ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61
22 36.07
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
27 44.26
34 55.74%
2  โรงเรียนเชียงรากน้อย 702
86 12.25
44 6.27
154 21.94
30 4.27
66 9.40
322 45.87
380 54.13%
3  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 258
15 5.81
16 6.20
47 18.22
55 21.32
4 1.55
121 46.90
137 53.10%
4  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14
3 21.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
5  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
1 3.57
5 17.86
15 53.57
13 46.43%
6  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808
110 13.61
55 6.81
185 22.90
0 0.00
0 0.00
458 56.68
350 43.32%
7  โรงเรียนวัดกระแชง 125
13 10.40
7 5.60
17 13.60
13 10.40
3 2.40
72 57.60
53 42.40%
8  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109
21 19.27
2 1.83
18 16.51
3 2.75
2 1.83
63 57.80
46 42.20%
9  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 268
39 14.55
36 13.43
0 0.00
17 6.34
20 7.46
156 58.21
112 41.79%
10  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65
3 4.62
6 9.23
16 24.62
2 3.08
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
11  โรงเรียนบางไทร 147
22 14.97
8 5.44
30 20.41
0 0.00
0 0.00
87 59.18
60 40.82%
12  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45
8 17.78
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
13  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157
17 10.83
11 7.01
25 15.92
5 3.18
1 0.64
98 62.42
59 37.58%
14  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124
13 10.48
0 0.00
32 25.81
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
15  โรงเรียนโคกตาพรหม 67
2 2.99
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
16  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346
23 6.65
28 8.09
43 12.43
13 3.76
15 4.34
224 64.74
122 35.26%
17  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 64
11 17.19
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
18  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82
9 10.98
10 12.20
6 7.32
3 3.66
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
19  โรงเรียนวัดบ้านแค 168
26 15.48
2 1.19
28 16.67
0 0.00
0 0.00
112 66.67
56 33.33%
20  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 329
27 8.21
33 10.03
23 6.99
17 5.17
9 2.74
220 66.87
109 33.13%
21  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139
12 8.63
8 5.76
18 12.95
8 5.76
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
22  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
2 6.90
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
23  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
20 10.26
5 2.56
32 16.41
1 0.51
1 0.51
136 69.74
59 30.26%
24  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149
15 10.07
9 6.04
18 12.08
3 2.01
0 0.00
104 69.80
45 30.20%
25  โรงเรียนวัดโพธิ์ 37
8 21.62
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
26  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 363
23 6.34
14 3.86
53 14.60
11 3.03
4 1.10
258 71.07
105 28.93%
27  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66
6 9.09
0 0.00
11 16.67
1 1.52
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112
1 0.89
6 5.36
25 22.32
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
29  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290
11 3.79
12 4.14
59 20.34
0 0.00
0 0.00
208 71.72
82 28.28%
30  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124
14 11.29
1 0.81
14 11.29
3 2.42
3 2.42
89 71.77
35 28.23%
31  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71
4 5.63
2 2.82
6 8.45
4 5.63
4 5.63
51 71.83
20 28.17%
32  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
2 6.25
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
33  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121
5 4.13
8 6.61
17 14.05
1 0.83
3 2.48
87 71.90
34 28.10%
34  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 125
6 4.80
6 4.80
22 17.60
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
35  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
6 5.08
2 1.69
22 18.64
2 1.69
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
36  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 170
9 5.29
7 4.12
31 18.24
0 0.00
0 0.00
123 72.35
47 27.65%
37  โรงเรียนรอซีดี 278
21 7.55
4 1.44
43 15.47
8 2.88
0 0.00
202 72.66
76 27.34%
38  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144
18 12.50
6 4.17
14 9.72
1 0.69
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
39  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56
0 0.00
7 12.50
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
40  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 72
8 11.11
3 4.17
4 5.56
4 5.56
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
41  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
42  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 584
40 6.85
10 1.71
97 16.61
3 0.51
1 0.17
433 74.14
151 25.86%
43  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 62
0 0.00
3 4.84
13 20.97
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
44  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75
5 6.67
5 6.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
45  โรงเรียนวัดยม 151
17 11.26
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
46  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
47  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 236
14 5.93
5 2.12
33 13.98
4 1.69
3 1.27
177 75.00
59 25.00%
48  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132
5 3.79
0 0.00
26 19.70
2 1.52
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
49  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 72
5 6.94
1 1.39
9 12.50
2 2.78
1 1.39
54 75.00
18 25.00%
50  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156
14 8.97
5 3.21
11 7.05
3 1.92
6 3.85
117 75.00
39 25.00%
51  โรงเรียนวัดแจ้ง 77
1 1.30
1 1.30
15 19.48
1 1.30
1 1.30
58 75.32
19 24.68%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61
2 3.28
1 1.64
10 16.39
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
53  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49
4 8.16
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
54  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 104
9 8.65
0 0.00
14 13.46
2 1.92
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
55  โรงเรียนวัดสง่างาม 92
11 11.96
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
56  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 382
12 3.14
16 4.19
62 16.23
1 0.26
0 0.00
291 76.18
91 23.82%
57  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 247
7 2.83
0 0.00
36 14.57
0 0.00
15 6.07
189 76.52
58 23.48%
58  โรงเรียนวิทยานนท์ 232
13 5.60
9 3.88
31 13.36
0 0.00
0 0.00
179 77.16
53 22.84%
59  โรงเรียนวัดวังชะโด 101
2 1.98
2 1.98
14 13.86
2 1.98
3 2.97
78 77.23
23 22.77%
60  โรงเรียนวัดกลาง 97
4 4.12
1 1.03
17 17.53
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
61  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84
1 1.19
0 0.00
9 10.71
8 9.52
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
62  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 165
11 6.67
12 7.27
13 7.88
0 0.00
1 0.61
128 77.58
37 22.42%
63  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 433
21 4.85
9 2.08
59 13.63
8 1.85
0 0.00
336 77.60
97 22.40%
64  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126
9 7.14
4 3.17
15 11.90
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
65  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 154
4 2.60
7 4.55
23 14.94
0 0.00
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
66  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 138
2 1.45
4 2.90
24 17.39
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
67  โรงเรียนคชเวกวิทยา 51
8 15.69
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
68  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65
8 12.31
0 0.00
3 4.62
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
69  โรงเรียนวัดบางบาล 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
70  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84
4 4.76
2 2.38
8 9.52
2 2.38
2 2.38
66 78.57
18 21.43%
71  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 61
2 3.28
4 6.56
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
72  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277
21 7.58
14 5.05
8 2.89
11 3.97
5 1.81
218 78.70
59 21.30%
73  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182
9 4.95
8 4.40
21 11.54
0 0.00
0 0.00
144 79.12
38 20.88%
74  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
75  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 146
7 4.79
5 3.42
10 6.85
8 5.48
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
76  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 69
0 0.00
2 2.90
11 15.94
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
77  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 100
3 3.00
2 2.00
13 13.00
2 2.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ 136
7 5.15
2 1.47
13 9.56
5 3.68
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
79  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 46
5 10.87
1 2.17
2 4.35
0 0.00
1 2.17
37 80.43
9 19.57%
80  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
3 9.68
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
81  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64
4 6.25
3 4.69
3 4.69
0 0.00
2 3.13
52 81.25
12 18.75%
82  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 86
0 0.00
0 0.00
15 17.44
1 1.16
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
83  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
84  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411
12 2.92
8 1.95
16 3.89
19 4.62
21 5.11
335 81.51
76 18.49%
85  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558
21 3.76
14 2.51
47 8.42
10 1.79
8 1.43
458 82.08
100 17.92%
86  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
87  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
4 4.44
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
88  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 153
6 3.92
0 0.00
20 13.07
0 0.00
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
89  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77
0 0.00
0 0.00
11 14.29
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
90  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157
10 6.37
0 0.00
16 10.19
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
91  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 610
16 2.62
6 0.98
39 6.39
21 3.44
19 3.11
509 83.44
101 16.56%
92  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98
2 2.04
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
94  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309
9 2.91
16 5.18
22 7.12
3 0.97
0 0.00
259 83.82
50 16.18%
95  โรงเรียนศรีบางไทร 303
3 0.99
4 1.32
41 13.53
1 0.33
0 0.00
254 83.83
49 16.17%
96  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 118
6 5.08
5 4.24
8 6.78
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
97  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237
19 8.02
8 3.38
6 2.53
5 2.11
0 0.00
199 83.97
38 16.03%
98  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132
8 6.06
0 0.00
9 6.82
0 0.00
4 3.03
111 84.09
21 15.91%
99  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158
5 3.16
4 2.53
16 10.13
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
100  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
101  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 116
9 7.76
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
102  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152
4 2.63
4 2.63
15 9.87
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
103  โรงเรียนวัดทางยาว 87
0 0.00
0 0.00
12 13.79
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
104  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
105  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 148
4 2.70
7 4.73
9 6.08
2 1.35
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
106  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 116
3 2.59
7 6.03
4 3.45
3 2.59
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
107  โรงเรียนวัดขวิด 110
2 1.82
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
108  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
109  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 69
0 0.00
0 0.00
6 8.70
4 5.80
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
110  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
111  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 78
2 2.56
1 1.28
5 6.41
0 0.00
3 3.85
67 85.90
11 14.10%
112  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64
2 3.13
3 4.69
1 1.56
2 3.13
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
113  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101
5 4.95
2 1.98
5 4.95
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
114  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
116  โรงเรียนวัดทำใหม่ 80
3 3.75
0 0.00
2 2.50
2 2.50
3 3.75
70 87.50
10 12.50%
117  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
118  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
119  โรงเรียนคอตัน 92
3 3.26
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
120  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
121  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121
0 0.00
2 1.65
10 8.26
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
122  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105
2 1.90
8 7.62
1 0.95
1 0.95
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
123  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 11.24
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
124  โรงเรียนวัดบางเคียน 155
0 0.00
1 0.65
10 6.45
1 0.65
5 3.23
138 89.03
17 10.97%
125  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84
0 0.00
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
126  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
1 1.52
2 3.03
59 89.39
7 10.61%
127  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
128  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
129  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
130  โรงเรียนวัดสามเพลง 91
0 0.00
1 1.10
8 8.79
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
131  โรงเรียนวัดหัวเวียง 129
0 0.00
0 0.00
7 5.43
0 0.00
5 3.88
117 90.70
12 9.30%
132  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 110
1 0.91
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
133  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
134  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
135  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
136  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
137  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134
3 2.24
1 0.75
7 5.22
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
138  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
139  โรงเรียนวัดสามเรือน 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
2 2.63
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
140  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140
0 0.00
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
141  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
142  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 130
5 3.85
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
143  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
144  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
145  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260
5 1.92
2 0.77
7 2.69
3 1.15
2 0.77
241 92.69
19 7.31%
146  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 154
0 0.00
0 0.00
8 5.19
3 1.95
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
147  โรงเรียนวัดสนามไชย 138
2 1.45
0 0.00
7 5.07
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
148  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
149  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95
1 1.05
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
150  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
151  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
152  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
153  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.78
68 94.44
4 5.56%
154  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
155  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 190
0 0.00
0 0.00
10 5.26
0 0.00
0 0.00
180 94.74
10 5.26%
156  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395
5 1.27
3 0.76
9 2.28
0 0.00
0 0.00
378 95.70
17 4.30%
157  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
158  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%

 

จำนวนนักเรียน  21,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 5.60
เตี้ย  638 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,384 11.28
ผอมและเตี้ย  397 1.88
อ้วนและเตี้ย  267 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,269 76.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,870 คน


23.04%


Powered By www.thaieducation.net