ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
12 19.05
3 4.76
14 22.22
9 14.29
15 23.81
10 15.87
53 84.13%
2  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190
35 18.42
29 15.26
8 4.21
27 14.21
13 6.84
78 41.05
112 58.95%
3  โรงเรียนวัดเขียน 264
60 22.73
35 13.26
32 12.12
27 10.23
0 0.00
110 41.67
154 58.33%
4  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
9 11.11
10 12.35
8 9.88
6 7.41
14 17.28
34 41.98
47 58.02%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82
12 14.63
16 19.51
10 12.20
7 8.54
2 2.44
35 42.68
47 57.32%
6  โรงเรียนบ้านอาวอย 199
35 17.59
18 9.05
36 18.09
8 4.02
8 4.02
94 47.24
105 52.76%
7  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130
22 16.92
31 23.85
0 0.00
15 11.54
0 0.00
62 47.69
68 52.31%
8  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98
12 12.24
23 23.47
9 9.18
7 7.14
0 0.00
47 47.96
51 52.04%
9  โรงเรียนนิคม ๑ 143
27 18.88
18 12.59
13 9.09
11 7.69
5 3.50
69 48.25
74 51.75%
10  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202
72 35.64
5 2.48
5 2.48
11 5.45
11 5.45
98 48.51
104 51.49%
11  โรงเรียนบ้านผือ 97
15 15.46
8 8.25
2 2.06
6 6.19
16 16.49
50 51.55
47 48.45%
12  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 141
11 7.80
11 7.80
9 6.38
22 15.60
14 9.93
74 52.48
67 47.52%
13  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185
30 16.22
19 10.27
25 13.51
13 7.03
0 0.00
98 52.97
87 47.03%
14  โรงเรียนบ้านบัวบก 60
10 16.67
0 0.00
4 6.67
10 16.67
4 6.67
32 53.33
28 46.67%
15  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
10 13.33
5 6.67
7 9.33
5 6.67
8 10.67
40 53.33
35 46.67%
16  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41
16 39.02
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 105
18 17.14
10 9.52
10 9.52
5 4.76
5 4.76
57 54.29
48 45.71%
18  โรงเรียนบ้านระกา 97
25 25.77
3 3.09
5 5.15
8 8.25
3 3.09
53 54.64
44 45.36%
19  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179
27 15.08
18 10.06
22 12.29
12 6.70
0 0.00
100 55.87
79 44.13%
20  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 400
53 13.25
33 8.25
59 14.75
20 5.00
8 2.00
227 56.75
173 43.25%
21  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69
1 1.45
5 7.25
6 8.70
6 8.70
11 15.94
40 57.97
29 42.03%
22  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258
14 5.43
13 5.04
29 11.24
27 10.47
24 9.30
151 58.53
107 41.47%
23  โรงเรียนบ้านสามขา 82
23 28.05
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
24  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239
19 7.95
29 12.13
4 1.67
40 16.74
7 2.93
140 58.58
99 41.42%
25  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30
6 20.00
0 0.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
26  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 100
11 11.00
17 17.00
6 6.00
5 5.00
1 1.00
60 60.00
40 40.00%
27  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121
15 12.40
14 11.57
14 11.57
5 4.13
0 0.00
73 60.33
48 39.67%
28  โรงเรียนบ้านดองดึง 80
1 1.25
3 3.75
10 12.50
4 5.00
13 16.25
49 61.25
31 38.75%
29  โรงเรียนบ้านปะอุง 81
17 20.99
5 6.17
9 11.11
0 0.00
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 147
11 7.48
2 1.36
14 9.52
13 8.84
16 10.88
91 61.90
56 38.10%
31  โรงเรียนบ้านกะกำ 130
22 16.92
10 7.69
7 5.38
10 7.69
0 0.00
81 62.31
49 37.69%
32  โรงเรียนบ้านกู่ 78
10 12.82
4 5.13
7 8.97
4 5.13
4 5.13
49 62.82
29 37.18%
33  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 120
15 12.50
9 7.50
11 9.17
9 7.50
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
34  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82
10 12.20
10 12.20
10 12.20
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
35  โรงเรียนบ้านโคกตาล 245
25 10.20
17 6.94
18 7.35
27 11.02
1 0.41
157 64.08
88 35.92%
36  โรงเรียนบ้านแขว 201
4 1.99
20 9.95
6 2.99
24 11.94
17 8.46
130 64.68
71 35.32%
37  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51
4 7.84
8 15.69
4 7.84
2 3.92
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
38  โรงเรียนบ้านทำนบ 115
10 8.70
3 2.61
14 12.17
12 10.43
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
39  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 130
3 2.31
5 3.85
11 8.46
10 7.69
15 11.54
86 66.15
44 33.85%
40  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136
27 19.85
0 0.00
4 2.94
2 1.47
13 9.56
90 66.18
46 33.82%
41  โรงเรียนบ้านตาโสม 193
10 5.18
34 17.62
14 7.25
5 2.59
2 1.04
128 66.32
65 33.68%
42  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295
30 10.17
44 14.92
17 5.76
8 2.71
0 0.00
196 66.44
99 33.56%
43  โรงเรียนบ้านเขวา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนบ้านหว้าน 123
6 4.88
12 9.76
20 16.26
1 0.81
2 1.63
82 66.67
41 33.33%
45  โรงเรียนบ้านสวาย 230
32 13.91
9 3.91
20 8.70
15 6.52
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
46  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 213
25 11.74
18 8.45
27 12.68
0 0.00
0 0.00
143 67.14
70 32.86%
47  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 165
9 5.45
9 5.45
6 3.64
18 10.91
12 7.27
111 67.27
54 32.73%
48  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115
15 13.04
0 0.00
7 6.09
15 13.04
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
49  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 297
23 7.74
18 6.06
18 6.06
26 8.75
10 3.37
202 68.01
95 31.99%
50  โรงเรียนบ้านตรอย 60
3 5.00
4 6.67
2 3.33
9 15.00
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
51  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 133
3 2.26
8 6.02
9 6.77
11 8.27
11 8.27
91 68.42
42 31.58%
52  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70
9 12.86
3 4.29
2 2.86
5 7.14
3 4.29
48 68.57
22 31.43%
53  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1281
59 4.61
26 2.03
143 11.16
85 6.64
89 6.95
879 68.62
402 31.38%
54  โรงเรียนบ้านกำแมด 143
14 9.79
14 9.79
14 9.79
2 1.40
0 0.00
99 69.23
44 30.77%
55  โรงเรียนบ้านขี้นาค 143
11 7.69
10 6.99
6 4.20
13 9.09
4 2.80
99 69.23
44 30.77%
56  โรงเรียนบ้านตาดม 36
5 13.89
3 8.33
2 5.56
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
57  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130
19 14.62
0 0.00
7 5.38
13 10.00
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
58  โรงเรียนบ้านตาอุด 372
16 4.30
13 3.49
20 5.38
29 7.80
33 8.87
261 70.16
111 29.84%
59  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84
7 8.33
2 2.38
16 19.05
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
60  โรงเรียนบ้านพราน 64
7 10.94
2 3.13
3 4.69
7 10.94
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
61  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 143
15 10.49
11 7.69
13 9.09
2 1.40
1 0.70
101 70.63
42 29.37%
62  โรงเรียนบ้านนาตราว 126
6 4.76
5 3.97
17 13.49
6 4.76
3 2.38
89 70.63
37 29.37%
63  โรงเรียนบ้านจันลม 188
10 5.32
8 4.26
17 9.04
9 4.79
11 5.85
133 70.74
55 29.26%
64  โรงเรียนบ้านละลม 380
7 1.84
17 4.47
31 8.16
24 6.32
32 8.42
269 70.79
111 29.21%
65  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473
30 6.34
27 5.71
40 8.46
25 5.29
14 2.96
337 71.25
136 28.75%
66  โรงเรียนบ้านชำแระ 87
6 6.90
8 9.20
8 9.20
3 3.45
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
67  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192
20 10.42
15 7.81
7 3.65
9 4.69
4 2.08
137 71.35
55 28.65%
68  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88
9 10.23
6 6.82
7 7.95
3 3.41
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
69  โรงเรียนบ้านตูม 152
21 13.82
5 3.29
16 10.53
1 0.66
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
70  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213
34 15.96
10 4.69
11 5.16
3 1.41
0 0.00
155 72.77
58 27.23%
71  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218
18 8.26
23 10.55
14 6.42
2 0.92
1 0.46
160 73.39
58 26.61%
72  โรงเรียนบ้านหนองพัง 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
1 2.17
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
73  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
5 3.94
23 18.11
4 3.15
1 0.79
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
74  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27
3 11.11
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนบ้านอาลัย 54
4 7.41
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
76  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58
7 12.07
1 1.72
5 8.62
1 1.72
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
77  โรงเรียนบ้านสมอ 116
4 3.45
4 3.45
15 12.93
7 6.03
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
78  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172
12 6.98
20 11.63
10 5.81
2 1.16
0 0.00
128 74.42
44 25.58%
79  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 525
32 6.10
30 5.71
25 4.76
30 5.71
17 3.24
391 74.48
134 25.52%
80  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 357
18 5.04
34 9.52
36 10.08
3 0.84
0 0.00
266 74.51
91 25.49%
81  โรงเรียนบ้านเรียม 68
4 5.88
4 5.88
3 4.41
6 8.82
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
82  โรงเรียนบ้านอังกุล 141
9 6.38
10 7.09
7 4.96
8 5.67
1 0.71
106 75.18
35 24.82%
83  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
84  โรงเรียนบ้านพอก 134
16 11.94
7 5.22
10 7.46
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
85  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110
18 16.36
3 2.73
6 5.45
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
86  โรงเรียนบ้านโสน 163
7 4.29
9 5.52
21 12.88
1 0.61
2 1.23
123 75.46
40 24.54%
87  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 115
10 8.70
6 5.22
9 7.83
2 1.74
1 0.87
87 75.65
28 24.35%
88  โรงเรียนบ้านติ้ว 111
6 5.41
3 2.70
4 3.60
7 6.31
7 6.31
84 75.68
27 24.32%
89  โรงเรียนบ้านมะขาม 220
15 6.82
16 7.27
13 5.91
8 3.64
1 0.45
167 75.91
53 24.09%
90  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 339
39 11.50
20 5.90
17 5.01
4 1.18
1 0.29
258 76.11
81 23.89%
91  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172
16 9.30
8 4.65
17 9.88
0 0.00
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
92  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 143
15 10.49
9 6.29
8 5.59
2 1.40
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
93  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 123
7 5.69
10 8.13
6 4.88
1 0.81
5 4.07
94 76.42
29 23.58%
94  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
95  โรงเรียนบ้านนาวา 126
3 2.38
4 3.17
22 17.46
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
96  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 74
5 6.76
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
97  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 132
1 0.76
2 1.52
15 11.36
3 2.27
9 6.82
102 77.27
30 22.73%
98  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 115
14 12.17
1 0.87
7 6.09
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวง 164
14 8.54
2 1.22
13 7.93
8 4.88
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
100  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45
5 11.11
4 8.89
0 0.00
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
101  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59
8 13.56
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
102  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 159
14 8.81
3 1.89
10 6.29
6 3.77
2 1.26
124 77.99
35 22.01%
103  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82
6 7.32
4 4.88
7 8.54
0 0.00
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
104  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101
3 2.97
2 1.98
16 15.84
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
105  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
9 8.91
7 6.93
5 4.95
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
106  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 92
12 13.04
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
107  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 222
23 10.36
8 3.60
15 6.76
2 0.90
0 0.00
174 78.38
48 21.62%
108  โรงเรียนบ้านหนองกาด 126
6 4.76
13 10.32
2 1.59
3 2.38
3 2.38
99 78.57
27 21.43%
109  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89
10 11.24
7 7.87
2 2.25
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
110  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 212
7 3.30
14 6.60
10 4.72
0 0.00
14 6.60
167 78.77
45 21.23%
111  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85
8 9.41
4 4.71
5 5.88
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
112  โรงเรียนบ้านตะเภา 76
3 3.95
3 3.95
9 11.84
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
113  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110
17 15.45
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
114  โรงเรียนบ้านสนาย 130
15 11.54
0 0.00
11 8.46
1 0.77
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
115  โรงเรียนบ้านตาเจา 132
5 3.79
6 4.55
13 9.85
2 1.52
1 0.76
105 79.55
27 20.45%
116  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123
10 8.13
8 6.50
4 3.25
3 2.44
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
117  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 84
7 8.33
1 1.19
0 0.00
5 5.95
4 4.76
67 79.76
17 20.24%
118  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 109
6 5.50
0 0.00
12 11.01
3 2.75
1 0.92
87 79.82
22 20.18%
119  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124
15 12.10
6 4.84
4 3.23
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
120  โรงเรียนบ้านแซรไปร 269
17 6.32
17 6.32
19 7.06
0 0.00
1 0.37
215 79.93
54 20.07%
121  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110
12 10.91
6 5.45
4 3.64
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
122  โรงเรียนบ้านตาสุด 220
18 8.18
15 6.82
9 4.09
2 0.91
0 0.00
176 80.00
44 20.00%
123  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 105
9 8.57
6 5.71
3 2.86
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
124  โรงเรียนบ้านสลักได 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
125  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 55
7 12.73
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
126  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85
9 10.59
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 146
9 6.16
7 4.79
12 8.22
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
128  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 480
23 4.79
30 6.25
40 8.33
2 0.42
0 0.00
385 80.21
95 19.79%
129  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 177
7 3.95
8 4.52
6 3.39
7 3.95
7 3.95
142 80.23
35 19.77%
130  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 76
6 7.89
1 1.32
5 6.58
2 2.63
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
131  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112
5 4.46
7 6.25
8 7.14
2 1.79
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
132  โรงเรียนบ้านตาจวน 57
3 5.26
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
133  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
134  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 163
10 6.13
8 4.91
11 6.75
2 1.23
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
135  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116
8 6.90
4 3.45
10 8.62
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
136  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106
13 12.26
0 0.00
5 4.72
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
137  โรงเรียนบ้านสำโรง 85
3 3.53
3 3.53
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
138  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
6 10.17
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
139  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43
0 0.00
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
140  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 93
1 1.08
8 8.60
7 7.53
1 1.08
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 176
11 6.25
12 6.82
8 4.55
1 0.57
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
142  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 143
7 4.90
13 9.09
5 3.50
1 0.70
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
143  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 111
6 5.41
3 2.70
9 8.11
1 0.90
1 0.90
91 81.98
20 18.02%
144  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430
20 4.65
6 1.40
29 6.74
21 4.88
1 0.23
353 82.09
77 17.91%
145  โรงเรียนบ้านกันจาน 112
13 11.61
1 0.89
5 4.46
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
146  โรงเรียนบ้านใจดี 136
6 4.41
0 0.00
12 8.82
6 4.41
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
9 4.64
3 1.55
21 10.82
1 0.52
0 0.00
160 82.47
34 17.53%
148  โรงเรียนบ้านปราสาท 224
16 7.14
9 4.02
12 5.36
2 0.89
0 0.00
185 82.59
39 17.41%
149  โรงเรียนบ้านตราด 69
5 7.25
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
150  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 150
8 5.33
6 4.00
3 2.00
6 4.00
3 2.00
124 82.67
26 17.33%
151  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
6 5.77
7 6.73
5 4.81
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
152  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 106
2 1.89
4 3.77
7 6.60
5 4.72
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
153  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275
18 6.55
11 4.00
17 6.18
0 0.00
0 0.00
229 83.27
46 16.73%
154  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 156
8 5.13
5 3.21
13 8.33
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
155  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139
4 2.88
12 8.63
5 3.60
1 0.72
1 0.72
116 83.45
23 16.55%
156  โรงเรียนบ้านไทร 127
6 4.72
3 2.36
12 9.45
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
157  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
7 5.98
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
158  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377
20 5.31
11 2.92
29 7.69
0 0.00
0 0.00
317 84.08
60 15.92%
159  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
5 7.14
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
160  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363
13 3.58
15 4.13
18 4.96
9 2.48
2 0.55
306 84.30
57 15.70%
161  โรงเรียนบ้านเค็ง 122
7 5.74
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
162  โรงเรียนบ้านโพง 84
7 8.33
5 5.95
1 1.19
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
163  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
7 5.11
7 5.11
5 3.65
2 1.46
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
164  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111
7 6.31
3 2.70
7 6.31
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
165  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
7 5.60
3 2.40
9 7.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
166  โรงเรียนบ้านไฮ 116
4 3.45
5 4.31
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
167  โรงเรียนบ้านกระแมด 41
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
168  โรงเรียนบ้านตาเปียง 144
3 2.08
5 3.47
13 9.03
0 0.00
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
169  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131
8 6.11
1 0.76
5 3.82
0 0.00
5 3.82
112 85.50
19 14.50%
170  โรงเรียนบ้านทะลอก 145
9 6.21
1 0.69
7 4.83
4 2.76
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
171  โรงเรียนบ้านดู่ 195
10 5.13
5 2.56
11 5.64
2 1.03
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
172  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
173  โรงเรียนบ้านดินแดง 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
174  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 130
6 4.62
2 1.54
10 7.69
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
175  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 95
5 5.26
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
176  โรงเรียนวนาสวรรค์ 279
15 5.38
8 2.87
12 4.30
3 1.08
0 0.00
241 86.38
38 13.62%
177  โรงเรียนบ้านสกุล 83
3 3.61
2 2.41
3 3.61
3 3.61
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
178  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
179  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77
0 0.00
5 6.49
4 5.19
0 0.00
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
180  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286
19 6.64
0 0.00
18 6.29
0 0.00
0 0.00
249 87.06
37 12.94%
181  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178
9 5.06
11 6.18
3 1.69
0 0.00
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
182  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
3 7.69
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
183  โรงเรียนบ้านแทรง 95
5 5.26
2 2.11
4 4.21
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
184  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191
5 2.62
6 3.14
12 6.28
0 0.00
0 0.00
168 87.96
23 12.04%
185  โรงเรียนบ้านหว้า 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
186  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 60
5 8.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
187  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 131
8 6.11
3 2.29
4 3.05
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
188  โรงเรียนบ้านบ่อ 114
10 8.77
1 0.88
2 1.75
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
189  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63
4 6.35
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
190  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88
5 5.68
1 1.14
1 1.14
1 1.14
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
191  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130
5 3.85
5 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
192  โรงเรียนบ้านแดง 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
193  โรงเรียนจะกงวิทยา 161
1 0.62
1 0.62
5 3.11
1 0.62
2 1.24
151 93.79
10 6.21%
194  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131
0 0.00
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
195  โรงเรียนบ้านหลัก 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
3 3.75
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
196  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 173
0 0.00
0 0.00
5 2.89
0 0.00
0 0.00
168 97.11
5 2.89%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,710 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,282 7.95
เตี้ย  1,511 5.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,062 7.18
ผอมและเตี้ย  1,023 3.56
อ้วนและเตี้ย  579 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,253 74.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,457 คน


25.97%


Powered By www.thaieducation.net