ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 38
3 7.89
3 7.89
10 26.32
3 7.89
10 26.32
9 23.68
29 76.32%
2  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 68
22 32.35
7 10.29
7 10.29
9 13.24
2 2.94
21 30.88
47 69.12%
3  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 171
35 20.47
28 16.37
18 10.53
23 13.45
0 0.00
67 39.18
104 60.82%
4  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 145
32 22.07
17 11.72
16 11.03
19 13.10
0 0.00
61 42.07
84 57.93%
5  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 78
22 28.21
6 7.69
14 17.95
1 1.28
0 0.00
35 44.87
43 55.13%
6  โรงเรียนวัดสระบัว 156
20 12.82
16 10.26
26 16.67
9 5.77
12 7.69
73 46.79
83 53.21%
7  โรงเรียนบ้านดอน 133
8 6.02
7 5.26
13 9.77
21 15.79
21 15.79
63 47.37
70 52.63%
8  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 44
14 31.82
6 13.64
2 4.55
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
5 10.64
5 10.64
6 12.77
4 8.51
3 6.38
24 51.06
23 48.94%
10  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 111
23 20.72
10 9.01
13 11.71
8 7.21
0 0.00
57 51.35
54 48.65%
11  โรงเรียนวัดเทพรังษี 87
13 14.94
3 3.45
14 16.09
4 4.60
6 6.90
47 54.02
40 45.98%
12  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 81
8 9.88
6 7.41
11 13.58
4 4.94
8 9.88
44 54.32
37 45.68%
13  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 203
33 16.26
21 10.34
22 10.84
12 5.91
4 1.97
111 54.68
92 45.32%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 291
62 21.31
46 15.81
7 2.41
14 4.81
2 0.69
160 54.98
131 45.02%
15  โรงเรียนบ้านแคน 69
19 27.54
5 7.25
5 7.25
2 2.90
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 105
12 11.43
12 11.43
14 13.33
6 5.71
3 2.86
58 55.24
47 44.76%
17  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 178
49 27.53
9 5.06
11 6.18
7 3.93
1 0.56
101 56.74
77 43.26%
18  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 170
25 14.71
10 5.88
19 11.18
8 4.71
11 6.47
97 57.06
73 42.94%
19  โรงเรียนวัดชายอรัญ 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
10 26.32
3 7.89
22 57.89
16 42.11%
20  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
11 7.97
13 9.42
16 11.59
15 10.87
2 1.45
81 58.70
57 41.30%
21  โรงเรียนบ้านหนองรัก 49
8 16.33
5 10.20
4 8.16
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 270
29 10.74
6 2.22
22 8.15
35 12.96
18 6.67
160 59.26
110 40.74%
23  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 91
12 13.19
7 7.69
11 12.09
7 7.69
0 0.00
54 59.34
37 40.66%
24  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 150
3 2.00
25 16.67
25 16.67
0 0.00
7 4.67
90 60.00
60 40.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 130
28 21.54
3 2.31
21 16.15
0 0.00
0 0.00
78 60.00
52 40.00%
26  โรงเรียนบ้านวังปลัด 93
15 16.13
8 8.60
9 9.68
4 4.30
1 1.08
56 60.22
37 39.78%
27  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 106
12 11.32
5 4.72
8 7.55
17 16.04
0 0.00
64 60.38
42 39.62%
28  โรงเรียนบ้านแพ 87
8 9.20
2 2.30
15 17.24
9 10.34
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
29  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 36
4 11.11
1 2.78
9 25.00
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
30  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 135
18 13.33
5 3.70
26 19.26
2 1.48
0 0.00
84 62.22
51 37.78%
31  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 142
22 15.49
7 4.93
20 14.08
2 1.41
0 0.00
91 64.08
51 35.92%
32  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 223
17 7.62
9 4.04
33 14.80
6 2.69
15 6.73
143 64.13
80 35.87%
33  โรงเรียนวัดหงษ์ 323
42 13.00
16 4.95
48 14.86
8 2.48
1 0.31
208 64.40
115 35.60%
34  โรงเรียนบ้านโคกกุง 118
9 7.63
5 4.24
25 21.19
3 2.54
0 0.00
76 64.41
42 35.59%
35  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 558
35 6.27
59 10.57
50 8.96
23 4.12
28 5.02
363 65.05
195 34.95%
36  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 46
5 10.87
4 8.70
0 0.00
4 8.70
3 6.52
30 65.22
16 34.78%
37  โรงเรียนวัดชัยสมพร 82
10 12.20
6 7.32
12 14.63
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 112
16 14.29
6 5.36
15 13.39
1 0.89
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
39  โรงเรียนบ้านหนองครก 130
14 10.77
14 10.77
11 8.46
3 2.31
2 1.54
86 66.15
44 33.85%
40  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 110
8 7.27
2 1.82
27 24.55
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
41  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
8 11.11
4 5.56
7 9.72
5 6.94
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
42  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 73
7 9.59
7 9.59
6 8.22
4 5.48
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 97
18 18.56
7 7.22
6 6.19
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
44  โรงเรียนบ้านคูขาด 133
19 14.29
9 6.77
10 7.52
4 3.01
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
45  โรงเรียนบ้านโจด 83
4 4.82
0 0.00
6 7.23
11 13.25
5 6.02
57 68.67
26 31.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 80
9 11.25
5 6.25
9 11.25
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
47  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 45
4 8.89
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
48  โรงเรียนบ้านสวายสอ 42
0 0.00
0 0.00
11 26.19
2 4.76
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
49  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1126
122 10.83
67 5.95
105 9.33
6 0.53
47 4.17
779 69.18
347 30.82%
50  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 66
7 10.61
1 1.52
11 16.67
0 0.00
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
51  โรงเรียนวัดไพรงาม 50
4 8.00
1 2.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 57
10 17.54
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
53  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 88
8 9.09
5 5.68
13 14.77
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
54  โรงเรียนบ้านหนองแคน 48
1 2.08
3 6.25
8 16.67
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
55  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 104
6 5.77
6 5.77
15 14.42
1 0.96
2 1.92
74 71.15
30 28.85%
56  โรงเรียนวัดบุปผาราม 52
5 9.62
0 0.00
9 17.31
0 0.00
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
57  โรงเรียนบ้านจะหลวย 66
6 9.09
6 9.09
3 4.55
2 3.03
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
58  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 98
6 6.12
7 7.14
6 6.12
5 5.10
4 4.08
70 71.43
28 28.57%
59  โรงเรียนบ้านโนนยาง 120
15 12.50
11 9.17
6 5.00
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
60  โรงเรียนบ้านเมืองแก 170
8 4.71
14 8.24
20 11.76
5 2.94
1 0.59
122 71.76
48 28.24%
61  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 78
6 7.69
4 5.13
4 5.13
2 2.56
6 7.69
56 71.79
22 28.21%
62  โรงเรียนบ้านงิ้ว 96
4 4.17
3 3.13
15 15.63
5 5.21
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
8 18.60
0 0.00
2 4.65
0 0.00
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 98
9 9.18
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
65  โรงเรียนบ้านพงแขม 40
1 2.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
66  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 139
4 2.88
18 12.95
15 10.79
1 0.72
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
67  โรงเรียนบ้านปะคำดง 59
6 10.17
8 13.56
0 0.00
2 3.39
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
68  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 267
20 7.49
36 13.48
16 5.99
0 0.00
0 0.00
195 73.03
72 26.97%
69  โรงเรียนบ้านจิก 182
20 10.99
3 1.65
24 13.19
2 1.10
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
70  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 71
12 16.90
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
71  โรงเรียนบ้านนาลาว 103
5 4.85
7 6.80
4 3.88
11 10.68
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
72  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 77
4 5.19
0 0.00
11 14.29
3 3.90
2 2.60
57 74.03
20 25.97%
73  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
74  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
4 4.21
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
75  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 52
4 7.69
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 137
15 10.95
9 6.57
4 2.92
4 2.92
2 1.46
103 75.18
34 24.82%
77  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 113
13 11.50
4 3.54
0 0.00
9 7.96
2 1.77
85 75.22
28 24.78%
78  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 69
1 1.45
11 15.94
5 7.25
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
79  โรงเรียนบ้านละกอ 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
80  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 58
0 0.00
4 6.90
10 17.24
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนบ้านยางทะเล 135
14 10.37
2 1.48
14 10.37
2 1.48
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
82  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 613
36 5.87
30 4.89
57 9.30
21 3.43
0 0.00
469 76.51
144 23.49%
83  โรงเรียนบ้านหนองไทร 98
11 11.22
1 1.02
9 9.18
0 0.00
2 2.04
75 76.53
23 23.47%
84  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
22 14.67
5 3.33
6 4.00
2 1.33
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
85  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 43
6 13.95
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
86  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 113
6 5.31
6 5.31
7 6.19
4 3.54
3 2.65
87 76.99
26 23.01%
87  โรงเรียนบ้านหนองตาด 70
4 5.71
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
88  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 123
16 13.01
5 4.07
4 3.25
1 0.81
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
89  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 150
8 5.33
2 1.33
23 15.33
1 0.67
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
90  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 256
25 9.77
10 3.91
19 7.42
4 1.56
0 0.00
198 77.34
58 22.66%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 41
2 4.88
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
92  โรงเรียนวัดธาตุ 79
3 3.80
0 0.00
12 15.19
1 1.27
1 1.27
62 78.48
17 21.52%
93  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
1 5.26
15 78.95
4 21.05%
94  โรงเรียนบ้านดงพลอง 170
14 8.24
11 6.47
10 5.88
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
95  โรงเรียนวัดอิสาณ 112
1 0.89
5 4.46
17 15.18
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
96  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
97  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 91
10 10.99
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
98  โรงเรียนวัดหลักศิลา 76
11 14.47
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
99  โรงเรียนวัดสมณาวาส 123
4 3.25
2 1.63
6 4.88
3 2.44
9 7.32
99 80.49
24 19.51%
100  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 175
4 2.29
13 7.43
14 8.00
3 1.71
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
101  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
102  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 93
6 6.45
2 2.15
7 7.53
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
103  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
104  โรงเรียนวัดสิริมงคล 202
24 11.88
3 1.49
9 4.46
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
105  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 80
8 10.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
2 2.50
65 81.25
15 18.75%
106  โรงเรียนบ้านตามา 187
19 10.16
3 1.60
10 5.35
2 1.07
1 0.53
152 81.28
35 18.72%
107  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 107
6 5.61
6 5.61
8 7.48
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
108  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 108
5 4.63
5 4.63
10 9.26
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
109  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 93
3 3.23
7 7.53
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
110  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 150
16 10.67
0 0.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
112  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 118
3 2.54
2 1.69
11 9.32
2 1.69
3 2.54
97 82.20
21 17.80%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 92
5 5.43
1 1.09
4 4.35
0 0.00
6 6.52
76 82.61
16 17.39%
114  โรงเรียนบ้านขาม 144
7 4.86
0 0.00
13 9.03
0 0.00
5 3.47
119 82.64
25 17.36%
115  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
116  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 232
5 2.16
14 6.03
17 7.33
1 0.43
3 1.29
192 82.76
40 17.24%
117  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 118
4 3.39
1 0.85
12 10.17
3 2.54
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
118  โรงเรียนวัดโพธิ์ 183
8 4.37
6 3.28
13 7.10
0 0.00
4 2.19
152 83.06
31 16.94%
119  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 298
18 6.04
9 3.02
14 4.70
9 3.02
0 0.00
248 83.22
50 16.78%
120  โรงเรียนบ้านข่อย 84
1 1.19
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
121  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
5 9.26
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
122  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 60
4 6.67
3 5.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 211
14 6.64
4 1.90
15 7.11
2 0.95
0 0.00
176 83.41
35 16.59%
124  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
125  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 98
5 5.10
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
126  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
127  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
8 5.37
11 7.38
3 2.01
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
128  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 151
8 5.30
6 3.97
10 6.62
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
129  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 154
2 1.30
3 1.95
18 11.69
1 0.65
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
130  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
4 4.44
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
131  โรงเรียนบ้านดงย่อ 129
9 6.98
5 3.88
5 3.88
1 0.78
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
132  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 136
3 2.21
0 0.00
16 11.76
2 1.47
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
133  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 224
9 4.02
8 3.57
16 7.14
1 0.45
0 0.00
190 84.82
34 15.18%
134  โรงเรียนบ้านทองหลาง 134
3 2.24
9 6.72
8 5.97
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
135  โรงเรียนบ้านชุมแสง 258
7 2.71
12 4.65
9 3.49
5 1.94
5 1.94
220 85.27
38 14.73%
136  โรงเรียนบ้านสตึก 1254
26 2.07
45 3.59
63 5.02
42 3.35
7 0.56
1071 85.41
183 14.59%
137  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
2 2.90
6 8.70
0 0.00
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
138  โรงเรียนบ้านตูม 147
5 3.40
3 2.04
7 4.76
4 2.72
2 1.36
126 85.71
21 14.29%
139  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
140  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 147
7 4.76
4 2.72
5 3.40
3 2.04
2 1.36
126 85.71
21 14.29%
141  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
142  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 156
11 7.05
6 3.85
5 3.21
0 0.00
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
143  โรงเรียนบ้านดอนตูม 44
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
144  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 154
9 5.84
4 2.60
8 5.19
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
145  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 126
1 0.79
3 2.38
13 10.32
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
146  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 113
0 0.00
1 0.88
14 12.39
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
147  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 83
8 9.64
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
148  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
149  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
150  โรงเรียนวัดสระทอง 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
151  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 127
4 3.15
0 0.00
4 3.15
4 3.15
4 3.15
111 87.40
16 12.60%
152  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 99
5 5.05
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
153  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 132
2 1.52
4 3.03
10 7.58
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
154  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 91
5 5.49
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
155  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 134
3 2.24
0 0.00
13 9.70
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
156  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 370
19 5.14
6 1.62
11 2.97
3 0.81
5 1.35
326 88.11
44 11.89%
157  โรงเรียนบ้านตาโหงก 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
158  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 205
11 5.37
4 1.95
8 3.90
0 0.00
0 0.00
182 88.78
23 11.22%
159  โรงเรียนวัดพนมวัน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
160  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
161  โรงเรียนบ้านกระสัง 190
7 3.68
7 3.68
2 1.05
2 1.05
2 1.05
170 89.47
20 10.53%
162  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 144
2 1.39
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
163  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
164  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 107
6 5.61
4 3.74
1 0.93
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
165  โรงเรียนบ้านเขว้า 180
6 3.33
4 2.22
5 2.78
2 1.11
1 0.56
162 90.00
18 10.00%
166  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
167  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 85
3 3.53
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
168  โรงเรียนบ้านสระกุด 125
5 4.00
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
169  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
170  โรงเรียนบ้านหนองกับ 118
0 0.00
4 3.39
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
171  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
172  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 540
8 1.48
9 1.67
27 5.00
1 0.19
0 0.00
495 91.67
45 8.33%
173  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 74
0 0.00
2 2.70
1 1.35
0 0.00
3 4.05
68 91.89
6 8.11%
174  โรงเรียนบ้านคูบอน 62
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
1 1.61
57 91.94
5 8.06%
175  โรงเรียนบ้านเสม็ด 158
5 3.16
3 1.90
2 1.27
0 0.00
2 1.27
146 92.41
12 7.59%
176  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 93
3 3.23
2 2.15
1 1.08
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
177  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 107
3 2.80
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
178  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 96
3 3.13
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
179  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
180  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 99
3 3.03
1 1.01
2 2.02
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
181  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 200
9 4.50
5 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 93.00
14 7.00%
182  โรงเรียนบ้านคูบัว 86
2 2.33
1 1.16
2 2.33
0 0.00
1 1.16
80 93.02
6 6.98%
183  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
184  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 105
2 1.90
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 113
1 0.88
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
186  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 113
1 0.88
2 1.77
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
187  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 239
4 1.67
0 0.00
4 1.67
2 0.84
2 0.84
227 94.98
12 5.02%
188  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 209
3 1.44
0 0.00
6 2.87
0 0.00
0 0.00
200 95.69
9 4.31%
189  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 168
2 1.19
0 0.00
4 2.38
1 0.60
0 0.00
161 95.83
7 4.17%
190  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง 78
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
192  โรงเรียนวัดบัวทอง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%

 

จำนวนนักเรียน  24,950 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,789 7.17
เตี้ย  1,101 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,937 7.76
ผอมและเตี้ย  575 2.30
อ้วนและเตี้ย  324 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,224 77.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,726 คน


22.95%


Powered By www.thaieducation.net