ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 149
23 15.44
20 13.42
10 6.71
14 9.40
14 9.40
68 45.64
81 54.36%
2  โรงเรียนอนุบรรพต 48
4 8.33
9 18.75
7 14.58
3 6.25
3 6.25
22 45.83
26 54.17%
3  โรงเรียนบ้านโคกสูง 98
7 7.14
10 10.20
6 6.12
7 7.14
16 16.33
52 53.06
46 46.94%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 253
36 14.23
28 11.07
23 9.09
15 5.93
0 0.00
151 59.68
102 40.32%
5  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 91
8 8.79
8 8.79
6 6.59
5 5.49
7 7.69
57 62.64
34 37.36%
6  โรงเรียนบ้านโคกไพล 239
34 14.23
23 9.62
21 8.79
8 3.35
1 0.42
152 63.60
87 36.40%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 92
7 7.61
8 8.70
12 13.04
5 5.43
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
8  โรงเรียนเมืองไผ่ 98
12 12.24
13 13.27
9 9.18
0 0.00
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
9  โรงเรียนบีกริม 153
13 8.50
22 14.38
14 9.15
3 1.96
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
10  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 199
12 6.03
18 9.05
12 6.03
9 4.52
16 8.04
132 66.33
67 33.67%
11  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 151
12 7.95
16 10.60
20 13.25
1 0.66
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
12  โรงเรียนบ้านหนองแวง 112
21 18.75
1 0.89
13 11.61
1 0.89
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
13  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 162
17 10.49
17 10.49
17 10.49
0 0.00
0 0.00
111 68.52
51 31.48%
14  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 64
4 6.25
10 15.63
6 9.38
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
15  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 160
11 6.88
10 6.25
15 9.38
6 3.75
8 5.00
110 68.75
50 31.25%
16  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 158
21 13.29
1 0.63
26 16.46
1 0.63
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
17  โรงเรียนบ้านหันทราย 140
28 20.00
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
18  โรงเรียนบ้านโคกแจง 135
16 11.85
9 6.67
8 5.93
5 3.70
3 2.22
94 69.63
41 30.37%
19  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 112
6 5.36
8 7.14
4 3.57
6 5.36
10 8.93
78 69.64
34 30.36%
20  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 568
35 6.16
20 3.52
33 5.81
42 7.39
28 4.93
410 72.18
158 27.82%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 116
14 12.07
6 5.17
12 10.34
0 0.00
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
22  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 86
7 8.14
0 0.00
11 12.79
5 5.81
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
23  โรงเรียนบ้านละลมติม 229
15 6.55
10 4.37
8 3.49
20 8.73
8 3.49
168 73.36
61 26.64%
24  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 255
16 6.27
9 3.53
15 5.88
11 4.31
16 6.27
188 73.73
67 26.27%
25  โรงเรียนบ้านโนน 66
1 1.52
4 6.06
11 16.67
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
26  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 71
7 9.86
3 4.23
7 9.86
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
27  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 154
16 10.39
0 0.00
23 14.94
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว 164
8 4.88
14 8.54
16 9.76
2 1.22
1 0.61
123 75.00
41 25.00%
29  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 125
9 7.20
4 3.20
16 12.80
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
30  โรงเรียนบ้านหนองหอย 65
4 6.15
6 9.23
5 7.69
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
31  โรงเรียนบ้านวังยาว 139
4 2.88
5 3.60
0 0.00
10 7.19
15 10.79
105 75.54
34 24.46%
32  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 136
18 13.24
2 1.47
11 8.09
2 1.47
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 59
4 6.78
2 3.39
7 11.86
0 0.00
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
34  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 131
4 3.05
13 9.92
14 10.69
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
35  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 60
5 8.33
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
36  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 162
10 6.17
6 3.70
14 8.64
3 1.85
4 2.47
125 77.16
37 22.84%
37  โรงเรียนร่มเกล้า 382
22 5.76
30 7.85
14 3.66
15 3.93
6 1.57
295 77.23
87 22.77%
38  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 167
4 2.40
15 8.98
19 11.38
0 0.00
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
39  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 355
29 8.17
8 2.25
30 8.45
12 3.38
0 0.00
276 77.75
79 22.25%
40  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 138
11 7.97
3 2.17
9 6.52
2 1.45
5 3.62
108 78.26
30 21.74%
41  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 112
7 6.25
5 4.46
12 10.71
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
42  โรงเรียนกรุงไทย 113
6 5.31
3 2.65
15 13.27
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
43  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 147
9 6.12
9 6.12
5 3.40
4 2.72
4 2.72
116 78.91
31 21.09%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 254
10 3.94
16 6.30
6 2.36
9 3.54
12 4.72
201 79.13
53 20.87%
45  โรงเรียนวัดหนองติม 446
27 6.05
13 2.91
35 7.85
14 3.14
3 0.67
354 79.37
92 20.63%
46  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 199
22 11.06
10 5.03
0 0.00
9 4.52
0 0.00
158 79.40
41 20.60%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสง 155
14 9.03
0 0.00
15 9.68
2 1.29
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
48  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 71
2 2.82
1 1.41
9 12.68
2 2.82
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
49  โรงเรียนบ้านหนองหมู 61
2 3.28
2 3.28
6 9.84
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
50  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 265
6 2.26
30 11.32
7 2.64
9 3.40
0 0.00
213 80.38
52 19.62%
51  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 199
31 15.58
2 1.01
6 3.02
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
52  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 130
2 1.54
5 3.85
17 13.08
1 0.77
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
53  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
8 8.89
0 0.00
5 5.56
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
54  โรงเรียนบ้านตะโก 188
20 10.64
1 0.53
10 5.32
4 2.13
0 0.00
153 81.38
35 18.62%
55  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 168
13 7.74
3 1.79
15 8.93
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
56  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 163
9 5.52
8 4.91
13 7.98
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
57  โรงเรียนบ้านคลองวัว 104
4 3.85
4 3.85
6 5.77
4 3.85
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
58  โรงเรียนบ้านเขาจาน 173
15 8.67
0 0.00
16 9.25
0 0.00
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
59  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 79
1 1.27
4 5.06
8 10.13
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
60  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 149
11 7.38
5 3.36
10 6.71
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
61  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 116
3 2.59
6 5.17
9 7.76
1 0.86
1 0.86
96 82.76
20 17.24%
62  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 396
22 5.56
7 1.77
33 8.33
4 1.01
2 0.51
328 82.83
68 17.17%
63  โรงเรียนบ้านตุ่น 130
8 6.15
5 3.85
7 5.38
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
64  โรงเรียนบ้านทัพไทย 130
15 11.54
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
65  โรงเรียนบ้านหนองจาน 77
2 2.60
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
66  โรงเรียนวัดหนองม่วง 89
6 6.74
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
67  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 132
0 0.00
8 6.06
12 9.09
2 1.52
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
5 8.20
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
69  โรงเรียนสระปทุม 183
7 3.83
5 2.73
9 4.92
4 2.19
5 2.73
153 83.61
30 16.39%
70  โรงเรียนทับทิมสยาม03 112
6 5.36
6 5.36
2 1.79
4 3.57
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
71  โรงเรียนบ้านหนองยาง 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
72  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 132
10 7.58
1 0.76
6 4.55
4 3.03
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
73  โรงเรียนบ้านด่าน 58
0 0.00
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
74  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 177
12 6.78
7 3.95
6 3.39
2 1.13
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
75  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 194
4 2.06
0 0.00
21 10.82
4 2.06
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
76  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 108
4 3.70
0 0.00
11 10.19
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
77  โรงเรียนบ้านหนองแอก 180
7 3.89
0 0.00
19 10.56
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
78  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 139
6 4.32
4 2.88
6 4.32
4 2.88
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
79  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 120
1 0.83
4 3.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
80  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 151
12 7.95
0 0.00
7 4.64
2 1.32
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
81  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 210
2 0.95
7 3.33
20 9.52
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
82  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 102
11 10.78
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
83  โรงเรียนบ้านพร้าว 169
4 2.37
6 3.55
13 7.69
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
84  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 353
25 7.08
2 0.57
17 4.82
4 1.13
0 0.00
305 86.40
48 13.60%
85  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 206
8 3.88
13 6.31
3 1.46
3 1.46
1 0.49
178 86.41
28 13.59%
86  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 222
4 1.80
9 4.05
13 5.86
4 1.80
0 0.00
192 86.49
30 13.51%
88  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
89  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
90  โรงเรียนบ้านโคคลาน 334
13 3.89
8 2.40
17 5.09
1 0.30
1 0.30
294 88.02
40 11.98%
91  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 143
5 3.50
6 4.20
5 3.50
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
92  โรงเรียนบ้านแสนสุข 127
4 3.15
5 3.94
2 1.57
2 1.57
1 0.79
113 88.98
14 11.02%
93  โรงเรียนบ้านกะสัง 167
7 4.19
5 2.99
2 1.20
4 2.40
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
94  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1325
6 0.45
14 1.06
36 2.72
20 1.51
56 4.23
1193 90.04
132 9.96%
95  โรงเรียนบ้านรัตนะ 263
20 7.60
4 1.52
1 0.38
0 0.00
0 0.00
238 90.49
25 9.51%
96  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 437
5 1.14
11 2.52
25 5.72
0 0.00
0 0.00
396 90.62
41 9.38%
97  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 97
4 4.12
2 2.06
2 2.06
1 1.03
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
98  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 197
6 3.05
3 1.52
9 4.57
0 0.00
0 0.00
179 90.86
18 9.14%
99  โรงเรียนบ้านวังรี 111
3 2.70
1 0.90
5 4.50
1 0.90
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
100  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 135
0 0.00
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
101  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 104
3 2.88
1 0.96
2 1.92
1 0.96
2 1.92
95 91.35
9 8.65%
102  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 129
6 4.65
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
103  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 108
3 2.78
4 3.70
2 1.85
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
104  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 74
2 2.70
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
105  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 124
3 2.42
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
106  โรงเรียนบ้านโคก 140
7 5.00
0 0.00
1 0.71
2 1.43
1 0.71
129 92.14
11 7.86%
107  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 159
2 1.26
10 6.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
108  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 81
3 3.70
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
109  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 108
1 0.93
0 0.00
4 3.70
2 1.85
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
110  โรงเรียนบ้านมะกอก 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
111  โรงเรียนบ้านกุดหิน 89
2 2.25
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
112  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
113  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
114  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
115  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 181
3 1.66
1 0.55
6 3.31
0 0.00
0 0.00
171 94.48
10 5.52%
116  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 183
2 1.09
2 1.09
4 2.19
2 1.09
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
117  โรงเรียนบ้านสี่แยก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
54 98.18
1 1.82%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,058 5.59
เตี้ย  698 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,189 6.28
ผอมและเตี้ย  372 1.96
อ้วนและเตี้ย  257 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,366 81.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,574 คน


18.87%


Powered By www.thaieducation.net