ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 63
12 19.05
7 11.11
13 20.63
7 11.11
0 0.00
24 38.10
39 61.90%
2  โรงเรียนวัดบางด้วน 83
21 25.30
17 20.48
12 14.46
0 0.00
0 0.00
33 39.76
50 60.24%
3  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
2 8.33
2 8.33
11 45.83
13 54.17%
4  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 872
118 13.53
38 4.36
148 16.97
77 8.83
0 0.00
491 56.31
381 43.69%
5  โรงเรียนคลองบางปู 100
14 14.00
11 11.00
11 11.00
7 7.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
6  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 316
22 6.96
22 6.96
75 23.73
10 3.16
0 0.00
187 59.18
129 40.82%
7  โรงเรียนวัดครุใน 365
29 7.95
18 4.93
48 13.15
14 3.84
24 6.58
232 63.56
133 36.44%
8  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 140
9 6.43
15 10.71
17 12.14
6 4.29
3 2.14
90 64.29
50 35.71%
9  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 351
25 7.12
15 4.27
69 19.66
7 1.99
8 2.28
227 64.67
124 35.33%
10  โรงเรียนวัดคลองเก้า 595
66 11.09
33 5.55
72 12.10
31 5.21
5 0.84
388 65.21
207 34.79%
11  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 180
8 4.44
4 2.22
40 22.22
7 3.89
0 0.00
121 67.22
59 32.78%
12  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 80
6 7.50
6 7.50
11 13.75
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
13  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 341
27 7.92
16 4.69
55 16.13
2 0.59
0 0.00
241 70.67
100 29.33%
14  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 55
3 5.45
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
15  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1495
68 4.55
48 3.21
159 10.64
59 3.95
94 6.29
1067 71.37
428 28.63%
16  โรงเรียนวัดบางโปรง 246
22 8.94
3 1.22
44 17.89
1 0.41
0 0.00
176 71.54
70 28.46%
17  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 135
6 4.44
7 5.19
23 17.04
2 1.48
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
18  โรงเรียนวัดครุนอก 75
8 10.67
1 1.33
9 12.00
3 4.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
19  โรงเรียนบ้านบางจาก 374
22 5.88
11 2.94
68 18.18
2 0.53
1 0.27
270 72.19
104 27.81%
20  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 278
33 11.87
4 1.44
39 14.03
1 0.36
0 0.00
201 72.30
77 27.70%
21  โรงเรียนคลองใหม่ 560
35 6.25
29 5.18
90 16.07
1 0.18
0 0.00
405 72.32
155 27.68%
22  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 348
33 9.48
4 1.15
46 13.22
13 3.74
0 0.00
252 72.41
96 27.59%
23  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 195
7 3.59
17 8.72
26 13.33
1 0.51
1 0.51
143 73.33
52 26.67%
24  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1338
93 6.95
39 2.91
125 9.34
94 7.03
3 0.22
984 73.54
354 26.46%
25  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 227
15 6.61
13 5.73
29 12.78
2 0.88
1 0.44
167 73.57
60 26.43%
26  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 533
55 10.32
7 1.31
66 12.38
4 0.75
3 0.56
398 74.67
135 25.33%
27  โรงเรียนวัดกองแก้ว 133
5 3.76
5 3.76
19 14.29
3 2.26
1 0.75
100 75.19
33 24.81%
28  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 780
25 3.21
23 2.95
45 5.77
40 5.13
58 7.44
589 75.51
191 24.49%
29  โรงเรียนวัดแหลม 192
3 1.56
12 6.25
31 16.15
1 0.52
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
30  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 732
40 5.46
30 4.10
47 6.42
42 5.74
19 2.60
554 75.68
178 24.32%
31  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 259
16 6.18
13 5.02
33 12.74
1 0.39
0 0.00
196 75.68
63 24.32%
32  โรงเรียนวัดแค 190
9 4.74
9 4.74
22 11.58
4 2.11
2 1.05
144 75.79
46 24.21%
33  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 73
5 6.85
4 5.48
5 6.85
3 4.11
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
34  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 441
22 4.99
11 2.49
68 15.42
1 0.23
0 0.00
339 76.87
102 23.13%
35  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1441
62 4.30
41 2.85
226 15.68
2 0.14
0 0.00
1110 77.03
331 22.97%
36  โรงเรียนวัดสวนส้ม 656
14 2.13
13 1.98
120 18.29
2 0.30
0 0.00
507 77.29
149 22.71%
37  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 75
3 4.00
2 2.67
10 13.33
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
38  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1132
53 4.68
24 2.12
177 15.64
0 0.00
1 0.09
877 77.47
255 22.53%
39  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 780
34 4.36
27 3.46
109 13.97
3 0.38
1 0.13
606 77.69
174 22.31%
40  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 292
33 11.30
10 3.42
16 5.48
5 1.71
1 0.34
227 77.74
65 22.26%
41  โรงเรียนวัดใหญ่ 676
25 3.70
22 3.25
102 15.09
0 0.00
0 0.00
527 77.96
149 22.04%
42  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 599
33 5.51
19 3.17
35 5.84
25 4.17
15 2.50
472 78.80
127 21.20%
43  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 337
14 4.15
0 0.00
57 16.91
0 0.00
0 0.00
266 78.93
71 21.07%
44  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 124
3 2.42
2 1.61
21 16.94
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
45  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1761
47 2.67
123 6.98
177 10.05
21 1.19
0 0.00
1393 79.10
368 20.90%
46  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1619
53 3.27
87 5.37
79 4.88
63 3.89
28 1.73
1309 80.85
310 19.15%
47  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 503
28 5.57
2 0.40
64 12.72
2 0.40
0 0.00
407 80.91
96 19.09%
48  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 293
5 1.71
0 0.00
45 15.36
3 1.02
0 0.00
240 81.91
53 18.09%
49  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 78
2 2.56
2 2.56
8 10.26
2 2.56
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
50  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 73
5 6.85
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
51  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 493
22 4.46
0 0.00
57 11.56
0 0.00
0 0.00
414 83.98
79 16.02%
52  โรงเรียนวัดสุขกร 150
4 2.67
5 3.33
15 10.00
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
53  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1626
19 1.17
49 3.01
131 8.06
41 2.52
14 0.86
1372 84.38
254 15.62%
54  โรงเรียนวัดรวก 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
55  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 593
24 4.05
12 2.02
42 7.08
5 0.84
4 0.67
506 85.33
87 14.67%
56  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 518
22 4.25
2 0.39
46 8.88
2 0.39
1 0.19
445 85.91
73 14.09%
57  โรงเรียนวัดป่าเกด 132
10 7.58
5 3.79
3 2.27
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
58  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
59  โรงเรียนวัดคลองมอญ 140
1 0.71
4 2.86
10 7.14
2 1.43
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
60  โรงเรียนวัดแพรกษา 1368
44 3.22
33 2.41
39 2.85
21 1.54
23 1.68
1208 88.30
160 11.70%
61  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 673
36 5.35
0 0.00
40 5.94
0 0.00
0 0.00
597 88.71
76 11.29%
62  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 152
5 3.29
0 0.00
12 7.89
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
63  โรงเรียนวัดกลาง 166
2 1.20
0 0.00
11 6.63
0 0.00
4 2.41
149 89.76
17 10.24%
64  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 529
6 1.13
0 0.00
44 8.32
0 0.00
1 0.19
478 90.36
51 9.64%
65  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 66
1 1.52
1 1.52
2 3.03
1 1.52
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
66  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 481
10 2.08
8 1.66
16 3.33
3 0.62
5 1.04
439 91.27
42 8.73%
67  โรงเรียนวัดคันลัด 95
1 1.05
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
68  โรงเรียนวัดบางกอบัว 106
2 1.89
2 1.89
0 0.00
1 0.94
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
69  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 193
0 0.00
2 1.04
3 1.55
2 1.04
0 0.00
186 96.37
7 3.63%
70  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 816
0 0.00
0 0.00
5 0.61
10 1.23
11 1.35
790 96.81
26 3.19%
71  โรงเรียนคลองสำโรง 633
2 0.32
2 0.32
15 2.37
0 0.00
0 0.00
614 97.00
19 3.00%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,654 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,512 4.78
เตี้ย  999 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,339 10.55
ผอมและเตี้ย  670 2.12
อ้วนและเตี้ย  335 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,799 78.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,855 คน


21.66%


Powered By www.thaieducation.net