ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจันทิมา 8
1 12.50
1 12.50
3 37.50
1 12.50
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 115
56 48.70
26 22.61
22 19.13
8 6.96
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
4  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 175
53 30.29
41 23.43
32 18.29
27 15.43
22 12.57
0 0.00
175 100.00%
5  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 77
30 38.96
16 20.78
11 14.29
7 9.09
5 6.49
8 10.39
69 89.61%
6  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 140
55 39.29
18 12.86
10 7.14
17 12.14
5 3.57
35 25.00
105 75.00%
7  โรงเรียนบ้านปางขนุน 213
28 13.15
42 19.72
25 11.74
34 15.96
25 11.74
59 27.70
154 72.30%
8  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 90
8 8.89
30 33.33
17 18.89
2 2.22
7 7.78
26 28.89
64 71.11%
9  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1478
82 5.55
14 0.95
346 23.41
104 7.04
455 30.78
477 32.27
1001 67.73%
10  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 135
17 12.59
13 9.63
9 6.67
28 20.74
20 14.81
48 35.56
87 64.44%
11  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
12  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 114
17 14.91
5 4.39
19 16.67
4 3.51
20 17.54
49 42.98
65 57.02%
13  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 128
20 15.63
17 13.28
17 13.28
10 7.81
7 5.47
57 44.53
71 55.47%
14  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 61
20 32.79
7 11.48
5 8.20
1 1.64
0 0.00
28 45.90
33 54.10%
15  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
33 21.57
15 9.80
19 12.42
1 0.65
7 4.58
78 50.98
75 49.02%
16  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 126
2 1.59
6 4.76
19 15.08
8 6.35
26 20.63
65 51.59
61 48.41%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 38
13 34.21
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
18  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 442
94 21.27
60 13.57
47 10.63
1 0.23
3 0.68
237 53.62
205 46.38%
19  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 46
10 21.74
5 10.87
2 4.35
3 6.52
1 2.17
25 54.35
21 45.65%
20  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
10 11.63
7 8.14
0 0.00
3 3.49
18 20.93
48 55.81
38 44.19%
21  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 77
9 11.69
1 1.30
10 12.99
10 12.99
4 5.19
43 55.84
34 44.16%
22  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 68
4 5.88
11 16.18
12 17.65
2 2.94
1 1.47
38 55.88
30 44.12%
23  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
5 5.49
0 0.00
18 19.78
12 13.19
5 5.49
51 56.04
40 43.96%
24  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 305
28 9.18
33 10.82
28 9.18
14 4.59
28 9.18
174 57.05
131 42.95%
25  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 50
10 20.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
26  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 48
5 10.42
4 8.33
2 4.17
9 18.75
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
27  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
7 5.83
4 3.33
14 11.67
11 9.17
14 11.67
70 58.33
50 41.67%
28  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
5 6.67
7 9.33
14 18.67
4 5.33
1 1.33
44 58.67
31 41.33%
29  โรงเรียนสาธิต 485
36 7.42
38 7.84
80 16.49
20 4.12
24 4.95
287 59.18
198 40.82%
30  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
24 15.58
6 3.90
18 11.69
13 8.44
1 0.65
92 59.74
62 40.26%
31  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 197
30 15.23
19 9.64
0 0.00
11 5.58
19 9.64
118 59.90
79 40.10%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 180
12 6.67
7 3.89
16 8.89
19 10.56
18 10.00
108 60.00
72 40.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
10 20.00
2 4.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
34  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
5 17.86
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
35  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 249
15 6.02
17 6.83
25 10.04
25 10.04
15 6.02
152 61.04
97 38.96%
36  โรงเรียนบ้านทรายทอง 80
16 20.00
3 3.75
10 12.50
1 1.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
37  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 307
30 9.77
6 1.95
40 13.03
38 12.38
0 0.00
193 62.87
114 37.13%
38  โรงเรียนบ้านหนองแดน 158
11 6.96
9 5.70
15 9.49
21 13.29
2 1.27
100 63.29
58 36.71%
39  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
11 8.87
79 63.71
45 36.29%
40  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 152
19 12.50
9 5.92
6 3.95
4 2.63
16 10.53
98 64.47
54 35.53%
41  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
15 10.27
10 6.85
12 8.22
7 4.79
7 4.79
95 65.07
51 34.93%
42  โรงเรียนบ้านวังทอง 155
7 4.52
22 14.19
24 15.48
1 0.65
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
43  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 89
10 11.24
9 10.11
12 13.48
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
44  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 46
2 4.35
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
45  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 81
7 8.64
5 6.17
11 13.58
5 6.17
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
46  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
7 11.48
3 4.92
7 11.48
4 6.56
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
47  โรงเรียนบ้านหนองโสน 125
14 11.20
10 8.00
13 10.40
0 0.00
6 4.80
82 65.60
43 34.40%
48  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
26 15.95
9 5.52
19 11.66
1 0.61
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
49  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 181
14 7.73
5 2.76
32 17.68
5 2.76
5 2.76
120 66.30
61 33.70%
50  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
5 7.25
6 8.70
11 15.94
0 0.00
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
51  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
5 7.35
6 8.82
46 67.65
22 32.35%
52  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 202
25 12.38
12 5.94
25 12.38
2 0.99
0 0.00
138 68.32
64 31.68%
53  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 509
27 5.30
38 7.47
42 8.25
21 4.13
31 6.09
350 68.76
159 31.24%
54  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
55  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
4 7.14
4 7.14
7 12.50
2 3.57
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
56  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
57  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 171
7 4.09
0 0.00
37 21.64
7 4.09
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
58  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 115
5 4.35
9 7.83
15 13.04
5 4.35
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
59  โรงเรียนบ้านวังชมภู 99
9 9.09
5 5.05
14 14.14
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
60  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 228
16 7.02
6 2.63
18 7.89
9 3.95
17 7.46
162 71.05
66 28.95%
61  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 267
21 7.87
5 1.87
45 16.85
3 1.12
3 1.12
190 71.16
77 28.84%
62  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 66
3 4.55
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
63  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 165
9 5.45
11 6.67
10 6.06
9 5.45
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
64  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
10 10.87
2 2.17
12 13.04
0 0.00
2 2.17
66 71.74
26 28.26%
65  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
5 10.87
6 13.04
1 2.17
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
66  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 110
2 1.82
13 11.82
13 11.82
3 2.73
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
67  โรงเรียนวัดคูยาง 1680
103 6.13
30 1.79
327 19.46
5 0.30
7 0.42
1208 71.90
472 28.10%
68  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 136
16 11.76
6 4.41
16 11.76
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
69  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 264
36 13.64
27 10.23
0 0.00
9 3.41
1 0.38
191 72.35
73 27.65%
70  โรงเรียนบ้านพานทอง 69
5 7.25
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
71  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 157
8 5.10
9 5.73
9 5.73
8 5.10
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
72  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
8 9.76
5 6.10
3 3.66
5 6.10
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
73  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
74  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
6 4.44
10 7.41
14 10.37
6 4.44
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
75  โรงเรียนบ้านไทยทวี 46
4 8.70
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
76  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
2 1.92
3 2.88
20 19.23
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
77  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 220
24 10.91
11 5.00
22 10.00
0 0.00
0 0.00
163 74.09
57 25.91%
78  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
79  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 36
3 8.33
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
81  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 104
1 0.96
1 0.96
24 23.08
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
82  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
5 4.00
17 13.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
83  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
9 11.11
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
84  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
9 14.75
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
85  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
86  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
4 4.88
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
87  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
88  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 754
61 8.09
46 6.10
28 3.71
24 3.18
22 2.92
573 75.99
181 24.01%
89  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 46
2 4.35
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
90  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
6 4.48
5 3.73
10 7.46
4 2.99
7 5.22
102 76.12
32 23.88%
91  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 237
14 5.91
15 6.33
27 11.39
0 0.00
0 0.00
181 76.37
56 23.63%
92  โรงเรียนบ้านบางลาด 225
23 10.22
11 4.89
13 5.78
6 2.67
0 0.00
172 76.44
53 23.56%
93  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 129
3 2.33
2 1.55
9 6.98
5 3.88
11 8.53
99 76.74
30 23.26%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 143
7 4.90
4 2.80
20 13.99
1 0.70
1 0.70
110 76.92
33 23.08%
95  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 178
26 14.61
0 0.00
15 8.43
0 0.00
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 163
2 1.23
4 2.45
19 11.66
6 3.68
6 3.68
126 77.30
37 22.70%
97  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 146
6 4.11
5 3.42
21 14.38
1 0.68
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 112
7 6.25
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
99  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
100  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 200
18 9.00
16 8.00
10 5.00
0 0.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
101  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
1 1.35
7 9.46
8 10.81
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
102  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
103  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
104  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
3 7.14
33 78.57
9 21.43%
105  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 188
7 3.72
4 2.13
29 15.43
0 0.00
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
106  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 105
10 9.52
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
108  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 30
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
110  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
2 3.03
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
111  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
113  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
9 5.92
3 1.97
7 4.61
10 6.58
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
114  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 102
4 3.92
4 3.92
9 8.82
2 1.96
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
115  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 162
8 4.94
12 7.41
10 6.17
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
116  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
117  โรงเรียนบ้านท่านา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
118  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 105
4 3.81
4 3.81
10 9.52
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
119  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 107
2 1.87
1 0.93
14 13.08
0 0.00
2 1.87
88 82.24
19 17.76%
120  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 120
3 2.50
0 0.00
15 12.50
0 0.00
3 2.50
99 82.50
21 17.50%
121  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 121
9 7.44
1 0.83
10 8.26
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
122  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
123  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 94
3 3.19
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
124  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
125  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 283
13 4.59
15 5.30
20 7.07
0 0.00
0 0.00
235 83.04
48 16.96%
126  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 67
7 10.45
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
127  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 86
3 3.49
2 2.33
9 10.47
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
128  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
129  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 102
1 0.98
5 4.90
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
130  โรงเรียนบ้านตอรัง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
131  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 122
12 9.84
3 2.46
4 3.28
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
132  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 111
9 8.11
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
133  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
6 11.32
45 84.91
8 15.09%
134  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
135  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 100
7 7.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
85 85.00
15 15.00%
136  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
7 5.51
1 0.79
11 8.66
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
137  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 104
0 0.00
4 3.85
6 5.77
5 4.81
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
138  โรงเรียนสหวิทยาคม 121
6 4.96
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
139  โรงเรียนบ้านโนนโก 36
4 11.11
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
140  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 87
7 8.05
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
141  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 139
9 6.47
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
142  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
143  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
144  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
145  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 206
1 0.49
0 0.00
10 4.85
14 6.80
2 0.97
179 86.89
27 13.11%
146  โรงเรียนบ้านลานทอง 101
6 5.94
4 3.96
0 0.00
3 2.97
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
147  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
148  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
7 5.51
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
149  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
150  โรงเรียนวัดโพธาราม 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
0 0.00
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
151  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
152  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
153  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 107
3 2.80
3 2.80
5 4.67
1 0.93
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
154  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 647
16 2.47
5 0.77
51 7.88
0 0.00
0 0.00
575 88.87
72 11.13%
155  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 180
5 2.78
4 2.22
5 2.78
4 2.22
2 1.11
160 88.89
20 11.11%
156  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
157  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
158  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
9 7.09
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
159  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
160  โรงเรียนบ้านหนองทราย 95
3 3.16
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
161  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 114
5 4.39
4 3.51
2 1.75
1 0.88
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
162  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 110
0 0.00
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
163  โรงเรียนบ้านไร่ดง 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
164  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
1 0.65
1 0.65
5 3.27
2 1.31
6 3.92
138 90.20
15 9.80%
165  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
166  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 150
8 5.33
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
136 90.67
14 9.33%
167  โรงเรียนบ้านวังประดา 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
168  โรงเรียนบ้านเก่า 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
169  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 122
2 1.64
3 2.46
4 3.28
1 0.82
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
170  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
4 3.25
2 1.63
5 4.07
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
171  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
172  โรงเรียนบ้านช่องลม 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
173  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
174  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
175  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 112
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
176  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 133
4 3.01
1 0.75
4 3.01
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
177  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 172
5 2.91
1 0.58
6 3.49
0 0.00
0 0.00
160 93.02
12 6.98%
178  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
179  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 109
3 2.75
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 128
2 1.56
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
181  โรงเรียนบ้านหนองรี 113
4 3.54
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
182  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
1 1.02
1 1.02
92 93.88
6 6.12%
183  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
184  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
185  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 128
0 0.00
2 1.56
3 2.34
1 0.78
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
186  โรงเรียนบ้านนานอก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
188  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
189  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 250
0 0.00
0 0.00
3 1.20
3 1.20
0 0.00
244 97.60
6 2.40%
190  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
191  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 286
3 1.05
2 0.70
1 0.35
0 0.00
0 0.00
280 97.90
6 2.10%
192  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
193  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
189 99.47
1 0.53%
194  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองจิก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านแม่บัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านแคทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,488 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,879 7.09
เตี้ย  1,112 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,665 10.06
ผอมและเตี้ย  755 2.85
อ้วนและเตี้ย  974 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,103 72.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,385 คน


27.88%


Powered By www.thaieducation.net