ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3
0 0.00
1 33.33
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 31
20 64.52
0 0.00
5 16.13
2 6.45
1 3.23
3 9.68
28 90.32%
3  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 48
4 8.33
10 20.83
0 0.00
15 31.25
0 0.00
19 39.58
29 60.42%
4  โรงเรียนวัดโพทูล 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2827
184 6.51
116 4.10
417 14.75
300 10.61
533 18.85
1277 45.17
1550 54.83%
6  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 38
5 13.16
6 15.79
6 15.79
3 7.89
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
7  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 173
14 8.09
7 4.05
34 19.65
20 11.56
12 6.94
86 49.71
87 50.29%
8  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 41
2 4.88
4 9.76
12 29.27
2 4.88
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
9  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 81
10 12.35
3 3.70
25 30.86
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
10  โรงเรียนวัดม่วงคัน 188
26 13.83
9 4.79
35 18.62
9 4.79
7 3.72
102 54.26
86 45.74%
11  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 53
5 9.43
4 7.55
7 13.21
4 7.55
4 7.55
29 54.72
24 45.28%
12  โรงเรียนวัดยาง 68
15 22.06
2 2.94
6 8.82
0 0.00
6 8.82
39 57.35
29 42.65%
13  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 85
13 15.29
5 5.88
18 21.18
0 0.00
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
14  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 50
2 4.00
4 8.00
10 20.00
1 2.00
4 8.00
29 58.00
21 42.00%
15  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
5 10.87
6 13.04
8 17.39
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
16  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 56
4 7.14
4 7.14
12 21.43
2 3.57
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
17  โรงเรียนวัดรางฉนวน 92
19 20.65
6 6.52
9 9.78
2 2.17
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
18  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 87
14 16.09
0 0.00
19 21.84
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
19  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 120
4 3.33
4 3.33
30 25.00
7 5.83
0 0.00
75 62.50
45 37.50%
20  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 97
15 15.46
6 6.19
14 14.43
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
21  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 159
15 9.43
14 8.81
22 13.84
7 4.40
1 0.63
100 62.89
59 37.11%
22  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 73
12 16.44
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
23  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 187
24 12.83
7 3.74
37 19.79
0 0.00
0 0.00
119 63.64
68 36.36%
24  โรงเรียนวัดคำหยาด 93
15 16.13
6 6.45
12 12.90
0 0.00
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
25  โรงเรียนวัดทางพระ 86
7 8.14
1 1.16
22 25.58
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
26  โรงเรียนวัดลั่นทม 98
8 8.16
4 4.08
18 18.37
3 3.06
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
27  โรงเรียนกระทุ่มราย 76
4 5.26
4 5.26
14 18.42
3 3.95
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
28  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
6 16.67
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
29  โรงเรียนวัดหลวง 21
1 4.76
3 14.29
3 14.29
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
30  โรงเรียนวัดละมุด 94
14 14.89
1 1.06
0 0.00
10 10.64
6 6.38
63 67.02
31 32.98%
31  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 62
8 12.90
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
32  โรงเรียนวัดรัตนาราม 81
2 2.47
0 0.00
24 29.63
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
33  โรงเรียนวัดสามโก้ 70
2 2.86
3 4.29
11 15.71
5 7.14
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
34  โรงเรียนวัดบ้านพราน 77
9 11.69
5 6.49
10 12.99
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
35  โรงเรียนวัดบ้านแก 104
11 10.58
5 4.81
12 11.54
4 3.85
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
36  โรงเรียนวัดขุมทอง 23
5 21.74
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
37  โรงเรียนวัดกำแพง 43
2 4.65
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
38  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 80
5 6.25
5 6.25
9 11.25
4 5.00
1 1.25
56 70.00
24 30.00%
39  โรงเรียนวัดโคศุภราช 97
9 9.28
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
40  โรงเรียนวัดสว่าง 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
2 4.55
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
41  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 166
5 3.01
6 3.61
36 21.69
0 0.00
2 1.20
117 70.48
49 29.52%
42  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
2 2.44
2 2.44
14 17.07
4 4.88
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
43  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
44  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 206
6 2.91
8 3.88
44 21.36
2 0.97
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
45  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 55
4 7.27
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
46  โรงเรียนวัดท่าโขลง 69
3 4.35
3 4.35
13 18.84
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
47  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 131
7 5.34
0 0.00
30 22.90
0 0.00
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
48  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 83
3 3.61
1 1.20
19 22.89
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนวัดงิ้วราย 113
6 5.31
9 7.96
9 7.96
7 6.19
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
50  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1527
36 2.36
67 4.39
143 9.36
44 2.88
122 7.99
1115 73.02
412 26.98%
51  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 71
0 0.00
1 1.41
18 25.35
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 64
1 1.56
5 7.81
9 14.06
0 0.00
2 3.13
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 275
17 6.18
8 2.91
47 17.09
1 0.36
0 0.00
202 73.45
73 26.55%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 126
8 6.35
6 4.76
14 11.11
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
55  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 42
1 2.38
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
56  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 111
13 11.71
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
57  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 142
11 7.75
6 4.23
17 11.97
2 1.41
1 0.70
105 73.94
37 26.06%
58  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
59  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 85
3 3.53
5 5.88
13 15.29
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
60  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 140
2 1.43
3 2.14
26 18.57
3 2.14
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
61  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 149
5 3.36
9 6.04
24 16.11
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 71
1 1.41
4 5.63
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
63  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 120
5 4.17
5 4.17
19 15.83
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
64  โรงเรียนวัดยางช้าย 148
10 6.76
1 0.68
26 17.57
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
65  โรงเรียนวัดลานช้าง 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 58
6 10.34
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
67  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 106
6 5.66
4 3.77
6 5.66
5 4.72
4 3.77
81 76.42
25 23.58%
68  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
69  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 47
3 6.38
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
70  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 90
6 6.67
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
71  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 687
19 2.77
14 2.04
125 18.20
0 0.00
1 0.15
528 76.86
159 23.14%
72  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 74
4 5.41
3 4.05
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
73  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 189
3 1.59
2 1.06
37 19.58
1 0.53
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
74  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 66
6 9.09
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
75  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 75
0 0.00
0 0.00
8 10.67
1 1.33
8 10.67
58 77.33
17 22.67%
76  โรงเรียนวัดบุญเกิด 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
5 8.62
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
78  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 94
3 3.19
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
79  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
80  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 50
1 2.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
81  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 64
5 7.81
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
82  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 97
8 8.25
0 0.00
7 7.22
0 0.00
6 6.19
76 78.35
21 21.65%
83  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
85  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 85
3 3.53
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
86  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 52
7 13.46
1 1.92
1 1.92
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
87  โรงเรียนวัดทำนบ 76
6 7.89
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
88  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 110
7 6.36
7 6.36
9 8.18
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
89  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 187
16 8.56
2 1.07
21 11.23
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
90  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
1 3.45
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
91  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 87
2 2.30
3 3.45
10 11.49
3 3.45
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
92  โรงเรียนวัดสิทธาราม 167
9 5.39
5 2.99
20 11.98
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
93  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 74
3 4.05
4 5.41
7 9.46
1 1.35
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
94  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 169
5 2.96
23 13.61
4 2.37
2 1.18
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
95  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 186
9 4.84
5 2.69
23 12.37
0 0.00
0 0.00
149 80.11
37 19.89%
96  โรงเรียนวัดหนองยาง 148
1 0.68
0 0.00
0 0.00
8 5.41
20 13.51
119 80.41
29 19.59%
97  โรงเรียนวัดราชปักษี 87
3 3.45
0 0.00
12 13.79
1 1.15
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
98  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
0 0.00
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
99  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 88
5 5.68
0 0.00
7 7.95
3 3.41
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
100  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 140
2 1.43
1 0.71
24 17.14
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
101  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
102  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 105
5 4.76
1 0.95
13 12.38
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
103  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 79
2 2.53
3 3.80
8 10.13
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
104  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 144
0 0.00
3 2.08
24 16.67
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนวัดป่ามุนี 102
7 6.86
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
106  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
107  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 100
4 4.00
0 0.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
108  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 125
8 6.40
5 4.00
8 6.40
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
109  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 119
7 5.88
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
110  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
111  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 188
0 0.00
7 3.72
22 11.70
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
112  โรงเรียนวัดเกษทอง 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
113  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 129
7 5.43
5 3.88
4 3.10
3 2.33
2 1.55
108 83.72
21 16.28%
114  โรงเรียนวัดสามขาว 80
2 2.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
115  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 130
3 2.31
0 0.00
18 13.85
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
116  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
1 1.06
79 84.04
15 15.96%
117  โรงเรียนวัดถนน 115
4 3.48
2 1.74
12 10.43
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
118  โรงเรียนวัดข่อย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
119  โรงเรียนวัดบ้านป่า 140
0 0.00
3 2.14
18 12.86
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
120  โรงเรียนวัดมหานาม 143
0 0.00
0 0.00
21 14.69
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
121  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 102
5 4.90
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
122  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 95
1 1.05
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
123  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
124  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 127
0 0.00
3 2.36
7 5.51
0 0.00
7 5.51
110 86.61
17 13.39%
125  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
126  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
127  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 143
0 0.00
2 1.40
15 10.49
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
128  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
129  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 135
5 3.70
2 1.48
6 4.44
0 0.00
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
130  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
131  โรงเรียนวัดศาลาดิน 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
132  โรงเรียนวัดเอกราช 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
133  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
134  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 164
5 3.05
1 0.61
9 5.49
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
135  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 69
0 0.00
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
136  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
137  โรงเรียนวัดจันทราราม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
138  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 119
3 2.52
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
139  โรงเรียนวัดนางเล่ว 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 6.54
143 93.46
10 6.54%
140  โรงเรียนวัดยางทอง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
141  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
142  โรงเรียนวัดไผ่วง 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
143  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 175
0 0.00
1 0.57
6 3.43
0 0.00
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
144  โรงเรียนวัดท่า 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 5.28
เตี้ย  547 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,375 13.38
ผอมและเตี้ย  529 2.98
อ้วนและเตี้ย  781 4.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,576 70.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,168 คน


29.13%


Powered By www.thaieducation.net