ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86
10 11.63
12 13.95
14 16.28
3 3.49
1 1.16
46 53.49
40 46.51%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153
25 16.34
19 12.42
24 15.69
0 0.00
0 0.00
85 55.56
68 44.44%
3  โรงเรียน บ้านสีระมัน 89
5 5.62
18 20.22
11 12.36
0 0.00
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
4  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 205
14 6.83
18 8.78
16 7.80
22 10.73
8 3.90
127 61.95
78 38.05%
5  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 228
22 9.65
21 9.21
36 15.79
0 0.00
0 0.00
149 65.35
79 34.65%
6  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 170
23 13.53
5 2.94
23 13.53
1 0.59
0 0.00
118 69.41
52 30.59%
7  โรงเรียนวัดเนินทราย 86
4 4.65
3 3.49
15 17.44
4 4.65
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
8  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 298
17 5.70
11 3.69
44 14.77
3 1.01
15 5.03
208 69.80
90 30.20%
9  โรงเรียนวัดคลองปูน 204
18 8.82
7 3.43
36 17.65
0 0.00
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
10  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 934
76 8.14
74 7.92
87 9.31
20 2.14
10 1.07
667 71.41
267 28.59%
11  โรงเรียนวัดป่ายุบ 165
14 8.48
8 4.85
12 7.27
10 6.06
3 1.82
118 71.52
47 28.48%
12  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 82
7 8.54
3 3.66
12 14.63
0 0.00
1 1.22
59 71.95
23 28.05%
13  โรงเรียน วัดท่ากง 148
8 5.41
11 7.43
13 8.78
8 5.41
1 0.68
107 72.30
41 27.70%
14  โรงเรียนบ้านวังหิน 358
20 5.59
31 8.66
41 11.45
6 1.68
1 0.28
259 72.35
99 27.65%
15  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84
5 5.95
2 2.38
10 11.90
6 7.14
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
16  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 81
12 14.81
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
17  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 86
7 8.14
6 6.98
9 10.47
0 0.00
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
18  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 487
31 6.37
11 2.26
87 17.86
0 0.00
0 0.00
358 73.51
129 26.49%
19  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 129
6 4.65
6 4.65
20 15.50
2 1.55
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
20  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 265
9 3.40
11 4.15
17 6.42
9 3.40
23 8.68
196 73.96
69 26.04%
21  โรงเรียนวัดจำรุง 50
1 2.00
5 10.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
22  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 81
3 3.70
2 2.47
13 16.05
3 3.70
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
23  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 146
8 5.48
5 3.42
24 16.44
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
24  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2055
125 6.08
47 2.29
340 16.55
0 0.00
0 0.00
1543 75.09
512 24.91%
25  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 246
17 6.91
9 3.66
20 8.13
7 2.85
8 3.25
185 75.20
61 24.80%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 166
12 7.23
5 3.01
19 11.45
3 1.81
2 1.20
125 75.30
41 24.70%
27  โรงเรียนบ้านชุมแสง 639
54 8.45
27 4.23
49 7.67
15 2.35
7 1.10
487 76.21
152 23.79%
28  โรงเรียนวัดกองดิน 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
5 9.80
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
29  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 214
13 6.07
5 2.34
28 13.08
2 0.93
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
30  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 112
8 7.14
3 2.68
14 12.50
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
31  โรงเรียนบ้านศรีประชา 135
12 8.89
5 3.70
10 7.41
3 2.22
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
32  โรงเรียนวัดเขากะโดน 62
2 3.23
2 3.23
4 6.45
4 6.45
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
33  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 91
2 2.20
3 3.30
9 9.89
2 2.20
3 3.30
72 79.12
19 20.88%
34  โรงเรียน วัดคลองชากพง 115
3 2.61
2 1.74
17 14.78
2 1.74
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
35  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 188
12 6.38
11 5.85
10 5.32
3 1.60
3 1.60
149 79.26
39 20.74%
36  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 171
11 6.43
2 1.17
20 11.70
1 0.58
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
37  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96
7 7.29
1 1.04
11 11.46
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
38  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 771
38 4.93
18 2.33
90 11.67
5 0.65
0 0.00
620 80.42
151 19.58%
39  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 98
10 10.20
0 0.00
3 3.06
0 0.00
6 6.12
79 80.61
19 19.39%
40  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 79
2 2.53
1 1.27
11 13.92
1 1.27
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
41  โรงเรียน วัดพลงไสว 137
7 5.11
1 0.73
18 13.14
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
42  โรงเรียนบ้านชำสมอ 128
3 2.34
6 4.69
5 3.91
4 3.13
6 4.69
104 81.25
24 18.75%
43  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145
5 3.45
5 3.45
6 4.14
6 4.14
5 3.45
118 81.38
27 18.62%
44  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 108
0 0.00
10 9.26
8 7.41
0 0.00
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
45  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 505
15 2.97
9 1.78
69 13.66
0 0.00
0 0.00
412 81.58
93 18.42%
46  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 240
10 4.17
2 0.83
31 12.92
1 0.42
0 0.00
196 81.67
44 18.33%
47  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 539
52 9.65
15 2.78
31 5.75
0 0.00
0 0.00
441 81.82
98 18.18%
48  โรงเรียนบ้านหนองคุย 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
2 1.64
6 4.92
100 81.97
22 18.03%
49  โรงเรียน วัดบุนนาค 139
9 6.47
2 1.44
14 10.07
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
50  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
3 2.07
0 0.00
23 15.86
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
51  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90
4 4.44
9 10.00
2 2.22
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
52  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 84
3 3.57
5 5.95
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
53  โรงเรียน วัดกะแส 206
17 8.25
3 1.46
13 6.31
1 0.49
0 0.00
172 83.50
34 16.50%
54  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 124
6 4.84
9 7.26
5 4.03
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
55  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 126
7 5.56
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
56  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
5 4.95
3 2.97
2 1.98
5 4.95
1 0.99
85 84.16
16 15.84%
57  โรงเรียน บ้านยางเอน 161
6 3.73
4 2.48
14 8.70
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
58  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 83
5 6.02
2 2.41
4 4.82
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
59  โรงเรียนบ้านสองสลึง 272
10 3.68
7 2.57
11 4.04
5 1.84
6 2.21
233 85.66
39 14.34%
60  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 154
6 3.90
8 5.19
8 5.19
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
61  โรงเรียนบ้านชงโค 82
5 6.10
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
62  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 144
5 3.47
3 2.08
3 2.08
2 1.39
5 3.47
126 87.50
18 12.50%
63  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161
1 0.62
6 3.73
13 8.07
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
64  โรงเรียนวัดเกาะลอย 146
2 1.37
3 2.05
7 4.79
4 2.74
2 1.37
128 87.67
18 12.33%
65  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
5 8.77
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
66  โรงเรียนวัดพังราด 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
67  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
68  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 118
0 0.00
0 0.00
6 5.08
5 4.24
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
69  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 79
3 3.80
0 0.00
3 3.80
1 1.27
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
70  โรงเรียนวัดเขาน้อย 121
0 0.00
3 2.48
6 4.96
0 0.00
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
71  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
72  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
73  โรงเรียนบ้านน้ำใส 80
2 2.50
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
74  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 226
0 0.00
0 0.00
16 7.08
0 0.00
0 0.00
210 92.92
16 7.08%
75  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 155
2 1.29
3 1.94
4 2.58
1 0.65
0 0.00
145 93.55
10 6.45%
76  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 221
0 0.00
0 0.00
11 4.98
3 1.36
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
77  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 118
2 1.69
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
78  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 140
4 2.86
2 1.43
2 1.43
0 0.00
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
79  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
4 2.21
2 1.10
4 2.21
0 0.00
0 0.00
171 94.48
10 5.52%
80  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
81  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 535
4 0.75
5 0.93
6 1.12
5 0.93
4 0.75
511 95.51
24 4.49%
82  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 112
3 2.68
0 0.00
1 0.89
0 0.00
1 0.89
107 95.54
5 4.46%
83  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
84  โรงเรียนวัดเนินยาง 115
0 0.00
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%
85  โรงเรียนบ้านยางงาม 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
86  โรงเรียน วัดสันติวัน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดวังหว้า 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,913 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  894 5.29
เตี้ย  566 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 9.74
ผอมและเตี้ย  202 1.19
อ้วนและเตี้ย  136 0.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,468 79.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,445 คน


20.37%


Powered By www.thaieducation.net