ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจันทิมา 8
1 12.50
1 12.50
3 37.50
1 12.50
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 115
56 48.70
26 22.61
22 19.13
8 6.96
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปางขนุน 213
28 13.15
42 19.72
25 11.74
34 15.96
25 11.74
59 27.70
154 72.30%
5  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 90
8 8.89
30 33.33
17 18.89
2 2.22
7 7.78
26 28.89
64 71.11%
6  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1478
82 5.55
14 0.95
346 23.41
104 7.04
455 30.78
477 32.27
1001 67.73%
7  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 128
20 15.63
17 13.28
17 13.28
10 7.81
7 5.47
57 44.53
71 55.47%
9  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
33 21.57
15 9.80
19 12.42
1 0.65
7 4.58
78 50.98
75 49.02%
10  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 126
2 1.59
6 4.76
19 15.08
8 6.35
26 20.63
65 51.59
61 48.41%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 38
13 34.21
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
12  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 442
94 21.27
60 13.57
47 10.63
1 0.23
3 0.68
237 53.62
205 46.38%
13  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
10 11.63
7 8.14
0 0.00
3 3.49
18 20.93
48 55.81
38 44.19%
14  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 68
4 5.88
11 16.18
12 17.65
2 2.94
1 1.47
38 55.88
30 44.12%
15  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
5 5.49
0 0.00
18 19.78
12 13.19
5 5.49
51 56.04
40 43.96%
16  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 50
10 20.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
17  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 48
5 10.42
4 8.33
2 4.17
9 18.75
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
18  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
7 5.83
4 3.33
14 11.67
11 9.17
14 11.67
70 58.33
50 41.67%
19  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
5 6.67
7 9.33
14 18.67
4 5.33
1 1.33
44 58.67
31 41.33%
20  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
24 15.58
6 3.90
18 11.69
13 8.44
1 0.65
92 59.74
62 40.26%
21  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 197
30 15.23
19 9.64
0 0.00
11 5.58
19 9.64
118 59.90
79 40.10%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 180
12 6.67
7 3.89
16 8.89
19 10.56
18 10.00
108 60.00
72 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
10 20.00
2 4.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
24  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 249
15 6.02
17 6.83
25 10.04
25 10.04
15 6.02
152 61.04
97 38.96%
25  โรงเรียนบ้านทรายทอง 80
16 20.00
3 3.75
10 12.50
1 1.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
26  โรงเรียนบ้านหนองแดน 158
11 6.96
9 5.70
15 9.49
21 13.29
2 1.27
100 63.29
58 36.71%
27  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
11 8.87
79 63.71
45 36.29%
28  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 152
19 12.50
9 5.92
6 3.95
4 2.63
16 10.53
98 64.47
54 35.53%
29  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
15 10.27
10 6.85
12 8.22
7 4.79
7 4.79
95 65.07
51 34.93%
30  โรงเรียนบ้านวังทอง 155
7 4.52
22 14.19
24 15.48
1 0.65
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
31  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 46
2 4.35
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
32  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 81
7 8.64
5 6.17
11 13.58
5 6.17
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
33  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
7 11.48
3 4.92
7 11.48
4 6.56
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนบ้านหนองโสน 125
14 11.20
10 8.00
13 10.40
0 0.00
6 4.80
82 65.60
43 34.40%
35  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
5 7.25
6 8.70
11 15.94
0 0.00
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
36  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
5 7.35
6 8.82
46 67.65
22 32.35%
37  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 509
27 5.30
38 7.47
42 8.25
21 4.13
31 6.09
350 68.76
159 31.24%
38  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
39  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 171
7 4.09
0 0.00
37 21.64
7 4.09
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
41  โรงเรียนบ้านวังชมภู 99
9 9.09
5 5.05
14 14.14
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
42  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 228
16 7.02
6 2.63
18 7.89
9 3.95
17 7.46
162 71.05
66 28.95%
43  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 66
3 4.55
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
44  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 165
9 5.45
11 6.67
10 6.06
9 5.45
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
46  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 92
10 10.87
2 2.17
12 13.04
0 0.00
2 2.17
66 71.74
26 28.26%
47  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
5 10.87
6 13.04
1 2.17
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
48  โรงเรียนวัดคูยาง 1680
103 6.13
30 1.79
327 19.46
5 0.30
7 0.42
1208 71.90
472 28.10%
49  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 136
16 11.76
6 4.41
16 11.76
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
50  โรงเรียนบ้านพานทอง 69
5 7.25
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
51  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 157
8 5.10
9 5.73
9 5.73
8 5.10
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
52  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
53  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
6 4.44
10 7.41
14 10.37
6 4.44
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
54  โรงเรียนบ้านไทยทวี 46
4 8.70
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
55  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
2 1.92
3 2.88
20 19.23
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
56  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 220
24 10.91
11 5.00
22 10.00
0 0.00
0 0.00
163 74.09
57 25.91%
57  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
58  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 36
3 8.33
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
59  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
5 4.00
17 13.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
60  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
9 11.11
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
61  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
9 14.75
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
62  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
63  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
4 4.88
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
64  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
65  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 754
61 8.09
46 6.10
28 3.71
24 3.18
22 2.92
573 75.99
181 24.01%
66  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 46
2 4.35
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
67  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
6 4.48
5 3.73
10 7.46
4 2.99
7 5.22
102 76.12
32 23.88%
68  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 237
14 5.91
15 6.33
27 11.39
0 0.00
0 0.00
181 76.37
56 23.63%
69  โรงเรียนบ้านบางลาด 225
23 10.22
11 4.89
13 5.78
6 2.67
0 0.00
172 76.44
53 23.56%
70  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 129
3 2.33
2 1.55
9 6.98
5 3.88
11 8.53
99 76.74
30 23.26%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 143
7 4.90
4 2.80
20 13.99
1 0.70
1 0.70
110 76.92
33 23.08%
72  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 178
26 14.61
0 0.00
15 8.43
0 0.00
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 163
2 1.23
4 2.45
19 11.66
6 3.68
6 3.68
126 77.30
37 22.70%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 112
7 6.25
2 1.79
15 13.39
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
75  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
76  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
77  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
78  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
3 7.14
33 78.57
9 21.43%
79  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 188
7 3.72
4 2.13
29 15.43
0 0.00
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
80  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 105
10 9.52
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
82  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 30
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
83  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
84  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
2 3.03
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
85  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
87  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
9 5.92
3 1.97
7 4.61
10 6.58
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
88  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 102
4 3.92
4 3.92
9 8.82
2 1.96
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
89  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 162
8 4.94
12 7.41
10 6.17
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
90  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 105
4 3.81
4 3.81
10 9.52
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
91  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 120
3 2.50
0 0.00
15 12.50
0 0.00
3 2.50
99 82.50
21 17.50%
92  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
93  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 94
3 3.19
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
94  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 67
7 10.45
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
95  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 86
3 3.49
2 2.33
9 10.47
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
96  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
97  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 102
1 0.98
5 4.90
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านตอรัง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 111
9 8.11
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
100  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
6 11.32
45 84.91
8 15.09%
101  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
102  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 100
7 7.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
85 85.00
15 15.00%
103  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
7 5.51
1 0.79
11 8.66
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
104  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 104
0 0.00
4 3.85
6 5.77
5 4.81
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
105  โรงเรียนสหวิทยาคม 121
6 4.96
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
106  โรงเรียนบ้านโนนโก 36
4 11.11
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
107  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 87
7 8.05
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
108  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 139
9 6.47
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
109  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
110  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 206
1 0.49
0 0.00
10 4.85
14 6.80
2 0.97
179 86.89
27 13.11%
112  โรงเรียนบ้านลานทอง 101
6 5.94
4 3.96
0 0.00
3 2.97
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
113  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
114  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
7 5.51
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
115  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
116  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
117  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
118  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 107
3 2.80
3 2.80
5 4.67
1 0.93
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
119  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 180
5 2.78
4 2.22
5 2.78
4 2.22
2 1.11
160 88.89
20 11.11%
120  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
121  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
9 7.09
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
122  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 110
0 0.00
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
123  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
1 0.65
1 0.65
5 3.27
2 1.31
6 3.92
138 90.20
15 9.80%
124  โรงเรียนบ้านวังประดา 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
125  โรงเรียนบ้านเก่า 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
126  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 122
2 1.64
3 2.46
4 3.28
1 0.82
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
127  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
128  โรงเรียนบ้านช่องลม 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 112
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
130  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 133
4 3.01
1 0.75
4 3.01
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
131  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 172
5 2.91
1 0.58
6 3.49
0 0.00
0 0.00
160 93.02
12 6.98%
132  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
133  โรงเรียนบ้านหนองรี 113
4 3.54
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
134  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
1 1.02
1 1.02
92 93.88
6 6.12%
135  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
136  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
137  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 128
0 0.00
2 1.56
3 2.34
1 0.78
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
140  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
141  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
142  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
189 99.47
1 0.53%
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านแคทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,289 6.78
เตี้ย  760 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,992 10.48
ผอมและเตี้ย  543 2.86
อ้วนและเตี้ย  831 4.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,585 71.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,415 คน


28.50%


Powered By www.thaieducation.net