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
9  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 71
8 11.27
5 7.04
10 14.08
2 2.82
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
10  โรงเรียนบ้านวังปลา 56
9 16.07
7 12.50
0 0.00
3 5.36
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
11  โรงเรียนวัดช้างข้าม 152
23 15.13
4 2.63
16 10.53
2 1.32
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
12  โรงเรียนวัดโป่งแรด 71
7 9.86
3 4.23
11 15.49
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
13  โรงเรียนวัดเนินยาง 66
2 3.03
2 3.03
7 10.61
4 6.06
4 6.06
47 71.21
19 28.79%
14  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329
5 1.52
34 10.33
35 10.64
0 0.00
19 5.78
236 71.73
93 28.27%
15  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321
27 8.41
14 4.36
26 8.10
13 4.05
10 3.12
231 71.96
90 28.04%
16  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 137
9 6.57
7 5.11
9 6.57
9 6.57
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
17  โรงเรียนวัดรำพัน 119
10 8.40
6 5.04
17 14.29
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
18  โรงเรียนวัดโขดหอย 40
6 15.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
19  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 208
15 7.21
10 4.81
14 6.73
5 2.40
13 6.25
151 72.60
57 27.40%
20  โรงเรียนวัดคลองขุด 33
4 12.12
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
21  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 225
17 7.56
11 4.89
20 8.89
10 4.44
2 0.89
165 73.33
60 26.67%
22  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 256
29 11.33
9 3.52
28 10.94
0 0.00
0 0.00
190 74.22
66 25.78%
23  โรงเรียนวัดท่าศาลา 48
2 4.17
2 4.17
7 14.58
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
24  โรงเรียนวัดดอนตาล 173
12 6.94
11 6.36
20 11.56
0 0.00
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
25  โรงเรียนวัดทองทั่ว 198
13 6.57
14 7.07
16 8.08
4 2.02
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
26  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51
3 5.88
3 5.88
5 9.80
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
27  โรงเรียนบ้านคลองลาว 380
31 8.16
6 1.58
49 12.89
1 0.26
0 0.00
293 77.11
87 22.89%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 590
39 6.61
14 2.37
57 9.66
14 2.37
9 1.53
457 77.46
133 22.54%
29  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 210
6 2.86
14 6.67
22 10.48
5 2.38
0 0.00
163 77.62
47 22.38%
30  โรงเรียนวัดหนองบัว 126
4 3.17
8 6.35
15 11.90
0 0.00
1 0.79
98 77.78
28 22.22%
31  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 63
3 4.76
1 1.59
10 15.87
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
32  โรงเรียนวัดสามผาน 111
9 8.11
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
33  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 504
26 5.16
13 2.58
56 11.11
8 1.59
1 0.20
400 79.37
104 20.63%
34  โรงเรียนวัดสิงห์ 214
15 7.01
20 9.35
9 4.21
0 0.00
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
35  โรงเรียนวัดหมูดุด 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
7 11.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
36  โรงเรียนบ้านชำโสม 76
4 5.26
1 1.32
9 11.84
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
37  โรงเรียนวัดหนองสีงา 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
2 7.69
21 80.77
5 19.23%
38  โรงเรียนสฤษดิเดช 3124
145 4.64
41 1.31
398 12.74
14 0.45
2 0.06
2524 80.79
600 19.21%
39  โรงเรียนวัดพลับพลา 358
16 4.47
8 2.23
42 11.73
1 0.28
0 0.00
291 81.28
67 18.72%
40  โรงเรียนบ้านคลองครก 182
11 6.04
7 3.85
12 6.59
4 2.20
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
41  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 168
8 4.76
4 2.38
18 10.71
1 0.60
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
42  โรงเรียนวัดวังหิน 88
5 5.68
3 3.41
8 9.09
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
43  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 132
8 6.06
7 5.30
5 3.79
3 2.27
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
44  โรงเรียนวัดหนองคัน 139
4 2.88
7 5.04
14 10.07
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
45  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
46  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 94
6 6.38
4 4.26
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
47  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 289
23 7.96
11 3.81
8 2.77
5 1.73
1 0.35
241 83.39
48 16.61%
48  โรงเรียนวัดหนองไทร 103
3 2.91
0 0.00
7 6.80
3 2.91
4 3.88
86 83.50
17 16.50%
49  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 91
4 4.40
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
50  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146
5 3.42
10 6.85
9 6.16
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
51  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 88
2 2.27
1 1.14
8 9.09
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
52  โรงเรียนบ้านแก้ว 624
28 4.49
18 2.88
44 7.05
9 1.44
0 0.00
525 84.13
99 15.87%
53  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
54  โรงเรียนวัดเนินสูง 143
0 0.00
0 0.00
9 6.29
2 1.40
11 7.69
121 84.62
22 15.38%
55  โรงเรียนวัดโขมง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
56  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 422
16 3.79
4 0.95
41 9.72
2 0.47
0 0.00
359 85.07
63 14.93%
57  โรงเรียนวัดแสลง 257
11 4.28
9 3.50
11 4.28
7 2.72
0 0.00
219 85.21
38 14.79%
58  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181
4 2.21
4 2.21
11 6.08
1 0.55
6 3.31
155 85.64
26 14.36%
59  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1587
92 5.80
12 0.76
118 7.44
0 0.00
0 0.00
1365 86.01
222 13.99%
60  โรงเรียนบ้านยางระหง 72
1 1.39
3 4.17
4 5.56
1 1.39
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
61  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 187
7 3.74
6 3.21
12 6.42
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
62  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
63  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
64  โรงเรียนวัดนายายอาม 79
0 0.00
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
65  โรงเรียนบ้านประแกต 78
1 1.28
0 0.00
5 6.41
3 3.85
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
66  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
67  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 152
6 3.95
4 2.63
7 4.61
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 109
2 1.83
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
69  โรงเรียนวัดคมบาง 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
70  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
71  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
72  โรงเรียนวัดนาซา 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
73  โรงเรียนวัดเขาน้อย 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
74  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 316
9 2.85
8 2.53
4 1.27
1 0.32
1 0.32
293 92.72
23 7.28%
75  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116
2 1.72
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 469
8 1.71
4 0.85
16 3.41
2 0.43
1 0.21
438 93.39
31 6.61%
77  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
78  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
79  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
80  โรงเรียนวัดแขมหนู 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
81  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนวัดพลับ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  921 5.53
เตี้ย  504 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,533 9.20
ผอมและเตี้ย  242 1.45
อ้วนและเตี้ย  143 0.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,319 79.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,343 คน


20.06%


Powered By www.thaieducation.net