ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจันทิมา 8
1 12.50
1 12.50
3 37.50
1 12.50
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 115
56 48.70
26 22.61
22 19.13
8 6.96
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปางขนุน 213
28 13.15
42 19.72
25 11.74
34 15.96
25 11.74
59 27.70
154 72.30%
5  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 90
8 8.89
30 33.33
17 18.89
2 2.22
7 7.78
26 28.89
64 71.11%
6  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1478
82 5.55
14 0.95
346 23.41
104 7.04
455 30.78
477 32.27
1001 67.73%
7  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 128
20 15.63
17 13.28
17 13.28
10 7.81
7 5.47
57 44.53
71 55.47%
8  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
33 21.57
15 9.80
19 12.42
1 0.65
7 4.58
78 50.98
75 49.02%
9  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 126
2 1.59
6 4.76
19 15.08
8 6.35
26 20.63
65 51.59
61 48.41%
10  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 442
94 21.27
60 13.57
47 10.63
1 0.23
3 0.68
237 53.62
205 46.38%
11  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
10 11.63
7 8.14
0 0.00
3 3.49
18 20.93
48 55.81
38 44.19%
12  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 68
4 5.88
11 16.18
12 17.65
2 2.94
1 1.47
38 55.88
30 44.12%
13  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
5 5.49
0 0.00
18 19.78
12 13.19
5 5.49
51 56.04
40 43.96%
14  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 50
10 20.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
15  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 48
5 10.42
4 8.33
2 4.17
9 18.75
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
16  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
7 5.83
4 3.33
14 11.67
11 9.17
14 11.67
70 58.33
50 41.67%
17  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
5 6.67
7 9.33
14 18.67
4 5.33
1 1.33
44 58.67
31 41.33%
18  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
24 15.58
6 3.90
18 11.69
13 8.44
1 0.65
92 59.74
62 40.26%
19  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 197
30 15.23
19 9.64
0 0.00
11 5.58
19 9.64
118 59.90
79 40.10%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 180
12 6.67
7 3.89
16 8.89
19 10.56
18 10.00
108 60.00
72 40.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
10 20.00
2 4.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
22  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 249
15 6.02
17 6.83
25 10.04
25 10.04
15 6.02
152 61.04
97 38.96%
23  โรงเรียนบ้านทรายทอง 80
16 20.00
3 3.75
10 12.50
1 1.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหนองแดน 158
11 6.96
9 5.70
15 9.49
21 13.29
2 1.27
100 63.29
58 36.71%
25  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
11 8.87
79 63.71
45 36.29%
26  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 152
19 12.50
9 5.92
6 3.95
4 2.63
16 10.53
98 64.47
54 35.53%
27  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
15 10.27
10 6.85
12 8.22
7 4.79
7 4.79
95 65.07
51 34.93%
28  โรงเรียนบ้านวังทอง 155
7 4.52
22 14.19
24 15.48
1 0.65
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
29  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 46
2 4.35
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
30  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 81
7 8.64
5 6.17
11 13.58
5 6.17
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
31  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
7 11.48
3 4.92
7 11.48
4 6.56
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
32  โรงเรียนบ้านหนองโสน 125
14 11.20
10 8.00
13 10.40
0 0.00
6 4.80
82 65.60
43 34.40%
33  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
5 7.25
6 8.70
11 15.94
0 0.00
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
34  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
5 7.35
6 8.82
46 67.65
22 32.35%
35  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 509
27 5.30
38 7.47
42 8.25
21 4.13
31 6.09
350 68.76
159 31.24%
36  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
37  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 171
7 4.09
0 0.00
37 21.64
7 4.09
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
39  โรงเรียนบ้านวังชมภู 99
9 9.09
5 5.05
14 14.14
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
40  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 228
16 7.02
6 2.63
18 7.89
9 3.95
17 7.46
162 71.05
66 28.95%
41  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 66
3 4.55
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
42  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
43  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 165
9 5.45
11 6.67
10 6.06
9 5.45
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
44  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
10 10.87
2 2.17
12 13.04
0 0.00
2 2.17
66 71.74
26 28.26%
45  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
5 10.87
6 13.04
1 2.17
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
46  โรงเรียนวัดคูยาง 1680
103 6.13
30 1.79
327 19.46
5 0.30
7 0.42
1208 71.90
472 28.10%
47  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 136
16 11.76
6 4.41
16 11.76
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
48  โรงเรียนบ้านพานทอง 69
5 7.25
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
49  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 157
8 5.10
9 5.73
9 5.73
8 5.10
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
50  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
51  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
6 4.44
10 7.41
14 10.37
6 4.44
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
52  โรงเรียนบ้านไทยทวี 46
4 8.70
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
53  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
2 1.92
3 2.88
20 19.23
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
54  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 220
24 10.91
11 5.00
22 10.00
0 0.00
0 0.00
163 74.09
57 25.91%
55  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
56  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 36
3 8.33
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
57  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
5 4.00
17 13.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
58  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
9 11.11
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
59  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
9 14.75
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
60  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
61  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
4 4.88
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
62  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
63  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 754
61 8.09
46 6.10
28 3.71
24 3.18
22 2.92
573 75.99
181 24.01%
64  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 46
2 4.35
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
65  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
6 4.48
5 3.73
10 7.46
4 2.99
7 5.22
102 76.12
32 23.88%
66  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 237
14 5.91
15 6.33
27 11.39
0 0.00
0 0.00
181 76.37
56 23.63%
67  โรงเรียนบ้านบางลาด 225
23 10.22
11 4.89
13 5.78
6 2.67
0 0.00
172 76.44
53 23.56%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 129
3 2.33
2 1.55
9 6.98
5 3.88
11 8.53
99 76.74
30 23.26%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 143
7 4.90
4 2.80
20 13.99
1 0.70
1 0.70
110 76.92
33 23.08%
70  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 178
26 14.61
0 0.00
15 8.43
0 0.00
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
71  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 163
2 1.23
4 2.45
19 11.66
6 3.68
6 3.68
126 77.30
37 22.70%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 112
7 6.25
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
73  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
74  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
75  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
76  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
3 7.14
33 78.57
9 21.43%
77  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 188
7 3.72
4 2.13
29 15.43
0 0.00
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
78  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 105
10 9.52
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
80  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 30
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
81  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
82  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
2 3.03
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
83  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
85  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
9 5.92
3 1.97
7 4.61
10 6.58
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
86  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 162
8 4.94
12 7.41
10 6.17
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
87  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 105
4 3.81
4 3.81
10 9.52
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
88  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 120
3 2.50
0 0.00
15 12.50
0 0.00
3 2.50
99 82.50
21 17.50%
89  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 94
3 3.19
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
90  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 67
7 10.45
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
91  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 86
3 3.49
2 2.33
9 10.47
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
92  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
93  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 102
1 0.98
5 4.90
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
94  โรงเรียนบ้านตอรัง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
95  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 111
9 8.11
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
96  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
6 11.32
45 84.91
8 15.09%
97  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
98  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 100
7 7.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
85 85.00
15 15.00%
99  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
7 5.51
1 0.79
11 8.66
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
100  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 104
0 0.00
4 3.85
6 5.77
5 4.81
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
101  โรงเรียนสหวิทยาคม 121
6 4.96
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
102  โรงเรียนบ้านโนนโก 36
4 11.11
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
103  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 87
7 8.05
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
104  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 139
9 6.47
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
105  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
106  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
107  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 206
1 0.49
0 0.00
10 4.85
14 6.80
2 0.97
179 86.89
27 13.11%
108  โรงเรียนบ้านลานทอง 101
6 5.94
4 3.96
0 0.00
3 2.97
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
109  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
110  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
7 5.51
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
111  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
112  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
113  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
114  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 107
3 2.80
3 2.80
5 4.67
1 0.93
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
115  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 180
5 2.78
4 2.22
5 2.78
4 2.22
2 1.11
160 88.89
20 11.11%
116  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
117  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
9 7.09
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
118  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 110
0 0.00
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
119  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
1 0.65
1 0.65
5 3.27
2 1.31
6 3.92
138 90.20
15 9.80%
120  โรงเรียนบ้านวังประดา 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
121  โรงเรียนบ้านเก่า 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
122  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 122
2 1.64
3 2.46
4 3.28
1 0.82
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
123  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
124  โรงเรียนบ้านช่องลม 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 112
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
126  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 133
4 3.01
1 0.75
4 3.01
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
127  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 172
5 2.91
1 0.58
6 3.49
0 0.00
0 0.00
160 93.02
12 6.98%
128  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
129  โรงเรียนบ้านหนองรี 113
4 3.54
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
130  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
1 1.02
1 1.02
92 93.88
6 6.12%
131  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
132  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
133  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 128
0 0.00
2 1.56
3 2.34
1 0.78
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
136  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
137  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
138  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
189 99.47
1 0.53%
139  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านแคทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,265 6.74
เตี้ย  751 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,972 10.51
ผอมและเตี้ย  536 2.86
อ้วนและเตี้ย  830 4.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,404 71.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,354 คน


28.54%


Powered By www.thaieducation.net