ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 57
7 12.28
7 12.28
7 12.28
8 14.04
8 14.04
20 35.09
37 64.91%
2  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 195
29 14.87
19 9.74
24 12.31
26 13.33
8 4.10
89 45.64
106 54.36%
3  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 263
49 18.63
44 16.73
18 6.84
19 7.22
2 0.76
131 49.81
132 50.19%
4  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 26
5 19.23
3 11.54
2 7.69
3 11.54
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
5  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 82
17 20.73
7 8.54
7 8.54
5 6.10
3 3.66
43 52.44
39 47.56%
6  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
7 12.28
10 17.54
8 14.04
2 3.51
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
7  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 77
13 16.88
6 7.79
7 9.09
8 10.39
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
8  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 143
25 17.48
17 11.89
8 5.59
10 6.99
0 0.00
83 58.04
60 41.96%
9  โรงเรียนบ้านดงนา 62
7 11.29
10 16.13
3 4.84
5 8.06
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
10  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 160
31 19.38
14 8.75
14 8.75
5 3.13
0 0.00
96 60.00
64 40.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 45
8 17.78
5 11.11
5 11.11
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
12  โรงเรียนบ้านตุงลุง 141
14 9.93
3 2.13
12 8.51
14 9.93
11 7.80
87 61.70
54 38.30%
13  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 239
13 5.44
15 6.28
24 10.04
29 12.13
10 4.18
148 61.92
91 38.08%
14  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
5 5.75
2 2.30
8 9.20
7 8.05
10 11.49
55 63.22
32 36.78%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 217
19 8.76
29 13.36
30 13.82
0 0.00
1 0.46
138 63.59
79 36.41%
16  โรงเรียนบ้านบัวแดง 83
8 9.64
5 6.02
5 6.02
8 9.64
4 4.82
53 63.86
30 36.14%
17  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 209
27 12.92
15 7.18
22 10.53
7 3.35
4 1.91
134 64.11
75 35.89%
18  โรงเรียนบ้านงิ้ว 54
3 5.56
2 3.70
10 18.52
3 5.56
1 1.85
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 114
15 13.16
10 8.77
4 3.51
8 7.02
3 2.63
74 64.91
40 35.09%
20  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
4 2.26
5 2.82
19 10.73
9 5.08
24 13.56
116 65.54
61 34.46%
21  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 83
7 8.43
6 7.23
8 9.64
7 8.43
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
22  โรงเรียนบ้านสิม 30
5 16.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
23  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 132
30 22.73
6 4.55
8 6.06
0 0.00
0 0.00
88 66.67
44 33.33%
24  โรงเรียนบ้านนาแก 52
12 23.08
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
25  โรงเรียนบ้านนาคาย 153
36 23.53
0 0.00
7 4.58
5 3.27
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
26  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 72
6 8.33
12 16.67
3 4.17
2 2.78
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
27  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 72
4 5.56
5 6.94
10 13.89
4 5.56
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
28  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 98
5 5.10
5 5.10
10 10.20
6 6.12
5 5.10
67 68.37
31 31.63%
29  โรงเรียนบ้านนาหว้า 151
13 8.61
11 7.28
6 3.97
11 7.28
6 3.97
104 68.87
47 31.13%
30  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 333
62 18.62
12 3.60
24 7.21
5 1.50
0 0.00
230 69.07
103 30.93%
31  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 192
13 6.77
11 5.73
10 5.21
15 7.81
10 5.21
133 69.27
59 30.73%
32  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 160
15 9.38
19 11.88
4 2.50
10 6.25
1 0.63
111 69.38
49 30.63%
33  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 112
1 0.89
6 5.36
15 13.39
0 0.00
12 10.71
78 69.64
34 30.36%
34  โรงเรียนบ้านไร่ 182
15 8.24
13 7.14
27 14.84
0 0.00
0 0.00
127 69.78
55 30.22%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
3 6.82
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
36  โรงเรียนบ้านหินสูง 139
11 7.91
15 10.79
7 5.04
8 5.76
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
37  โรงเรียนบ้านบากชุม 163
21 12.88
13 7.98
5 3.07
3 1.84
6 3.68
115 70.55
48 29.45%
38  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 553
33 5.97
0 0.00
74 13.38
53 9.58
2 0.36
391 70.71
162 29.29%
39  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 123
6 4.88
12 9.76
7 5.69
4 3.25
7 5.69
87 70.73
36 29.27%
40  โรงเรียนบ้านเม็ก 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
4 6.15
7 10.77
46 70.77
19 29.23%
41  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 224
20 8.93
11 4.91
13 5.80
21 9.38
0 0.00
159 70.98
65 29.02%
42  โรงเรียนบ้านหนองชาด 118
8 6.78
7 5.93
16 13.56
2 1.69
1 0.85
84 71.19
34 28.81%
43  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 125
9 7.20
8 6.40
18 14.40
1 0.80
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
44  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
7 14.29
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
45  โรงเรียนบ้านหนองโน 28
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
3 10.71
20 71.43
8 28.57%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 134
17 12.69
9 6.72
8 5.97
4 2.99
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
47  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 53
11 20.75
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 136
5 3.68
5 3.68
18 13.24
10 7.35
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
49  โรงเรียนบ้านนาชุม 159
7 4.40
4 2.52
7 4.40
11 6.92
14 8.81
116 72.96
43 27.04%
50  โรงเรียนบ้านหนองกุง 205
15 7.32
29 14.15
1 0.49
10 4.88
0 0.00
150 73.17
55 26.83%
51  โรงเรียนบ้านหนองหอย 38
5 13.16
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
52  โรงเรียนบ้านดอนชี 80
11 13.75
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
53  โรงเรียนบ้านดงบาก 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
54  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 195
14 7.18
6 3.08
28 14.36
2 1.03
1 0.51
144 73.85
51 26.15%
55  โรงเรียนบ้านสำโรง 351
42 11.97
23 6.55
26 7.41
0 0.00
0 0.00
260 74.07
91 25.93%
56  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
57  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 132
16 12.12
2 1.52
16 12.12
0 0.00
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 182
23 12.64
0 0.00
23 12.64
0 0.00
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
60  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 235
9 3.83
24 10.21
26 11.06
0 0.00
0 0.00
176 74.89
59 25.11%
61  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 72
3 4.17
3 4.17
5 6.94
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
62  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 344
23 6.69
35 10.17
15 4.36
12 3.49
0 0.00
259 75.29
85 24.71%
63  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 73
9 12.33
5 6.85
4 5.48
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 175
8 4.57
7 4.00
6 3.43
12 6.86
10 5.71
132 75.43
43 24.57%
65  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 171
21 12.28
10 5.85
6 3.51
5 2.92
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
66  โรงเรียนบ้านสงยาง 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 214
19 8.88
29 13.55
3 1.40
1 0.47
0 0.00
162 75.70
52 24.30%
68  โรงเรียนบ้านวังพอก 70
10 14.29
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
69  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 103
12 11.65
3 2.91
9 8.74
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
70  โรงเรียนบ้านตามุย 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
7 11.29
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
71  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 135
17 12.59
7 5.19
8 5.93
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
7 10.29
2 2.94
5 7.35
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
73  โรงเรียนบ้านสระคำ 95
5 5.26
11 11.58
5 5.26
0 0.00
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
74  โรงเรียนบ้านนาแค 78
9 11.54
7 8.97
2 2.56
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
75  โรงเรียนบ้านซะซอม 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
76  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
3 3.26
0 0.00
5 5.43
0 0.00
13 14.13
71 77.17
21 22.83%
77  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 53
0 0.00
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
78  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 62
4 6.45
3 4.84
6 9.68
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 116
7 6.03
5 4.31
14 12.07
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
80  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 278
30 10.79
11 3.96
17 6.12
3 1.08
0 0.00
217 78.06
61 21.94%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 64
10 15.63
0 0.00
2 3.13
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
82  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 215
10 4.65
16 7.44
16 7.44
2 0.93
3 1.40
168 78.14
47 21.86%
83  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 119
12 10.08
5 4.20
4 3.36
4 3.36
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
84  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 174
20 11.49
13 7.47
5 2.87
0 0.00
0 0.00
136 78.16
38 21.84%
85  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 147
13 8.84
10 6.80
8 5.44
1 0.68
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
86  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 69
6 8.70
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
87  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 175
10 5.71
8 4.57
20 11.43
0 0.00
0 0.00
137 78.29
38 21.71%
88  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 106
8 7.55
4 3.77
4 3.77
7 6.60
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
89  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 98
4 4.08
2 2.04
15 15.31
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
90  โรงเรียนบ้านชาด 81
6 7.41
5 6.17
6 7.41
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
91  โรงเรียนบ้านนาบัว 169
15 8.88
0 0.00
6 3.55
0 0.00
14 8.28
134 79.29
35 20.71%
92  โรงเรียนบ้านเวินบึก 58
3 5.17
4 6.90
3 5.17
2 3.45
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
93  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1929
119 6.17
19 0.98
231 11.98
11 0.57
15 0.78
1534 79.52
395 20.48%
94  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 181
7 3.87
15 8.29
8 4.42
7 3.87
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
95  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 143
12 8.39
6 4.20
9 6.29
2 1.40
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
96  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 354
31 8.76
27 7.63
7 1.98
6 1.69
0 0.00
283 79.94
71 20.06%
97  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
6 9.23
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
98  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 183
4 2.19
7 3.83
3 1.64
12 6.56
10 5.46
147 80.33
36 19.67%
99  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 356
25 7.02
20 5.62
3 0.84
20 5.62
2 0.56
286 80.34
70 19.66%
100  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 205
15 7.32
4 1.95
13 6.34
3 1.46
5 2.44
165 80.49
40 19.51%
101  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 47
6 12.77
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
102  โรงเรียนบ้านลาดควาย 68
5 7.35
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
103  โรงเรียนบ้านคำบง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
104  โรงเรียนบ้านโพนแพง 74
9 12.16
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
105  โรงเรียนบ้านด่าน 472
49 10.38
12 2.54
28 5.93
0 0.00
0 0.00
383 81.14
89 18.86%
106  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 292
17 5.82
14 4.79
21 7.19
3 1.03
0 0.00
237 81.16
55 18.84%
107  โรงเรียนบ้านโนนจิก 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
108  โรงเรียนบ้านดงแถบ 154
5 3.25
8 5.19
16 10.39
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
109  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 133
7 5.26
5 3.76
13 9.77
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
110  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 64
0 0.00
4 6.25
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
111  โรงเรียนบ้านคำก้อม 155
12 7.74
6 3.87
11 7.10
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
112  โรงเรียนบ้านโนน 59
6 10.17
3 5.08
1 1.69
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
113  โรงเรียนบ้านคันเปือย 113
8 7.08
4 3.54
3 2.65
6 5.31
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
114  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 168
16 9.52
0 0.00
15 8.93
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
115  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 99
7 7.07
4 4.04
7 7.07
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
116  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 154
14 9.09
5 3.25
6 3.90
3 1.95
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
117  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 162
5 3.09
3 1.85
18 11.11
3 1.85
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
118  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 112
6 5.36
9 8.04
5 4.46
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
119  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 192
13 6.77
6 3.13
9 4.69
4 2.08
2 1.04
158 82.29
34 17.71%
120  โรงเรียนบ้านนาทม 96
6 6.25
3 3.13
5 5.21
3 3.13
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
121  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 113
4 3.54
11 9.73
5 4.42
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
122  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 210
5 2.38
17 8.10
10 4.76
5 2.38
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
123  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
23 16.20
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
124  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
5 4.35
11 9.57
3 2.61
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
125  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 158
5 3.16
10 6.33
12 7.59
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
126  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
127  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 47
2 4.26
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
128  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 153
8 5.23
3 1.96
14 9.15
0 0.00
1 0.65
127 83.01
26 16.99%
129  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 53
4 7.55
4 7.55
1 1.89
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
130  โรงเรียนบ้านชาด 227
13 5.73
9 3.96
16 7.05
0 0.00
0 0.00
189 83.26
38 16.74%
131  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 325
17 5.23
10 3.08
15 4.62
7 2.15
5 1.54
271 83.38
54 16.62%
132  โรงเรียนบ้านภูหล่น 169
7 4.14
4 2.37
6 3.55
6 3.55
5 2.96
141 83.43
28 16.57%
133  โรงเรียนบ้านหินโงม 176
11 6.25
13 7.39
5 2.84
0 0.00
0 0.00
147 83.52
29 16.48%
134  โรงเรียนบ้านคำเตย 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
135  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 141
6 4.26
5 3.55
8 5.67
0 0.00
4 2.84
118 83.69
23 16.31%
136  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 75
6 8.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
137  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 103
3 2.91
3 2.91
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
138  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 137
10 7.30
2 1.46
9 6.57
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
139  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 118
1 0.85
0 0.00
17 14.41
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
140  โรงเรียนบ้านไทรงาม 79
4 5.06
0 0.00
2 2.53
6 7.59
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
141  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
142  โรงเรียนบ้านผักหย่า 89
6 6.74
4 4.49
3 3.37
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
143  โรงเรียนบ้านนาเลิน 117
6 5.13
6 5.13
4 3.42
1 0.85
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
144  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 510
30 5.88
10 1.96
32 6.27
2 0.39
0 0.00
436 85.49
74 14.51%
145  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 333
12 3.60
6 1.80
28 8.41
1 0.30
1 0.30
285 85.59
48 14.41%
146  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 139
9 6.47
4 2.88
4 2.88
3 2.16
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
147  โรงเรียนบ้านป่าเลา 105
14 13.33
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
148  โรงเรียนบ้านกุ่ม 155
5 3.23
12 7.74
5 3.23
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
149  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 85
3 3.53
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
150  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 177
9 5.08
5 2.82
8 4.52
2 1.13
1 0.56
152 85.88
25 14.12%
151  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
3 1.62
10 5.41
13 7.03
0 0.00
0 0.00
159 85.95
26 14.05%
152  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 645
28 4.34
15 2.33
45 6.98
1 0.16
1 0.16
555 86.05
90 13.95%
153  โรงเรียนบ้านบะไห 149
9 6.04
5 3.36
6 4.03
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
154  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 98
7 7.14
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
155  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 83
3 3.61
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
156  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 297
8 2.69
4 1.35
25 8.42
2 0.67
0 0.00
258 86.87
39 13.13%
157  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 224
6 2.68
12 5.36
10 4.46
0 0.00
0 0.00
196 87.50
28 12.50%
158  โรงเรียนเพียงหลวง 12 41
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
159  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 66
0 0.00
3 4.55
3 4.55
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
160  โรงเรียนบ้านโนนสุข 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
8 7.34
4 3.67
96 88.07
13 11.93%
161  โรงเรียนบ้านนาทอย 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
162  โรงเรียนบ้านดอนงัว 217
8 3.69
4 1.84
4 1.84
5 2.30
4 1.84
192 88.48
25 11.52%
163  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 122
9 7.38
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
164  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 237
5 2.11
0 0.00
22 9.28
0 0.00
0 0.00
210 88.61
27 11.39%
165  โรงเรียนบ้านนาจาน 321
13 4.05
10 3.12
10 3.12
3 0.93
0 0.00
285 88.79
36 11.21%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 357
18 5.04
9 2.52
13 3.64
0 0.00
0 0.00
317 88.80
40 11.20%
167  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 54
1 1.85
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 154
7 4.55
6 3.90
3 1.95
1 0.65
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
169  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
6 3.90
3 1.95
7 4.55
0 0.00
1 0.65
137 88.96
17 11.04%
170  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 55
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
171  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 157
5 3.18
7 4.46
5 3.18
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
172  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 37
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
173  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 78
1 1.28
0 0.00
6 7.69
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
174  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 176
6 3.41
1 0.57
11 6.25
0 0.00
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
175  โรงเรียนบ้านบัวทอง 60
1 1.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
176  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 71
4 5.63
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
177  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 136
6 4.41
2 1.47
0 0.00
2 1.47
3 2.21
123 90.44
13 9.56%
178  โรงเรียนบ้านดงดิบ 158
9 5.70
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
179  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 253
19 7.51
5 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 90.51
24 9.49%
180  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 32
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
181  โรงเรียนบ้านโนนกุง 65
0 0.00
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
182  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 164
5 3.05
7 4.27
2 1.22
1 0.61
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
183  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 159
6 3.77
3 1.89
3 1.89
0 0.00
2 1.26
145 91.19
14 8.81%
184  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 255
6 2.35
5 1.96
3 1.18
6 2.35
0 0.00
235 92.16
20 7.84%
186  โรงเรียนบ้านสัน 64
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
3 4.69
59 92.19
5 7.81%
187  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 135
0 0.00
4 2.96
4 2.96
0 0.00
2 1.48
125 92.59
10 7.41%
188  โรงเรียนบ้านนาคอ 101
4 3.96
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
189  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 58
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
190  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
191  โรงเรียนบ้านนาเอือด 148
3 2.03
3 2.03
3 2.03
1 0.68
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
192  โรงเรียนบ้านนาดี 61
1 1.64
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
193  โรงเรียนบ้านจุการ 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
194  โรงเรียนบ้านลาดวารี 90
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
195  โรงเรียนบ้านขัวแคน 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
196  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 172
1 0.58
5 2.91
0 0.00
1 0.58
1 0.58
164 95.35
8 4.65%
197  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
198  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 100
2 2.00
0 0.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
200  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 63
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
201  โรงเรียนบ้านนกเต็น 299
5 1.67
2 0.67
0 0.00
0 0.00
2 0.67
290 96.99
9 3.01%
202  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 185
0 0.00
2 1.08
0 0.00
0 0.00
3 1.62
180 97.30
5 2.70%
203  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
204  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
205  โรงเรียนบ้านคำไหล 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
206  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,180 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,056 6.81
เตี้ย  1,239 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,917 6.35
ผอมและเตี้ย  614 2.03
อ้วนและเตี้ย  289 0.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,065 79.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,115 คน


20.26%


Powered By www.thaieducation.net