ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) 5
0 0.00
2 40.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 85
5 5.88
14 16.47
23 27.06
19 22.35
24 28.24
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 371
86 23.18
51 13.75
86 23.18
100 26.95
0 0.00
48 12.94
323 87.06%
4  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
31 55.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 76
10 13.16
5 6.58
35 46.05
0 0.00
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
6  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 109
16 14.68
4 3.67
31 28.44
8 7.34
6 5.50
44 40.37
65 59.63%
7  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 233
5 2.15
15 6.44
53 22.75
20 8.58
44 18.88
96 41.20
137 58.80%
8  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 57
11 19.30
2 3.51
14 24.56
5 8.77
0 0.00
25 43.86
32 56.14%
9  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
9 10.98
9 10.98
8 9.76
10 12.20
8 9.76
38 46.34
44 53.66%
10  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 103
5 4.85
4 3.88
16 15.53
9 8.74
20 19.42
49 47.57
54 52.43%
11  โรงเรียนวัดสำราญ 115
18 15.65
12 10.43
21 18.26
7 6.09
0 0.00
57 49.57
58 50.43%
12  โรงเรียนวัดดงสวอง 163
23 14.11
14 8.59
33 20.25
7 4.29
1 0.61
85 52.15
78 47.85%
13  โรงเรียนบ้านดอนดึง 164
5 3.05
2 1.22
12 7.32
58 35.37
1 0.61
86 52.44
78 47.56%
14  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 51
4 7.84
7 13.73
9 17.65
2 3.92
2 3.92
27 52.94
24 47.06%
15  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 33
7 21.21
0 0.00
4 12.12
4 12.12
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 140
35 25.00
1 0.71
15 10.71
7 5.00
3 2.14
79 56.43
61 43.57%
17  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 113
6 5.31
11 9.73
8 7.08
6 5.31
18 15.93
64 56.64
49 43.36%
18  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 74
9 12.16
5 6.76
16 21.62
1 1.35
1 1.35
42 56.76
32 43.24%
19  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
20  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 255
38 14.90
28 10.98
34 13.33
5 1.96
0 0.00
150 58.82
105 41.18%
21  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
8 6.84
13 11.11
69 58.97
48 41.03%
22  โรงเรียนวัดหนองเมือง 145
20 13.79
7 4.83
21 14.48
7 4.83
2 1.38
88 60.69
57 39.31%
23  โรงเรียนวัดคลองเม่า 101
6 5.94
3 2.97
27 26.73
3 2.97
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
24  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 125
11 8.80
4 3.20
9 7.20
13 10.40
11 8.80
77 61.60
48 38.40%
25  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 63
4 6.35
5 7.94
7 11.11
6 9.52
2 3.17
39 61.90
24 38.10%
26  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 107
9 8.41
11 10.28
17 15.89
2 1.87
1 0.93
67 62.62
40 37.38%
27  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 188
21 11.17
0 0.00
46 24.47
3 1.60
0 0.00
118 62.77
70 37.23%
28  โรงเรียนบ้านกล้วย 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
0 0.00
3 6.52
29 63.04
17 36.96%
29  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 46
6 13.04
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
30  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
4 3.88
0 0.00
25 24.27
9 8.74
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
31  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 85
5 5.88
3 3.53
19 22.35
4 4.71
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
32  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 77
2 2.60
0 0.00
18 23.38
8 10.39
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
33  โรงเรียนวัดดงพลับ 58
6 10.34
6 10.34
8 13.79
1 1.72
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
34  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
13 28.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
35  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
36  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 142
15 10.56
10 7.04
20 14.08
4 2.82
1 0.70
92 64.79
50 35.21%
37  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
38  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 101
9 8.91
0 0.00
24 23.76
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
2 5.00
27 67.50
13 32.50%
40  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 59
10 16.95
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 118
6 5.08
0 0.00
32 27.12
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
42  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 63
5 7.94
5 7.94
9 14.29
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
43  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
44  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 167
9 5.39
4 2.40
38 22.75
0 0.00
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
45  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
46  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
4 8.70
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
47  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 56
10 17.86
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
48  โรงเรียนวัดบ้านทราย 63
4 6.35
4 6.35
9 14.29
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
49  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 83
6 7.23
4 4.82
14 16.87
0 0.00
1 1.20
58 69.88
25 30.12%
50  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 51
3 5.88
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
51  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 75
2 2.67
12 16.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
52  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 107
0 0.00
0 0.00
14 13.08
17 15.89
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
53  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 132
13 9.85
0 0.00
25 18.94
0 0.00
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
54  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 158
11 6.96
4 2.53
30 18.99
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
55  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123
16 13.01
3 2.44
15 12.20
1 0.81
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
56  โรงเรียนวัดไผ่แตร 115
11 9.57
4 3.48
16 13.91
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
57  โรงเรียนวัดมะค่า 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
58  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 294
17 5.78
6 2.04
57 19.39
0 0.00
0 0.00
214 72.79
80 27.21%
59  โรงเรียนวัดหนองปลิง 49
6 12.24
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
60  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 166
9 5.42
7 4.22
17 10.24
7 4.22
4 2.41
122 73.49
44 26.51%
61  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 170
9 5.29
5 2.94
31 18.24
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
62  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 125
11 8.80
1 0.80
21 16.80
0 0.00
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
63  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 19
2 10.53
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
64  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 160
7 4.38
0 0.00
27 16.88
8 5.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
65  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 129
6 4.65
1 0.78
26 20.16
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
66  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2422
93 3.84
28 1.16
484 19.98
2 0.08
0 0.00
1815 74.94
607 25.06%
67  โรงเรียนบ้านหัวดง 32
4 12.50
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
68  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
20 7.30
14 5.11
19 6.93
11 4.01
4 1.46
206 75.18
68 24.82%
69  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 109
5 4.59
0 0.00
17 15.60
5 4.59
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
70  โรงเรียนวัดท่าแค 138
16 11.59
0 0.00
18 13.04
0 0.00
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
71  โรงเรียนวัดถนนแค 159
9 5.66
5 3.14
25 15.72
0 0.00
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
72  โรงเรียนบ้านสระเตย 74
8 10.81
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
73  โรงเรียนวัดรัตนาราม 103
8 7.77
6 5.83
11 10.68
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
74  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 133
5 3.76
2 1.50
24 18.05
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
75  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
1 2.17
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
76  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 118
7 5.93
1 0.85
16 13.56
2 1.69
2 1.69
90 76.27
28 23.73%
77  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 127
10 7.87
3 2.36
0 0.00
0 0.00
17 13.39
97 76.38
30 23.62%
78  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
79  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 68
1 1.47
2 2.94
5 7.35
4 5.88
4 5.88
52 76.47
16 23.53%
80  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 116
5 4.31
6 5.17
6 5.17
4 3.45
6 5.17
89 76.72
27 23.28%
81  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 202
10 4.95
3 1.49
34 16.83
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
82  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 100
10 10.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
0 0.00
4 5.41
13 17.57
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
84  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 57
5 8.77
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
85  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 110
1 0.91
5 4.55
15 13.64
4 3.64
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
86  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 84
8 9.52
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
87  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 125
8 6.40
0 0.00
18 14.40
2 1.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
88  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 108
10 9.26
2 1.85
11 10.19
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
89  โรงเรียนบ้านโคกตูม 378
32 8.47
4 1.06
36 9.52
6 1.59
6 1.59
294 77.78
84 22.22%
90  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
91  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 108
5 4.63
14 12.96
1 0.93
0 0.00
4 3.70
84 77.78
24 22.22%
92  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 109
5 4.59
5 4.59
14 12.84
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
93  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
5 5.75
5 5.75
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 362
21 5.80
7 1.93
51 14.09
0 0.00
0 0.00
283 78.18
79 21.82%
95  โรงเรียนบ้านเขาดิน 101
4 3.96
2 1.98
15 14.85
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
96  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
97  โรงเรียนบ้านหนองแขม 168
4 2.38
4 2.38
28 16.67
0 0.00
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
98  โรงเรียนวัดบ้านลาด 75
4 5.33
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
99  โรงเรียนวัดสะแกราบ 193
17 8.81
9 4.66
15 7.77
0 0.00
0 0.00
152 78.76
41 21.24%
100  โรงเรียนวัดยวด 142
2 1.41
6 4.23
22 15.49
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
101  โรงเรียนบ้านพรมทิน 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
102  โรงเรียนบ้านดงกลาง 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
103  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 108
2 1.85
5 4.63
15 13.89
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
104  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 107
1 0.93
5 4.67
14 13.08
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
105  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 72
2 2.78
0 0.00
10 13.89
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
106  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1840
55 2.99
40 2.17
234 12.72
26 1.41
0 0.00
1485 80.71
355 19.29%
107  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 95
4 4.21
2 2.11
10 10.53
2 2.11
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
108  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 59
1 1.69
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
109  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 125
11 8.80
5 4.00
4 3.20
0 0.00
3 2.40
102 81.60
23 18.40%
110  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 171
9 5.26
2 1.17
14 8.19
5 2.92
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
111  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
112  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
113  โรงเรียนวัดตองปุ 122
6 4.92
4 3.28
5 4.10
6 4.92
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
114  โรงเรียนบ้านวังจั่น 99
3 3.03
6 6.06
8 8.08
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
115  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 117
4 3.42
1 0.85
8 6.84
3 2.56
4 3.42
97 82.91
20 17.09%
116  โรงเรียนวัดชีแวะ 47
5 10.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.38
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 59
2 3.39
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
118  โรงเรียนวัดเกตุ 124
4 3.23
3 2.42
3 2.42
1 0.81
10 8.06
103 83.06
21 16.94%
119  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
120  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 113
3 2.65
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
121  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 78
0 0.00
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
123  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 117
3 2.56
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
124  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 60
0 0.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
125  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
3 7.14
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
126  โรงเรียนวัดสนามไชย 149
9 6.04
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
127  โรงเรียนโคกสำโรง 180
8 4.44
11 6.11
5 2.78
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
128  โรงเรียนบ้านพุม่วง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
129  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 153
5 3.27
4 2.61
11 7.19
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
130  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
131  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 119
4 3.36
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
132  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
133  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
134  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 399
23 5.76
3 0.75
14 3.51
0 0.00
0 0.00
359 89.97
40 10.03%
135  โรงเรียนวัดมหาสอน 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
136  โรงเรียนวัดใดยาว 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
137  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 263
11 4.18
0 0.00
14 5.32
0 0.00
0 0.00
238 90.49
25 9.51%
138  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
139  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
140  โรงเรียนวัดท่าข้าม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
141  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 75
0 0.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
142  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
2 1.94
1 0.97
96 93.20
7 6.80%
143  โรงเรียนวัดหนองหอย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
144  โรงเรียนวัดดงน้อย 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.47
1 0.78
120 93.75
8 6.25%
145  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 125
2 1.60
2 1.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
146  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
147  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
1 1.47
1 1.47
65 95.59
3 4.41%
148  โรงเรียนวัดคงคาราม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
149  โรงเรียนวัดโป่งแค 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
150  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
151  โรงเรียนวัดสะพานคง 155
0 0.00
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
152  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%

 

จำนวนนักเรียน  20,010 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,244 6.22
เตี้ย  586 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,681 13.40
ผอมและเตี้ย  494 2.47
อ้วนและเตี้ย  239 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,766 73.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,244 คน


26.21%


Powered By www.thaieducation.net