ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนขวัญเมือง 66
2 3.03
4 6.06
2 3.03
2 3.03
56 84.85
0 0.00
66 100.00%
2  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 75
8 10.67
10 13.33
20 26.67
20 26.67
17 22.67
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 217
154 70.97
13 5.99
42 19.35
4 1.84
4 1.84
0 0.00
217 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
4 57.14
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
7  โรงเรียนบ้านทรายมูล 67
46 68.66
7 10.45
14 20.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
8  โรงเรียนบ้านนาทม 138
54 39.13
26 18.84
30 21.74
19 13.77
9 6.52
0 0.00
138 100.00%
9  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 106
27 25.47
12 11.32
42 39.62
11 10.38
14 13.21
0 0.00
106 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโจด 40
8 20.00
11 27.50
10 25.00
6 15.00
5 12.50
0 0.00
40 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
15 28.85
16 30.77
11 21.15
4 7.69
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
12  โรงเรียนหนองคำวิทยา 167
45 26.95
45 26.95
66 39.52
5 2.99
6 3.59
0 0.00
167 100.00%
13  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 66
4 6.06
2 3.03
58 87.88
2 3.03
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
14  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
15  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 118
15 12.71
30 25.42
21 17.80
14 11.86
38 32.20
0 0.00
118 100.00%
16  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 94
33 35.11
5 5.32
8 8.51
38 40.43
8 8.51
2 2.13
92 97.87%
17  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 128
53 41.41
22 17.19
26 20.31
12 9.38
0 0.00
15 11.72
113 88.28%
18  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 337
56 16.62
25 7.42
54 16.02
81 24.04
79 23.44
42 12.46
295 87.54%
19  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 38
6 15.79
3 7.89
6 15.79
10 26.32
4 10.53
9 23.68
29 76.32%
20  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 97
12 12.37
8 8.25
19 19.59
7 7.22
27 27.84
24 24.74
73 75.26%
21  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
4 12.50
4 12.50
5 15.63
4 12.50
4 12.50
11 34.38
21 65.63%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 258
58 22.48
57 22.09
16 6.20
37 14.34
1 0.39
89 34.50
169 65.50%
23  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 61
10 16.39
10 16.39
11 18.03
4 6.56
3 4.92
23 37.70
38 62.30%
24  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
9 18.00
5 10.00
4 8.00
7 14.00
6 12.00
19 38.00
31 62.00%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
26  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 82
11 13.41
9 10.98
10 12.20
9 10.98
11 13.41
32 39.02
50 60.98%
27  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15
5 33.33
0 0.00
2 13.33
1 6.67
1 6.67
6 40.00
9 60.00%
28  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
21 18.26
24 20.87
9 7.83
14 12.17
0 0.00
47 40.87
68 59.13%
29  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 134
25 18.66
9 6.72
9 6.72
28 20.90
8 5.97
55 41.04
79 58.96%
30  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1065
159 14.93
68 6.38
185 17.37
47 4.41
77 7.23
529 49.67
536 50.33%
31  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 43
10 23.26
4 9.30
5 11.63
2 4.65
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
32  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 67
15 22.39
3 4.48
9 13.43
3 4.48
2 2.99
35 52.24
32 47.76%
33  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 206
15 7.28
26 12.62
29 14.08
10 4.85
12 5.83
114 55.34
92 44.66%
34  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 225
44 19.56
30 13.33
17 7.56
8 3.56
0 0.00
126 56.00
99 44.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 94
12 12.77
7 7.45
18 19.15
2 2.13
1 1.06
54 57.45
40 42.55%
36  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 40
5 12.50
6 15.00
2 5.00
2 5.00
2 5.00
23 57.50
17 42.50%
37  โรงเรียนบ้านปลาโด 138
43 31.16
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
38  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
9 29.03
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
39  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 56
6 10.71
3 5.36
3 5.36
11 19.64
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
40  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 69
10 14.49
6 8.70
6 8.70
2 2.90
4 5.80
41 59.42
28 40.58%
41  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
1 2.70
2 5.41
3 8.11
4 10.81
5 13.51
22 59.46
15 40.54%
42  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 62
10 16.13
6 9.68
2 3.23
7 11.29
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
43  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 55
5 9.09
5 9.09
4 7.27
4 7.27
3 5.45
34 61.82
21 38.18%
44  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
20 7.63
8 3.05
5 1.91
37 14.12
30 11.45
162 61.83
100 38.17%
45  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 97
10 10.31
8 8.25
11 11.34
4 4.12
4 4.12
60 61.86
37 38.14%
46  โรงเรียนบ้านหนองกุง 184
12 6.52
10 5.43
8 4.35
21 11.41
15 8.15
118 64.13
66 35.87%
47  โรงเรียนบ้านหัวคู 92
12 13.04
4 4.35
13 14.13
4 4.35
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
48  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 46
4 8.70
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
49  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 119
6 5.04
10 8.40
17 14.29
2 1.68
5 4.20
79 66.39
40 33.61%
50  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
2 16.67
8 66.67
4 33.33%
51  โรงเรียนบ้านวังเข 24
5 20.83
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
52  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 33
4 12.12
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนลาด 49
2 4.08
4 8.16
9 18.37
1 2.04
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
54  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 224
11 4.91
31 13.84
20 8.93
11 4.91
0 0.00
151 67.41
73 32.59%
55  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 38
6 15.79
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
56  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 111
12 10.81
6 5.41
8 7.21
8 7.21
1 0.90
76 68.47
35 31.53%
57  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 170
12 7.06
15 8.82
9 5.29
10 5.88
7 4.12
117 68.82
53 31.18%
58  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 85
7 8.24
9 10.59
10 11.76
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
59  โรงเรียนบ้านคำนาดี 203
14 6.90
7 3.45
17 8.37
15 7.39
9 4.43
141 69.46
62 30.54%
60  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 43
6 13.95
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
61  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 123
6 4.88
12 9.76
11 8.94
5 4.07
3 2.44
86 69.92
37 30.08%
62  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 154
7 4.55
6 3.90
12 7.79
9 5.84
11 7.14
109 70.78
45 29.22%
63  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 86
7 8.14
5 5.81
9 10.47
4 4.65
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
64  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 83
2 2.41
3 3.61
11 13.25
4 4.82
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
65  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 46
2 4.35
3 6.52
7 15.22
1 2.17
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
66  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 170
6 3.53
4 2.35
19 11.18
8 4.71
11 6.47
122 71.76
48 28.24%
67  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 75
8 10.67
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
68  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 963
77 8.00
35 3.63
143 14.85
2 0.21
6 0.62
700 72.69
263 27.31%
69  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 133
9 6.77
7 5.26
8 6.02
6 4.51
6 4.51
97 72.93
36 27.07%
70  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 85
9 10.59
4 4.71
8 9.41
2 2.35
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
71  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
6 4.92
8 6.56
10 8.20
4 3.28
89 72.95
33 27.05%
72  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 174
16 9.20
12 6.90
7 4.02
4 2.30
8 4.60
127 72.99
47 27.01%
73  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 101
7 6.93
8 7.92
10 9.90
2 1.98
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
74  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 143
8 5.59
6 4.20
8 5.59
8 5.59
8 5.59
105 73.43
38 26.57%
75  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
5 6.02
9 10.84
5 6.02
1 1.20
2 2.41
61 73.49
22 26.51%
76  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 127
3 2.36
8 6.30
10 7.87
3 2.36
9 7.09
94 74.02
33 25.98%
77  โรงเรียนบ้านดอนชาด 27
6 22.22
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
78  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 279
5 1.79
11 3.94
44 15.77
3 1.08
8 2.87
208 74.55
71 25.45%
79  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
80  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 36
5 13.89
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
81  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
5 9.43
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
82  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
83  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 37
6 16.22
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
84  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 59
6 10.17
5 8.47
2 3.39
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
85  โรงเรียนบ้านยาง 76
4 5.26
3 3.95
7 9.21
2 2.63
2 2.63
58 76.32
18 23.68%
86  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 30
3 10.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
87  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 65
9 13.85
2 3.08
0 0.00
2 3.08
2 3.08
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 59
3 5.08
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
89  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
90  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 94
10 10.64
1 1.06
2 2.13
6 6.38
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
91  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 82
10 12.20
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
92  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 148
6 4.05
5 3.38
13 8.78
6 4.05
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
93  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
94  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 91
6 6.59
3 3.30
1 1.10
7 7.69
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 61
5 8.20
0 0.00
5 8.20
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
96  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
97  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 134
6 4.48
6 4.48
11 8.21
2 1.49
1 0.75
108 80.60
26 19.40%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 94
3 3.19
7 7.45
4 4.26
3 3.19
1 1.06
76 80.85
18 19.15%
99  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
15 9.49
0 0.00
15 9.49
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
100  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 523
25 4.78
7 1.34
39 7.46
13 2.49
12 2.29
427 81.64
96 18.36%
101  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
102  โรงเรียนบ้านดงยาง 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 100
8 8.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 117
8 6.84
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
105  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
4 3.42
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
106  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 151
5 3.31
12 7.95
5 3.31
5 3.31
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 113
5 4.42
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
108  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 187
9 4.81
4 2.14
20 10.70
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
109  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 244
11 4.51
11 4.51
2 0.82
10 4.10
9 3.69
201 82.38
43 17.62%
110  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
8 10.81
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
111  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 104
2 1.92
2 1.92
14 13.46
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
112  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
9 7.76
0 0.00
4 3.45
2 1.72
5 4.31
96 82.76
20 17.24%
113  โรงเรียนบ้านโพนทอง 163
9 5.52
4 2.45
3 1.84
9 5.52
3 1.84
135 82.82
28 17.18%
114  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
1 2.86
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
115  โรงเรียนบ้านนาแพง 123
5 4.07
4 3.25
7 5.69
3 2.44
1 0.81
103 83.74
20 16.26%
116  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 69
6 8.70
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
117  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 107
3 2.80
6 5.61
4 3.74
4 3.74
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
118  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 95
4 4.21
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
120  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 162
6 3.70
7 4.32
8 4.94
4 2.47
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
121  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 118
2 1.69
8 6.78
2 1.69
4 3.39
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
122  โรงเรียนบ้านลาด 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
123  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
124  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 55
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
125  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 125
6 4.80
6 4.80
6 4.80
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
126  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 133
3 2.26
4 3.01
5 3.76
3 2.26
4 3.01
114 85.71
19 14.29%
127  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
9 6.43
0 0.00
8 5.71
3 2.14
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
128  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
129  โรงเรียนวังหลวง 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
130  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 364
23 6.32
5 1.37
15 4.12
2 0.55
6 1.65
313 85.99
51 14.01%
131  โรงเรียนบ้านดงหวาย 79
2 2.53
3 3.80
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
132  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 72
10 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
133  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 82
2 2.44
3 3.66
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
135  โรงเรียนบ้านโนนยาง 114
9 7.89
4 3.51
2 1.75
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
136  โรงเรียนบ้านแฝก 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 139
3 2.16
3 2.16
11 7.91
1 0.72
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
138  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 85
3 3.53
4 4.71
4 4.71
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
139  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 86
9 10.47
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
0 0.00
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
141  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
142  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
143  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
144  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
9 10.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
145  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
146  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 84
1 1.19
2 2.38
6 7.14
1 1.19
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 76
1 1.32
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
148  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
3 3.23
4 4.30
4 4.30
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
149  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
2 2.13
2 2.13
83 88.30
11 11.70%
150  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 184
6 3.26
0 0.00
15 8.15
0 0.00
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
151  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
1 0.75
10 7.46
4 2.99
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 179
7 3.91
6 3.35
0 0.00
7 3.91
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
153  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 206
6 2.91
6 2.91
4 1.94
5 2.43
2 0.97
183 88.83
23 11.17%
154  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 103
7 6.80
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
156  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 146
9 6.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.11
131 89.73
15 10.27%
157  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 111
2 1.80
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
158  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
159  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
160  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
161  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
162  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
163  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 150
4 2.67
0 0.00
7 4.67
0 0.00
2 1.33
137 91.33
13 8.67%
164  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
165  โรงเรียนอัคคะวิทยา 199
4 2.01
4 2.01
2 1.01
4 2.01
2 1.01
183 91.96
16 8.04%
166  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
167  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
168  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
169  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
170  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 126
0 0.00
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
171  โรงเรียนบ้านดงกลาง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
172  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
173  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
174  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 83
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
175  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 138
0 0.00
2 1.45
4 2.90
2 1.45
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
176  โรงเรียนบ้านหนองตอ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
177  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
178  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 232
2 0.86
2 0.86
6 2.59
2 0.86
0 0.00
220 94.83
12 5.17%
179  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
180  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
181  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
182  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
183  โรงเรียนบ้านวังม่วย 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
184  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 160
0 0.00
1 0.63
5 3.13
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
185  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 136
0 0.00
0 0.00
2 1.47
3 2.21
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
186  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 247
2 0.81
2 0.81
3 1.21
2 0.81
0 0.00
238 96.36
9 3.64%
187  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
188  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
189  โรงเรียนบ้านนางาม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
190  โรงเรียนบ้านหนองโน 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
191  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 70
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
192  โรงเรียนบ้านหนองสิม 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
193  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 44
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
194  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 104
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.96
102 98.08
2 1.92%
195  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
1 0.19
1 0.19
8 1.52
0 0.00
0 0.00
515 98.10
10 1.90%
196  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 121
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
197  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.59
62 98.41
1 1.59%
198  โรงเรียนบ้านปากช่อง 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
199  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านท่าสี 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 0
3 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-3 0.00
3 0.00%
202  โรงเรียนบ้านนาเมือง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,122 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,852 8.37
เตี้ย  1,015 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 8.46
ผอมและเตี้ย  818 3.70
อ้วนและเตี้ย  668 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,897 71.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,225 คน


28.14%


Powered By www.thaieducation.net