ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114
23 20.18
32 28.07
28 24.56
14 12.28
17 14.91
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 40
20 50.00
16 40.00
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
40 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 113
26 23.01
22 19.47
32 28.32
9 7.96
8 7.08
16 14.16
97 85.84%
4  โรงเรียนวัดสระข่อย 116
23 19.83
18 15.52
25 21.55
11 9.48
9 7.76
30 25.86
86 74.14%
5  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 62
9 14.52
11 17.74
8 12.90
7 11.29
4 6.45
23 37.10
39 62.90%
6  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295
37 12.54
18 6.10
56 18.98
13 4.41
31 10.51
140 47.46
155 52.54%
7  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75
13 17.33
4 5.33
9 12.00
4 5.33
9 12.00
36 48.00
39 52.00%
8  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 327
30 9.17
29 8.87
69 21.10
36 11.01
0 0.00
163 49.85
164 50.15%
9  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151
35 23.18
17 11.26
20 13.25
0 0.00
0 0.00
79 52.32
72 47.68%
10  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174
14 8.05
4 2.30
43 24.71
4 2.30
17 9.77
92 52.87
82 47.13%
11  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 121
17 14.05
10 8.26
12 9.92
9 7.44
5 4.13
68 56.20
53 43.80%
12  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 410
91 22.20
0 0.00
74 18.05
9 2.20
0 0.00
236 57.56
174 42.44%
13  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 396
30 7.58
6 1.52
61 15.40
36 9.09
34 8.59
229 57.83
167 42.17%
14  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24
5 20.83
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
15  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 190
24 12.63
12 6.32
15 7.89
27 14.21
0 0.00
112 58.95
78 41.05%
16  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364
115 31.59
0 0.00
32 8.79
0 0.00
0 0.00
217 59.62
147 40.38%
17  โรงเรียนวัดบางเตย 159
17 10.69
10 6.29
30 18.87
6 3.77
0 0.00
96 60.38
63 39.62%
18  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103
7 6.80
15 14.56
16 15.53
1 0.97
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
19  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 92
12 13.04
9 9.78
7 7.61
6 6.52
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
20  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57
4 7.02
0 0.00
9 15.79
0 0.00
8 14.04
36 63.16
21 36.84%
21  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 271
9 3.32
51 18.82
26 9.59
3 1.11
8 2.95
174 64.21
97 35.79%
22  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 55
5 9.09
6 10.91
4 7.27
3 5.45
1 1.82
36 65.45
19 34.55%
23  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71
11 15.49
5 7.04
5 7.04
3 4.23
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
24  โรงเรียนบ้านประพาส 613
93 15.17
28 4.57
75 12.23
7 1.14
4 0.65
406 66.23
207 33.77%
25  โรงเรียนบ้านบางขาม 89
8 8.99
5 5.62
16 17.98
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
26  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 152
6 3.95
7 4.61
34 22.37
0 0.00
1 0.66
104 68.42
48 31.58%
27  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 146
6 4.11
8 5.48
28 19.18
0 0.00
3 2.05
101 69.18
45 30.82%
28  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75
4 5.33
1 1.33
9 12.00
6 8.00
2 2.67
53 70.67
22 29.33%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714
42 5.88
59 8.26
97 13.59
10 1.40
1 0.14
505 70.73
209 29.27%
30  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 195
17 8.72
12 6.15
27 13.85
1 0.51
0 0.00
138 70.77
57 29.23%
31  โรงเรียนวัดหนองโพรง 150
15 10.00
8 5.33
19 12.67
1 0.67
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
32  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
33  โรงเรียน บ้านเนินหอม 123
10 8.13
8 6.50
5 4.07
6 4.88
6 4.88
88 71.54
35 28.46%
34  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 166
14 8.43
14 8.43
4 2.41
7 4.22
8 4.82
119 71.69
47 28.31%
35  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
36  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
2 4.35
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
37  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32
1 3.13
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 190
8 4.21
11 5.79
33 17.37
0 0.00
1 0.53
137 72.11
53 27.89%
39  โรงเรียนวัดไผ่งาม 109
8 7.34
1 0.92
21 19.27
0 0.00
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
40  โรงเรียนบ้านวังขอน 141
8 5.67
8 5.67
8 5.67
8 5.67
6 4.26
103 73.05
38 26.95%
41  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1711
81 4.73
0 0.00
140 8.18
80 4.68
159 9.29
1251 73.12
460 26.88%
42  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 56
4 7.14
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
43  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305
26 8.52
9 2.95
14 4.59
13 4.26
19 6.23
224 73.44
81 26.56%
44  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 205
15 7.32
6 2.93
27 13.17
6 2.93
0 0.00
151 73.66
54 26.34%
45  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 108
6 5.56
4 3.70
13 12.04
4 3.70
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
46  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 62
4 6.45
5 8.06
1 1.61
3 4.84
3 4.84
46 74.19
16 25.81%
47  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55
10 18.18
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
48  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
49  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102
8 7.84
4 3.92
10 9.80
3 2.94
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
50  โรงเรียนวัดอินทาราม 103
4 3.88
1 0.97
17 16.50
3 2.91
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
51  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 94
3 3.19
4 4.26
15 15.96
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
52  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78
0 0.00
0 0.00
13 16.67
0 0.00
5 6.41
60 76.92
18 23.08%
53  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210
12 5.71
20 9.52
15 7.14
1 0.48
0 0.00
162 77.14
48 22.86%
54  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 106
5 4.72
2 1.89
13 12.26
4 3.77
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
55  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
5 12.50
2 5.00
31 77.50
9 22.50%
56  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486
26 5.35
27 5.56
38 7.82
18 3.70
0 0.00
377 77.57
109 22.43%
57  โรงเรียน วัดลำดวน 166
9 5.42
6 3.61
20 12.05
1 0.60
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
58  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 63
0 0.00
4 6.35
10 15.87
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
59  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
60  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
61  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274
12 4.38
12 4.38
32 11.68
2 0.73
0 0.00
216 78.83
58 21.17%
62  โรงเรียนวัดหัวกรด 104
0 0.00
0 0.00
19 18.27
1 0.96
2 1.92
82 78.85
22 21.15%
63  โรงเรียน บ้านดงบัง 256
6 2.34
7 2.73
39 15.23
1 0.39
1 0.39
202 78.91
54 21.09%
64  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120
13 10.83
4 3.33
6 5.00
2 1.67
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 292
7 2.40
5 1.71
37 12.67
11 3.77
0 0.00
232 79.45
60 20.55%
66  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55
2 3.64
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
68  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
3 5.45
1 1.82
4 7.27
3 5.45
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
69  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
70  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671
25 3.73
25 3.73
24 3.58
38 5.66
20 2.98
539 80.33
132 19.67%
71  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72
6 8.33
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
72  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 456
13 2.85
16 3.51
19 4.17
18 3.95
21 4.61
369 80.92
87 19.08%
73  โรงเรียนวัดหาดสะแก 90
4 4.44
5 5.56
6 6.67
2 2.22
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
74  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 32
4 12.50
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
75  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105
1 0.95
3 2.86
14 13.33
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
76  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
13 9.77
2 1.50
8 6.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
77  โรงเรียนบ้านหนองหอย 73
9 12.33
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
78  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87
0 0.00
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
79  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76
2 2.63
0 0.00
8 10.53
2 2.63
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
80  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 99
1 1.01
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
81  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
82  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
83  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131
4 3.05
0 0.00
13 9.92
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
84  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
85  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354
8 2.26
4 1.13
28 7.91
1 0.28
0 0.00
313 88.42
41 11.58%
86  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
87  โรงเรียน วัดเนินสูง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
88  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
89  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
90  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 92
1 1.09
1 1.09
3 3.26
1 1.09
2 2.17
84 91.30
8 8.70%
91  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 46
3 6.52
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
92  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
93  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 97
3 3.09
1 1.03
3 3.09
0 0.00
1 1.03
89 91.75
8 8.25%
94  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137
0 0.00
2 1.46
8 5.84
1 0.73
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
95  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
96  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
97  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
98  โรงเรียนวัดบุยายใบ 112
1 0.89
0 0.00
2 1.79
0 0.00
4 3.57
105 93.75
7 6.25%
99  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
100  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
2 2.15
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
101  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318
5 1.57
1 0.31
11 3.46
0 0.00
0 0.00
301 94.65
17 5.35%
102  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
103  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 104
0 0.00
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
104  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
105  โรงเรียนบ้านด่าน 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
106  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
107  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
108  โรงเรียน วัดประชาวาส 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
109  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.46
135 98.54
2 1.46%
110  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
111  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนวัดบางคาง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,862 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,215 7.21
เตี้ย  667 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,731 10.27
ผอมและเตี้ย  488 2.89
อ้วนและเตี้ย  429 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,332 73.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,530 คน


26.87%


Powered By www.thaieducation.net