ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 47
19 40.43
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
2  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 117
16 13.68
15 12.82
18 15.38
7 5.98
0 0.00
61 52.14
56 47.86%
3  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 129
20 15.50
14 10.85
15 11.63
7 5.43
0 0.00
73 56.59
56 43.41%
4  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 57
7 12.28
4 7.02
11 19.30
2 3.51
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
5  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 24
2 8.33
1 4.17
6 25.00
1 4.17
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
6  โรงเรียนบ้านมะเขือ 60
8 13.33
12 20.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
7  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 114
3 2.63
10 8.77
9 7.89
13 11.40
10 8.77
69 60.53
45 39.47%
8  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 28
0 0.00
0 0.00
11 39.29
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
9  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 102
19 18.63
21 20.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
10  โรงเรียนบ้านนาเมือง 52
12 23.08
0 0.00
6 11.54
1 1.92
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
11  โรงเรียนบ้านดงยาง 127
17 13.39
11 8.66
19 14.96
1 0.79
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
12  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 61
7 11.48
4 6.56
12 19.67
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
13  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 40
8 20.00
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
25 62.50
15 37.50%
14  โรงเรียนบ้านจิก 106
8 7.55
4 3.77
9 8.49
12 11.32
6 5.66
67 63.21
39 36.79%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 123
7 5.69
13 10.57
18 14.63
2 1.63
5 4.07
78 63.41
45 36.59%
16  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 63
5 7.94
5 7.94
11 17.46
1 1.59
1 1.59
40 63.49
23 36.51%
17  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 37
3 8.11
4 10.81
2 5.41
2 5.41
2 5.41
24 64.86
13 35.14%
18  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 109
2 1.83
6 5.50
12 11.01
5 4.59
13 11.93
71 65.14
38 34.86%
19  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 44
1 2.27
1 2.27
10 22.73
1 2.27
2 4.55
29 65.91
15 34.09%
20  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 59
7 11.86
3 5.08
2 3.39
4 6.78
4 6.78
39 66.10
20 33.90%
21  โรงเรียนบ้านธรรมละ 51
8 15.69
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
10 11.49
8 9.20
8 9.20
1 1.15
2 2.30
58 66.67
29 33.33%
23  โรงเรียนบ้านหวาง 52
12 23.08
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
24  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
6 13.95
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
25  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1814
71 3.91
53 2.92
169 9.32
124 6.84
167 9.21
1230 67.81
584 32.19%
26  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 47
3 6.38
1 2.13
4 8.51
4 8.51
3 6.38
32 68.09
15 31.91%
27  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 136
8 5.88
21 15.44
7 5.15
6 4.41
1 0.74
93 68.38
43 31.62%
28  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3574
151 4.22
15 0.42
531 14.86
166 4.64
267 7.47
2444 68.38
1130 31.62%
29  โรงเรียนบ้านอีต้อม 76
7 9.21
2 2.63
3 3.95
8 10.53
4 5.26
52 68.42
24 31.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 48
6 12.50
5 10.42
4 8.33
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
31  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
32  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 26
6 23.08
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
33  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 127
26 20.47
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
34  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 87
14 16.09
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
35  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 47
5 10.64
1 2.13
2 4.26
6 12.77
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
36  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
3 6.25
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 55
7 12.73
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
38  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 114
5 4.39
15 13.16
10 8.77
2 1.75
1 0.88
81 71.05
33 28.95%
39  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 97
17 17.53
1 1.03
4 4.12
6 6.19
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
40  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 66
8 12.12
2 3.03
7 10.61
1 1.52
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
41  โรงเรียนบ้านปลาดุก 174
4 2.30
14 8.05
24 13.79
8 4.60
0 0.00
124 71.26
50 28.74%
42  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 122
9 7.38
12 9.84
13 10.66
0 0.00
1 0.82
87 71.31
35 28.69%
43  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 121
6 4.96
5 4.13
20 16.53
2 1.65
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
44  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 43
6 13.95
4 9.30
1 2.33
1 2.33
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
45  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
46  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 185
15 8.11
10 5.41
9 4.86
6 3.24
11 5.95
134 72.43
51 27.57%
47  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 197
30 15.23
4 2.03
18 9.14
2 1.02
0 0.00
143 72.59
54 27.41%
48  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 59
12 20.34
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
49  โรงเรียนบ้านดอนแดง 95
8 8.42
7 7.37
3 3.16
6 6.32
1 1.05
70 73.68
25 26.32%
50  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
51  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
52  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 38
5 13.16
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
53  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 74
11 14.86
4 5.41
2 2.70
2 2.70
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
54  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 131
11 8.40
0 0.00
22 16.79
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
55  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 147
4 2.72
21 14.29
9 6.12
2 1.36
1 0.68
110 74.83
37 25.17%
56  โรงเรียนบ้านบัวยาง 100
3 3.00
4 4.00
4 4.00
6 6.00
8 8.00
75 75.00
25 25.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 188
10 5.32
15 7.98
20 10.64
2 1.06
0 0.00
141 75.00
47 25.00%
58  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 89
3 3.37
2 2.25
17 19.10
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
59  โรงเรียนบ้านยาง 85
7 8.24
7 8.24
7 8.24
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
60  โรงเรียนบ้านเค็ง 73
4 5.48
3 4.11
9 12.33
0 0.00
2 2.74
55 75.34
18 24.66%
61  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 73
7 9.59
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
62  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
2 3.45
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
63  โรงเรียนบ้านปลาฝา 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
64  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
66  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 42
2 4.76
3 7.14
3 7.14
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
67  โรงเรียนบ้านกอก 85
3 3.53
8 9.41
9 10.59
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
68  โรงเรียนบ้านหนองมุก 98
7 7.14
2 2.04
13 13.27
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
69  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
70  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 129
16 12.40
7 5.43
4 3.10
3 2.33
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
71  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 121
3 2.48
5 4.13
19 15.70
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
72  โรงเรียนบ้านขามน้อย 160
16 10.00
7 4.38
13 8.13
1 0.63
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
73  โรงเรียนบ้านศรีบัว 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
74  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
75  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 192
10 5.21
10 5.21
9 4.69
8 4.17
7 3.65
148 77.08
44 22.92%
76  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 35
2 5.71
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
77  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 124
11 8.87
6 4.84
3 2.42
2 1.61
6 4.84
96 77.42
28 22.58%
78  โรงเรียนบ้านข่าโคม 58
5 8.62
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
79  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
80  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 280
9 3.21
16 5.71
19 6.79
12 4.29
6 2.14
218 77.86
62 22.14%
81  โรงเรียนบ้านก่อบึง 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
83  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 74
3 4.05
0 0.00
11 14.86
1 1.35
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
84  โรงเรียนบ้านหนองบก 89
11 12.36
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
85  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
86  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
3 3.75
3 3.75
7 8.75
4 5.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
87  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 66
4 6.06
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
88  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 85
7 8.24
3 3.53
4 4.71
3 3.53
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
89  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 90
4 4.44
2 2.22
6 6.67
7 7.78
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
90  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 209
25 11.96
7 3.35
7 3.35
2 0.96
3 1.44
165 78.95
44 21.05%
91  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
1 3.45
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
92  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 122
7 5.74
3 2.46
7 5.74
8 6.56
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
93  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 83
4 4.82
4 4.82
9 10.84
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
94  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 49
2 4.08
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
95  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
96  โรงเรียนบ้านนามึน 125
9 7.20
4 3.20
11 8.80
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 40
0 0.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
98  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 126
8 6.35
0 0.00
13 10.32
4 3.17
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 46
1 2.17
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
101  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 149
11 7.38
4 2.68
6 4.03
7 4.70
1 0.67
120 80.54
29 19.46%
102  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 103
2 1.94
1 0.97
11 10.68
6 5.83
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
103  โรงเรียนปทุมวิทยากร 914
23 2.52
28 3.06
124 13.57
1 0.11
1 0.11
737 80.63
177 19.37%
104  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 395
30 7.59
13 3.29
32 8.10
1 0.25
0 0.00
319 80.76
76 19.24%
105  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 52
6 11.54
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
106  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 147
10 6.80
9 6.12
6 4.08
2 1.36
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
6 4.96
5 4.13
11 9.09
1 0.83
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
108  โรงเรียนบ้านหัวคำ 111
6 5.41
7 6.31
5 4.50
3 2.70
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
109  โรงเรียนบ้านเตย 74
7 9.46
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
110  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 80
4 5.00
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
111  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
112  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 135
4 2.96
1 0.74
8 5.93
12 8.89
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
113  โรงเรียนเมืองอุบล 195
6 3.08
5 2.56
10 5.13
8 4.10
7 3.59
159 81.54
36 18.46%
114  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 190
15 7.89
11 5.79
4 2.11
0 0.00
5 2.63
155 81.58
35 18.42%
115  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
116  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 175
7 4.00
12 6.86
11 6.29
2 1.14
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 143
7 4.90
1 0.70
15 10.49
3 2.10
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
118  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
119  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 144
7 4.86
3 2.08
16 11.11
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
120  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 283
7 2.47
4 1.41
32 11.31
8 2.83
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
121  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 39
2 5.13
3 7.69
1 2.56
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
122  โรงเรียนบ้านปะอาว 241
15 6.22
8 3.32
17 7.05
3 1.24
0 0.00
198 82.16
43 17.84%
123  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 73
4 5.48
6 8.22
3 4.11
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
124  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 236
10 4.24
10 4.24
21 8.90
1 0.42
0 0.00
194 82.20
42 17.80%
125  โรงเรียนบ้านทัน 113
8 7.08
2 1.77
10 8.85
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
126  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
127  โรงเรียนบ้านเป้า 108
9 8.33
1 0.93
6 5.56
2 1.85
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
128  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
129  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
130  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 127
5 3.94
6 4.72
9 7.09
1 0.79
1 0.79
105 82.68
22 17.32%
132  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 93
9 9.68
2 2.15
4 4.30
1 1.08
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
133  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 59
1 1.69
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
134  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2415
115 4.76
61 2.53
182 7.54
37 1.53
10 0.41
2010 83.23
405 16.77%
135  โรงเรียนบ้านป่าข่า 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
136  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 90
6 6.67
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
137  โรงเรียนบ้านผือ 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
0 0.00
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
138  โรงเรียนบ้านหาด 80
9 11.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
139  โรงเรียนบ้านหนองหิน 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
140  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
141  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 82
0 0.00
2 2.44
5 6.10
2 2.44
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
142  โรงเรียนบ้านนาดูน 82
5 6.10
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
143  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 190
9 4.74
5 2.63
13 6.84
3 1.58
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
144  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 108
7 6.48
2 1.85
8 7.41
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
145  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
1 1.56
2 3.13
4 6.25
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
146  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 32
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
2 6.25
27 84.38
5 15.63%
147  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 84
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
148  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 637
14 2.20
6 0.94
62 9.73
10 1.57
6 0.94
539 84.62
98 15.38%
149  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 176
16 9.09
0 0.00
11 6.25
0 0.00
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
150  โรงเรียนบ้านสำราญ 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
151  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
152  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
153  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 87
3 3.45
1 1.15
8 9.20
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
154  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1592
48 3.02
35 2.20
128 8.04
22 1.38
0 0.00
1359 85.36
233 14.64%
155  โรงเรียนบ้านยางเทิง 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
156  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 89
2 2.25
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
157  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 69
2 2.90
6 8.70
1 1.45
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
158  โรงเรียนบ้านท่าลาด 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
159  โรงเรียนบ้านบุตร 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
160  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 126
3 2.38
4 3.17
5 3.97
3 2.38
3 2.38
108 85.71
18 14.29%
161  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 155
2 1.29
2 1.29
5 3.23
6 3.87
7 4.52
133 85.81
22 14.19%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 137
10 7.30
2 1.46
7 5.11
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
163  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 261
15 5.75
5 1.92
12 4.60
2 0.77
2 0.77
225 86.21
36 13.79%
164  โรงเรียนบ้านนาคำ 87
4 4.60
3 3.45
3 3.45
2 2.30
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
165  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
166  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 22
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
167  โรงเรียนบ้านหนองแก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 76
1 1.32
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 115
8 6.96
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
170  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 102
1 0.98
1 0.98
4 3.92
2 1.96
5 4.90
89 87.25
13 12.75%
171  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 260
25 9.62
7 2.69
0 0.00
1 0.38
0 0.00
227 87.31
33 12.69%
173  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 134
9 6.72
1 0.75
6 4.48
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
174  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 166
5 3.01
5 3.01
6 3.61
0 0.00
5 3.01
145 87.35
21 12.65%
175  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
176  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
177  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
178  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
179  โรงเรียนบ้านแพง 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
180  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 117
4 3.42
5 4.27
2 1.71
3 2.56
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
181  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
182  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
183  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 77
6 7.79
2 2.60
1 1.30
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
184  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 180
5 2.78
2 1.11
14 7.78
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
185  โรงเรียนบ้านก่อ 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
186  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
187  โรงเรียนบ้านไผ่ 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
188  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 79
2 2.53
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
189  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
190  โรงเรียนศรีศึกษา 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
191  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 119
3 2.52
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
193  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
194  โรงเรียนบ้านศรีสุข 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
195  โรงเรียนบ้านพับ 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
196  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 131
2 1.53
0 0.00
12 9.16
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
197  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
198  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
199  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
2 5.13
35 89.74
4 10.26%
200  โรงเรียนบ้านโนนรัง 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
201  โรงเรียนบ้านท่าวารี 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
202  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
203  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 113
4 3.54
2 1.77
3 2.65
0 0.00
2 1.77
102 90.27
11 9.73%
204  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
205  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
206  โรงเรียนบ้านเทพา 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
207  โรงเรียนบ้านแสง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
2 3.08
59 90.77
6 9.23%
208  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
209  โรงเรียนบ้านคำไหล 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
210  โรงเรียนบ้านตำแย 60
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
211  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
212  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 84
0 0.00
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
213  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
214  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 73
1 1.37
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
215  โรงเรียนบ้านนาผาย 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
35 92.11
3 7.89%
216  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
0 0.00
1 1.30
71 92.21
6 7.79%
217  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
3 2.10
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
218  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 184
1 0.54
2 1.09
4 2.17
3 1.63
3 1.63
171 92.93
13 7.07%
219  โรงเรียนบ้านชีทวน 130
4 3.08
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
220  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
221  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 92
2 2.17
2 2.17
2 2.17
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
222  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 215
9 4.19
0 0.00
5 2.33
0 0.00
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
223  โรงเรียนบ้านท่าลาด 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
224  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
225  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
226  โรงเรียนบ้านทัพไทย 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
227  โรงเรียนบ้านดูน 85
3 3.53
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
228  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
229  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 89
2 2.25
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
230  โรงเรียนบ้านขมิ้น 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
231  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
232  โรงเรียนบ้านค้อ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านนามน 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,595 5.30
เตี้ย  865 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,588 8.60
ผอมและเตี้ย  696 2.31
อ้วนและเตี้ย  625 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,712 78.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,369 คน


21.17%


Powered By www.thaieducation.net