ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 200
47 23.50
3 1.50
43 21.50
21 10.50
25 12.50
61 30.50
139 69.50%
2  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 408
166 40.69
23 5.64
52 12.75
17 4.17
10 2.45
140 34.31
268 65.69%
3  โรงเรียนวัดบางคูวัด 312
48 15.38
31 9.94
42 13.46
30 9.62
41 13.14
120 38.46
192 61.54%
4  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 462
32 6.93
22 4.76
95 20.56
54 11.69
73 15.80
186 40.26
276 59.74%
5  โรงเรียนวัดสว่างภพ 175
24 13.71
15 8.57
9 5.14
21 12.00
26 14.86
80 45.71
95 54.29%
6  โรงเรียนลําสนุ่น 351
42 11.97
38 10.83
44 12.54
36 10.26
22 6.27
169 48.15
182 51.85%
7  โรงเรียนวัดรังสิต 461
42 9.11
49 10.63
80 17.35
26 5.64
33 7.16
231 50.11
230 49.89%
8  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 378
45 11.90
26 6.88
73 19.31
12 3.17
27 7.14
195 51.59
183 48.41%
9  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1084
48 4.43
21 1.94
232 21.40
69 6.37
150 13.84
564 52.03
520 47.97%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 94
5 5.32
12 12.77
22 23.40
1 1.06
5 5.32
49 52.13
45 47.87%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 442
162 36.65
0 0.00
40 9.05
8 1.81
0 0.00
232 52.49
210 47.51%
12  โรงเรียนวัดบ่อทอง 275
30 10.91
33 12.00
32 11.64
25 9.09
5 1.82
150 54.55
125 45.45%
13  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 670
101 15.07
55 8.21
105 15.67
36 5.37
3 0.45
370 55.22
300 44.78%
14  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 191
13 6.81
20 10.47
46 24.08
4 2.09
0 0.00
108 56.54
83 43.46%
15  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 171
29 16.96
14 8.19
17 9.94
11 6.43
0 0.00
100 58.48
71 41.52%
16  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 178
11 6.18
16 8.99
24 13.48
6 3.37
12 6.74
109 61.24
69 38.76%
17  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 179
5 2.79
13 7.26
9 5.03
18 10.06
22 12.29
112 62.57
67 37.43%
18  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 353
20 5.67
10 2.83
64 18.13
6 1.70
31 8.78
222 62.89
131 37.11%
19  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 296
13 4.39
8 2.70
37 12.50
16 5.41
35 11.82
187 63.18
109 36.82%
20  โรงเรียนวัดฉาง 260
20 7.69
10 3.85
31 11.92
14 5.38
20 7.69
165 63.46
95 36.54%
21  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1671
72 4.31
20 1.20
263 15.74
92 5.51
158 9.46
1066 63.79
605 36.21%
22  โรงเรียนวัดบางพูน 753
72 9.56
31 4.12
169 22.44
0 0.00
0 0.00
481 63.88
272 36.12%
23  โรงเรียนคลองลาดช้าง 414
17 4.11
29 7.00
28 6.76
17 4.11
58 14.01
265 64.01
149 35.99%
24  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 214
10 4.67
10 4.67
50 23.36
2 0.93
1 0.47
141 65.89
73 34.11%
25  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 50
6 12.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
26  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 820
52 6.34
39 4.76
130 15.85
22 2.68
31 3.78
546 66.59
274 33.41%
27  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 165
7 4.24
10 6.06
37 22.42
1 0.61
0 0.00
110 66.67
55 33.33%
28  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 232
17 7.33
21 9.05
28 12.07
7 3.02
4 1.72
155 66.81
77 33.19%
29  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 46
8 17.39
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
30  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 168
20 11.90
9 5.36
13 7.74
7 4.17
3 1.79
116 69.05
52 30.95%
31  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 821
109 13.28
137 16.69
5 0.61
0 0.00
0 0.00
570 69.43
251 30.57%
32  โรงเรียนวัดโคก 92
5 5.43
7 7.61
7 7.61
4 4.35
5 5.43
64 69.57
28 30.43%
33  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 93
10 10.75
4 4.30
12 12.90
1 1.08
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
34  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 220
26 11.82
7 3.18
28 12.73
2 0.91
0 0.00
157 71.36
63 28.64%
35  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 507
20 3.94
8 1.58
83 16.37
18 3.55
15 2.96
363 71.60
144 28.40%
36  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 286
22 7.69
12 4.20
40 13.99
3 1.05
4 1.40
205 71.68
81 28.32%
37  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 78
1 1.28
4 5.13
17 21.79
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
38  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 75
6 8.00
3 4.00
9 12.00
2 2.67
1 1.33
54 72.00
21 28.00%
39  โรงเรียนวันครู 2502 833
49 5.88
32 3.84
136 16.33
12 1.44
2 0.24
602 72.27
231 27.73%
40  โรงเรียนวัดบางเตยใน 94
9 9.57
1 1.06
16 17.02
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
41  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 416
34 8.17
15 3.61
59 14.18
3 0.72
3 0.72
302 72.60
114 27.40%
42  โรงเรียนสุลักขณะ 172
9 5.23
8 4.65
30 17.44
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
43  โรงเรียนวัดผลาหาร 173
4 2.31
11 6.36
32 18.50
0 0.00
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
44  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 644
43 6.68
17 2.64
50 7.76
26 4.04
37 5.75
471 73.14
173 26.86%
45  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1053
90 8.55
18 1.71
145 13.77
16 1.52
9 0.85
775 73.60
278 26.40%
46  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 178
10 5.62
9 5.06
27 15.17
0 0.00
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
47  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 715
87 12.17
2 0.28
88 12.31
4 0.56
1 0.14
533 74.55
182 25.45%
48  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 189
14 7.41
8 4.23
24 12.70
1 0.53
0 0.00
142 75.13
47 24.87%
49  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 824
31 3.76
33 4.00
73 8.86
27 3.28
36 4.37
624 75.73
200 24.27%
50  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 231
11 4.76
14 6.06
11 4.76
9 3.90
11 4.76
175 75.76
56 24.24%
51  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 366
27 7.38
11 3.01
48 13.11
1 0.27
0 0.00
279 76.23
87 23.77%
52  โรงเรียนวัดดาวเรือง 207
13 6.28
11 5.31
14 6.76
6 2.90
5 2.42
158 76.33
49 23.67%
53  โรงเรียนวัดถั่วทอง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
4 5.80
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
54  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 285
15 5.26
11 3.86
15 5.26
0 0.00
23 8.07
221 77.54
64 22.46%
55  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 98
4 4.08
4 4.08
14 14.29
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
56  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 143
4 2.80
5 3.50
23 16.08
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
57  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 568
21 3.70
8 1.41
77 13.56
17 2.99
1 0.18
444 78.17
124 21.83%
58  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 106
6 5.66
1 0.94
16 15.09
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
59  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 120
8 6.67
6 5.00
3 2.50
5 4.17
4 3.33
94 78.33
26 21.67%
60  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
61  โรงเรียนวัดจันทาราม 108
3 2.78
0 0.00
14 12.96
6 5.56
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 602
34 5.65
11 1.83
68 11.30
6 1.00
7 1.16
476 79.07
126 20.93%
63  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 729
18 2.47
16 2.19
79 10.84
29 3.98
9 1.23
578 79.29
151 20.71%
64  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 469
21 4.48
8 1.71
4 0.85
8 1.71
54 11.51
374 79.74
95 20.26%
65  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 317
8 2.52
8 2.52
46 14.51
1 0.32
0 0.00
254 80.13
63 19.87%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 890
54 6.07
12 1.35
88 9.89
7 0.79
9 1.01
720 80.90
170 19.10%
67  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 202
0 0.00
5 2.48
3 1.49
30 14.85
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
68  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 133
7 5.26
3 2.26
7 5.26
4 3.01
4 3.01
108 81.20
25 18.80%
69  โรงเรียนศาลาพัน 141
9 6.38
7 4.96
7 4.96
3 2.13
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
70  โรงเรียนบึงเขาย้อน 550
16 2.91
17 3.09
33 6.00
15 2.73
18 3.27
451 82.00
99 18.00%
71  โรงเรียนคลองพระอุดม 134
7 5.22
2 1.49
15 11.19
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
72  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 75
4 5.33
2 2.67
4 5.33
0 0.00
3 4.00
62 82.67
13 17.33%
73  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 753
10 1.33
6 0.80
107 14.21
3 0.40
0 0.00
627 83.27
126 16.73%
74  โรงเรียนวัดบัวหลวง 121
0 0.00
0 0.00
19 15.70
1 0.83
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
75  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 79
0 0.00
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
76  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 570
22 3.86
16 2.81
41 7.19
8 1.40
5 0.88
478 83.86
92 16.14%
77  โรงเรียนเจริญวิทยา 104
0 0.00
6 5.77
10 9.62
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
78  โรงเรียนจารุศรบํารุง 603
13 2.16
11 1.82
48 7.96
12 1.99
7 1.16
512 84.91
91 15.09%
79  โรงเรียนวัดสะแก 146
1 0.68
2 1.37
19 13.01
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
80  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 234
6 2.56
5 2.14
11 4.70
3 1.28
10 4.27
199 85.04
35 14.96%
81  โรงเรียนวัดเชิงท่า 75
0 0.00
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
82  โรงเรียนวัดนาวง 757
27 3.57
14 1.85
68 8.98
0 0.00
0 0.00
648 85.60
109 14.40%
83  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1036
72 6.95
18 1.74
57 5.50
0 0.00
0 0.00
889 85.81
147 14.19%
84  โรงเรียนคลองสอง 755
48 6.36
4 0.53
44 5.83
3 0.40
4 0.53
652 86.36
103 13.64%
85  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 187
3 1.60
5 2.67
11 5.88
4 2.14
2 1.07
162 86.63
25 13.37%
86  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 100
4 4.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
87  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 70
1 1.43
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
88  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 404
11 2.72
11 2.72
19 4.70
7 1.73
0 0.00
356 88.12
48 11.88%
89  โรงเรียนคลองลากค้อน 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
90  โรงเรียนบ้านบึง 128
1 0.78
1 0.78
7 5.47
2 1.56
2 1.56
115 89.84
13 10.16%
91  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
92  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
2 2.35
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
93  โรงเรียนปากคลองสอง 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
94  โรงเรียนวัดปทุมทอง 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
95  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 122
0 0.00
2 1.64
8 6.56
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
96  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 76
1 1.32
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
97  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 255
1 0.39
8 3.14
0 0.00
0 0.00
7 2.75
239 93.73
16 6.27%
98  โรงเรียนสามวาวิทยา 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
99  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
100  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
101  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1865
18 0.97
20 1.07
15 0.80
12 0.64
11 0.59
1789 95.92
76 4.08%
102  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%

 

จำนวนนักเรียน  34,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,303 6.64
เตี้ย  1,225 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,880 11.19
ผอมและเตี้ย  909 2.62
อ้วนและเตี้ย  1,105 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,266 72.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,422 คน


27.16%


Powered By www.thaieducation.net