ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินขัน 48
11 22.92
14 29.17
4 8.33
12 25.00
0 0.00
7 14.58
41 85.42%
2  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
26 20.97
26 20.97
11 8.87
26 20.97
11 8.87
24 19.35
100 80.65%
3  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 135
22 16.30
15 11.11
6 4.44
36 26.67
6 4.44
50 37.04
85 62.96%
4  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 168
17 10.12
17 10.12
14 8.33
17 10.12
31 18.45
72 42.86
96 57.14%
5  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 112
18 16.07
12 10.71
6 5.36
6 5.36
12 10.71
58 51.79
54 48.21%
6  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 163
4 2.45
19 11.66
30 18.40
5 3.07
16 9.82
89 54.60
74 45.40%
7  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 29
5 17.24
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
8  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 121
23 19.01
9 7.44
19 15.70
0 0.00
1 0.83
69 57.02
52 42.98%
9  โรงเรียนประชาสามัคคี 148
18 12.16
11 7.43
10 6.76
15 10.14
9 6.08
85 57.43
63 42.57%
10  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 464
40 8.62
18 3.88
31 6.68
58 12.50
49 10.56
268 57.76
196 42.24%
11  โรงเรียนบ้านหัวภู 57
14 24.56
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
12  โรงเรียนบ้านชูชาติ 46
13 28.26
0 0.00
3 6.52
3 6.52
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 149
20 13.42
24 16.11
9 6.04
3 2.01
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
14  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 117
18 15.38
9 7.69
19 16.24
0 0.00
0 0.00
71 60.68
46 39.32%
15  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2000
128 6.40
48 2.40
247 12.35
179 8.95
174 8.70
1224 61.20
776 38.80%
16  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 98
18 18.37
8 8.16
10 10.20
2 2.04
0 0.00
60 61.22
38 38.78%
17  โรงเรียนบ้านชาด 49
8 16.33
4 8.16
6 12.24
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
18  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 131
6 4.58
17 12.98
19 14.50
6 4.58
1 0.76
82 62.60
49 37.40%
19  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 49
5 10.20
4 8.16
6 12.24
3 6.12
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
20  โรงเรียนบ้านดงสีโท 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 66
14 21.21
4 6.06
3 4.55
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
22  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 50
8 16.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
23  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 74
11 14.86
6 8.11
3 4.05
3 4.05
2 2.70
49 66.22
25 33.78%
24  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 24
3 12.50
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
25  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 75
13 17.33
6 8.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
26  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 147
10 6.80
6 4.08
20 13.61
2 1.36
9 6.12
100 68.03
47 31.97%
27  โรงเรียนบ้านศรีราชา 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
4 11.43
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
28  โรงเรียนบ่อบุโปโล 137
20 14.60
11 8.03
4 2.92
7 5.11
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
29  โรงเรียนบ้านโนนสูง 85
8 9.41
7 8.24
6 7.06
3 3.53
2 2.35
59 69.41
26 30.59%
30  โรงเรียนมิ่งมงคล 89
12 13.48
1 1.12
14 15.73
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
31  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 96
1 1.04
8 8.33
5 5.21
11 11.46
4 4.17
67 69.79
29 30.21%
32  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 70
8 11.43
2 2.86
7 10.00
4 5.71
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
33  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 37
6 16.22
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
34  โรงเรียนบ้านดอนแดง 27
2 7.41
6 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
35  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
3 17.65
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
36  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 150
12 8.00
9 6.00
22 14.67
1 0.67
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
37  โรงเรียนบ้านโนนกุง 96
18 18.75
1 1.04
7 7.29
2 2.08
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
38  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 83
8 9.64
2 2.41
11 13.25
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
39  โรงเรียนบ้านโพนทอง 298
22 7.38
25 8.39
18 6.04
8 2.68
13 4.36
212 71.14
86 28.86%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 165
12 7.27
5 3.03
5 3.03
17 10.30
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
41  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
6 18.75
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
42  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 94
11 11.70
6 6.38
3 3.19
5 5.32
1 1.06
68 72.34
26 27.66%
43  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 145
12 8.28
24 16.55
4 2.76
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 135
7 5.19
9 6.67
20 14.81
1 0.74
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
45  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 103
7 6.80
5 4.85
7 6.80
5 4.85
4 3.88
75 72.82
28 27.18%
46  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 92
8 8.70
0 0.00
15 16.30
0 0.00
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
47  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
48  โรงเรียนบ้านคำข่า 52
2 3.85
3 5.77
8 15.38
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
49  โรงเรียนบ้านนิคม 98
7 7.14
12 12.24
7 7.14
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
50  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 95
9 9.47
8 8.42
4 4.21
3 3.16
1 1.05
70 73.68
25 26.32%
51  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 80
6 7.50
4 5.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
52  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 50
5 10.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
53  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 181
21 11.60
13 7.18
8 4.42
4 2.21
0 0.00
135 74.59
46 25.41%
54  โรงเรียนบ้านนาเยีย 130
26 20.00
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
55  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 134
4 2.99
14 10.45
13 9.70
3 2.24
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
56  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 206
23 11.17
18 8.74
7 3.40
4 1.94
0 0.00
154 74.76
52 25.24%
57  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 278
20 7.19
29 10.43
13 4.68
0 0.00
8 2.88
208 74.82
70 25.18%
58  โรงเรียนบ้านบก 88
10 11.36
5 5.68
2 2.27
4 4.55
1 1.14
66 75.00
22 25.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
11 13.58
4 4.94
4 4.94
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
60  โรงเรียนบ้านเสียว 73
11 15.07
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
61  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 130
13 10.00
2 1.54
15 11.54
2 1.54
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
2 5.41
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
63  โรงเรียนบ้านนายูง 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
64  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 348
24 6.90
10 2.87
20 5.75
20 5.75
10 2.87
264 75.86
84 24.14%
65  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 83
7 8.43
5 6.02
5 6.02
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
66  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 79
8 10.13
6 7.59
4 5.06
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
67  โรงเรียนบ้านห้วยทม 121
9 7.44
12 9.92
8 6.61
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
68  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 138
9 6.52
5 3.62
8 5.80
10 7.25
1 0.72
105 76.09
33 23.91%
69  โรงเรียนบ้านยางช้า 68
3 4.41
1 1.47
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
70  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 112
9 8.04
3 2.68
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 156
19 12.18
0 0.00
17 10.90
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
72  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
73  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 74
8 10.81
0 0.00
7 9.46
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
74  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 131
14 10.69
8 6.11
8 6.11
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
75  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 123
16 13.01
1 0.81
11 8.94
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
76  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 66
8 12.12
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
77  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 53
6 11.32
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
78  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
79  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
80  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 73
3 4.11
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
81  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 32
1 3.13
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
82  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
8 10.81
3 4.05
3 4.05
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
83  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 95
1 1.05
8 8.42
11 11.58
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
84  โรงเรียนบ้านวังแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
85  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 24
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
86  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 111
13 11.71
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
87  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
5 5.15
6 6.19
5 5.15
4 4.12
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
88  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 136
7 5.15
2 1.47
19 13.97
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 180
22 12.22
6 3.33
9 5.00
0 0.00
0 0.00
143 79.44
37 20.56%
90  โรงเรียนบ้านห่องเตย 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
91  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 69
3 4.35
4 5.80
6 8.70
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
92  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 114
17 14.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.26
91 79.82
23 20.18%
93  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 913
67 7.34
14 1.53
97 10.62
3 0.33
3 0.33
729 79.85
184 20.15%
94  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 30
1 3.33
2 6.67
1 3.33
2 6.67
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
95  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 60
2 3.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองเทา 40
0 0.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
97  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
98  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 40
3 7.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
99  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 448
31 6.92
31 6.92
15 3.35
12 2.68
0 0.00
359 80.13
89 19.87%
100  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 76
7 9.21
4 5.26
1 1.32
3 3.95
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
101  โรงเรียนบ้านสามัคคี 56
8 14.29
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
102  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
103  โรงเรียนบ้านคันสูง 72
4 5.56
5 6.94
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
104  โรงเรียนบ้านชะแงะ 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
105  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 306
20 6.54
21 6.86
18 5.88
0 0.00
0 0.00
247 80.72
59 19.28%
106  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 52
0 0.00
2 3.85
6 11.54
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
107  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 47
6 12.77
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
108  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 136
6 4.41
2 1.47
17 12.50
1 0.74
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
109  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 53
3 5.66
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
110  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
111  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 71
4 5.63
3 4.23
3 4.23
3 4.23
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
112  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
4 12.12
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
113  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
114  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 105
6 5.71
0 0.00
3 2.86
7 6.67
3 2.86
86 81.90
19 18.10%
115  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 199
8 4.02
6 3.02
20 10.05
2 1.01
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
116  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 177
7 3.95
10 5.65
14 7.91
1 0.56
0 0.00
145 81.92
32 18.08%
117  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 155
11 7.10
11 7.10
6 3.87
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
118  โรงเรียนบ้านนางาม 84
10 11.90
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
119  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
120  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 68
2 2.94
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
121  โรงเรียนบ้านจานลาน 137
20 14.60
0 0.00
3 2.19
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูง 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
123  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
124  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 82
1 1.22
2 2.44
9 10.98
0 0.00
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
125  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 47
0 0.00
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
126  โรงเรียนบ้านดอนเมย 47
1 2.13
2 4.26
4 8.51
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
127  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 95
0 0.00
3 3.16
4 4.21
6 6.32
3 3.16
79 83.16
16 16.84%
128  โรงเรียนบ้านดอนชาด 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
129  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
130  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 103
9 8.74
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
131  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 86
0 0.00
1 1.16
5 5.81
6 6.98
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
132  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 218
10 4.59
6 2.75
11 5.05
8 3.67
0 0.00
183 83.94
35 16.06%
133  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 75
8 10.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
134  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 163
4 2.45
8 4.91
11 6.75
2 1.23
1 0.61
137 84.05
26 15.95%
135  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 240
27 11.25
0 0.00
11 4.58
0 0.00
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
136  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
137  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 292
12 4.11
0 0.00
23 7.88
11 3.77
0 0.00
246 84.25
46 15.75%
138  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
5 5.95
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
139  โรงเรียนบ้านคำเดือย 214
14 6.54
9 4.21
10 4.67
0 0.00
0 0.00
181 84.58
33 15.42%
140  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 389
6 1.54
11 2.83
43 11.05
0 0.00
0 0.00
329 84.58
60 15.42%
141  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 111
7 6.31
1 0.90
7 6.31
1 0.90
1 0.90
94 84.68
17 15.32%
142  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 138
4 2.90
5 3.62
12 8.70
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
143  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 92
1 1.09
6 6.52
6 6.52
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
144  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 81
3 3.70
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
145  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 204
22 10.78
5 2.45
3 1.47
0 0.00
0 0.00
174 85.29
30 14.71%
146  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
147  โรงเรียนบ้านโนนแคน 89
3 3.37
3 3.37
2 2.25
2 2.25
3 3.37
76 85.39
13 14.61%
148  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 126
5 3.97
4 3.17
7 5.56
1 0.79
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
149  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
150  โรงเรียนบ้านไร่ขี 165
2 1.21
3 1.82
16 9.70
2 1.21
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
151  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
152  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
153  โรงเรียนบ้านดอนหมู 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
154  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
3 5.08
51 86.44
8 13.56%
155  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
156  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
157  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 173
3 1.73
7 4.05
13 7.51
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
158  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 98
10 10.20
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
159  โรงเรียนบ้านจิก 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
160  โรงเรียนบ้านเป้า 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
161  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 109
4 3.67
4 3.67
4 3.67
1 0.92
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
162  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
163  โรงเรียนบ้านหนองแคน 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
164  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 64
0 0.00
3 4.69
4 6.25
0 0.00
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
165  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 330
8 2.42
0 0.00
0 0.00
4 1.21
29 8.79
289 87.58
41 12.42%
166  โรงเรียนบ้านคึมข่า 81
4 4.94
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
167  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
168  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 148
6 4.05
2 1.35
9 6.08
1 0.68
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
169  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 107
2 1.87
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
170  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 75
0 0.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
2 2.38
74 88.10
10 11.90%
172  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 101
5 4.95
1 0.99
1 0.99
5 4.95
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
173  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
7 5.47
4 3.13
4 3.13
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
174  โรงเรียนบ้านตาด 94
1 1.06
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
175  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 423
18 4.26
1 0.24
29 6.86
1 0.24
0 0.00
374 88.42
49 11.58%
176  โรงเรียนบ้านผึ้ง 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
177  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 87
3 3.45
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
178  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 131
1 0.76
7 5.34
7 5.34
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
179  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 80
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
180  โรงเรียนบ้านคำโพน 90
6 6.67
4 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
181  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
182  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 174
7 4.02
1 0.57
11 6.32
0 0.00
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
183  โรงเรียนบ้านกุงชัย 133
6 4.51
0 0.00
6 4.51
2 1.50
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
184  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 114
5 4.39
3 2.63
4 3.51
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
185  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 96
1 1.04
1 1.04
8 8.33
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
186  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
187  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
188  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
189  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
3 5.08
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
190  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 647
12 1.85
10 1.55
17 2.63
13 2.01
13 2.01
582 89.95
65 10.05%
191  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
192  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
193  โรงเรียนบ้านไก่คำ 133
7 5.26
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
194  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
1 1.08
2 2.15
84 90.32
9 9.68%
195  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 31
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
196  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
197  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
198  โรงเรียนบ้านนายม 140
3 2.14
2 1.43
3 2.14
3 2.14
2 1.43
127 90.71
13 9.29%
199  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 142
4 2.82
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
200  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
2 3.64
50 90.91
5 9.09%
201  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
202  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 67
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
203  โรงเรียนบ้านกุดสิม 92
1 1.09
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
204  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 69
3 4.35
1 1.45
1 1.45
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
205  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
3 6.52
42 91.30
4 8.70%
206  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
3 1.99
4 2.65
4 2.65
2 1.32
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
207  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
208  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 84
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
209  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 97
3 3.09
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
210  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 50
2 4.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
211  โรงเรียนบ้านนาเรือง 77
4 5.19
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
212  โรงเรียนบ้านโนนจาน 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
213  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
214  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
215  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
216  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
217  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 138
3 2.17
2 1.45
5 3.62
0 0.00
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
218  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
219  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
220  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
40 93.02
3 6.98%
221  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
222  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 130
2 1.54
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
223  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 102
0 0.00
2 1.96
3 2.94
2 1.96
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
224  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
225  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
226  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
227  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
228  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
229  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
230  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
231  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
232  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 93
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
233  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
3 2.27
1 0.76
0 0.00
2 1.52
1 0.76
125 94.70
7 5.30%
234  โรงเรียนบ้านดงสวาง 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
235  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
236  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
237  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
238  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
239  โรงเรียนบ้านเชือก 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
240  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
241  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
242  โรงเรียนบ้านทวีผล 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
243  โรงเรียนนาผือโคกกอก 113
0 0.00
0 0.00
1 0.88
2 1.77
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
244  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 156
0 0.00
0 0.00
3 1.92
1 0.64
0 0.00
152 97.44
4 2.56%
245  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
246  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
247  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
248  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
249  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,773 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,694 6.33
เตี้ย  916 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,857 6.94
ผอมและเตี้ย  691 2.58
อ้วนและเตี้ย  474 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,141 78.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,632 คน


21.04%


Powered By www.thaieducation.net