ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทม 14
8 57.14
2 14.29
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
14 35.00
6 15.00
12 30.00
5 12.50
3 7.50
0 0.00
40 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 36
9 25.00
5 13.89
2 5.56
11 30.56
9 25.00
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 23
8 34.78
8 34.78
5 21.74
0 0.00
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนปรางค์กู่ 68
7 10.29
6 8.82
13 19.12
13 19.12
18 26.47
11 16.18
57 83.82%
6  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 128
5 3.91
23 17.97
6 4.69
28 21.88
26 20.31
40 31.25
88 68.75%
7  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 66
8 12.12
11 16.67
3 4.55
9 13.64
4 6.06
31 46.97
35 53.03%
8  โรงเรียนบ้านโนนตาล 76
16 21.05
5 6.58
15 19.74
3 3.95
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
9  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 107
17 15.89
19 17.76
13 12.15
4 3.74
1 0.93
53 49.53
54 50.47%
10  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 133
18 13.53
18 13.53
9 6.77
9 6.77
9 6.77
70 52.63
63 47.37%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 174
12 6.90
10 5.75
19 10.92
8 4.60
33 18.97
92 52.87
82 47.13%
12  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 256
17 6.64
27 10.55
2 0.78
44 17.19
29 11.33
137 53.52
119 46.48%
13  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 67
13 19.40
10 14.93
3 4.48
5 7.46
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
14  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 68
15 22.06
1 1.47
14 20.59
1 1.47
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
15  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 354
19 5.37
29 8.19
17 4.80
48 13.56
46 12.99
195 55.08
159 44.92%
16  โรงเรียนบ้านทรายมูล 207
34 16.43
24 11.59
29 14.01
1 0.48
0 0.00
119 57.49
88 42.51%
17  โรงเรียนบ้านหัวขัว 157
17 10.83
10 6.37
24 15.29
5 3.18
10 6.37
91 57.96
66 42.04%
18  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 67
6 8.96
7 10.45
2 2.99
8 11.94
5 7.46
39 58.21
28 41.79%
19  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
17 16.83
10 9.90
8 7.92
5 4.95
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
20  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 50
7 14.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
30 60.00
20 40.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 201
11 5.47
23 11.44
28 13.93
11 5.47
7 3.48
121 60.20
80 39.80%
22  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 107
13 12.15
5 4.67
12 11.21
8 7.48
3 2.80
66 61.68
41 38.32%
23  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 234
28 11.97
10 4.27
8 3.42
38 16.24
4 1.71
146 62.39
88 37.61%
24  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 64
5 7.81
5 7.81
0 0.00
8 12.50
6 9.38
40 62.50
24 37.50%
25  โรงเรียนบ้านป่าคา 108
12 11.11
11 10.19
16 14.81
1 0.93
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
26  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
22 27.16
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
27  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 100
11 11.00
8 8.00
14 14.00
3 3.00
1 1.00
63 63.00
37 37.00%
28  โรงเรียนบ้านพร้าว 193
27 13.99
13 6.74
21 10.88
8 4.15
2 1.04
122 63.21
71 36.79%
29  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 22
2 9.09
2 9.09
3 13.64
1 4.55
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
30  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
5 6.94
2 2.78
18 25.00
1 1.39
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
31  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 39
2 5.13
8 20.51
4 10.26
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
32  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 115
18 15.65
5 4.35
12 10.43
4 3.48
2 1.74
74 64.35
41 35.65%
33  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 49
6 12.24
4 8.16
6 12.24
0 0.00
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวง 148
13 8.78
1 0.68
15 10.14
12 8.11
9 6.08
98 66.22
50 33.78%
35  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 48
9 18.75
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
36  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 547
47 8.59
60 10.97
67 12.25
4 0.73
4 0.73
365 66.73
182 33.27%
37  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 41
5 12.20
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
38  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 74
8 10.81
2 2.70
12 16.22
0 0.00
1 1.35
51 68.92
23 31.08%
39  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 82
6 7.32
10 12.20
9 10.98
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
40  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 280
72 25.71
4 1.43
8 2.86
0 0.00
1 0.36
195 69.64
85 30.36%
41  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
6 8.96
3 4.48
9 13.43
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
42  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 57
11 19.30
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
43  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 159
20 12.58
5 3.14
17 10.69
4 2.52
1 0.63
112 70.44
47 29.56%
44  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 192
14 7.29
11 5.73
8 4.17
9 4.69
13 6.77
137 71.35
55 28.65%
45  โรงเรียนบ้านวังไฮ 71
4 5.63
2 2.82
6 8.45
5 7.04
3 4.23
51 71.83
20 28.17%
46  โรงเรียนบ้านโนนงาม 126
17 13.49
2 1.59
16 12.70
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
47  โรงเรียนบ้านลาด 145
6 4.14
15 10.34
15 10.34
2 1.38
2 1.38
105 72.41
40 27.59%
48  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 40
8 20.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
49  โรงเรียนบ้านหนองกุง 73
3 4.11
8 10.96
9 12.33
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
50  โรงเรียนบ้านค้อ 106
10 9.43
4 3.77
11 10.38
4 3.77
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
51  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 103
5 4.85
6 5.83
8 7.77
9 8.74
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
52  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 151
13 8.61
14 9.27
10 6.62
4 2.65
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
53  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 82
13 15.85
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
54  โรงเรียนบ้านวังมน 83
9 10.84
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 72
6 8.33
6 8.33
7 9.72
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
56  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
3 4.62
5 7.69
4 6.15
4 6.15
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
57  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 102
10 9.80
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
58  โรงเรียนบ้านมอใต้ 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 56
5 8.93
2 3.57
4 7.14
2 3.57
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
60  โรงเรียนบ้านโสกจาน 64
9 14.06
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
61  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 113
5 4.42
5 4.42
7 6.19
5 4.42
6 5.31
85 75.22
28 24.78%
62  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 77
11 14.29
0 0.00
6 7.79
1 1.30
1 1.30
58 75.32
19 24.68%
63  โรงเรียนบ้านหนองตานา 86
7 8.14
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
64  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 204
31 15.20
0 0.00
18 8.82
0 0.00
0 0.00
155 75.98
49 24.02%
65  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
4 5.97
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
66  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 253
20 7.91
7 2.77
31 12.25
1 0.40
1 0.40
193 76.28
60 23.72%
67  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 144
6 4.17
7 4.86
15 10.42
5 3.47
1 0.69
110 76.39
34 23.61%
68  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 102
8 7.84
5 4.90
9 8.82
2 1.96
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
69  โรงเรียนบ้านวังคูณ 60
4 6.67
3 5.00
2 3.33
3 5.00
2 3.33
46 76.67
14 23.33%
70  โรงเรียนบ้านโคกกุง 175
8 4.57
6 3.43
23 13.14
3 1.71
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
71  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 144
7 4.86
5 3.47
18 12.50
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
72  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 45
7 15.56
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
73  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 122
9 7.38
3 2.46
13 10.66
0 0.00
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
74  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 68
4 5.88
4 5.88
4 5.88
0 0.00
3 4.41
53 77.94
15 22.06%
75  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
76  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
77  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 97
4 4.12
3 3.09
7 7.22
3 3.09
4 4.12
76 78.35
21 21.65%
78  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 37
2 5.41
4 10.81
1 2.70
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
79  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 218
8 3.67
11 5.05
16 7.34
8 3.67
4 1.83
171 78.44
47 21.56%
80  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
81  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 141
4 2.84
1 0.71
24 17.02
1 0.71
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
82  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 100
2 2.00
8 8.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
83  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 96
3 3.13
8 8.33
9 9.38
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
84  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 583
38 6.52
18 3.09
49 8.40
7 1.20
8 1.37
463 79.42
120 20.58%
85  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
86  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
87  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 71
4 5.63
3 4.23
2 2.82
4 5.63
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
88  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
89  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 42
4 9.52
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนบ้านหนองโน 42
3 7.14
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
91  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 58
3 5.17
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
92  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 122
13 10.66
3 2.46
4 3.28
2 1.64
1 0.82
99 81.15
23 18.85%
93  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 112
8 7.14
4 3.57
8 7.14
0 0.00
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
94  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 203
12 5.91
8 3.94
13 6.40
4 1.97
1 0.49
165 81.28
38 18.72%
95  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
8 5.97
5 3.73
12 8.96
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
96  โรงเรียนบ้านตำแย 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
97  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 121
7 5.79
3 2.48
4 3.31
4 3.31
4 3.31
99 81.82
22 18.18%
98  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
99  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
5 3.91
4 3.13
13 10.16
1 0.78
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
100  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
7 10.45
2 2.99
1 1.49
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
101  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
102  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
103  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1019
41 4.02
29 2.85
70 6.87
24 2.36
14 1.37
841 82.53
178 17.47%
104  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
1 1.59
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
105  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 146
7 4.79
3 2.05
4 2.74
7 4.79
4 2.74
121 82.88
25 17.12%
106  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 95
3 3.16
5 5.26
5 5.26
3 3.16
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
107  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 66
4 6.06
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
108  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
4 3.17
105 83.33
21 16.67%
109  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 138
7 5.07
10 7.25
0 0.00
0 0.00
6 4.35
115 83.33
23 16.67%
110  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
8 3.60
15 6.76
3 1.35
5 2.25
5 2.25
186 83.78
36 16.22%
111  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 82
4 4.88
1 1.22
6 7.32
2 2.44
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
112  โรงเรียนบ้านท่าลาด 152
7 4.61
10 6.58
3 1.97
2 1.32
2 1.32
128 84.21
24 15.79%
113  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
114  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 77
4 5.19
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
115  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
0 0.00
3 6.67
3 6.67
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
116  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 71
2 2.82
1 1.41
4 5.63
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
117  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 66
3 4.55
3 4.55
2 3.03
1 1.52
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
118  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 185
12 6.49
1 0.54
15 8.11
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
119  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 68
5 7.35
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
120  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 89
3 3.37
2 2.25
7 7.87
0 0.00
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
121  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
10 9.71
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 104
5 4.81
3 2.88
7 6.73
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
123  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
4 5.71
1 1.43
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
125  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 100
5 5.00
0 0.00
7 7.00
2 2.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
126  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 86
4 4.65
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
127  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
1 1.27
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
128  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
2 1.72
3 2.59
11 9.48
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
129  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 95
7 7.37
3 3.16
1 1.05
2 2.11
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
130  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 139
3 2.16
2 1.44
14 10.07
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
3 3.70
70 86.42
11 13.58%
132  โรงเรียนบ้านนาเลิง 222
1 0.45
5 2.25
21 9.46
3 1.35
0 0.00
192 86.49
30 13.51%
133  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
134  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 112
2 1.79
3 2.68
8 7.14
2 1.79
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
135  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
136  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
19 12.03
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
137  โรงเรียนบ้านหนองแตง 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
138  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 70
2 2.86
3 4.29
2 2.86
1 1.43
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
139  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 194
6 3.09
10 5.15
8 4.12
0 0.00
0 0.00
170 87.63
24 12.37%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
141  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 49
0 0.00
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
142  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
143  โรงเรียนร่มเกล้า 300
9 3.00
13 4.33
4 1.33
6 2.00
4 1.33
264 88.00
36 12.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 85
3 3.53
1 1.18
4 4.71
2 2.35
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
145  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
6 5.41
2 1.80
98 88.29
13 11.71%
146  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 94
3 3.19
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
147  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 90
0 0.00
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
148  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
149  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
2 1.83
1 0.92
6 5.50
2 1.83
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
151  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
152  โรงเรียนบ้านกุดจิก 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
153  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 120
9 7.50
2 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
154  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 88
5 5.68
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
155  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
156  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
7 7.53
85 91.40
8 8.60%
157  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 136
3 2.21
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
158  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
159  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 150
1 0.67
0 0.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 114
3 2.63
2 1.75
3 2.63
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
161  โรงเรียนบ้านดอนข่า 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
162  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 125
4 3.20
2 1.60
1 0.80
2 1.60
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
163  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
164  โรงเรียนบ้านผาสุก 85
1 1.18
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
165  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 72
0 0.00
1 1.39
3 4.17
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
166  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
167  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
168  โรงเรียนบ้านถิ่น 93
1 1.08
0 0.00
0 0.00
2 2.15
3 3.23
87 93.55
6 6.45%
169  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 47
-2 -4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
170  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 97
1 1.03
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
172  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
173  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1502
10 0.67
25 1.66
22 1.46
13 0.87
17 1.13
1415 94.21
87 5.79%
174  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 219
6 2.74
0 0.00
6 2.74
0 0.00
0 0.00
207 94.52
12 5.48%
175  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
177  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
178  โรงเรียนดอนปอวิทยา 232
6 2.59
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
221 95.26
11 4.74%
179  โรงเรียนบ้านดงบาก 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
180  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 148
2 1.35
0 0.00
3 2.03
0 0.00
1 0.68
142 95.95
6 4.05%
181  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
182  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 129
0 0.00
2 1.55
2 1.55
0 0.00
1 0.78
124 96.12
5 3.88%
183  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
184  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 135
2 1.48
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
186  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
187  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
188  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
189  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
190  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 111
0 0.00
1 0.90
1 0.90
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
191  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 102
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
193  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านคอกวัว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านลำภู 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหินคูณ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,133 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,336 6.04
เตี้ย  854 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,460 6.60
ผอมและเตี้ย  558 2.52
อ้วนและเตี้ย  387 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,538 79.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,595 คน


20.76%


Powered By www.thaieducation.net