ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 5
2 40.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 557
37 6.64
24 4.31
81 14.54
1 0.18
414 74.33
0 0.00
557 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 172
114 66.28
0 0.00
27 15.70
0 0.00
0 0.00
31 18.02
141 81.98%
4  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 1002
119 11.88
134 13.37
245 24.45
63 6.29
100 9.98
341 34.03
661 65.97%
5  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 883
88 9.97
47 5.32
96 10.87
208 23.56
143 16.19
301 34.09
582 65.91%
6  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1142
60 5.25
31 2.71
215 18.83
91 7.97
152 13.31
593 51.93
549 48.07%
7  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 50
10 20.00
0 0.00
11 22.00
3 6.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
8  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
47 11.46
40 9.76
60 14.63
35 8.54
12 2.93
216 52.68
194 47.32%
9  โรงเรียนวัดกาหลง 79
6 7.59
0 0.00
29 36.71
1 1.27
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
10  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 459
47 10.24
25 5.45
111 24.18
15 3.27
10 2.18
251 54.68
208 45.32%
11  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 267
17 6.37
11 4.12
62 23.22
5 1.87
24 8.99
148 55.43
119 44.57%
12  โรงเรียนวัดหัวคู้ 356
22 6.18
13 3.65
48 13.48
35 9.83
33 9.27
205 57.58
151 42.42%
13  โรงเรียนคลองบางแก้ว 803
28 3.49
22 2.74
136 16.94
43 5.35
104 12.95
470 58.53
333 41.47%
14  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
8 7.84
11 10.78
20 19.61
1 0.98
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
15  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 82
7 8.54
6 7.32
10 12.20
2 2.44
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
16  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 450
35 7.78
20 4.44
80 17.78
18 4.00
4 0.89
293 65.11
157 34.89%
17  โรงเรียนคลองบางกะสี 186
13 6.99
4 2.15
43 23.12
4 2.15
0 0.00
122 65.59
64 34.41%
18  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 65
1 1.54
1 1.54
18 27.69
0 0.00
2 3.08
43 66.15
22 33.85%
19  โรงเรียนตลาดคลองสวน 42
2 4.76
8 19.05
4 9.52
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
20  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 60
5 8.33
3 5.00
12 20.00
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
21  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 747
41 5.49
22 2.95
96 12.85
56 7.50
27 3.61
505 67.60
242 32.40%
22  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
2 3.45
3 5.17
40 68.97
18 31.03%
23  โรงเรียนวัดบัวโรย 136
10 7.35
2 1.47
25 18.38
3 2.21
2 1.47
94 69.12
42 30.88%
24  โรงเรียนคลองกันยา 175
28 16.00
11 6.29
0 0.00
12 6.86
2 1.14
122 69.71
53 30.29%
25  โรงเรียนวัดสีล้ง 106
6 5.66
0 0.00
22 20.75
4 3.77
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
26  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 395
30 7.59
21 5.32
38 9.62
15 3.80
13 3.29
278 70.38
117 29.62%
27  โรงเรียนวัดโคธาราม 69
7 10.14
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
28  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 160
11 6.88
10 6.25
21 13.13
2 1.25
0 0.00
116 72.50
44 27.50%
29  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1264
74 5.85
20 1.58
237 18.75
5 0.40
5 0.40
923 73.02
341 26.98%
30  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 152
5 3.29
11 7.24
22 14.47
2 1.32
1 0.66
111 73.03
41 26.97%
31  โรงเรียนวัดคอลาด 116
9 7.76
9 7.76
9 7.76
3 2.59
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
32  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 306
19 6.21
24 7.84
25 8.17
11 3.59
0 0.00
227 74.18
79 25.82%
33  โรงเรียนเทวะคลองตรง 71
8 11.27
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
34  โรงเรียนคลองบางกระบือ 820
63 7.68
2 0.24
112 13.66
22 2.68
8 0.98
613 74.76
207 25.24%
35  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1965
49 2.49
40 2.04
176 8.96
62 3.16
144 7.33
1494 76.03
471 23.97%
36  โรงเรียนวัดบางบ่อ 527
19 3.61
11 2.09
64 12.14
14 2.66
16 3.04
403 76.47
124 23.53%
37  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 447
22 4.92
27 6.04
50 11.19
2 0.45
4 0.89
342 76.51
105 23.49%
38  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 463
17 3.67
28 6.05
23 4.97
24 5.18
16 3.46
355 76.67
108 23.33%
39  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1063
44 4.14
23 2.16
145 13.64
11 1.03
19 1.79
821 77.23
242 22.77%
40  โรงเรียนวัดลาดหวาย 84
2 2.38
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
41  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 346
6 1.73
6 1.73
64 18.50
2 0.58
0 0.00
268 77.46
78 22.54%
42  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 160
6 3.75
3 1.88
16 10.00
10 6.25
1 0.63
124 77.50
36 22.50%
43  โรงเรียนวัดสลุด 181
7 3.87
8 4.42
10 5.52
8 4.42
7 3.87
141 77.90
40 22.10%
44  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1339
61 4.56
31 2.32
167 12.47
21 1.57
15 1.12
1044 77.97
295 22.03%
45  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
5 3.60
0 0.00
23 16.55
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
46  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
28 3.31
13 1.54
75 8.87
22 2.60
35 4.14
673 79.55
173 20.45%
47  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 370
17 4.59
14 3.78
42 11.35
2 0.54
0 0.00
295 79.73
75 20.27%
48  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 260
7 2.69
2 0.77
40 15.38
1 0.38
1 0.38
209 80.38
51 19.62%
49  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 835
72 8.62
7 0.84
76 9.10
5 0.60
1 0.12
674 80.72
161 19.28%
50  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 199
3 1.51
2 1.01
31 15.58
1 0.50
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 225
9 4.00
0 0.00
32 14.22
0 0.00
0 0.00
184 81.78
41 18.22%
52  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 303
15 4.95
0 0.00
40 13.20
0 0.00
0 0.00
248 81.85
55 18.15%
53  โรงเรียนวัดบางเพรียง 375
13 3.47
19 5.07
29 7.73
4 1.07
2 0.53
308 82.13
67 17.87%
54  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1721
74 4.30
18 1.05
149 8.66
22 1.28
29 1.69
1429 83.03
292 16.97%
55  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 261
0 0.00
6 2.30
37 14.18
0 0.00
0 0.00
218 83.52
43 16.48%
56  โรงเรียนปากคลองมอญ 180
8 4.44
0 0.00
19 10.56
1 0.56
0 0.00
152 84.44
28 15.56%
57  โรงเรียนวัดนาคราช 82
7 8.54
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
58  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 141
5 3.55
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
59  โรงเรียนคลองหลุมลึก 150
8 5.33
7 4.67
5 3.33
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
60  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 117
1 0.85
3 2.56
9 7.69
1 0.85
2 1.71
101 86.32
16 13.68%
61  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
6 2.00
10 3.33
16 5.33
5 1.67
3 1.00
260 86.67
40 13.33%
62  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1302
17 1.31
27 2.07
60 4.61
23 1.77
46 3.53
1129 86.71
173 13.29%
63  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 218
3 1.38
7 3.21
9 4.13
2 0.92
7 3.21
190 87.16
28 12.84%
64  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 141
0 0.00
0 0.00
18 12.77
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
65  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 200
0 0.00
0 0.00
25 12.50
0 0.00
0 0.00
175 87.50
25 12.50%
66  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 266
5 1.88
6 2.26
7 2.63
5 1.88
9 3.38
234 87.97
32 12.03%
67  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
68  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
4 5.06
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
69  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1526
11 0.72
12 0.79
52 3.41
10 0.66
0 0.00
1441 94.43
85 5.57%
70  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 183
0 0.00
10 5.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
71  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 152
0 0.00
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%

 

จำนวนนักเรียน  28,963 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,534 5.30
เตี้ย  877 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,507 12.11
ผอมและเตี้ย  927 3.20
อ้วนและเตี้ย  1,422 4.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,696 71.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,267 คน


28.54%


Powered By www.thaieducation.net