ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 95
35 36.84
15 15.79
25 26.32
15 15.79
5 5.26
0 0.00
95 100.00%
2  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 99
21 21.21
23 23.23
13 13.13
12 12.12
30 30.30
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 128
60 46.88
60 46.88
3 2.34
2 1.56
3 2.34
0 0.00
128 100.00%
4  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 60
15 25.00
15 25.00
2 3.33
10 16.67
13 21.67
5 8.33
55 91.67%
5  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68
11 16.18
10 14.71
7 10.29
15 22.06
17 25.00
8 11.76
60 88.24%
6  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 59
9 15.25
6 10.17
14 23.73
13 22.03
10 16.95
7 11.86
52 88.14%
7  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 100
13 13.00
21 21.00
26 26.00
11 11.00
6 6.00
23 23.00
77 77.00%
8  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 102
8 7.84
19 18.63
10 9.80
27 26.47
14 13.73
24 23.53
78 76.47%
9  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
10  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1064
78 7.33
49 4.61
211 19.83
127 11.94
260 24.44
339 31.86
725 68.14%
11  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 82
45 54.88
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
29 35.37
53 64.63%
12  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170
43 25.29
26 15.29
0 0.00
21 12.35
12 7.06
68 40.00
102 60.00%
13  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
0 0.00
18 29.51
16 26.23
0 0.00
0 0.00
27 44.26
34 55.74%
15  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58
8 13.79
6 10.34
4 6.90
7 12.07
6 10.34
27 46.55
31 53.45%
16  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
17  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 44
22 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
18  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
5 18.52
0 0.00
4 14.81
4 14.81
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
19  โรงเรียนหนองแวงม่วง 54
12 22.22
7 12.96
2 3.70
5 9.26
0 0.00
28 51.85
26 48.15%
20  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
21  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 86
11 12.79
13 15.12
11 12.79
2 2.33
3 3.49
46 53.49
40 46.51%
22  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
4 7.55
7 13.21
6 11.32
4 7.55
3 5.66
29 54.72
24 45.28%
23  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 197
26 13.20
25 12.69
15 7.61
17 8.63
6 3.05
108 54.82
89 45.18%
24  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 161
12 7.45
8 4.97
11 6.83
21 13.04
19 11.80
90 55.90
71 44.10%
25  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
26  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 61
11 18.03
9 14.75
2 3.28
3 4.92
1 1.64
35 57.38
26 42.62%
27  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 202
45 22.28
17 8.42
7 3.47
16 7.92
0 0.00
117 57.92
85 42.08%
28  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
10 27.78
3 8.33
21 58.33
15 41.67%
29  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 29
4 13.79
2 6.90
1 3.45
5 17.24
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
30  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 83
23 27.71
2 2.41
8 9.64
0 0.00
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
31  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
5 13.51
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
32  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 127
22 17.32
9 7.09
10 7.87
7 5.51
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
33  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72
16 22.22
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
34  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 193
22 11.40
15 7.77
14 7.25
11 5.70
7 3.63
124 64.25
69 35.75%
35  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
36  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 63
9 14.29
2 3.17
11 17.46
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
37  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 133
11 8.27
7 5.26
26 19.55
2 1.50
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
38  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162
22 13.58
6 3.70
7 4.32
14 8.64
6 3.70
107 66.05
55 33.95%
39  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 168
19 11.31
17 10.12
17 10.12
3 1.79
1 0.60
111 66.07
57 33.93%
40  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
0 0.00
8 13.56
12 20.34
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
41  โรงเรียนนาบงวิทยา 127
9 7.09
11 8.66
6 4.72
7 5.51
10 7.87
84 66.14
43 33.86%
42  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21
3 14.29
3 14.29
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
43  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 96
8 8.33
5 5.21
11 11.46
4 4.17
3 3.13
65 67.71
31 32.29%
44  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 133
12 9.02
11 8.27
10 7.52
4 3.01
5 3.76
91 68.42
42 31.58%
45  โรงเรียนบ้านหนองแซง 385
77 20.00
19 4.94
8 2.08
14 3.64
0 0.00
267 69.35
118 30.65%
46  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 252
31 12.30
14 5.56
8 3.17
10 3.97
14 5.56
175 69.44
77 30.56%
47  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 161
9 5.59
6 3.73
28 17.39
6 3.73
0 0.00
112 69.57
49 30.43%
48  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 113
7 6.19
3 2.65
5 4.42
10 8.85
9 7.96
79 69.91
34 30.09%
49  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 147
9 6.12
2 1.36
10 6.80
11 7.48
12 8.16
103 70.07
44 29.93%
50  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107
21 19.63
6 5.61
3 2.80
1 0.93
1 0.93
75 70.09
32 29.91%
51  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138
25 18.12
2 1.45
12 8.70
2 1.45
0 0.00
97 70.29
41 29.71%
52  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93
9 9.68
9 9.68
3 3.23
4 4.30
2 2.15
66 70.97
27 29.03%
53  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 49
8 16.33
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
54  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 116
4 3.45
9 7.76
8 6.90
4 3.45
8 6.90
83 71.55
33 28.45%
55  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 169
16 9.47
14 8.28
4 2.37
10 5.92
3 1.78
122 72.19
47 27.81%
56  โรงเรียนดอนขีวิทยา 105
14 13.33
5 4.76
7 6.67
3 2.86
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
57  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
3 4.48
2 2.99
3 4.48
5 7.46
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
58  โรงเรียนบ้านโคกศรี 102
7 6.86
6 5.88
3 2.94
5 4.90
6 5.88
75 73.53
27 26.47%
59  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
13 12.26
0 0.00
11 10.38
0 0.00
4 3.77
78 73.58
28 26.42%
60  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
61  โรงเรียนพิมูลวิทยา 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
62  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 111
5 4.50
4 3.60
13 11.71
0 0.00
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
63  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 88
18 20.45
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
64  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 101
7 6.93
5 4.95
9 8.91
0 0.00
3 2.97
77 76.24
24 23.76%
65  โรงเรียนบ้านคำแคน 38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
66  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 85
7 8.24
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
67  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 51
4 7.84
8 15.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
68  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
69  โรงเรียนบ้านหนองขาม 98
5 5.10
3 3.06
15 15.31
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
70  โรงเรียนโคกคำวิทยา 145
6 4.14
8 5.52
19 13.10
0 0.00
1 0.69
111 76.55
34 23.45%
71  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 103
12 11.65
5 4.85
5 4.85
1 0.97
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
72  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 82
15 18.29
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
73  โรงเรียนดงบังวิทยา 110
8 7.27
3 2.73
13 11.82
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
74  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 119
14 11.76
0 0.00
6 5.04
2 1.68
5 4.20
92 77.31
27 22.69%
75  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 90
2 2.22
6 6.67
5 5.56
2 2.22
5 5.56
70 77.78
20 22.22%
76  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 50
0 0.00
1 2.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
77  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87
2 2.30
3 3.45
5 5.75
5 5.75
4 4.60
68 78.16
19 21.84%
78  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
79  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 120
6 5.00
0 0.00
19 15.83
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
80  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 183
6 3.28
8 4.37
24 13.11
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
81  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
1 1.89
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
82  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 157
8 5.10
9 5.73
14 8.92
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
83  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 61
1 1.64
2 3.28
2 3.28
3 4.92
4 6.56
49 80.33
12 19.67%
84  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 152
7 4.61
7 4.61
15 9.87
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
85  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
86  โรงเรียนยางคำวิทยา 71
3 4.23
3 4.23
4 5.63
0 0.00
3 4.23
58 81.69
13 18.31%
87  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 214
13 6.07
8 3.74
16 7.48
1 0.47
0 0.00
176 82.24
38 17.76%
88  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 147
9 6.12
4 2.72
10 6.80
2 1.36
1 0.68
121 82.31
26 17.69%
89  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
1 2.44
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83
7 8.43
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
91  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
92  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
93  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 55
0 0.00
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
94  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74
4 5.41
3 4.05
2 2.70
2 2.70
1 1.35
62 83.78
12 16.22%
95  โรงเรียนปอแดงวิทยา 112
2 1.79
2 1.79
10 8.93
2 1.79
2 1.79
94 83.93
18 16.07%
96  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 75
8 10.67
0 0.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
97  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 107
4 3.74
13 12.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
98  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115
10 8.70
3 2.61
3 2.61
2 1.74
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
99  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 39
4 10.26
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
100  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66
4 6.06
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
101  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 41
1 2.44
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
102  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
103  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 79
0 0.00
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
104  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 115
7 6.09
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
105  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 116
8 6.90
0 0.00
6 5.17
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
106  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 80
4 5.00
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
107  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 240
12 5.00
10 4.17
10 4.17
0 0.00
0 0.00
208 86.67
32 13.33%
108  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
109  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
110  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
111  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 105
2 1.90
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
112  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 167
5 2.99
2 1.20
7 4.19
2 1.20
4 2.40
147 88.02
20 11.98%
113  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
5 5.26
84 88.42
11 11.58%
114  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
115  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130
4 3.08
0 0.00
10 7.69
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
116  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 131
4 3.05
3 2.29
5 3.82
2 1.53
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
117  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 122
5 4.10
3 2.46
1 0.82
3 2.46
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
118  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
119  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
4 4.65
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
120  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 107
7 6.54
3 2.80
1 0.93
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
121  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 130
5 3.85
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
122  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 83
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
4 4.82
75 90.36
8 9.64%
123  โรงเรียนคำโองวิทยา 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
124  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
125  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 167
4 2.40
2 1.20
4 2.40
2 1.20
2 1.20
153 91.62
14 8.38%
127  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
128  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 126
5 3.97
4 3.17
1 0.79
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
129  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 76
1 1.32
1 1.32
3 3.95
0 0.00
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
130  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
131  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93
1 1.08
2 2.15
3 3.23
0 0.00
1 1.08
86 92.47
7 7.53%
132  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 194
3 1.55
3 1.55
6 3.09
2 1.03
0 0.00
180 92.78
14 7.22%
133  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
3 3.57
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
135  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
136  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77
3 3.90
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
137  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
138  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
63 95.45
3 4.55%
139  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 142
0 0.00
0 0.00
4 2.82
2 1.41
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
140  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192
4 2.08
2 1.04
1 0.52
0 0.00
1 0.52
184 95.83
8 4.17%
141  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 258
3 1.16
2 0.78
5 1.94
0 0.00
0 0.00
248 96.12
10 3.88%
142  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
3 1.86
1 0.62
1 0.62
1 0.62
0 0.00
155 96.27
6 3.73%
143  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193
2 1.04
2 1.04
3 1.55
0 0.00
0 0.00
186 96.37
7 3.63%
144  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
145  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 195
2 1.03
0 0.00
3 1.54
1 0.51
0 0.00
189 96.92
6 3.08%
146  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
147  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 78
0 0.00
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
148  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
149  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 142
2 1.41
1 0.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
150  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 111
0 0.00
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
151  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
152  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 210
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,178 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,314 8.12
เตี้ย  771 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,162 7.18
ผอมและเตี้ย  574 3.55
อ้วนและเตี้ย  568 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,789 72.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,389 คน


27.13%


Powered By www.thaieducation.net