ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 42
23 54.76
7 16.67
6 14.29
5 11.90
1 2.38
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 129
20 15.50
15 11.63
35 27.13
5 3.88
0 0.00
54 41.86
75 58.14%
3  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 474
71 14.98
14 2.95
62 13.08
85 17.93
39 8.23
203 42.83
271 57.17%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 263
40 15.21
34 12.93
24 9.13
22 8.37
7 2.66
136 51.71
127 48.29%
5  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 128
4 3.13
4 3.13
25 19.53
8 6.25
17 13.28
70 54.69
58 45.31%
6  โรงเรียนวัดหนองโรง 106
8 7.55
14 13.21
11 10.38
0 0.00
14 13.21
59 55.66
47 44.34%
7  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 67
10 14.93
5 7.46
8 11.94
3 4.48
3 4.48
38 56.72
29 43.28%
8  โรงเรียนวัดขอนหอม 61
6 9.84
1 1.64
11 18.03
3 4.92
5 8.20
35 57.38
26 42.62%
9  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 399
25 6.27
31 7.77
64 16.04
14 3.51
27 6.77
238 59.65
161 40.35%
10  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 35
2 5.71
1 2.86
11 31.43
0 0.00
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
11  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 44
9 20.45
4 9.09
3 6.82
0 0.00
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
12  โรงเรียนวัดบ้านดอน 162
16 9.88
13 8.02
26 16.05
4 2.47
3 1.85
100 61.73
62 38.27%
13  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 774
69 8.91
8 1.03
67 8.66
76 9.82
76 9.82
478 61.76
296 38.24%
14  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 76
8 10.53
6 7.89
8 10.53
6 7.89
1 1.32
47 61.84
29 38.16%
15  โรงเรียนบ้านหลังเขา 138
22 15.94
12 8.70
8 5.80
8 5.80
2 1.45
86 62.32
52 37.68%
16  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 96
0 0.00
15 15.63
20 20.83
0 0.00
1 1.04
60 62.50
36 37.50%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 298
36 12.08
7 2.35
47 15.77
21 7.05
0 0.00
187 62.75
111 37.25%
18  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 193
18 9.33
10 5.18
15 7.77
7 3.63
20 10.36
123 63.73
70 36.27%
19  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
24 18.75
0 0.00
22 17.19
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
20  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 376
24 6.38
28 7.45
26 6.91
26 6.91
27 7.18
245 65.16
131 34.84%
21  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 113
4 3.54
4 3.54
29 25.66
2 1.77
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
22  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 215
35 16.28
6 2.79
30 13.95
3 1.40
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
23  โรงเรียนวัดหนองผักชี 71
3 4.23
3 4.23
18 25.35
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 149
20 13.42
10 6.71
20 13.42
0 0.00
0 0.00
99 66.44
50 33.56%
25  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 306
60 19.61
4 1.31
37 12.09
1 0.33
0 0.00
204 66.67
102 33.33%
26  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
9 10.34
2 2.30
16 18.39
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
27  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 637
83 13.03
43 6.75
63 9.89
9 1.41
11 1.73
428 67.19
209 32.81%
28  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 223
6 2.69
6 2.69
21 9.42
12 5.38
27 12.11
151 67.71
72 32.29%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 115
6 5.22
6 5.22
23 20.00
2 1.74
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
30  โรงเรียนวัดโคกกลาง 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
31  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 906
44 4.86
51 5.63
161 17.77
20 2.21
7 0.77
623 68.76
283 31.24%
32  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 61
5 8.20
1 1.64
13 21.31
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
33  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 68
8 11.76
0 0.00
11 16.18
1 1.47
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
34  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 109
8 7.34
10 9.17
15 13.76
0 0.00
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
35  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 103
12 11.65
8 7.77
11 10.68
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
36  โรงเรียนวัดบ้านจาน 90
4 4.44
1 1.11
22 24.44
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
37  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 93
6 6.45
0 0.00
18 19.35
1 1.08
2 2.15
66 70.97
27 29.03%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 177
11 6.21
0 0.00
40 22.60
0 0.00
0 0.00
126 71.19
51 28.81%
39  โรงเรียนวัดชำผักแพว 203
23 11.33
6 2.96
21 10.34
7 3.45
1 0.49
145 71.43
58 28.57%
40  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 137
7 5.11
5 3.65
27 19.71
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
41  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 46
0 0.00
2 4.35
10 21.74
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
42  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 128
13 10.16
6 4.69
15 11.72
1 0.78
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
43  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 97
4 4.12
3 3.09
19 19.59
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
44  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 255
19 7.45
14 5.49
32 12.55
2 0.78
0 0.00
188 73.73
67 26.27%
45  โรงเรียนบ้านท่าพลู 111
2 1.80
10 9.01
16 14.41
1 0.90
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
46  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 150
5 3.33
6 4.00
22 14.67
4 2.67
2 1.33
111 74.00
39 26.00%
47  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 231
12 5.19
12 5.19
34 14.72
0 0.00
2 0.87
171 74.03
60 25.97%
48  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 52
4 7.69
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
49  โรงเรียนวัดบึงไม้ 141
5 3.55
4 2.84
24 17.02
2 1.42
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
50  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 81
3 3.70
0 0.00
12 14.81
5 6.17
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
51  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 140
9 6.43
3 2.14
21 15.00
1 0.71
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
52  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 174
8 4.60
10 5.75
15 8.62
5 2.87
4 2.30
132 75.86
42 24.14%
53  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 286
21 7.34
23 8.04
18 6.29
5 1.75
2 0.70
217 75.87
69 24.13%
54  โรงเรียนวัดหนองครก 134
7 5.22
5 3.73
19 14.18
1 0.75
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
55  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 63
4 6.35
5 7.94
3 4.76
2 3.17
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
56  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 143
8 5.59
4 2.80
12 8.39
4 2.80
6 4.20
109 76.22
34 23.78%
57  โรงเรียนวัดโคกกรุง 245
16 6.53
9 3.67
32 13.06
1 0.41
0 0.00
187 76.33
58 23.67%
58  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 540
10 1.85
17 3.15
99 18.33
1 0.19
0 0.00
413 76.48
127 23.52%
59  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 103
6 5.83
2 1.94
16 15.53
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
60  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 173
5 2.89
17 9.83
16 9.25
2 1.16
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
61  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 282
19 6.74
15 5.32
25 8.87
3 1.06
3 1.06
217 76.95
65 23.05%
62  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
63  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 140
10 7.14
3 2.14
18 12.86
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
64  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 97
8 8.25
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
65  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 107
1 0.93
0 0.00
22 20.56
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
66  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 141
9 6.38
4 2.84
17 12.06
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
67  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
68  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
69  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 149
7 4.70
2 1.34
20 13.42
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
70  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 100
6 6.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
71  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 85
8 9.41
1 1.18
7 8.24
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
72  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 251
7 2.79
4 1.59
38 15.14
0 0.00
0 0.00
202 80.48
49 19.52%
73  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
1 1.28
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
74  โรงเรียนบ้านซับบอน 79
3 3.80
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
75  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 754
28 3.71
0 0.00
114 15.12
0 0.00
0 0.00
612 81.17
142 18.83%
76  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 97
2 2.06
3 3.09
12 12.37
0 0.00
1 1.03
79 81.44
18 18.56%
77  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
78  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 222
8 3.60
9 4.05
22 9.91
1 0.45
0 0.00
182 81.98
40 18.02%
79  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 57
4 7.02
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
80  โรงเรียนวัดปากน้ำ 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
81  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 80
1 1.25
0 0.00
5 6.25
2 2.50
6 7.50
66 82.50
14 17.50%
82  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 190
6 3.16
9 4.74
18 9.47
0 0.00
0 0.00
157 82.63
33 17.37%
83  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 273
6 2.20
1 0.37
38 13.92
2 0.73
0 0.00
226 82.78
47 17.22%
84  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 176
19 10.80
0 0.00
11 6.25
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
85  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 136
13 9.56
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
86  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 180
10 5.56
6 3.33
12 6.67
2 1.11
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
87  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 139
6 4.32
6 4.32
11 7.91
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
88  โรงเรียนบ้านคลองไทร 67
0 0.00
2 2.99
5 7.46
0 0.00
4 5.97
56 83.58
11 16.42%
89  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
90  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 162
6 3.70
2 1.23
15 9.26
3 1.85
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
91  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 190
7 3.68
5 2.63
18 9.47
0 0.00
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
92  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 114
4 3.51
0 0.00
13 11.40
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
93  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
94  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
1 1.25
3 3.75
68 85.00
12 15.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 174
7 4.02
6 3.45
12 6.90
1 0.57
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
96  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
97  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 180
8 4.44
9 5.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
98  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 79
5 6.33
0 0.00
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
99  โรงเรียนวัดคำพราน 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
100  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
101  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 334
11 3.29
20 5.99
14 4.19
0 0.00
0 0.00
289 86.53
45 13.47%
102  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 83
1 1.20
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
103  โรงเรียนบ้านหัวถนน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
104  โรงเรียนวัดเตาปูน 197
6 3.05
0 0.00
20 10.15
0 0.00
0 0.00
171 86.80
26 13.20%
105  โรงเรียนบ้านช่อง 57
2 3.51
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
106  โรงเรียนวัดนาบุญ 225
10 4.44
6 2.67
10 4.44
1 0.44
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
107  โรงเรียนบ้านซับพริก 211
10 4.74
0 0.00
15 7.11
0 0.00
0 0.00
186 88.15
25 11.85%
108  โรงเรียนบ้านบางกง 304
1 0.33
4 1.32
25 8.22
3 0.99
3 0.99
268 88.16
36 11.84%
109  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 76
2 2.63
0 0.00
6 7.89
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
110  โรงเรียนวัดลำบัว 173
7 4.05
6 3.47
7 4.05
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
111  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
112  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 85
3 3.53
1 1.18
0 0.00
2 2.35
3 3.53
76 89.41
9 10.59%
113  โรงเรียนวัดโพนทอง 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
114  โรงเรียนวัดบุรีการาม 98
3 3.06
5 5.10
2 2.04
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
115  โรงเรียนวัดบ้านลาด 81
3 3.70
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
116  โรงเรียนวัดบ้านดง 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
117  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 172
0 0.00
0 0.00
13 7.56
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
118  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
119  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 331
7 2.11
8 2.42
7 2.11
2 0.60
0 0.00
307 92.75
24 7.25%
120  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 149
5 3.36
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
121  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
122  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 165
2 1.21
2 1.21
5 3.03
1 0.61
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
123  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 145
2 1.38
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
124  โรงเรียนวัดคลองห้า 127
4 3.15
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
125  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 119
1 0.84
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
126  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
1 1.64
58 95.08
3 4.92%
127  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
2 2.27
0 0.00
1 1.14
0 0.00
1 1.14
84 95.45
4 4.55%
128  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 313
0 0.00
1 0.32
3 0.96
3 0.96
5 1.60
301 96.17
12 3.83%
129  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 111
0 0.00
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
130  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 119
0 0.00
0 0.00
3 2.52
1 0.84
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
131  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
132  โรงเรียนวัดหนองปลิง 101
1 0.99
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
133  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 364
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
364 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 5.99
เตี้ย  711 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,332 10.82
ผอมและเตี้ย  436 2.02
อ้วนและเตี้ย  342 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,434 76.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,112 คน


23.73%


Powered By www.thaieducation.net