ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 61
35 57.38
6 9.84
8 13.11
5 8.20
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 33
28 84.85
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 68
0 0.00
2 2.94
12 17.65
0 0.00
54 79.41
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 182
59 32.42
30 16.48
26 14.29
54 29.67
13 7.14
0 0.00
182 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 494
116 23.48
51 10.32
34 6.88
167 33.81
85 17.21
41 8.30
453 91.70%
6  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 93
6 6.45
13 13.98
17 18.28
19 20.43
30 32.26
8 8.60
85 91.40%
7  โรงเรียนวัดส้มป่อย 103
31 30.10
20 19.42
23 22.33
10 9.71
9 8.74
10 9.71
93 90.29%
8  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2669
182 6.82
109 4.08
709 26.56
248 9.29
818 30.65
603 22.59
2066 77.41%
9  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 299
45 15.05
32 10.70
52 17.39
21 7.02
28 9.36
121 40.47
178 59.53%
10  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 109
5 4.59
1 0.92
24 22.02
6 5.50
25 22.94
48 44.04
61 55.96%
11  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 912
56 6.14
60 6.58
136 14.91
116 12.72
138 15.13
406 44.52
506 55.48%
12  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 903
49 5.43
19 2.10
163 18.05
68 7.53
182 20.16
422 46.73
481 53.27%
13  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 142
20 14.08
12 8.45
23 16.20
7 4.93
12 8.45
68 47.89
74 52.11%
14  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 21
6 28.57
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
15  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 153
20 13.07
16 10.46
28 18.30
1 0.65
0 0.00
88 57.52
65 42.48%
16  โรงเรียนบ้านซับครก 116
8 6.90
9 7.76
18 15.52
7 6.03
5 4.31
69 59.48
47 40.52%
17  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 84
4 4.76
11 13.10
10 11.90
8 9.52
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
18  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 146
10 6.85
7 4.79
23 15.75
6 4.11
11 7.53
89 60.96
57 39.04%
19  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 41
5 12.20
4 9.76
1 2.44
0 0.00
6 14.63
25 60.98
16 39.02%
20  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 62
8 12.90
4 6.45
7 11.29
4 6.45
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
21  โรงเรียนวัดบ้านยาง 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
7 19.44
23 63.89
13 36.11%
22  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 70
9 12.86
4 5.71
6 8.57
3 4.29
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
23  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 465
67 14.41
15 3.23
82 17.63
0 0.00
0 0.00
301 64.73
164 35.27%
24  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 29
3 10.34
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
25  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 70
16 22.86
0 0.00
7 10.00
0 0.00
1 1.43
46 65.71
24 34.29%
26  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 79
5 6.33
5 6.33
14 17.72
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
27  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 105
12 11.43
8 7.62
14 13.33
1 0.95
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
28  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 250
46 18.40
9 3.60
25 10.00
3 1.20
0 0.00
167 66.80
83 33.20%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 157
14 8.92
13 8.28
25 15.92
0 0.00
0 0.00
105 66.88
52 33.12%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 142
5 3.52
2 1.41
21 14.79
8 5.63
11 7.75
95 66.90
47 33.10%
31  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
32  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 129
17 13.18
1 0.78
22 17.05
1 0.78
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
33  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 129
7 5.43
4 3.10
17 13.18
12 9.30
1 0.78
88 68.22
41 31.78%
34  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 41
0 0.00
3 7.32
10 24.39
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
35  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 38
5 13.16
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
36  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 29
2 6.90
2 6.90
5 17.24
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 157
14 8.92
6 3.82
20 12.74
8 5.10
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
38  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 79
3 3.80
5 6.33
16 20.25
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
39  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 96
11 11.46
0 0.00
17 17.71
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
40  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 70
4 5.71
0 0.00
14 20.00
0 0.00
2 2.86
50 71.43
20 28.57%
41  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 98
9 9.18
5 5.10
6 6.12
3 3.06
5 5.10
70 71.43
28 28.57%
42  โรงเรียนวัดหนองบัว 168
12 7.14
8 4.76
24 14.29
2 1.19
1 0.60
121 72.02
47 27.98%
43  โรงเรียนวัดหนองสีดา 91
1 1.10
4 4.40
20 21.98
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 714
40 5.60
15 2.10
141 19.75
0 0.00
0 0.00
518 72.55
196 27.45%
45  โรงเรียนบ้านสระลำใย 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
3 13.64
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
46  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 180
5 2.78
5 2.78
36 20.00
3 1.67
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
47  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 92
1 1.09
1 1.09
23 25.00
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
48  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 161
4 2.48
6 3.73
32 19.88
1 0.62
0 0.00
118 73.29
43 26.71%
49  โรงเรียนวัดมงคล 188
15 7.98
6 3.19
24 12.77
5 2.66
0 0.00
138 73.40
50 26.60%
50  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 141
25 17.73
0 0.00
12 8.51
0 0.00
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
51  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
52  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 43
8 18.60
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
53  โรงเรียนวัดสารภี 43
0 0.00
1 2.33
10 23.26
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
54  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 796
47 5.90
9 1.13
144 18.09
0 0.00
0 0.00
596 74.87
200 25.13%
55  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 24
0 0.00
2 8.33
3 12.50
0 0.00
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
56  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 122
12 9.84
1 0.82
17 13.93
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
57  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 306
18 5.88
18 5.88
38 12.42
0 0.00
0 0.00
232 75.82
74 24.18%
58  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 104
8 7.69
7 6.73
7 6.73
3 2.88
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
59  โรงเรียนวัดเขาดิน 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
60  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 111
11 9.91
5 4.50
9 8.11
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
61  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 225
17 7.56
4 1.78
19 8.44
11 4.89
0 0.00
174 77.33
51 22.67%
62  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 75
3 4.00
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
63  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 131
9 6.87
0 0.00
20 15.27
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
64  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 32
0 0.00
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
65  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 42
1 2.38
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
66  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
3 4.41
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
67  โรงเรียนวัดโคกงาม 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
68  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 151
12 7.95
0 0.00
16 10.60
0 0.00
2 1.32
121 80.13
30 19.87%
69  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 357
10 2.80
5 1.40
54 15.13
0 0.00
0 0.00
288 80.67
69 19.33%
70  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 104
1 0.96
1 0.96
18 17.31
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
71  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 111
8 7.21
4 3.60
6 5.41
2 1.80
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
72  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 135
0 0.00
3 2.22
20 14.81
2 1.48
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
73  โรงเรียนพระพุทธบาท 92
5 5.43
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
74  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 104
2 1.92
0 0.00
15 14.42
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
75  โรงเรียนธารเกษม 132
7 5.30
12 9.09
5 3.79
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
76  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 56
6 10.71
1 1.79
0 0.00
1 1.79
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
77  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 84
11 13.10
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
78  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 101
4 3.96
6 5.94
6 5.94
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
79  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 51
0 0.00
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
80  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
81  โรงเรียนวัดแพะโคก 115
0 0.00
0 0.00
19 16.52
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
82  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 162
3 1.85
4 2.47
15 9.26
6 3.70
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
83  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
84  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 281
3 1.07
4 1.42
40 14.23
1 0.36
0 0.00
233 82.92
48 17.08%
85  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
86  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 162
1 0.62
0 0.00
26 16.05
0 0.00
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
87  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 384
9 2.34
11 2.86
43 11.20
0 0.00
0 0.00
321 83.59
63 16.41%
88  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 240
9 3.75
3 1.25
26 10.83
0 0.00
0 0.00
202 84.17
38 15.83%
89  โรงเรียนวัดช้าง 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 73
6 8.22
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
91  โรงเรียนบ้านพุซาง 100
3 3.00
4 4.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
92  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
93  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
94  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 100
3 3.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
95  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 67
0 0.00
5 7.46
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
96  โรงเรียนวัดป่าคา 68
4 5.88
2 2.94
2 2.94
0 0.00
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
97  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 86
3 3.49
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
98  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
99  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
100  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 116
1 0.86
0 0.00
13 11.21
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
101  โรงเรียนวัดป่าสัก 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
102  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
103  โรงเรียนวัดหัวถนน 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
104  โรงเรียนบ้านหนองจาน 68
1 1.47
2 2.94
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
105  โรงเรียนวัดโคกเสลา 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
106  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
107  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
108  โรงเรียนวัดวังเลน 110
2 1.82
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
109  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
110  โรงเรียนวัดหนองหว้า 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
111  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
112  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 120
1 0.83
3 2.50
2 1.67
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
114  โรงเรียนวัดนาร่อง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
115  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
116  โรงเรียนบ้านซับชะอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดท่าวัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดพุแค 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,331 7.45
เตี้ย  660 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,763 15.46
ผอมและเตี้ย  853 4.77
อ้วนและเตี้ย  1,465 8.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,804 60.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,072 คน


39.56%


Powered By www.thaieducation.net