ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93
10 10.75
22 23.66
11 11.83
11 11.83
2 2.15
37 39.78
56 60.22%
2  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64
9 14.06
3 4.69
20 31.25
0 0.00
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
3  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
4 23.53
1 5.88
0 0.00
2 11.76
1 5.88
9 52.94
8 47.06%
4  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
17 27.87
5 8.20
4 6.56
1 1.64
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
5  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
19 28.79
4 6.06
4 6.06
1 1.52
1 1.52
37 56.06
29 43.94%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
23 27.71
2 2.41
8 9.64
3 3.61
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
7  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133
8 6.02
11 8.27
4 3.01
19 14.29
15 11.28
76 57.14
57 42.86%
8  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
4 19.05
3 14.29
1 4.76
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
9  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
4 12.90
2 6.45
6 19.35
0 0.00
1 3.23
18 58.06
13 41.94%
10  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75
8 10.67
11 14.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
11  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
10 12.50
11 13.75
5 6.25
5 6.25
2 2.50
47 58.75
33 41.25%
12  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
10 11.90
4 4.76
9 10.71
3 3.57
8 9.52
50 59.52
34 40.48%
13  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
14  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49
7 14.29
4 8.16
4 8.16
3 6.12
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
15  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
10 9.62
9 8.65
11 10.58
9 8.65
1 0.96
64 61.54
40 38.46%
16  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
9 23.08
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
17  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158
24 15.19
7 4.43
26 16.46
2 1.27
1 0.63
98 62.03
60 37.97%
18  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61
5 8.20
2 3.28
9 14.75
3 4.92
4 6.56
38 62.30
23 37.70%
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160
20 12.50
3 1.88
22 13.75
2 1.25
13 8.13
100 62.50
60 37.50%
20  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572
113 7.19
65 4.13
189 12.02
20 1.27
201 12.79
984 62.60
588 37.40%
21  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259
23 8.88
7 2.70
14 5.41
30 11.58
21 8.11
164 63.32
95 36.68%
22  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
16 17.39
9 9.78
8 8.70
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
23  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
5 9.43
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
24  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
2 7.14
2 7.14
5 17.86
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
25  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
15 14.42
8 7.69
5 4.81
6 5.77
2 1.92
68 65.38
36 34.62%
26  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
5 5.00
8 8.00
17 17.00
3 3.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
27  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86
6 6.98
6 6.98
4 4.65
6 6.98
6 6.98
58 67.44
28 32.56%
28  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
9 12.68
5 7.04
7 9.86
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
29  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
6 5.66
8 7.55
6 5.66
4 3.77
72 67.92
34 32.08%
30  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110
8 7.27
9 8.18
9 8.18
4 3.64
5 4.55
75 68.18
35 31.82%
31  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123
19 15.45
8 6.50
12 9.76
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
32  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115
11 9.57
10 8.70
15 13.04
0 0.00
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
33  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
34  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
1 4.35
3 13.04
16 69.57
7 30.43%
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
6 5.17
11 9.48
9 7.76
9 7.76
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
36  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58
9 15.52
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
37  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83
8 9.64
7 8.43
7 8.43
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
38  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94
17 18.09
1 1.06
9 9.57
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
39  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
12 19.05
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144
6 4.17
9 6.25
17 11.81
9 6.25
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
41  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120
3 2.50
4 3.33
21 17.50
6 5.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
42  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83
12 14.46
5 6.02
1 1.20
5 6.02
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
43  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112
21 18.75
1 0.89
4 3.57
5 4.46
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
44  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
11 8.59
9 7.03
15 11.72
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
45  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92
6 6.52
8 8.70
6 6.52
3 3.26
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
46  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68
5 7.35
4 5.88
6 8.82
2 2.94
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
47  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
10 10.87
2 2.17
6 6.52
3 3.26
3 3.26
68 73.91
24 26.09%
48  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69
7 10.14
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
49  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
50  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48
9 18.75
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
52  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615
19 3.09
27 4.39
78 12.68
14 2.28
9 1.46
468 76.10
147 23.90%
53  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
7 7.95
4 4.55
6 6.82
1 1.14
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
54  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151
20 13.25
7 4.64
8 5.30
0 0.00
1 0.66
115 76.16
36 23.84%
55  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
56  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124
13 10.48
5 4.03
7 5.65
2 1.61
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
57  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
5 3.85
2 1.54
7 5.38
7 5.38
9 6.92
100 76.92
30 23.08%
58  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
59  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128
2 1.56
5 3.91
19 14.84
3 2.34
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
60  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190
20 10.53
8 4.21
15 7.89
0 0.00
0 0.00
147 77.37
43 22.63%
61  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
62  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
2 5.56
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
63  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409
24 5.87
15 3.67
50 12.22
1 0.24
0 0.00
319 78.00
90 22.00%
64  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
4 3.57
7 6.25
13 11.61
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
65  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154
6 3.90
6 3.90
8 5.19
7 4.55
5 3.25
122 79.22
32 20.78%
66  โรงเรียนบ้านท่างาม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
67  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
68  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
69  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
70  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
71  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116
8 6.90
8 6.90
6 5.17
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
72  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132
6 4.55
3 2.27
15 11.36
2 1.52
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
73  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
74  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98
6 6.12
5 5.10
8 8.16
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
75  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
103 5.27
60 3.07
26 1.33
35 1.79
1577 80.62
379 19.38%
76  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215
9 4.19
6 2.79
24 11.16
2 0.93
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
77  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100
6 6.00
2 2.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
78  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198
24 12.12
3 1.52
4 2.02
2 1.01
4 2.02
161 81.31
37 18.69%
79  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197
13 6.60
10 5.08
4 2.03
9 4.57
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
80  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
8 12.12
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
81  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
5 10.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
82  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163
11 6.75
6 3.68
10 6.13
2 1.23
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
83  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104
4 3.85
1 0.96
12 11.54
0 0.00
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
85  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159
20 12.58
0 0.00
7 4.40
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
86  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48
4 8.33
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
87  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
88  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
1 1.82
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
89  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141
2 1.42
4 2.84
9 6.38
8 5.67
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
90  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
91  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
92  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144
5 3.47
0 0.00
16 11.11
0 0.00
2 1.39
121 84.03
23 15.97%
93  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147
12 8.16
6 4.08
1 0.68
4 2.72
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
94  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
95  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
7 6.03
2 1.72
9 7.76
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
96  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
12 4.74
7 2.77
17 6.72
3 1.19
0 0.00
214 84.58
39 15.42%
97  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
98  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
2 1.74
5 4.35
98 85.22
17 14.78%
99  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88
4 4.55
2 2.27
3 3.41
3 3.41
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
100  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258
11 4.26
3 1.16
22 8.53
0 0.00
2 0.78
220 85.27
38 14.73%
101  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
4 3.67
3 2.75
8 7.34
0 0.00
1 0.92
93 85.32
16 14.68%
102  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
3 3.13
2 2.08
82 85.42
14 14.58%
103  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
104  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77
4 5.19
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
105  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246
9 3.66
6 2.44
5 2.03
5 2.03
10 4.07
211 85.77
35 14.23%
106  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127
8 6.30
1 0.79
7 5.51
1 0.79
1 0.79
109 85.83
18 14.17%
107  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
108  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
109  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
110  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
111  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
1 0.83
12 10.00
1 0.83
1 0.83
1 0.83
104 86.67
16 13.33%
112  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
3 2.65
5 4.42
5 4.42
2 1.77
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
113  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
114  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223
12 5.38
2 0.90
13 5.83
2 0.90
0 0.00
194 87.00
29 13.00%
115  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78
1 1.28
0 0.00
7 8.97
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
116  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
117  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
118  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210
6 2.86
2 0.95
13 6.19
2 0.95
0 0.00
187 89.05
23 10.95%
119  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183
3 1.64
2 1.09
15 8.20
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
120  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
121  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176
5 2.84
4 2.27
7 3.98
2 1.14
1 0.57
157 89.20
19 10.80%
122  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
123  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103
4 3.88
4 3.88
2 1.94
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
124  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
125  โรงเรียนนาจำปา 225
4 1.78
4 1.78
11 4.89
3 1.33
0 0.00
203 90.22
22 9.78%
126  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
127  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
128  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83
4 4.82
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
129  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
130  โรงเรียนนาโกวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
4 3.64
100 90.91
10 9.09%
131  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
132  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
4 2.16
0 0.00
11 5.95
0 0.00
1 0.54
169 91.35
16 8.65%
133  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245
12 4.90
0 0.00
7 2.86
1 0.41
1 0.41
224 91.43
21 8.57%
134  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
135  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112
3 2.68
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
136  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
137  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
138  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121
3 2.48
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
139  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
1 1.22
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
140  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
141  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
142  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
143  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
144  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
145  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
146  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
147  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185
5 2.70
1 0.54
6 3.24
0 0.00
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
148  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
149  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
150  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
151  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172
5 2.91
0 0.00
3 1.74
1 0.58
0 0.00
163 94.77
9 5.23%
152  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97
2 2.06
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
153  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
3 2.91
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
154  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
155  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
156  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
157  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99
0 0.00
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
158  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
159  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
160  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
161  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
162  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125
3 2.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
163  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
164  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
165  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
166  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
167  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.34
เตี้ย  682 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,331 6.73
ผอมและเตี้ย  371 1.87
อ้วนและเตี้ย  420 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,732 79.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,058 คน


20.51%


Powered By www.thaieducation.net