ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอินกัลยา 174
8 4.60
6 3.45
22 12.64
2 1.15
97 55.75
39 22.41
135 77.59%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 82
19 23.17
9 10.98
16 19.51
7 8.54
0 0.00
31 37.80
51 62.20%
3  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 68
12 17.65
15 22.06
10 14.71
0 0.00
1 1.47
30 44.12
38 55.88%
4  โรงเรียนประตูชัย 2010
174 8.66
108 5.37
302 15.02
56 2.79
410 20.40
960 47.76
1050 52.24%
5  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 481
44 9.15
55 11.43
39 8.11
19 3.95
93 19.33
231 48.02
250 51.98%
6  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 131
19 14.50
21 16.03
18 13.74
9 6.87
0 0.00
64 48.85
67 51.15%
7  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 147
17 11.56
12 8.16
22 14.97
13 8.84
11 7.48
72 48.98
75 51.02%
8  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 169
16 9.47
4 2.37
21 12.43
20 11.83
25 14.79
83 49.11
86 50.89%
9  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 585
69 11.79
55 9.40
130 22.22
36 6.15
0 0.00
295 50.43
290 49.57%
10  โรงเรียนวัดสะตือ 177
8 4.52
8 4.52
30 16.95
16 9.04
24 13.56
91 51.41
86 48.59%
11  โรงเรียนวัดโคกมะยม 245
6 2.45
21 8.57
42 17.14
23 9.39
23 9.39
130 53.06
115 46.94%
12  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 50
5 10.00
3 6.00
7 14.00
4 8.00
3 6.00
28 56.00
22 44.00%
13  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 144
8 5.56
20 13.89
29 20.14
2 1.39
4 2.78
81 56.25
63 43.75%
14  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 196
15 7.65
7 3.57
38 19.39
14 7.14
7 3.57
115 58.67
81 41.33%
15  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 112
18 16.07
5 4.46
19 16.96
3 2.68
1 0.89
66 58.93
46 41.07%
16  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 288
17 5.90
9 3.13
65 22.57
20 6.94
0 0.00
177 61.46
111 38.54%
17  โรงเรียนวัดนางชี 58
3 5.17
5 8.62
13 22.41
1 1.72
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
18  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 111
12 10.81
7 6.31
7 6.31
7 6.31
9 8.11
69 62.16
42 37.84%
19  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 61
4 6.56
8 13.11
11 18.03
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
20  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 184
14 7.61
9 4.89
20 10.87
5 2.72
20 10.87
116 63.04
68 36.96%
21  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 152
14 9.21
14 9.21
13 8.55
8 5.26
6 3.95
97 63.82
55 36.18%
22  โรงเรียนวัดปรีดาราม 133
2 1.50
3 2.26
37 27.82
6 4.51
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
23  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 61
8 13.11
1 1.64
9 14.75
1 1.64
3 4.92
39 63.93
22 36.07%
24  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 139
9 6.47
12 8.63
22 15.83
4 2.88
3 2.16
89 64.03
50 35.97%
25  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 28
0 0.00
0 0.00
10 35.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
26  โรงเรียนวัดสะแก 177
14 7.91
4 2.26
41 23.16
3 1.69
0 0.00
115 64.97
62 35.03%
27  โรงเรียนวัดตูม 80
5 6.25
5 6.25
12 15.00
6 7.50
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
28  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 164
23 14.02
11 6.71
20 12.20
3 1.83
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
29  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 148
12 8.11
1 0.68
26 17.57
1 0.68
11 7.43
97 65.54
51 34.46%
30  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 163
23 14.11
9 5.52
22 13.50
2 1.23
0 0.00
107 65.64
56 34.36%
31  โรงเรียนวัดจําปา 41
4 9.76
1 2.44
9 21.95
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
32  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1812
35 1.93
63 3.48
173 9.55
98 5.41
236 13.02
1207 66.61
605 33.39%
33  โรงเรียนวัดสฎางค์ 72
6 8.33
1 1.39
17 23.61
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
34  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 63
7 11.11
6 9.52
8 12.70
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
35  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 46
3 6.52
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
36  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 125
15 12.00
6 4.80
17 13.60
2 1.60
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
37  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 91
6 6.59
6 6.59
4 4.40
4 4.40
9 9.89
62 68.13
29 31.87%
38  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 100
4 4.00
0 0.00
27 27.00
0 0.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
39  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 81
8 9.88
0 0.00
16 19.75
1 1.23
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
40  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 331
19 5.74
12 3.63
26 7.85
19 5.74
26 7.85
229 69.18
102 30.82%
41  โรงเรียนบ่อแร่ 95
8 8.42
3 3.16
18 18.95
0 0.00
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
42  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 122
19 15.57
0 0.00
18 14.75
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
43  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 106
11 10.38
3 2.83
18 16.98
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
44  โรงเรียนวัดบ้านม้า 93
10 10.75
0 0.00
16 17.20
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 120
7 5.83
7 5.83
20 16.67
2 1.67
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
46  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 101
7 6.93
3 2.97
19 18.81
1 0.99
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
47  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 193
19 9.84
9 4.66
28 14.51
1 0.52
0 0.00
136 70.47
57 29.53%
48  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 68
1 1.47
4 5.88
14 20.59
0 0.00
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
49  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 136
16 11.76
1 0.74
23 16.91
0 0.00
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
50  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 170
11 6.47
6 3.53
9 5.29
13 7.65
11 6.47
120 70.59
50 29.41%
51  โรงเรียนบ้านลำแดง 222
19 8.56
4 1.80
37 16.67
4 1.80
1 0.45
157 70.72
65 29.28%
52  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 286
35 12.24
15 5.24
28 9.79
4 1.40
1 0.35
203 70.98
83 29.02%
53  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 125
26 20.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
54  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 188
10 5.32
2 1.06
41 21.81
0 0.00
1 0.53
134 71.28
54 28.72%
55  โรงเรียนวัดปากกราน 84
12 14.29
5 5.95
7 8.33
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
56  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 109
4 3.67
2 1.83
22 20.18
3 2.75
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
57  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 121
21 17.36
9 7.44
3 2.48
0 0.00
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
58  โรงเรียนวัดศาลาลอย 178
10 5.62
12 6.74
23 12.92
4 2.25
1 0.56
128 71.91
50 28.09%
59  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 118
11 9.32
4 3.39
14 11.86
4 3.39
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 95
9 9.47
3 3.16
12 12.63
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
61  โรงเรียนวัดศรีประชา 564
33 5.85
16 2.84
87 15.43
15 2.66
3 0.53
410 72.70
154 27.30%
62  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 88
7 7.95
6 6.82
11 12.50
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
63  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
64  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 125
6 4.80
4 3.20
22 17.60
2 1.60
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
65  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 52
3 5.77
2 3.85
9 17.31
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
66  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 139
8 5.76
1 0.72
22 15.83
6 4.32
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
67  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 145
14 9.66
4 2.76
20 13.79
0 0.00
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
68  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 131
9 6.87
12 9.16
12 9.16
1 0.76
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
69  โรงเรียนวัดบ้านแถว 31
0 0.00
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
70  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 132
7 5.30
1 0.76
26 19.70
0 0.00
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
71  โรงเรียนวัดโคกกรวด 66
6 9.09
1 1.52
9 13.64
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
72  โรงเรียนวัดบึง 63
4 6.35
2 3.17
8 12.70
2 3.17
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
73  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 83
2 2.41
0 0.00
13 15.66
6 7.23
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
74  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
12 7.55
9 5.66
8 5.03
3 1.89
8 5.03
119 74.84
40 25.16%
75  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 52
5 9.62
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
76  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 217
12 5.53
10 4.61
7 3.23
25 11.52
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
77  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 53
3 5.66
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
78  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 135
5 3.70
7 5.19
16 11.85
3 2.22
2 1.48
102 75.56
33 24.44%
79  โรงเรียนวัดไก่ 123
6 4.88
4 3.25
17 13.82
1 0.81
2 1.63
93 75.61
30 24.39%
80  โรงเรียนวัดพระงาม 157
8 5.10
3 1.91
24 15.29
3 1.91
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
81  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 505
37 7.33
12 2.38
48 9.50
11 2.18
13 2.57
384 76.04
121 23.96%
82  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 71
2 2.82
2 2.82
10 14.08
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
83  โรงเรียนวัดศิวาราม 172
6 3.49
6 3.49
29 16.86
0 0.00
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
84  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
85  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 172
8 4.65
5 2.91
26 15.12
1 0.58
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
86  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 127
7 5.51
3 2.36
19 14.96
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
87  โรงเรียนวัดแก้วตา 92
3 3.26
0 0.00
18 19.57
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
88  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 57
2 3.51
1 1.75
9 15.79
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
89  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 632
26 4.11
12 1.90
105 16.61
0 0.00
1 0.16
488 77.22
144 22.78%
90  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1028
55 5.35
22 2.14
133 12.94
22 2.14
0 0.00
796 77.43
232 22.57%
91  โรงเรียนวัดภาชี 196
4 2.04
6 3.06
24 12.24
10 5.10
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
92  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
93  โรงเรียนวัดไทรงาม 140
5 3.57
8 5.71
14 10.00
3 2.14
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
94  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 86
7 8.14
3 3.49
9 10.47
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
95  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 77
6 7.79
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
96  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 64
5 7.81
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
97  โรงเรียนวัดไผ่ 64
3 4.69
5 7.81
1 1.56
4 6.25
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
98  โรงเรียนวัดโบสถ์ 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
99  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 75
2 2.67
4 5.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
100  โรงเรียนเชาวน์วัศ 408
23 5.64
11 2.70
53 12.99
0 0.00
0 0.00
321 78.68
87 21.32%
101  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 122
12 9.84
5 4.10
9 7.38
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
102  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 120
1 0.83
1 0.83
21 17.50
1 0.83
1 0.83
95 79.17
25 20.83%
103  โรงเรียนบ้านคู้คด 121
9 7.44
0 0.00
16 13.22
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
104  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 700
40 5.71
28 4.00
54 7.71
19 2.71
3 0.43
556 79.43
144 20.57%
105  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 240
14 5.83
2 0.83
33 13.75
0 0.00
0 0.00
191 79.58
49 20.42%
106  โรงเรียนวัดทำใหม่ 184
7 3.80
4 2.17
26 14.13
0 0.00
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
107  โรงเรียนวัดโตนด 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
108  โรงเรียนบ้านช้าง 147
2 1.36
4 2.72
14 9.52
4 2.72
5 3.40
118 80.27
29 19.73%
109  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 56
0 0.00
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
110  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 92
2 2.17
1 1.09
15 16.30
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
111  โรงเรียนวัดช้าง 77
3 3.90
2 2.60
8 10.39
1 1.30
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
112  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 223
12 5.38
8 3.59
23 10.31
0 0.00
0 0.00
180 80.72
43 19.28%
113  โรงเรียนวัดนาอุ่น 105
3 2.86
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
114  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 74
3 4.05
0 0.00
11 14.86
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
115  โรงเรียนวัดหันตรา 461
36 7.81
8 1.74
35 7.59
3 0.65
5 1.08
374 81.13
87 18.87%
116  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 69
3 4.35
0 0.00
9 13.04
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
117  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
118  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 102
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
17 16.67
83 81.37
19 18.63%
119  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 217
14 6.45
7 3.23
15 6.91
3 1.38
1 0.46
177 81.57
40 18.43%
120  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 369
26 7.05
21 5.69
21 5.69
0 0.00
0 0.00
301 81.57
68 18.43%
121  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 91
1 1.10
0 0.00
13 14.29
2 2.20
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
122  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 143
5 3.50
4 2.80
10 6.99
5 3.50
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
123  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 151
7 4.64
6 3.97
7 4.64
3 1.99
2 1.32
126 83.44
25 16.56%
124  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 224
10 4.46
6 2.68
18 8.04
2 0.89
1 0.45
187 83.48
37 16.52%
125  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 188
10 5.32
1 0.53
17 9.04
2 1.06
1 0.53
157 83.51
31 16.49%
126  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
127  โรงเรียนวัดคานหาม 247
18 7.29
6 2.43
15 6.07
1 0.40
0 0.00
207 83.81
40 16.19%
128  โรงเรียนวัดแค 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
129  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 121
0 0.00
1 0.83
18 14.88
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
130  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 121
11 9.09
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
131  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 230
9 3.91
13 5.65
9 3.91
5 2.17
0 0.00
194 84.35
36 15.65%
132  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 85
4 4.71
0 0.00
8 9.41
0 0.00
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
133  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
134  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 145
2 1.38
3 2.07
11 7.59
6 4.14
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
135  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
136  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 142
1 0.70
0 0.00
20 14.08
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
137  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 333
10 3.00
2 0.60
30 9.01
0 0.00
6 1.80
285 85.59
48 14.41%
138  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 161
6 3.73
0 0.00
16 9.94
0 0.00
1 0.62
138 85.71
23 14.29%
139  โรงเรียนวัดบัวงาม 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
140  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 178
5 2.81
2 1.12
2 1.12
5 2.81
11 6.18
153 85.96
25 14.04%
141  โรงเรียนวัดโพธิ์ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
142  โรงเรียนบ้านเป็ด 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
143  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 60
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
144  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 152
4 2.63
0 0.00
12 7.89
4 2.63
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
145  โรงเรียนวัดหัวหิน 184
5 2.72
3 1.63
15 8.15
1 0.54
0 0.00
160 86.96
24 13.04%
146  โรงเรียนกลางคลอง 27 139
1 0.72
2 1.44
15 10.79
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
147  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 426
9 2.11
13 3.05
27 6.34
6 1.41
0 0.00
371 87.09
55 12.91%
148  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 110
1 0.91
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
149  โรงเรียนวัดหนองเป้า 173
0 0.00
3 1.73
19 10.98
0 0.00
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
150  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 57
5 8.77
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
151  โรงเรียนวัดอุทการาม 106
3 2.83
4 3.77
2 1.89
1 0.94
3 2.83
93 87.74
13 12.26%
152  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 98
1 1.02
0 0.00
3 3.06
8 8.16
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
153  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 376
17 4.52
7 1.86
15 3.99
3 0.80
4 1.06
330 87.77
46 12.23%
154  โรงเรียนวัดดอกไม้ 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
155  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
156  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 128
2 1.56
2 1.56
10 7.81
1 0.78
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
157  โรงเรียนวัดหนองนาง 134
2 1.49
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
158  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 96
3 3.13
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
159  โรงเรียนวัดทุ่งมน 71
0 0.00
1 1.41
4 5.63
1 1.41
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
160  โรงเรียนวัดพะยอม 205
6 2.93
3 1.46
7 3.41
1 0.49
2 0.98
186 90.73
19 9.27%
161  โรงเรียนวัดหนองบัว 124
1 0.81
1 0.81
8 6.45
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
162  โรงเรียนประชาสามัคคี 100
0 0.00
0 0.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
163  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 360
8 2.22
2 0.56
3 0.83
4 1.11
10 2.78
333 92.50
27 7.50%
164  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 107
3 2.80
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
165  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 296
8 2.70
5 1.69
4 1.35
2 0.68
2 0.68
275 92.91
21 7.09%
166  โรงเรียนวัดจอมเกษ 87
2 2.30
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
167  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
168  โรงเรียนวัดสามเรือน 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
169  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
2 2.63
1 1.32
72 94.74
4 5.26%
170  โรงเรียนคอตันคลอง 27 140
0 0.00
0 0.00
5 3.57
2 1.43
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
171  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 185
2 1.08
2 1.08
2 1.08
2 1.08
0 0.00
177 95.68
8 4.32%
172  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 282
4 1.42
0 0.00
4 1.42
2 0.71
0 0.00
272 96.45
10 3.55%
173  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 412
0 0.00
0 0.00
12 2.91
0 0.00
0 0.00
400 97.09
12 2.91%
174  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
67 97.10
2 2.90%
175  โรงเรียนวัดลาดทราย 310
0 0.00
3 0.97
4 1.29
0 0.00
0 0.00
303 97.74
7 2.26%
176  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
177  โรงเรียนวัดนาค 505
3 0.59
1 0.20
4 0.79
3 0.59
0 0.00
494 97.82
11 2.18%

 

จำนวนนักเรียน  31,181 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,737 5.57
เตี้ย  1,022 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,473 11.14
ผอมและเตี้ย  689 2.21
อ้วนและเตี้ย  1,151 3.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,109 74.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,072 คน


25.89%


Powered By www.thaieducation.net