ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 59
19 32.20
6 10.17
7 11.86
7 11.86
8 13.56
12 20.34
47 79.66%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 152
24 15.79
39 25.66
21 13.82
23 15.13
13 8.55
32 21.05
120 78.95%
5  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
11 18.33
20 33.33
16 26.67
0 0.00
0 0.00
13 21.67
47 78.33%
6  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
3 15.00
4 20.00
4 20.00
3 15.00
1 5.00
5 25.00
15 75.00%
7  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
34 56.67
6 10.00
2 3.33
2 3.33
1 1.67
15 25.00
45 75.00%
8  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
91 31.16
64 21.92
26 8.90
28 9.59
0 0.00
83 28.42
209 71.58%
9  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 39
19 48.72
0 0.00
5 12.82
0 0.00
1 2.56
14 35.90
25 64.10%
10  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 125
34 27.20
18 14.40
5 4.00
12 9.60
0 0.00
56 44.80
69 55.20%
11  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20
4 20.00
3 15.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
12  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 102
55 53.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 46.08
55 53.92%
13  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 106
19 17.92
14 13.21
11 10.38
6 5.66
6 5.66
50 47.17
56 52.83%
14  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
12 10.34
16 13.79
15 12.93
12 10.34
6 5.17
55 47.41
61 52.59%
15  โรงเรียนนางามวิทยา 181
43 23.76
15 8.29
15 8.29
11 6.08
10 5.52
87 48.07
94 51.93%
16  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 240
33 13.75
44 18.33
26 10.83
18 7.50
0 0.00
119 49.58
121 50.42%
17  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 179
43 24.02
19 10.61
14 7.82
14 7.82
0 0.00
89 49.72
90 50.28%
18  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
19  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
20  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
21  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 263
31 11.79
4 1.52
27 10.27
35 13.31
31 11.79
135 51.33
128 48.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 79
11 13.92
7 8.86
15 18.99
4 5.06
1 1.27
41 51.90
38 48.10%
23  โรงเรียนบ้านนาคู 230
47 20.43
10 4.35
30 13.04
10 4.35
10 4.35
123 53.48
107 46.52%
24  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
13 16.25
8 10.00
10 12.50
6 7.50
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
25  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230
27 11.74
22 9.57
14 6.09
27 11.74
14 6.09
126 54.78
104 45.22%
26  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
11 28.95
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
27  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 52
4 7.69
2 3.85
9 17.31
8 15.38
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
28  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 94
5 5.32
3 3.19
17 18.09
6 6.38
10 10.64
53 56.38
41 43.62%
29  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 198
14 7.07
18 9.09
23 11.62
15 7.58
16 8.08
112 56.57
86 43.43%
30  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 210
11 5.24
9 4.29
21 10.00
20 9.52
30 14.29
119 56.67
91 43.33%
31  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 121
14 11.57
14 11.57
9 7.44
8 6.61
5 4.13
71 58.68
50 41.32%
32  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 126
12 9.52
12 9.52
3 2.38
8 6.35
17 13.49
74 58.73
52 41.27%
33  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141
15 10.64
12 8.51
19 13.48
12 8.51
0 0.00
83 58.87
58 41.13%
34  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62
4 6.45
1 1.61
6 9.68
7 11.29
7 11.29
37 59.68
25 40.32%
35  โรงเรียนบ้านนาบอน 342
30 8.77
35 10.23
6 1.75
30 8.77
35 10.23
206 60.23
136 39.77%
36  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 48
6 12.50
4 8.33
9 18.75
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
37  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 95
14 14.74
8 8.42
4 4.21
8 8.42
3 3.16
58 61.05
37 38.95%
38  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 54
6 11.11
10 18.52
1 1.85
4 7.41
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
39  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 78
4 5.13
6 7.69
20 25.64
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
40  โรงเรียนบ้านนาวี 105
13 12.38
4 3.81
22 20.95
1 0.95
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
41  โรงเรียนบ้านดินจี่ 359
84 23.40
24 6.69
20 5.57
6 1.67
1 0.28
224 62.40
135 37.60%
42  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
1 4.17
6 25.00
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
43  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 94
7 7.45
10 10.64
14 14.89
2 2.13
2 2.13
59 62.77
35 37.23%
44  โรงเรียนบ้านกกตาล 73
7 9.59
3 4.11
9 12.33
4 5.48
4 5.48
46 63.01
27 36.99%
45  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
6 8.00
8 10.67
4 5.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
46  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 181
14 7.73
10 5.52
16 8.84
9 4.97
16 8.84
116 64.09
65 35.91%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
1 1.37
1 1.37
47 64.38
26 35.62%
48  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48
6 12.50
4 8.33
6 12.50
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
49  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 86
17 19.77
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
50  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
51  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69
5 7.25
5 7.25
8 11.59
2 2.90
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63
3 4.76
8 12.70
7 11.11
2 3.17
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
54  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 24
4 16.67
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 155
9 5.81
11 7.10
6 3.87
14 9.03
10 6.45
105 67.74
50 32.26%
56  โรงเรียนหนองบัวใน 174
7 4.02
8 4.60
16 9.20
12 6.90
13 7.47
118 67.82
56 32.18%
57  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
5 6.41
6 7.69
7 8.97
1 1.28
6 7.69
53 67.95
25 32.05%
58  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
11 11.58
2 2.11
14 14.74
2 2.11
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
59  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 99
4 4.04
5 5.05
13 13.13
4 4.04
4 4.04
69 69.70
30 30.30%
60  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 129
6 4.65
5 3.88
26 20.16
2 1.55
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
61  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81
4 4.94
5 6.17
11 13.58
4 4.94
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
4 7.84
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
63  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 164
18 10.98
11 6.71
19 11.59
0 0.00
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
64  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
5 12.20
4 9.76
2 4.88
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
65  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 66
7 10.61
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
66  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 148
22 14.86
6 4.05
14 9.46
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
67  โรงเรียนบ้านวังมน 67
7 10.45
4 5.97
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
68  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 131
10 7.63
12 9.16
9 6.87
2 1.53
4 3.05
94 71.76
37 28.24%
69  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 149
11 7.38
5 3.36
18 12.08
2 1.34
6 4.03
107 71.81
42 28.19%
70  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134
10 7.46
3 2.24
20 14.93
4 2.99
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
71  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
72  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22
5 22.73
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
73  โรงเรียนบ้านกลาง 107
17 15.89
8 7.48
2 1.87
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
74  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 30
4 13.33
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
75  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
8 16.33
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
76  โรงเรียนบ้านดงหมู 136
21 15.44
0 0.00
14 10.29
1 0.74
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
77  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 34
2 5.88
1 2.94
5 14.71
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
78  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 155
16 10.32
11 7.10
5 3.23
7 4.52
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
79  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72
5 6.94
9 12.50
3 4.17
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
80  โรงเรียนบ้านผึ้ง 69
2 2.90
7 10.14
6 8.70
2 2.90
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
81  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
82  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23
1 4.35
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
83  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 150
8 5.33
2 1.33
25 16.67
3 2.00
1 0.67
111 74.00
39 26.00%
84  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 360
31 8.61
26 7.22
35 9.72
0 0.00
0 0.00
268 74.44
92 25.56%
85  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
3 7.50
3 7.50
30 75.00
10 25.00%
86  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 109
9 8.26
0 0.00
17 15.60
0 0.00
1 0.92
82 75.23
27 24.77%
87  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 89
4 4.49
4 4.49
5 5.62
5 5.62
4 4.49
67 75.28
22 24.72%
88  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 353
22 6.23
23 6.52
40 11.33
2 0.57
0 0.00
266 75.35
87 24.65%
89  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 134
16 11.94
11 8.21
6 4.48
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
90  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 295
19 6.44
8 2.71
13 4.41
19 6.44
13 4.41
223 75.59
72 24.41%
91  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 41
5 12.20
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
92  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63
7 11.11
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
93  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 114
8 7.02
5 4.39
9 7.89
4 3.51
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
94  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 195
0 0.00
0 0.00
28 14.36
0 0.00
18 9.23
149 76.41
46 23.59%
95  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
96  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 94
4 4.26
2 2.13
16 17.02
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
97  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646
90 5.47
72 4.37
81 4.92
41 2.49
100 6.08
1262 76.67
384 23.33%
98  โรงเรียนบ้านคำม่วง 82
11 13.41
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
99  โรงเรียนบ้านจาน 52
4 7.69
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
100  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
7 8.05
3 3.45
8 9.20
2 2.30
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
101  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
102  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1383
100 7.23
24 1.74
179 12.94
4 0.29
4 0.29
1072 77.51
311 22.49%
103  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
104  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 237
14 5.91
8 3.38
16 6.75
7 2.95
6 2.53
186 78.48
51 21.52%
105  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 89
4 4.49
4 4.49
5 5.62
3 3.37
3 3.37
70 78.65
19 21.35%
106  โรงเรียนหนองโพนสูง 61
2 3.28
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
107  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 90
9 10.00
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
108  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
16 16.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
109  โรงเรียนนาทันวิทยา 108
7 6.48
7 6.48
8 7.41
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
110  โรงเรียนนาขามวิทยา 281
13 4.63
5 1.78
28 9.96
11 3.91
0 0.00
224 79.72
57 20.28%
111  โรงเรียนบ้านชาด 234
15 6.41
11 4.70
15 6.41
5 2.14
1 0.43
187 79.91
47 20.09%
112  โรงเรียนบ้านดงมัน 30
0 0.00
2 6.67
1 3.33
1 3.33
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
113  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 200
17 8.50
6 3.00
16 8.00
1 0.50
0 0.00
160 80.00
40 20.00%
114  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 111
9 8.11
0 0.00
12 10.81
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
115  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
116  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99
13 13.13
0 0.00
4 4.04
0 0.00
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
117  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 194
10 5.15
0 0.00
27 13.92
0 0.00
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
118  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
119  โรงเรียนบ้านนากระเดา 85
0 0.00
0 0.00
16 18.82
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
120  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
121  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
5 5.75
2 2.30
3 3.45
4 4.60
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 142
11 7.75
9 6.34
5 3.52
1 0.70
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
123  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 460
40 8.70
11 2.39
33 7.17
0 0.00
0 0.00
376 81.74
84 18.26%
124  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 66
0 0.00
3 4.55
8 12.12
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
125  โรงเรียนโคกนาดี 121
5 4.13
4 3.31
11 9.09
2 1.65
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
126  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 141
6 4.26
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
127  โรงเรียนบ้านโนนชาด 96
1 1.04
6 6.25
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
128  โรงเรียนบ้านปลาขาว 51
0 0.00
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
129  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
130  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 98
5 5.10
2 2.04
8 8.16
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
131  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 81
3 3.70
2 2.47
8 9.88
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
132  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 129
3 2.33
8 6.20
8 6.20
3 2.33
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
133  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
3 3.19
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
134  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 85
5 5.88
3 3.53
5 5.88
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
135  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
5 4.67
4 3.74
6 5.61
2 1.87
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
136  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196
5 2.55
7 3.57
5 2.55
7 3.57
6 3.06
166 84.69
30 15.31%
137  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 177
6 3.39
9 5.08
6 3.39
5 2.82
1 0.56
150 84.75
27 15.25%
138  โรงเรียนบ้านคุย 248
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 5.24
24 9.68
211 85.08
37 14.92%
139  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 114
11 9.65
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
140  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
141  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 137
7 5.11
5 3.65
7 5.11
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
142  โรงเรียนบ้านโพนแพง 291
0 0.00
0 0.00
4 1.37
36 12.37
0 0.00
251 86.25
40 13.75%
143  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146
5 3.42
4 2.74
11 7.53
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
144  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103
4 3.88
3 2.91
3 2.91
2 1.94
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
145  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
146  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 91
1 1.10
4 4.40
2 2.20
3 3.30
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
147  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 124
6 4.84
0 0.00
9 7.26
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
148  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
149  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
150  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100
2 2.00
0 0.00
4 4.00
5 5.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
151  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 134
4 2.99
2 1.49
3 2.24
4 2.99
3 2.24
118 88.06
16 11.94%
152  โรงเรียนสังคมพัฒนา 252
5 1.98
0 0.00
5 1.98
0 0.00
20 7.94
222 88.10
30 11.90%
153  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 152
10 6.58
7 4.61
1 0.66
0 0.00
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
154  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 86
2 2.33
5 5.81
2 2.33
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
155  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 121
5 4.13
4 3.31
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104
0 0.00
0 0.00
4 3.85
4 3.85
4 3.85
92 88.46
12 11.54%
157  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
158  โรงเรียนบ้านจอมทอง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
159  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 310
9 2.90
0 0.00
6 1.94
15 4.84
4 1.29
276 89.03
34 10.97%
160  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
161  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 102
8 7.84
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
162  โรงเรียนบ้านนาทัน 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
163  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
164  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
2 5.26
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
165  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
27 90.00
3 10.00%
166  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
167  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
168  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
169  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291
4 1.37
5 1.72
12 4.12
0 0.00
6 2.06
264 90.72
27 9.28%
170  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
171  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
172  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
173  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
174  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56
0 0.00
2 3.57
2 3.57
0 0.00
1 1.79
51 91.07
5 8.93%
175  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 168
4 2.38
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
176  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 217
5 2.30
3 1.38
3 1.38
4 1.84
2 0.92
200 92.17
17 7.83%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
178  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33
1 6.67%
179  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
180  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
2 1.79
4 3.57
0 0.00
1 0.89
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
181  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
182  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
183  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 157
7 4.46
1 0.64
0 0.00
0 0.00
1 0.64
148 94.27
9 5.73%
184  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 241
3 1.24
4 1.66
1 0.41
3 1.24
2 0.83
228 94.61
13 5.39%
185  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 264
8 3.03
0 0.00
6 2.27
0 0.00
0 0.00
250 94.70
14 5.30%
186  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 205
2 0.98
3 1.46
4 1.95
1 0.49
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
187  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
188  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 77
0 0.00
1 1.30
1 1.30
1 1.30
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
189  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172
0 0.00
0 0.00
5 2.91
1 0.58
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
190  โรงเรียนหนองบัวนอก 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 152
0 0.00
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
192  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
193  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
-1 -2.27
43 97.73
1 2.27%
194  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 346
0 0.00
0 0.00
4 1.16
1 0.29
2 0.58
339 97.98
7 2.02%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
196  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,346 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,853 7.61
เตี้ย  1,073 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,799 7.39
ผอมและเตี้ย  733 3.01
อ้วนและเตี้ย  554 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,334 75.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,012 คน


24.69%


Powered By www.thaieducation.net