ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 8
1 12.50
2 25.00
5 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 25
3 12.00
2 8.00
17 68.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 251
43 17.13
18 7.17
31 12.35
61 24.30
49 19.52
49 19.52
202 80.48%
4  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 174
19 10.92
8 4.60
25 14.37
27 15.52
35 20.11
60 34.48
114 65.52%
5  โรงเรียนบ้านนาทราย 228
27 11.84
21 9.21
16 7.02
47 20.61
36 15.79
81 35.53
147 64.47%
6  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 83
10 12.05
3 3.61
11 13.25
13 15.66
14 16.87
32 38.55
51 61.45%
7  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 570
49 8.60
60 10.53
30 5.26
98 17.19
107 18.77
226 39.65
344 60.35%
8  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 52
10 19.23
14 26.92
5 9.62
1 1.92
1 1.92
21 40.38
31 59.62%
9  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 142
21 14.79
11 7.75
25 17.61
13 9.15
14 9.86
58 40.85
84 59.15%
10  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 174
41 23.56
19 10.92
19 10.92
16 9.20
7 4.02
72 41.38
102 58.62%
11  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 451
56 12.42
41 9.09
69 15.30
56 12.42
31 6.87
198 43.90
253 56.10%
12  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 203
29 14.29
26 12.81
27 13.30
16 7.88
15 7.39
90 44.33
113 55.67%
13  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1116
133 11.92
86 7.71
181 16.22
219 19.62
0 0.00
497 44.53
619 55.47%
14  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 248
52 20.97
29 11.69
30 12.10
21 8.47
0 0.00
116 46.77
132 53.23%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 222
15 6.76
10 4.50
29 13.06
25 11.26
39 17.57
104 46.85
118 53.15%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8
2 25.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
17  โรงเรียนบ้านโนน 102
13 12.75
12 11.76
10 9.80
8 7.84
6 5.88
53 51.96
49 48.04%
18  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 369
45 12.20
30 8.13
56 15.18
26 7.05
19 5.15
193 52.30
176 47.70%
19  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 150
19 12.67
4 2.67
29 19.33
2 1.33
13 8.67
83 55.33
67 44.67%
20  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 148
9 6.08
12 8.11
7 4.73
22 14.86
15 10.14
83 56.08
65 43.92%
21  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 126
44 34.92
8 6.35
2 1.59
0 0.00
1 0.79
71 56.35
55 43.65%
22  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 227
40 17.62
16 7.05
20 8.81
13 5.73
10 4.41
128 56.39
99 43.61%
23  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 322
35 10.87
21 6.52
48 14.91
12 3.73
23 7.14
183 56.83
139 43.17%
24  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 72
8 11.11
13 18.06
4 5.56
6 8.33
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
25  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 100
11 11.00
19 19.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
26  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 108
9 8.33
15 13.89
4 3.70
14 12.96
4 3.70
62 57.41
46 42.59%
27  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 163
24 14.72
18 11.04
10 6.13
10 6.13
7 4.29
94 57.67
69 42.33%
28  โรงเรียนบ้านหนองหมู 220
33 15.00
24 10.91
0 0.00
14 6.36
19 8.64
130 59.09
90 40.91%
29  โรงเรียนแก่งอาฮง 93
6 6.45
9 9.68
8 8.60
6 6.45
9 9.68
55 59.14
38 40.86%
30  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 158
21 13.29
12 7.59
21 13.29
5 3.16
4 2.53
95 60.13
63 39.87%
31  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 38
7 18.42
2 5.26
6 15.79
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
32  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 141
11 7.80
17 12.06
26 18.44
0 0.00
1 0.71
86 60.99
55 39.01%
33  โรงเรียนบ้านนากั้ง 241
25 10.37
33 13.69
16 6.64
17 7.05
0 0.00
150 62.24
91 37.76%
34  โรงเรียนบ้านบัวโคก 147
14 9.52
16 10.88
21 14.29
4 2.72
0 0.00
92 62.59
55 37.41%
35  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 193
24 12.44
14 7.25
11 5.70
13 6.74
10 5.18
121 62.69
72 37.31%
36  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 231
17 7.36
19 8.23
26 11.26
24 10.39
0 0.00
145 62.77
86 37.23%
37  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 121
12 9.92
7 5.79
11 9.09
4 3.31
10 8.26
77 63.64
44 36.36%
38  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 208
24 11.54
19 9.13
12 5.77
9 4.33
11 5.29
133 63.94
75 36.06%
39  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 25
1 4.00
2 8.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
40  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 190
20 10.53
18 9.47
24 12.63
6 3.16
0 0.00
122 64.21
68 35.79%
41  โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 183
23 12.57
17 9.29
19 10.38
4 2.19
1 0.55
119 65.03
64 34.97%
42  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 210
20 9.52
14 6.67
24 11.43
11 5.24
4 1.90
137 65.24
73 34.76%
43  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 231
23 9.96
13 5.63
27 11.69
8 3.46
9 3.90
151 65.37
80 34.63%
44  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 112
11 9.82
13 11.61
13 11.61
1 0.89
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
45  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 68
12 17.65
2 2.94
7 10.29
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
46  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 143
4 2.80
7 4.90
25 17.48
7 4.90
5 3.50
95 66.43
48 33.57%
47  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 328
47 14.33
21 6.40
11 3.35
11 3.35
20 6.10
218 66.46
110 33.54%
48  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 114
10 8.77
13 11.40
11 9.65
4 3.51
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
49  โรงเรียนบ้านนาป่าน 70
4 5.71
12 17.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
50  โรงเรียนบ้านนาคำ 113
16 14.16
11 9.73
9 7.96
1 0.88
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 65
10 15.38
7 10.77
3 4.62
1 1.54
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
52  โรงเรียนบ้านดงบัง 143
14 9.79
13 9.09
12 8.39
7 4.90
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
53  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 249
22 8.84
22 8.84
32 12.85
2 0.80
2 0.80
169 67.87
80 32.13%
54  โรงเรียนบ้านไคสี 88
4 4.55
1 1.14
6 6.82
7 7.95
10 11.36
60 68.18
28 31.82%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 180
8 4.44
12 6.67
36 20.00
0 0.00
1 0.56
123 68.33
57 31.67%
56  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 234
21 8.97
21 8.97
13 5.56
11 4.70
8 3.42
160 68.38
74 31.62%
57  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 152
6 3.95
11 7.24
11 7.24
10 6.58
10 6.58
104 68.42
48 31.58%
58  โรงเรียนบ้านโนนยาง 76
8 10.53
0 0.00
12 15.79
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
59  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 70
8 11.43
6 8.57
5 7.14
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 423
20 4.73
45 10.64
56 13.24
3 0.71
3 0.71
296 69.98
127 30.02%
61  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 112
11 9.82
2 1.79
11 9.82
2 1.79
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
62  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 280
32 11.43
1 0.36
34 12.14
0 0.00
15 5.36
198 70.71
82 29.29%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 243
20 8.23
20 8.23
19 7.82
12 4.94
0 0.00
172 70.78
71 29.22%
64  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 910
95 10.44
65 7.14
51 5.60
44 4.84
0 0.00
655 71.98
255 28.02%
65  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 131
22 16.79
7 5.34
6 4.58
1 0.76
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
66  โรงเรียนบ้านหนองตอ 131
0 0.00
9 6.87
11 8.40
16 12.21
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
67  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 150
9 6.00
11 7.33
8 5.33
8 5.33
5 3.33
109 72.67
41 27.33%
68  โรงเรียนบ้านนาขาม 221
19 8.60
12 5.43
8 3.62
21 9.50
0 0.00
161 72.85
60 27.15%
69  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 165
16 9.70
10 6.06
8 4.85
5 3.03
5 3.03
121 73.33
44 26.67%
70  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 129
7 5.43
6 4.65
11 8.53
4 3.10
6 4.65
95 73.64
34 26.36%
71  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1121
13 1.16
34 3.03
105 9.37
18 1.61
125 11.15
826 73.68
295 26.32%
72  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 118
6 5.08
8 6.78
17 14.41
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 70
6 8.57
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
74  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
75  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 82
6 7.32
3 3.66
11 13.41
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
76  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 51
1 1.96
5 9.80
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
77  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 51
12 23.53
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
78  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 190
8 4.21
26 13.68
12 6.32
0 0.00
1 0.53
143 75.26
47 24.74%
79  โรงเรียนบ้านโคกสวาง 89
7 7.87
3 3.37
10 11.24
2 2.25
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
80  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 70
5 7.14
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
81  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 83
13 15.66
5 6.02
2 2.41
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
82  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 126
14 11.11
2 1.59
14 11.11
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
83  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 303
21 6.93
10 3.30
38 12.54
3 0.99
0 0.00
231 76.24
72 23.76%
84  โรงเรียนท่าไร่วิทยา 145
6 4.14
14 9.66
13 8.97
0 0.00
1 0.69
111 76.55
34 23.45%
85  โรงเรียนบ้านนาขาม 188
9 4.79
9 4.79
24 12.77
1 0.53
1 0.53
144 76.60
44 23.40%
86  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 177
10 5.65
5 2.82
25 14.12
1 0.56
0 0.00
136 76.84
41 23.16%
87  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 109
11 10.09
6 5.50
6 5.50
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
88  โรงเรียนบ้านดอนแพง 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
4 7.02
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
89  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 448
30 6.70
17 3.79
52 11.61
3 0.67
0 0.00
346 77.23
102 22.77%
90  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 75
2 2.67
1 1.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
91  โรงเรียนบ้านต้าย 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
4 10.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
92  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 138
19 13.77
12 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
93  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 402
22 5.47
27 6.72
29 7.21
12 2.99
0 0.00
312 77.61
90 22.39%
94  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 137
15 10.95
7 5.11
4 2.92
1 0.73
3 2.19
107 78.10
30 21.90%
95  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 212
13 6.13
6 2.83
20 9.43
3 1.42
4 1.89
166 78.30
46 21.70%
96  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 282
14 4.96
10 3.55
35 12.41
1 0.35
1 0.35
221 78.37
61 21.63%
97  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 88
3 3.41
2 2.27
11 12.50
3 3.41
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
98  โรงเรียนบ้านดงชมภู 181
12 6.63
4 2.21
17 9.39
6 3.31
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
99  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 186
19 10.22
9 4.84
12 6.45
0 0.00
0 0.00
146 78.49
40 21.51%
100  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 375
29 7.73
13 3.47
37 9.87
0 0.00
0 0.00
296 78.93
79 21.07%
101  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 360
40 11.11
33 9.17
0 0.00
2 0.56
0 0.00
285 79.17
75 20.83%
103  โรงเรียนบ้านโนนสา 48
3 6.25
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
104  โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 68
5 7.35
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
105  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 118
9 7.63
0 0.00
3 2.54
6 5.08
6 5.08
94 79.66
24 20.34%
106  โรงเรียนบ้านนาแสง 219
18 8.22
10 4.57
16 7.31
0 0.00
0 0.00
175 79.91
44 20.09%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 101
13 12.87
3 2.97
4 3.96
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
109  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 26
2 7.69
1 3.85
0 0.00
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
110  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 164
9 5.49
0 0.00
20 12.20
2 1.22
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 103
9 8.74
8 7.77
2 1.94
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
112  โรงเรียนบ้านดงเสียด 120
2 1.67
5 4.17
15 12.50
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
113  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
12 10.43
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
114  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 342
18 5.26
20 5.85
23 6.73
0 0.00
0 0.00
281 82.16
61 17.84%
115  โรงเรียนบ้านพันลำ 158
12 7.59
8 5.06
8 5.06
0 0.00
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 178
5 2.81
5 2.81
13 7.30
5 2.81
3 1.69
147 82.58
31 17.42%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
5 9.62
43 82.69
9 17.31%
118  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 81
1 1.23
2 2.47
7 8.64
4 4.94
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
119  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 82
4 4.88
5 6.10
4 4.88
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
120  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
121  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1079
48 4.45
0 0.00
134 12.42
0 0.00
0 0.00
897 83.13
182 16.87%
122  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 121
10 8.26
7 5.79
0 0.00
3 2.48
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
123  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
4 7.14
47 83.93
9 16.07%
124  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 137
7 5.11
5 3.65
4 2.92
5 3.65
1 0.73
115 83.94
22 16.06%
125  โรงเรียนบ้านนาคำแคน 231
6 2.60
6 2.60
4 1.73
11 4.76
10 4.33
194 83.98
37 16.02%
126  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 146
10 6.85
3 2.05
10 6.85
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
127  โรงเรียนบ้านคำภู 159
4 2.52
6 3.77
11 6.92
0 0.00
4 2.52
134 84.28
25 15.72%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาว 147
16 10.88
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
129  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 243
11 4.53
7 2.88
17 7.00
3 1.23
0 0.00
205 84.36
38 15.64%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 121
6 4.96
2 1.65
6 4.96
4 3.31
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
131  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 116
4 3.45
7 6.03
6 5.17
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
132  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 130
8 6.15
1 0.77
8 6.15
0 0.00
2 1.54
111 85.38
19 14.62%
133  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 104
5 4.81
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
134  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 153
0 0.00
0 0.00
6 3.92
9 5.88
7 4.58
131 85.62
22 14.38%
135  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
136  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 37
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
137  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 156
12 7.69
2 1.28
3 1.92
3 1.92
1 0.64
135 86.54
21 13.46%
138  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 429
23 5.36
16 3.73
18 4.20
0 0.00
0 0.00
372 86.71
57 13.29%
139  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 53
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
140  โรงเรียนบ้านคำบอน 186
10 5.38
8 4.30
1 0.54
0 0.00
5 2.69
162 87.10
24 12.90%
141  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
142  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 239
7 2.93
0 0.00
23 9.62
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
143  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
144  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 390
10 2.56
26 6.67
0 0.00
0 0.00
12 3.08
342 87.69
48 12.31%
145  โรงเรียนบ้านดงโทน 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
146  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 200
6 3.00
7 3.50
5 2.50
3 1.50
3 1.50
176 88.00
24 12.00%
147  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
148  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 220
3 1.36
3 1.36
17 7.73
3 1.36
0 0.00
194 88.18
26 11.82%
149  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 221
5 2.26
5 2.26
8 3.62
4 1.81
4 1.81
195 88.24
26 11.76%
150  โรงเรียนบ้านวังยาว 121
4 3.31
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
151  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 90
4 4.44
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
152  โรงเรียนบ้านนาดง 100
3 3.00
3 3.00
3 3.00
1 1.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
153  โรงเรียนบ้านโสกบง 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
3 4.05
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
154  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
155  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 57
3 5.26
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
156  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
4 5.97
60 89.55
7 10.45%
157  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 288
6 2.08
3 1.04
8 2.78
3 1.04
10 3.47
258 89.58
30 10.42%
158  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 154
4 2.60
0 0.00
3 1.95
8 5.19
1 0.65
138 89.61
16 10.39%
159  โรงเรียนบ้านสามหนอง 157
4 2.55
4 2.55
6 3.82
2 1.27
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
160  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
4 2.86
3 2.14
6 4.29
1 0.71
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
161  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 142
0 0.00
2 1.41
12 8.45
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
162  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
163  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 128
2 1.56
2 1.56
8 6.25
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
164  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 291
14 4.81
0 0.00
13 4.47
0 0.00
0 0.00
264 90.72
27 9.28%
165  โรงเรียนบ้านกุดสิม 151
3 1.99
4 2.65
3 1.99
3 1.99
1 0.66
137 90.73
14 9.27%
166  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 162
2 1.23
5 3.09
7 4.32
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
167  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 217
5 2.30
9 4.15
5 2.30
0 0.00
1 0.46
197 90.78
20 9.22%
168  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 154
6 3.90
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
169  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 177
4 2.26
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
170  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 249
8 3.21
5 2.01
4 1.61
3 1.20
2 0.80
227 91.16
22 8.84%
171  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 221
8 3.62
5 2.26
5 2.26
1 0.45
0 0.00
202 91.40
19 8.60%
172  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 167
0 0.00
1 0.60
11 6.59
2 1.20
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
173  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 122
4 3.28
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
174  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 49
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
175  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 172
3 1.74
2 1.16
9 5.23
0 0.00
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
176  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 126
3 2.38
3 2.38
4 3.17
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
177  โรงเรียนบ้านทองสาย 278
3 1.08
5 1.80
8 2.88
4 1.44
1 0.36
257 92.45
21 7.55%
178  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 148
4 2.70
2 1.35
3 2.03
2 1.35
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
179  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
180  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 234
4 1.71
4 1.71
3 1.28
3 1.28
3 1.28
217 92.74
17 7.26%
181  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
182  โรงเรียนบ้านหนองจิก 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
183  โรงเรียนบ้านนาซาว 147
4 2.72
4 2.72
2 1.36
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
184  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 111
2 1.80
0 0.00
2 1.80
3 2.70
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
185  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 97
3 3.09
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
186  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 242
4 1.65
2 0.83
4 1.65
2 0.83
2 0.83
228 94.21
14 5.79%
187  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 190
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 5.79
179 94.21
11 5.79%
188  โรงเรียนธเนตรวิทยา 72
2 2.78
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
189  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 416
9 2.16
0 0.00
10 2.40
2 0.48
0 0.00
395 94.95
21 5.05%
190  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 123
2 1.63
3 2.44
1 0.81
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
191  โรงเรียนบ้านซำบอน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
192  โรงเรียนบ้านหนองแวง 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
193  โรงเรียนบ้านคำแวง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
194  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
195  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 147
0 0.00
1 0.68
3 2.04
1 0.68
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
196  โรงเรียนบ้านดอนปอ 163
0 0.00
0 0.00
2 1.23
2 1.23
1 0.61
158 96.93
5 3.07%
197  โรงเรียนบ้านหนองจิก 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
198  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 109
0 0.00
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
199  โรงเรียนบ้านสะง้อ 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
200  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 648
8 1.23
1 0.15
6 0.93
1 0.15
0 0.00
632 97.53
16 2.47%
201  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 128
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.56
125 97.66
3 2.34%
202  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 140
1 0.71
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
137 97.86
3 2.14%
203  โรงเรียนบ้านนาต้อง 136
1 0.74
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 206
0 0.00
0 0.00
3 1.46
0 0.00
0 0.00
203 98.54
3 1.46%
205  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 200
2 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 99.00
2 1.00%
206  โรงเรียนเลิดสิน 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
0 0.00
126 99.21
1 0.79%
207  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,383 6.65
เตี้ย  1,662 4.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,648 7.39
ผอมและเตี้ย  1,252 3.50
อ้วนและเตี้ย  877 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,988 75.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,822 คน


24.64%


Powered By www.thaieducation.net