ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปวงตึก 268
54 20.15
29 10.82
49 18.28
9 3.36
4 1.49
123 45.90
145 54.10%
2  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 386
41 10.62
20 5.18
35 9.07
61 15.80
45 11.66
184 47.67
202 52.33%
3  โรงเรียนบ้านศาลา 85
6 7.06
7 8.24
7 8.24
13 15.29
10 11.76
42 49.41
43 50.59%
4  โรงเรียนดมวิทยาคาร 220
36 16.36
20 9.09
22 10.00
16 7.27
13 5.91
113 51.36
107 48.64%
5  โรงเรียนบ้านตาเตียว 107
13 12.15
8 7.48
2 1.87
20 18.69
9 8.41
55 51.40
52 48.60%
6  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 105
15 14.29
20 19.05
6 5.71
6 5.71
4 3.81
54 51.43
51 48.57%
7  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 91
1 1.10
30 32.97
8 8.79
5 5.49
0 0.00
47 51.65
44 48.35%
8  โรงเรียนบ้านบักจรัง 278
34 12.23
51 18.35
22 7.91
24 8.63
3 1.08
144 51.80
134 48.20%
9  โรงเรียนบ้านสะแร 162
15 9.26
13 8.02
26 16.05
12 7.41
10 6.17
86 53.09
76 46.91%
10  โรงเรียนบ้านณรงค์ 157
16 10.19
10 6.37
13 8.28
17 10.83
14 8.92
87 55.41
70 44.59%
11  โรงเรียนบ้านก็วล 120
15 12.50
12 10.00
5 4.17
10 8.33
11 9.17
67 55.83
53 44.17%
12  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 201
17 8.46
12 5.97
9 4.48
29 14.43
21 10.45
113 56.22
88 43.78%
13  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 767
57 7.43
47 6.13
49 6.39
104 13.56
67 8.74
443 57.76
324 42.24%
14  โรงเรียนบ้านจารย์ 378
22 5.82
30 7.94
32 8.47
28 7.41
42 11.11
224 59.26
154 40.74%
15  โรงเรียนบ้านสกล 143
17 11.89
24 16.78
8 5.59
7 4.90
2 1.40
85 59.44
58 40.56%
16  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
6 8.96
6 8.96
8 11.94
3 4.48
4 5.97
40 59.70
27 40.30%
17  โรงเรียนบ้านพนม 55
12 21.82
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
18  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 171
22 12.87
12 7.02
13 7.60
12 7.02
9 5.26
103 60.23
68 39.77%
19  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 53
8 15.09
8 15.09
3 5.66
2 3.77
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
20  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 235
20 8.51
17 7.23
20 8.51
16 6.81
20 8.51
142 60.43
93 39.57%
21  โรงเรียนบ้านตาโมม 196
12 6.12
9 4.59
16 8.16
21 10.71
17 8.67
121 61.73
75 38.27%
22  โรงเรียนบ้านพนมดิน 211
15 7.11
8 3.79
21 9.95
23 10.90
12 5.69
132 62.56
79 37.44%
23  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 305
24 7.87
22 7.21
11 3.61
28 9.18
27 8.85
193 63.28
112 36.72%
24  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
25 15.24
12 7.32
8 4.88
15 9.15
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
25  โรงเรียนบ้านมะเมียง 253
24 9.49
20 7.91
27 10.67
14 5.53
7 2.77
161 63.64
92 36.36%
26  โรงเรียนบ้านอาโพน 322
34 10.56
26 8.07
35 10.87
13 4.04
9 2.80
205 63.66
117 36.34%
27  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 251
12 4.78
12 4.78
21 8.37
24 9.56
21 8.37
161 64.14
90 35.86%
28  โรงเรียนบ้านปลัด 212
25 11.79
22 10.38
10 4.72
16 7.55
2 0.94
137 64.62
75 35.38%
29  โรงเรียนบ้านแดง 169
11 6.51
4 2.37
18 10.65
15 8.88
11 6.51
110 65.09
59 34.91%
30  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 272
24 8.82
5 1.84
20 7.35
29 10.66
16 5.88
178 65.44
94 34.56%
31  โรงเรียนบ้านบักดอก 305
28 9.18
17 5.57
16 5.25
28 9.18
16 5.25
200 65.57
105 34.43%
32  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 76
9 11.84
4 5.26
13 17.11
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
33  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 159
4 2.52
7 4.40
16 10.06
11 6.92
15 9.43
106 66.67
53 33.33%
34  โรงเรียนบ้านโนนทอง 141
15 10.64
15 10.64
17 12.06
0 0.00
0 0.00
94 66.67
47 33.33%
35  โรงเรียนบ้านสมุด 97
10 10.31
10 10.31
10 10.31
0 0.00
2 2.06
65 67.01
32 32.99%
36  โรงเรียนบ้านคูตัน 163
11 6.75
5 3.07
9 5.52
18 11.04
10 6.13
110 67.48
53 32.52%
37  โรงเรียนบ้านสน 349
15 4.30
12 3.44
23 6.59
27 7.74
35 10.03
237 67.91
112 32.09%
38  โรงเรียนบ้านจรัส 318
14 4.40
13 4.09
20 6.29
27 8.49
27 8.49
217 68.24
101 31.76%
39  โรงเรียนบ้านศรีนวล 176
34 19.32
9 5.11
10 5.68
2 1.14
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
40  โรงเรียนบ้านวังปลัด 141
14 9.93
12 8.51
15 10.64
3 2.13
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
41  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 100
3 3.00
3 3.00
10 10.00
6 6.00
9 9.00
69 69.00
31 31.00%
42  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1101
58 5.27
23 2.09
99 8.99
86 7.81
72 6.54
763 69.30
338 30.70%
43  โรงเรียนบ้านด่าน 348
44 12.64
13 3.74
30 8.62
5 1.44
11 3.16
245 70.40
103 29.60%
44  โรงเรียนบ้านชำเบง 264
14 5.30
17 6.44
25 9.47
10 3.79
12 4.55
186 70.45
78 29.55%
45  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 210
16 7.62
4 1.90
9 4.29
20 9.52
13 6.19
148 70.48
62 29.52%
46  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 214
8 3.74
10 4.67
11 5.14
18 8.41
16 7.48
151 70.56
63 29.44%
47  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 211
19 9.00
31 14.69
11 5.21
0 0.00
0 0.00
150 71.09
61 28.91%
48  โรงเรียนบ้านสวาท 80
12 15.00
8 10.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
49  โรงเรียนบ้านหนองแวง 202
23 11.39
23 11.39
11 5.45
0 0.00
0 0.00
145 71.78
57 28.22%
50  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 82
6 7.32
3 3.66
14 17.07
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
51  โรงเรียนบ้านจารย์ 132
15 11.36
9 6.82
3 2.27
8 6.06
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
52  โรงเรียนบ้านตาพราม 136
7 5.15
5 3.68
10 7.35
8 5.88
8 5.88
98 72.06
38 27.94%
53  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 94
8 8.51
5 5.32
10 10.64
3 3.19
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
54  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 62
3 4.84
3 4.84
9 14.52
1 1.61
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
55  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 55
0 0.00
9 16.36
3 5.45
1 1.82
2 3.64
40 72.73
15 27.27%
56  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 246
11 4.47
6 2.44
17 6.91
17 6.91
16 6.50
179 72.76
67 27.24%
57  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 171
33 19.30
5 2.92
8 4.68
0 0.00
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
58  โรงเรียนบ้านสะกาด 190
27 14.21
11 5.79
5 2.63
8 4.21
0 0.00
139 73.16
51 26.84%
59  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 194
10 5.15
12 6.19
14 7.22
14 7.22
2 1.03
142 73.20
52 26.80%
60  โรงเรียนปราสาท 426
43 10.09
30 7.04
30 7.04
7 1.64
4 0.94
312 73.24
114 26.76%
61  โรงเรียนบ้านตะโนน 327
38 11.62
16 4.89
28 8.56
5 1.53
0 0.00
240 73.39
87 26.61%
62  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 156
20 12.82
0 0.00
16 10.26
0 0.00
5 3.21
115 73.72
41 26.28%
63  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 249
11 4.42
10 4.02
19 7.63
6 2.41
19 7.63
184 73.90
65 26.10%
64  โรงเรียนบ้านสังขะ 288
6 2.08
9 3.13
47 16.32
8 2.78
5 1.74
213 73.96
75 26.04%
65  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
2 4.00
37 74.00
13 26.00%
66  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
13 7.03
10 5.41
8 4.32
10 5.41
7 3.78
137 74.05
48 25.95%
67  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 239
45 18.83
0 0.00
17 7.11
0 0.00
0 0.00
177 74.06
62 25.94%
68  โรงเรียนจตุคามวิทยา 143
16 11.19
14 9.79
0 0.00
6 4.20
1 0.70
106 74.13
37 25.87%
69  โรงเรียนบ้านขอนแตก 187
20 10.70
10 5.35
13 6.95
3 1.60
2 1.07
139 74.33
48 25.67%
70  โรงเรียนบ้านอุโลก 317
27 8.52
25 7.89
23 7.26
6 1.89
0 0.00
236 74.45
81 25.55%
71  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 490
22 4.49
31 6.33
19 3.88
30 6.12
23 4.69
365 74.49
125 25.51%
72  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 142
6 4.23
6 4.23
3 2.11
12 8.45
9 6.34
106 74.65
36 25.35%
73  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 179
18 10.06
16 8.94
11 6.15
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
74  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2023
240 11.86
57 2.82
197 9.74
13 0.64
0 0.00
1516 74.94
507 25.06%
75  โรงเรียนบ้านอาวอก 105
18 17.14
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
76  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 326
32 9.82
12 3.68
22 6.75
7 2.15
7 2.15
246 75.46
80 24.54%
77  โรงเรียนบ้านบัวเชด 229
25 10.92
8 3.49
14 6.11
8 3.49
1 0.44
173 75.55
56 24.45%
78  โรงเรียนบ้านตาวัง 140
7 5.00
3 2.14
8 5.71
10 7.14
6 4.29
106 75.71
34 24.29%
79  โรงเรียนบ้านจีกแดก 202
31 15.35
10 4.95
5 2.48
3 1.49
0 0.00
153 75.74
49 24.26%
80  โรงเรียนบ้านสวาย 149
2 1.34
5 3.36
28 18.79
1 0.67
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 154
7 4.55
10 6.49
10 6.49
7 4.55
3 1.95
117 75.97
37 24.03%
82  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 110
13 11.82
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
83  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 280
22 7.86
20 7.14
20 7.14
4 1.43
0 0.00
214 76.43
66 23.57%
84  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 174
13 7.47
9 5.17
6 3.45
1 0.57
11 6.32
134 77.01
40 22.99%
85  โรงเรียนบ้านโพนชาย 106
16 15.09
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
86  โรงเรียนบ้านโคกทม 215
7 3.26
13 6.05
12 5.58
6 2.79
10 4.65
167 77.67
48 22.33%
87  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
9 6.47
6 4.32
5 3.60
9 6.47
2 1.44
108 77.70
31 22.30%
88  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 163
10 6.13
9 5.52
8 4.91
6 3.68
3 1.84
127 77.91
36 22.09%
89  โรงเรียนบ้านอำปึล 240
13 5.42
25 10.42
11 4.58
2 0.83
1 0.42
188 78.33
52 21.67%
90  โรงเรียนบ้านละมงค์ 217
12 5.53
11 5.07
24 11.06
0 0.00
0 0.00
170 78.34
47 21.66%
91  โรงเรียนบ้านปราสาท 108
12 11.11
2 1.85
4 3.70
4 3.70
1 0.93
85 78.70
23 21.30%
92  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 85
3 3.53
2 2.35
13 15.29
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
93  โรงเรียนบ้านโดง 186
11 5.91
6 3.23
10 5.38
8 4.30
4 2.15
147 79.03
39 20.97%
94  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 310
38 12.26
10 3.23
16 5.16
0 0.00
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
95  โรงเรียนบ้านเสรียง 133
10 7.52
7 5.26
5 3.76
3 2.26
2 1.50
106 79.70
27 20.30%
96  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 198
8 4.04
3 1.52
10 5.05
9 4.55
10 5.05
158 79.80
40 20.20%
97  โรงเรียนบ้านตรวจ 223
7 3.14
13 5.83
21 9.42
3 1.35
1 0.45
178 79.82
45 20.18%
98  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 124
6 4.84
5 4.03
6 4.84
5 4.03
3 2.42
99 79.84
25 20.16%
99  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 159
10 6.29
9 5.66
11 6.92
1 0.63
1 0.63
127 79.87
32 20.13%
100  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 328
13 3.96
18 5.49
10 3.05
8 2.44
17 5.18
262 79.88
66 20.12%
101  โรงเรียนบ้านตานี 231
10 4.33
10 4.33
16 6.93
10 4.33
0 0.00
185 80.09
46 19.91%
102  โรงเรียนบ้านกระสัง 258
11 4.26
9 3.49
16 6.20
8 3.10
7 2.71
207 80.23
51 19.77%
103  โรงเรียนบ้านกูน 167
6 3.59
3 1.80
8 4.79
9 5.39
7 4.19
134 80.24
33 19.76%
104  โรงเรียนบ้านละเอาะ 193
9 4.66
12 6.22
11 5.70
5 2.59
1 0.52
155 80.31
38 19.69%
105  โรงเรียนบ้านกล้วย 209
14 6.70
10 4.78
5 2.39
7 3.35
5 2.39
168 80.38
41 19.62%
106  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 143
8 5.59
6 4.20
10 6.99
4 2.80
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
107  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 123
10 8.13
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
108  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 171
8 4.68
8 4.68
9 5.26
8 4.68
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
109  โรงเรียนบ้านชำสมิง 141
7 4.96
7 4.96
4 2.84
5 3.55
4 2.84
114 80.85
27 19.15%
110  โรงเรียนบ้านรุน 461
36 7.81
10 2.17
39 8.46
3 0.65
0 0.00
373 80.91
88 19.09%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126
1 0.79
3 2.38
12 9.52
4 3.17
4 3.17
102 80.95
24 19.05%
112  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 169
7 4.14
4 2.37
11 6.51
8 4.73
2 1.18
137 81.07
32 18.93%
113  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 235
12 5.11
11 4.68
20 8.51
1 0.43
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
114  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
5 4.20
5 4.20
4 3.36
6 5.04
2 1.68
97 81.51
22 18.49%
115  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 206
7 3.40
3 1.46
11 5.34
10 4.85
7 3.40
168 81.55
38 18.45%
116  โรงเรียนบ้านลำหาด 149
1 0.67
10 6.71
16 10.74
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
117  โรงเรียนบ้านสะเดา 272
25 9.19
12 4.41
12 4.41
0 0.00
0 0.00
223 81.99
49 18.01%
118  โรงเรียนบ้านโจรก 322
15 4.66
6 1.86
12 3.73
22 6.83
3 0.93
264 81.99
58 18.01%
119  โรงเรียนบ้านราวนคร 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
120  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 273
11 4.03
13 4.76
25 9.16
0 0.00
0 0.00
224 82.05
49 17.95%
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 246
11 4.47
11 4.47
22 8.94
0 0.00
0 0.00
202 82.11
44 17.89%
122  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 140
11 7.86
0 0.00
8 5.71
0 0.00
6 4.29
115 82.14
25 17.86%
123  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
3 3.33
9 10.00
3 3.33
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
124  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 204
9 4.41
10 4.90
17 8.33
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
125  โรงเรียนบ้านสนบ 272
16 5.88
7 2.57
22 8.09
2 0.74
1 0.37
224 82.35
48 17.65%
126  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 173
13 7.51
4 2.31
13 7.51
0 0.00
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 424
19 4.48
18 4.25
18 4.25
18 4.25
0 0.00
351 82.78
73 17.22%
128  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 198
7 3.54
5 2.53
21 10.61
1 0.51
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
129  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 105
7 6.67
3 2.86
6 5.71
2 1.90
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
130  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 135
2 1.48
7 5.19
7 5.19
7 5.19
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
131  โรงเรียนบ้านทัพทัน 118
2 1.69
5 4.24
8 6.78
5 4.24
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
132  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 202
10 4.95
7 3.47
17 8.42
0 0.00
0 0.00
168 83.17
34 16.83%
133  โรงเรียนบ้านไทร 131
4 3.05
2 1.53
4 3.05
7 5.34
5 3.82
109 83.21
22 16.79%
134  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 209
9 4.31
12 5.74
13 6.22
1 0.48
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
135  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
4 3.92
6 5.88
5 4.90
2 1.96
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
136  โรงเรียนบ้านมหาชัย 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
137  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
138  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 349
11 3.15
11 3.15
12 3.44
12 3.44
12 3.44
291 83.38
58 16.62%
139  โรงเรียนบ้านแสนกาง 170
14 8.24
10 5.88
4 2.35
0 0.00
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
140  โรงเรียนบ้านจบก 122
3 2.46
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
141  โรงเรียนบ้านถนนชัย 166
3 1.81
6 3.61
18 10.84
0 0.00
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
142  โรงเรียนบ้านเตาแดก 74
5 6.76
2 2.70
0 0.00
2 2.70
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
143  โรงเรียนบ้านตอกตรา 155
8 5.16
5 3.23
11 7.10
1 0.65
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
144  โรงเรียนบ้านแนงมุด 343
13 3.79
14 4.08
8 2.33
14 4.08
6 1.75
288 83.97
55 16.03%
145  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
10 4.29
5 2.15
14 6.01
8 3.43
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
146  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 170
4 2.35
7 4.12
7 4.12
7 4.12
2 1.18
143 84.12
27 15.88%
147  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 318
25 7.86
8 2.52
11 3.46
6 1.89
0 0.00
268 84.28
50 15.72%
148  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 382
22 5.76
15 3.93
22 5.76
1 0.26
0 0.00
322 84.29
60 15.71%
149  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 109
12 11.01
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
150  โรงเรียนบ้านโสน 135
7 5.19
5 3.70
9 6.67
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
151  โรงเรียนบ้านกู่ 148
6 4.05
8 5.41
8 5.41
1 0.68
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
152  โรงเรียนบ้านสำโรง 103
1 0.97
0 0.00
9 8.74
6 5.83
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
153  โรงเรียนบ้านจีกแดก 58
3 5.17
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
154  โรงเรียนบ้านกระวัน 65
7 10.77
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
155  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 65
0 0.00
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
156  โรงเรียนมหาราช ๔ 176
5 2.84
7 3.98
15 8.52
0 0.00
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
157  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 150
8 5.33
7 4.67
7 4.67
1 0.67
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
158  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 132
7 5.30
4 3.03
8 6.06
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
159  โรงเรียนบ้านตายัวะ 93
10 10.75
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
160  โรงเรียนบ้านนาครอง 80
5 6.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
161  โรงเรียนบ้านโคกไทร 215
4 1.86
4 1.86
6 2.79
8 3.72
10 4.65
183 85.12
32 14.88%
162  โรงเรียนอมรินทราวารี 289
17 5.88
7 2.42
19 6.57
0 0.00
0 0.00
246 85.12
43 14.88%
163  โรงเรียนบ้านลังโกม 229
4 1.75
7 3.06
21 9.17
2 0.87
0 0.00
195 85.15
34 14.85%
164  โรงเรียนบ้านเถกิง 230
14 6.09
9 3.91
11 4.78
0 0.00
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
165  โรงเรียนบ้านโคลด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
5 10.42
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
166  โรงเรียนบ้านลำพุก 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
167  โรงเรียนบ้านรันเดง 204
10 4.90
8 3.92
6 2.94
4 1.96
1 0.49
175 85.78
29 14.22%
168  โรงเรียนบ้านคะนา 92
1 1.09
8 8.70
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
169  โรงเรียนบ้านทำนบ 135
7 5.19
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
170  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
171  โรงเรียนบ้านสีโค 58
3 5.17
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
172  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 360
18 5.00
14 3.89
14 3.89
1 0.28
2 0.56
311 86.39
49 13.61%
173  โรงเรียนบ้านกุง 118
4 3.39
4 3.39
5 4.24
2 1.69
1 0.85
102 86.44
16 13.56%
174  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 84
7 8.33
3 3.57
0 0.00
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
175  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 138
7 5.07
3 2.17
8 5.80
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
176  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
5 3.42
5 3.42
9 6.16
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
177  โรงเรียนบ้านสระทอง 286
6 2.10
16 5.59
13 4.55
2 0.70
0 0.00
249 87.06
37 12.94%
178  โรงเรียนบ้านน้อย 140
7 5.00
6 4.29
5 3.57
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
179  โรงเรียนบ้านนา 110
2 1.82
6 5.45
6 5.45
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
180  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 134
3 2.24
5 3.73
7 5.22
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
181  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
2 2.27
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
182  โรงเรียนบ้านกะปู 97
2 2.06
1 1.03
8 8.25
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
183  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 178
4 2.25
3 1.69
15 8.43
0 0.00
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
184  โรงเรียนบ้านจังเอิล 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
185  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 189
8 4.23
6 3.17
9 4.76
0 0.00
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
186  โรงเรียนบ้านสวายซอ 189
7 3.70
7 3.70
7 3.70
2 1.06
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
187  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 239
7 2.93
6 2.51
15 6.28
1 0.42
0 0.00
210 87.87
29 12.13%
188  โรงเรียนบ้านถนน 93
3 3.23
0 0.00
6 6.45
2 2.15
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
189  โรงเรียนบ้านลันแต้ 178
3 1.69
7 3.93
11 6.18
0 0.00
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
190  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
0 0.00
7 8.24
3 3.53
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
191  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 165
5 3.03
5 3.03
7 4.24
2 1.21
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
192  โรงเรียนบ้านสนวน 114
5 4.39
0 0.00
7 6.14
1 0.88
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
193  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
5 3.73
8 5.97
1 0.75
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
194  โรงเรียนบ้านตาคง 197
3 1.52
2 1.02
17 8.63
0 0.00
0 0.00
175 88.83
22 11.17%
195  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 180
1 0.56
1 0.56
17 9.44
1 0.56
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
196  โรงเรียนบ้านตาเบา 119
4 3.36
2 1.68
5 4.20
2 1.68
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
197  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
5 3.21
3 1.92
8 5.13
1 0.64
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
198  โรงเรียนบ้านเสกกอง 147
5 3.40
3 2.04
6 4.08
2 1.36
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
199  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 147
6 4.08
5 3.40
5 3.40
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
200  โรงเรียนบ้านโคกกรม 129
3 2.33
8 6.20
3 2.33
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
201  โรงเรียนบ้านตะเคียน 177
5 2.82
8 4.52
6 3.39
0 0.00
0 0.00
158 89.27
19 10.73%
202  โรงเรียนบ้านโพนทอง 178
5 2.81
5 2.81
6 3.37
3 1.69
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
203  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
204  โรงเรียนบ้านอังกอล 109
3 2.75
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
205  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 152
3 1.97
3 1.97
6 3.95
3 1.97
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
206  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
3 1.95
3 1.95
8 5.19
1 0.65
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
207  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
208  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 119
9 7.56
0 0.00
0 0.00
2 1.68
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
209  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
210  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 160
4 2.50
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
146 91.25
14 8.75%
211  โรงเรียนประชาสามัคคี 216
8 3.70
8 3.70
2 0.93
0 0.00
0 0.00
198 91.67
18 8.33%
212  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 122
0 0.00
3 2.46
7 5.74
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
213  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
214  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 212
7 3.30
7 3.30
3 1.42
0 0.00
0 0.00
195 91.98
17 8.02%
215  โรงเรียนบ้านตาวร 190
3 1.58
9 4.74
3 1.58
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
216  โรงเรียนบ้านตาลวก 155
3 1.94
4 2.58
5 3.23
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
217  โรงเรียนบ้านคลอง 181
1 0.55
7 3.87
3 1.66
3 1.66
0 0.00
167 92.27
14 7.73%
218  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 91
2 2.20
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
219  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
220  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 98
3 3.06
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
221  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 215
5 2.33
1 0.47
4 1.86
2 0.93
1 0.47
202 93.95
13 6.05%
222  โรงเรียนบ้านคูขาด 128
3 2.34
3 2.34
1 0.78
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
223  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 167
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.20
7 4.19
158 94.61
9 5.39%
224  โรงเรียนบ้านตาเมียง 295
4 1.36
7 2.37
4 1.36
0 0.00
0 0.00
280 94.92
15 5.08%
225  โรงเรียนบ้านตราด 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
226  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 84
3 3.57
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
227  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 88
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
228  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 177
0 0.00
2 1.13
4 2.26
2 1.13
0 0.00
169 95.48
8 4.52%
229  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 134
3 2.24
0 0.00
3 2.24
0 0.00
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
230  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
231  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 251
1 0.40
1 0.40
5 1.99
1 0.40
0 0.00
243 96.81
8 3.19%
232  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 94
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
91 96.81
3 3.19%
233  โรงเรียนบ้านกะดาด 216
0 0.00
1 0.46
3 1.39
-2 -0.93
0 0.00
214 99.07
2 0.93%

 

จำนวนนักเรียน  44,019 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,818 6.40
เตี้ย  1,924 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,806 6.37
ผอมและเตี้ย  1,415 3.21
อ้วนและเตี้ย  940 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,116 77.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,903 คน


22.50%


Powered By www.thaieducation.net