ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 17
5 29.41
3 17.65
2 11.76
5 29.41
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 9
7 77.78
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 14
11 78.57
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินสอ 18
2 11.11
2 11.11
5 27.78
2 11.11
4 22.22
3 16.67
15 83.33%
6  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 20
1 5.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
10 50.00
10 50.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
3 17.65
3 17.65
1 5.88
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
8  โรงเรียนบ้านผึ้ง 42
4 9.52
0 0.00
9 21.43
2 4.76
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
9  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 46
5 10.87
2 4.35
8 17.39
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
10  โรงเรียนบ้านแสงภา 68
8 11.76
2 2.94
2 2.94
9 13.24
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
11  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
0 0.00
1 4.55
6 27.27
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 48
6 12.50
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
13  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 76
11 14.47
0 0.00
11 14.47
1 1.32
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
14  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 63
5 7.94
4 6.35
10 15.87
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 91
1 1.10
10 10.99
15 16.48
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
16  โรงเรียนบ้านหนองแซง 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
17  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
18  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 25
1 4.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
19  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 958
25 2.61
13 1.36
84 8.77
44 4.59
102 10.65
690 72.03
268 27.97%
20  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
21  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
22  โรงเรียนด่านซ้าย 108
9 8.33
2 1.85
13 12.04
3 2.78
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
23  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
2 7.41
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
24  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
25  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 12
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
26  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 76
3 3.95
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
27  โรงเรียนบ้านโคกงาม 269
12 4.46
6 2.23
33 12.27
3 1.12
12 4.46
203 75.46
66 24.54%
28  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 212
17 8.02
14 6.60
17 8.02
2 0.94
2 0.94
160 75.47
52 24.53%
29  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 33
1 3.03
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
30  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
31  โรงเรียนบ้านโป่งชี 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
32  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 76
4 5.26
3 3.95
9 11.84
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
33  โรงเรียนบ้านวังยาว 55
2 3.64
0 0.00
9 16.36
1 1.82
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
34  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
8 17.02
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
35  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
3 8.57
27 77.14
8 22.86%
37  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
38  โรงเรียนบ้านโคก 71
2 2.82
3 4.23
5 7.04
4 5.63
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
39  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
40  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 27
0 0.00
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
41  โรงเรียนบ้านแก่ง 84
5 5.95
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
42  โรงเรียนบ้านหนองผือ 55
1 1.82
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
43  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
44  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 121
2 1.65
9 7.44
13 10.74
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
45  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
46  โรงเรียนบ้านหนองบง 238
15 6.30
7 2.94
24 10.08
0 0.00
0 0.00
192 80.67
46 19.33%
47  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 112
1 0.89
10 8.93
8 7.14
2 1.79
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
48  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
49  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
7 9.09
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
50  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 89
2 2.25
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
51  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
52  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
53  โรงเรียนบ้านปากแดง 108
0 0.00
2 1.85
13 12.04
2 1.85
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 78
5 6.41
5 6.41
2 2.56
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 39
2 5.13
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
56  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
57  โรงเรียนบ้านโพนสูง 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
4 5.56
61 84.72
11 15.28%
58  โรงเรียนบ้านกกสะตี 74
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
59  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
60  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
61  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
62  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
63  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 43
0 0.00
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
64  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 326
16 4.91
2 0.61
26 7.98
0 0.00
0 0.00
282 86.50
44 13.50%
65  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
66  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
67  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
68  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 165
0 0.00
3 1.82
11 6.67
7 4.24
0 0.00
144 87.27
21 12.73%
69  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
70  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
71  โรงเรียนบ้านแก่งครก 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
73  โรงเรียนบ้านซำทอง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
74  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 63
1 1.59
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
76  โรงเรียนบ้านท่อน 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
77  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
78  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
79  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
80  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
81  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
82  โรงเรียนบ้านนาคูณ 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
83  โรงเรียนบ้านทับกี่ 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
1 0.93
1 0.93
99 91.67
9 8.33%
84  โรงเรียนบ้านบง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
85  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
86  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
46 92.00
4 8.00%
87  โรงเรียนบ้านวังเวิน 51
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
88  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
89  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
90  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
91  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
92  โรงเรียนบ้านปางคอม 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
93  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
94  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
95  โรงเรียนบ้านสองคอน 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
96  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
97  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
1 0.72
0 0.00
135 97.83
3 2.17%
98  โรงเรียนบ้านกกจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านนามาลา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านนาเจียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านปากหมัน 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านร่องจิก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,352 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  281 4.42
เตี้ย  165 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  536 8.44
ผอมและเตี้ย  119 1.87
อ้วนและเตี้ย  144 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,107 80.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,245 คน


19.60%


Powered By www.thaieducation.net