ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282
46 16.31
34 12.06
47 16.67
21 7.45
81 28.72
53 18.79
229 81.21%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201
21 10.45
21 10.45
34 16.92
21 10.45
55 27.36
49 24.38
152 75.62%
3  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 138
18 13.04
9 6.52
16 11.59
27 19.57
25 18.12
43 31.16
95 68.84%
4  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406
41 10.10
20 4.93
87 21.43
11 2.71
87 21.43
160 39.41
246 60.59%
5  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 64
4 6.25
4 6.25
16 25.00
2 3.13
9 14.06
29 45.31
35 54.69%
6  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55
9 16.36
7 12.73
10 18.18
4 7.27
0 0.00
25 45.45
30 54.55%
7  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262
31 11.83
24 9.16
54 20.61
14 5.34
15 5.73
124 47.33
138 52.67%
8  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41
8 19.51
6 14.63
7 17.07
0 0.00
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
9  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 98
11 11.22
6 6.12
10 10.20
11 11.22
11 11.22
49 50.00
49 50.00%
10  โรงเรียนบ้านซับจำปา 151
16 10.60
17 11.26
31 20.53
7 4.64
4 2.65
76 50.33
75 49.67%
11  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148
24 16.22
10 6.76
20 13.51
9 6.08
9 6.08
76 51.35
72 48.65%
12  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142
18 12.68
14 9.86
23 16.20
14 9.86
0 0.00
73 51.41
69 48.59%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 71
10 14.08
6 8.45
11 15.49
4 5.63
3 4.23
37 52.11
34 47.89%
14  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 66
6 9.09
7 10.61
17 25.76
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
15  โรงเรียนบ้านซับไทร 42
5 11.90
5 11.90
4 9.52
5 11.90
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
16  โรงเรียนบ้านวังทอง 312
38 12.18
26 8.33
46 14.74
20 6.41
9 2.88
173 55.45
139 44.55%
17  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314
15 4.78
2 0.64
49 15.61
15 4.78
49 15.61
184 58.60
130 41.40%
18  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 123
16 13.01
7 5.69
11 8.94
16 13.01
0 0.00
73 59.35
50 40.65%
19  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 101
19 18.81
0 0.00
21 20.79
1 0.99
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
20  โรงเรียนวัดดำรงบุล 222
41 18.47
39 17.57
6 2.70
2 0.90
0 0.00
134 60.36
88 39.64%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 64
11 17.19
0 0.00
12 18.75
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
22  โรงเรียนช่องสาริกา 152
13 8.55
11 7.24
10 6.58
12 7.89
13 8.55
93 61.18
59 38.82%
23  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 97
14 14.43
8 8.25
15 15.46
0 0.00
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
24  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 228
18 7.89
44 19.30
18 7.89
5 2.19
1 0.44
142 62.28
86 37.72%
25  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 22
2 9.09
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
26  โรงเรียนบ้านนาโสม 56
2 3.57
0 0.00
15 26.79
3 5.36
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
27  โรงเรียนบ้านดงน้อย 79
9 11.39
1 1.27
13 16.46
5 6.33
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
28  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76
12 15.79
3 3.95
6 7.89
2 2.63
3 3.95
50 65.79
26 34.21%
29  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 188
30 15.96
2 1.06
26 13.83
2 1.06
4 2.13
124 65.96
64 34.04%
30  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53
1 1.89
3 5.66
14 26.42
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
31  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 74
4 5.41
2 2.70
18 24.32
1 1.35
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
32  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 176
32 18.18
9 5.11
18 10.23
0 0.00
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
33  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 132
18 13.64
4 3.03
17 12.88
4 3.03
1 0.76
88 66.67
44 33.33%
34  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 106
11 10.38
7 6.60
2 1.89
7 6.60
8 7.55
71 66.98
35 33.02%
35  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 170
2 1.18
9 5.29
21 12.35
7 4.12
17 10.00
114 67.06
56 32.94%
36  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364
26 7.14
10 2.75
51 14.01
19 5.22
13 3.57
245 67.31
119 32.69%
37  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 73
5 6.85
4 5.48
13 17.81
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
38  โรงเรียนวัดหนองนา 156
18 11.54
7 4.49
21 13.46
2 1.28
0 0.00
108 69.23
48 30.77%
39  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 156
9 5.77
5 3.21
29 18.59
4 2.56
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
40  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287
25 8.71
7 2.44
54 18.82
0 0.00
0 0.00
201 70.03
86 29.97%
41  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184
23 12.50
10 5.43
13 7.07
9 4.89
0 0.00
129 70.11
55 29.89%
42  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 122
8 6.56
7 5.74
20 16.39
1 0.82
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
43  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 137
16 11.68
7 5.11
17 12.41
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
44  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72
12 16.67
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
45  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84
7 8.33
3 3.57
7 8.33
3 3.57
4 4.76
60 71.43
24 28.57%
46  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 85
5 5.88
5 5.88
10 11.76
3 3.53
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
47  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85
7 8.24
2 2.35
11 12.94
3 3.53
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
48  โรงเรียนบ้านบัวชุม 264
18 6.82
15 5.68
34 12.88
7 2.65
0 0.00
190 71.97
74 28.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 65
10 15.38
1 1.54
3 4.62
1 1.54
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
50  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 58
4 6.90
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
51  โรงเรียนบ้านห้วยนา 40
0 0.00
0 0.00
11 27.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
52  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 130
14 10.77
1 0.77
20 15.38
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
53  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 134
18 13.43
1 0.75
15 11.19
2 1.49
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
54  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149
16 10.74
6 4.03
9 6.04
9 6.04
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
55  โรงเรียนบ้านเขารวก 94
7 7.45
3 3.19
15 15.96
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
56  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 235
12 5.11
25 10.64
22 9.36
3 1.28
0 0.00
173 73.62
62 26.38%
57  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 77
7 9.09
4 5.19
8 10.39
1 1.30
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
58  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 105
2 1.90
7 6.67
16 15.24
1 0.95
1 0.95
78 74.29
27 25.71%
59  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1110
79 7.12
54 4.86
75 6.76
35 3.15
42 3.78
825 74.32
285 25.68%
60  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92
6 6.52
5 5.43
9 9.78
3 3.26
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
11 10.89
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
62  โรงเรียนพรหมรังษี 316
28 8.86
4 1.27
42 13.29
3 0.95
1 0.32
238 75.32
78 24.68%
63  โรงเรียนบ้านหนองไทร 41
2 4.88
4 9.76
2 4.88
1 2.44
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
64  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 63
1 1.59
2 3.17
7 11.11
4 6.35
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
65  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55
0 0.00
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
66  โรงเรียนบ้านวังแขม 68
3 4.41
3 4.41
7 10.29
1 1.47
2 2.94
52 76.47
16 23.53%
67  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
68  โรงเรียนบ้านยางราก 207
11 5.31
8 3.86
29 14.01
0 0.00
0 0.00
159 76.81
48 23.19%
69  โรงเรียนบ้านหัวลำ 186
15 8.06
11 5.91
9 4.84
7 3.76
1 0.54
143 76.88
43 23.12%
70  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 185
3 1.62
1 0.54
24 12.97
14 7.57
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
71  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 188
11 5.85
0 0.00
14 7.45
0 0.00
17 9.04
146 77.66
42 22.34%
72  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100
1 1.00
3 3.00
16 16.00
0 0.00
2 2.00
78 78.00
22 22.00%
73  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41
3 7.32
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
74  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
75  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 97
8 8.25
3 3.09
10 10.31
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
76  โรงเรียนบ้านคลอง 162
13 8.02
0 0.00
22 13.58
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
77  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 156
5 3.21
0 0.00
28 17.95
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
78  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179
6 3.35
3 1.68
8 4.47
9 5.03
11 6.15
142 79.33
37 20.67%
79  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 141
10 7.09
5 3.55
8 5.67
5 3.55
1 0.71
112 79.43
29 20.57%
80  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 93
6 6.45
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
81  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 103
11 10.68
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
82  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
83  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 37
0 0.00
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
84  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
1 1.85
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
85  โรงเรียนบ้านเนินทอง 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
86  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80
5 6.25
2 2.50
6 7.50
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
87  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 136
8 5.88
6 4.41
7 5.15
2 1.47
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
88  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 36
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
2 5.56
30 83.33
6 16.67%
89  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 42
4 9.52
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
90  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 85
6 7.06
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
91  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 80
2 2.50
0 0.00
10 12.50
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
92  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 126
5 3.97
0 0.00
15 11.90
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
93  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160
5 3.13
2 1.25
9 5.63
0 0.00
9 5.63
135 84.38
25 15.63%
94  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 71
0 0.00
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
95  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
96  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
97  โรงเรียนบ้านหนองจาน 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
98  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
99  โรงเรียนบ้านยางโทน 76
2 2.63
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
100  โรงเรียนบ้านดีลัง 223
6 2.69
0 0.00
23 10.31
1 0.45
1 0.45
192 86.10
31 13.90%
101  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 218
12 5.50
9 4.13
3 1.38
6 2.75
0 0.00
188 86.24
30 13.76%
102  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 119
5 4.20
3 2.52
6 5.04
1 0.84
1 0.84
103 86.55
16 13.45%
103  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217
7 3.23
4 1.84
13 5.99
4 1.84
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
104  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 87
0 0.00
1 1.15
7 8.05
1 1.15
2 2.30
76 87.36
11 12.64%
105  โรงเรียนบ้านหนองบง 81
1 1.23
3 3.70
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
106  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138
9 6.52
5 3.62
2 1.45
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
107  โรงเรียนบ้านซับโศก 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
3 2.36
1 0.79
112 88.19
15 11.81%
108  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
109  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
110  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 116
4 3.45
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
111  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128
0 0.00
1 0.78
6 4.69
1 0.78
5 3.91
115 89.84
13 10.16%
112  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
113  โรงเรียนบ้านสระเพลง 190
4 2.11
3 1.58
12 6.32
0 0.00
0 0.00
171 90.00
19 10.00%
114  โรงเรียนบ้านเขาราบ 131
5 3.82
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
115  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
116  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
117  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
118  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 85
2 2.35
1 1.18
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
119  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50
2 4.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 129
0 0.00
2 1.55
8 6.20
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
121  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256
10 3.91
4 1.56
3 1.17
2 0.78
0 0.00
237 92.58
19 7.42%
122  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191
5 2.62
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
178 93.19
13 6.81%
123  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
124  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 241
2 0.83
2 0.83
7 2.90
2 0.83
1 0.41
227 94.19
14 5.81%
125  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
126  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 113
3 2.65
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
127  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 205
0 0.00
2 0.98
4 1.95
3 1.46
0 0.00
196 95.61
9 4.39%
128  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
129  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
130  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
131  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 477
1 0.21
1 0.21
4 0.84
0 0.00
0 0.00
471 98.74
6 1.26%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
318 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,218 6.78
เตี้ย  682 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,815 10.10
ผอมและเตี้ย  449 2.50
อ้วนและเตี้ย  532 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,273 73.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,696 คน


26.13%


Powered By www.thaieducation.net