ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
3 9.09
1 3.03
27 81.82
0 0.00
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 61
10 16.39
10 16.39
16 26.23
7 11.48
9 14.75
9 14.75
52 85.25%
3  โรงเรียนวัดประโชติการาม 129
19 14.73
28 21.71
22 17.05
16 12.40
8 6.20
36 27.91
93 72.09%
4  โรงเรียนวัดคีม 114
49 42.98
11 9.65
20 17.54
0 0.00
0 0.00
34 29.82
80 70.18%
5  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 172
4 2.33
3 1.74
15 8.72
89 51.74
3 1.74
58 33.72
114 66.28%
6  โรงเรียนวัดการ้อง 47
7 14.89
6 12.77
10 21.28
3 6.38
5 10.64
16 34.04
31 65.96%
7  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 62
2 3.23
5 8.06
12 19.35
7 11.29
11 17.74
25 40.32
37 59.68%
8  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 90
8 8.89
7 7.78
20 22.22
8 8.89
8 8.89
39 43.33
51 56.67%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 93
11 11.83
0 0.00
38 40.86
0 0.00
0 0.00
44 47.31
49 52.69%
10  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 42
11 26.19
2 4.76
4 9.52
1 2.38
4 9.52
20 47.62
22 52.38%
11  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 267
29 10.86
9 3.37
32 11.99
38 14.23
26 9.74
133 49.81
134 50.19%
12  โรงเรียนวัดประสาท 44
3 6.82
4 9.09
12 27.27
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
13  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 31
2 6.45
5 16.13
6 19.35
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
14  โรงเรียนวัดสาธุการาม 59
7 11.86
3 5.08
7 11.86
4 6.78
3 5.08
35 59.32
24 40.68%
15  โรงเรียนวัดเชียงราก 91
1 1.10
12 13.19
19 20.88
2 2.20
3 3.30
54 59.34
37 40.66%
16  โรงเรียนวัดโบสถ์ 56
9 16.07
1 1.79
9 16.07
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
17  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 41
5 12.20
0 0.00
11 26.83
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
18  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 120
10 8.33
12 10.00
18 15.00
6 5.00
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
19  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 63
4 6.35
0 0.00
19 30.16
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
20  โรงเรียนวัดประศุก 39
3 7.69
7 17.95
2 5.13
2 5.13
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
21  โรงเรียนวัดแหลมคาง 81
7 8.64
0 0.00
17 20.99
3 3.70
2 2.47
52 64.20
29 35.80%
22  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 153
0 0.00
0 0.00
52 33.99
1 0.65
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
23  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 153
9 5.88
1 0.65
24 15.69
18 11.76
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
24  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 193
10 5.18
15 7.77
17 8.81
10 5.18
13 6.74
128 66.32
65 33.68%
25  โรงเรียนวัดสิงห์ 115
25 21.74
0 0.00
9 7.83
3 2.61
1 0.87
77 66.96
38 33.04%
26  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 109
13 11.93
4 3.67
17 15.60
2 1.83
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
27  โรงเรียนวัดหลวง 46
3 6.52
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
28  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 73
4 5.48
1 1.37
16 21.92
1 1.37
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
29  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 92
12 13.04
3 3.26
13 14.13
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
30  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 97
11 11.34
0 0.00
18 18.56
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
31  โรงเรียนวัดวังกะจับ 88
7 7.95
1 1.14
11 12.50
7 7.95
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
32  โรงเรียนวัดโสภา 83
6 7.23
2 2.41
13 15.66
2 2.41
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
33  โรงเรียนวัดน้อย 66
1 1.52
1 1.52
5 7.58
0 0.00
12 18.18
47 71.21
19 28.79%
34  โรงเรียนวัดถอนสมอ 175
1 0.57
2 1.14
44 25.14
1 0.57
0 0.00
127 72.57
48 27.43%
35  โรงเรียนบ้านคูเมือง 59
3 5.08
0 0.00
10 16.95
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
36  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 104
3 2.88
5 4.81
20 19.23
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
37  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
38  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 289
11 3.81
13 4.50
50 17.30
3 1.04
0 0.00
212 73.36
77 26.64%
39  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2138
105 4.91
53 2.48
407 19.04
2 0.09
2 0.09
1569 73.39
569 26.61%
40  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 356
7 1.97
5 1.40
11 3.09
11 3.09
60 16.85
262 73.60
94 26.40%
41  โรงเรียนวัดตุ้มหู 80
3 3.75
3 3.75
15 18.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
42  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 84
2 2.38
0 0.00
17 20.24
3 3.57
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
43  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 77
2 2.60
7 9.09
11 14.29
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
44  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 208
8 3.85
11 5.29
32 15.38
3 1.44
0 0.00
154 74.04
54 25.96%
45  โรงเรียนวัดบางปูน 106
5 4.72
0 0.00
21 19.81
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
46  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
47  โรงเรียนวัดอัมพวัน 131
4 3.05
2 1.53
23 17.56
1 0.76
1 0.76
100 76.34
31 23.66%
48  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 85
6 7.06
1 1.18
12 14.12
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
49  โรงเรียนวัดข่อย 112
6 5.36
2 1.79
18 16.07
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
50  โรงเรียนวัดตะโกรวม 70
0 0.00
2 2.86
14 20.00
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
51  โรงเรียนวัดวิหารขาว 53
4 7.55
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
52  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 58
4 6.90
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
53  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 72
4 5.56
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
54  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 60
4 6.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
55  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
56  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
57  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 103
4 3.88
2 1.94
11 10.68
3 2.91
2 1.94
81 78.64
22 21.36%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 75
3 4.00
5 6.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
59  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 162
0 0.00
0 0.00
34 20.99
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 105
1 0.95
5 4.76
16 15.24
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
61  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 186
7 3.76
8 4.30
20 10.75
3 1.61
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
62  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 130
11 8.46
5 3.85
2 1.54
4 3.08
4 3.08
104 80.00
26 20.00%
63  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 596
25 4.19
13 2.18
80 13.42
1 0.17
0 0.00
477 80.03
119 19.97%
64  โรงเรียนวัดศรีสาคร 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 83
1 1.20
0 0.00
15 18.07
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
66  โรงเรียนวัดกลาง 142
2 1.41
0 0.00
25 17.61
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
67  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
68  โรงเรียนค่ายบางระจัน 90
3 3.33
0 0.00
9 10.00
1 1.11
3 3.33
74 82.22
16 17.78%
69  โรงเรียนวัดโบสถ์ 921
28 3.04
8 0.87
39 4.23
26 2.82
60 6.51
760 82.52
161 17.48%
70  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 93
3 3.23
1 1.08
12 12.90
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
71  โรงเรียนวัดเสือข้าม 105
14 13.33
4 3.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
72  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 36
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
73  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
74  โรงเรียนวัดโคปูน 66
0 0.00
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 73
8 10.96
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
76  โรงเรียนวัดยาง 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
77  โรงเรียนบ้านเก่า 70
4 5.71
1 1.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 58
0 0.00
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
80  โรงเรียนวัดตึกราชา 142
3 2.11
0 0.00
16 11.27
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
81  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 75
4 5.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
82  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 89
4 4.49
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
83  โรงเรียนวัดระนาม 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
84  โรงเรียนวัดบ้านลำ 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
85  โรงเรียนวัดประดับ 107
4 3.74
2 1.87
6 5.61
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
86  โรงเรียนวัดชันสูตร 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
87  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
88  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 104
4 3.85
1 0.96
4 3.85
0 0.00
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
90  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
91  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
92  โรงเรียนวัดเตย 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
93  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
94  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 154
0 0.00
0 0.00
2 1.30
1 0.65
2 1.30
149 96.75
5 3.25%
95  โรงเรียนวัดปลาไหล 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
96  โรงเรียนวัดทอง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
33 97.06
1 2.94%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  654 5.43
เตี้ย  336 2.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,680 13.94
ผอมและเตี้ย  303 2.51
อ้วนและเตี้ย  249 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,829 73.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,222 คน


26.74%


Powered By www.thaieducation.net