ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93
10 10.75
22 23.66
11 11.83
11 11.83
2 2.15
37 39.78
56 60.22%
2  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64
9 14.06
3 4.69
20 31.25
0 0.00
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
3  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
4 23.53
1 5.88
0 0.00
2 11.76
1 5.88
9 52.94
8 47.06%
4  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
17 27.87
5 8.20
4 6.56
1 1.64
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
5  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
19 28.79
4 6.06
4 6.06
1 1.52
1 1.52
37 56.06
29 43.94%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
23 27.71
2 2.41
8 9.64
3 3.61
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
7  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133
8 6.02
11 8.27
4 3.01
19 14.29
15 11.28
76 57.14
57 42.86%
8  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
4 19.05
3 14.29
1 4.76
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
9  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
4 12.90
2 6.45
6 19.35
0 0.00
1 3.23
18 58.06
13 41.94%
10  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75
8 10.67
11 14.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
11  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
10 12.50
11 13.75
5 6.25
5 6.25
2 2.50
47 58.75
33 41.25%
12  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
10 11.90
4 4.76
9 10.71
3 3.57
8 9.52
50 59.52
34 40.48%
13  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
14  โรงเรียนนาคูณวิทยา 49
7 14.29
4 8.16
4 8.16
3 6.12
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
15  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
10 9.62
9 8.65
11 10.58
9 8.65
1 0.96
64 61.54
40 38.46%
16  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
9 23.08
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
17  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 158
24 15.19
7 4.43
26 16.46
2 1.27
1 0.63
98 62.03
60 37.97%
18  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61
5 8.20
2 3.28
9 14.75
3 4.92
4 6.56
38 62.30
23 37.70%
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160
20 12.50
3 1.88
22 13.75
2 1.25
13 8.13
100 62.50
60 37.50%
20  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572
113 7.19
65 4.13
189 12.02
20 1.27
201 12.79
984 62.60
588 37.40%
21  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259
23 8.88
7 2.70
14 5.41
30 11.58
21 8.11
164 63.32
95 36.68%
22  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
16 17.39
9 9.78
8 8.70
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
23  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
5 9.43
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
24  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
2 7.14
2 7.14
5 17.86
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
25  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
15 14.42
8 7.69
5 4.81
6 5.77
2 1.92
68 65.38
36 34.62%
26  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
5 5.00
8 8.00
17 17.00
3 3.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
27  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86
6 6.98
6 6.98
4 4.65
6 6.98
6 6.98
58 67.44
28 32.56%
28  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
9 12.68
5 7.04
7 9.86
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
29  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
6 5.66
8 7.55
6 5.66
4 3.77
72 67.92
34 32.08%
30  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 110
8 7.27
9 8.18
9 8.18
4 3.64
5 4.55
75 68.18
35 31.82%
31  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 123
19 15.45
8 6.50
12 9.76
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
32  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115
11 9.57
10 8.70
15 13.04
0 0.00
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
33  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
34  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
1 4.35
3 13.04
16 69.57
7 30.43%
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
6 5.17
11 9.48
9 7.76
9 7.76
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
36  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80
6 7.50
8 10.00
5 6.25
5 6.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58
9 15.52
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
38  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83
8 9.64
7 8.43
7 8.43
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
39  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 94
17 18.09
1 1.06
9 9.57
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
40  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
12 19.05
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
41  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144
6 4.17
9 6.25
17 11.81
9 6.25
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
42  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 120
3 2.50
4 3.33
21 17.50
6 5.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
43  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83
12 14.46
5 6.02
1 1.20
5 6.02
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
44  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112
21 18.75
1 0.89
4 3.57
5 4.46
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
45  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
11 8.59
9 7.03
15 11.72
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
46  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92
6 6.52
8 8.70
6 6.52
3 3.26
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
47  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 68
5 7.35
4 5.88
6 8.82
2 2.94
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
48  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
10 10.87
2 2.17
6 6.52
3 3.26
3 3.26
68 73.91
24 26.09%
49  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 69
7 10.14
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
50  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
51  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48
9 18.75
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
52  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
53  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 615
19 3.09
27 4.39
78 12.68
14 2.28
9 1.46
468 76.10
147 23.90%
54  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
7 7.95
4 4.55
6 6.82
1 1.14
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
55  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151
20 13.25
7 4.64
8 5.30
0 0.00
1 0.66
115 76.16
36 23.84%
56  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
57  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 124
13 10.48
5 4.03
7 5.65
2 1.61
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
58  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
5 3.85
2 1.54
7 5.38
7 5.38
9 6.92
100 76.92
30 23.08%
59  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
60  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 128
2 1.56
5 3.91
19 14.84
3 2.34
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
61  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190
20 10.53
8 4.21
15 7.89
0 0.00
0 0.00
147 77.37
43 22.63%
62  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
63  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
2 5.56
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
64  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 409
24 5.87
15 3.67
50 12.22
1 0.24
0 0.00
319 78.00
90 22.00%
65  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
4 3.57
7 6.25
13 11.61
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
66  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154
6 3.90
6 3.90
8 5.19
7 4.55
5 3.25
122 79.22
32 20.78%
67  โรงเรียนบ้านท่างาม 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
68  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
69  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
70  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
71  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
72  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 116
8 6.90
8 6.90
6 5.17
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
73  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 132
6 4.55
3 2.27
15 11.36
2 1.52
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
75  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98
6 6.12
5 5.10
8 8.16
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
76  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
103 5.27
60 3.07
26 1.33
35 1.79
1577 80.62
379 19.38%
77  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 215
9 4.19
6 2.79
24 11.16
2 0.93
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
78  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 100
6 6.00
2 2.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
79  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198
24 12.12
3 1.52
4 2.02
2 1.01
4 2.02
161 81.31
37 18.69%
80  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 197
13 6.60
10 5.08
4 2.03
9 4.57
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
81  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
8 12.12
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
82  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
5 10.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
83  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 163
11 6.75
6 3.68
10 6.13
2 1.23
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
84  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
85  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104
4 3.85
1 0.96
12 11.54
0 0.00
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
86  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 159
20 12.58
0 0.00
7 4.40
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
87  โรงเรียนสำเริงวิทยา 48
4 8.33
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
89  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
1 1.82
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
90  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141
2 1.42
4 2.84
9 6.38
8 5.67
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
91  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
92  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
93  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 144
5 3.47
0 0.00
16 11.11
0 0.00
2 1.39
121 84.03
23 15.97%
94  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 147
12 8.16
6 4.08
1 0.68
4 2.72
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
95  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
96  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
7 6.03
2 1.72
9 7.76
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
97  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
12 4.74
7 2.77
17 6.72
3 1.19
0 0.00
214 84.58
39 15.42%
98  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
99  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
2 1.74
5 4.35
98 85.22
17 14.78%
100  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 88
4 4.55
2 2.27
3 3.41
3 3.41
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
101  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 258
11 4.26
3 1.16
22 8.53
0 0.00
2 0.78
220 85.27
38 14.73%
102  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109
4 3.67
3 2.75
8 7.34
0 0.00
1 0.92
93 85.32
16 14.68%
103  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
3 3.13
2 2.08
82 85.42
14 14.58%
104  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
105  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
106  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77
4 5.19
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
107  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246
9 3.66
6 2.44
5 2.03
5 2.03
10 4.07
211 85.77
35 14.23%
108  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 127
8 6.30
1 0.79
7 5.51
1 0.79
1 0.79
109 85.83
18 14.17%
109  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
110  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
111  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
112  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
113  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
1 0.83
12 10.00
1 0.83
1 0.83
1 0.83
104 86.67
16 13.33%
114  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
3 2.65
5 4.42
5 4.42
2 1.77
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
115  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
116  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 223
12 5.38
2 0.90
13 5.83
2 0.90
0 0.00
194 87.00
29 13.00%
117  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78
1 1.28
0 0.00
7 8.97
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
118  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
119  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
120  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210
6 2.86
2 0.95
13 6.19
2 0.95
0 0.00
187 89.05
23 10.95%
121  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 183
3 1.64
2 1.09
15 8.20
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
122  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
123  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 176
5 2.84
4 2.27
7 3.98
2 1.14
1 0.57
157 89.20
19 10.80%
124  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93
2 2.15
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
125  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 103
4 3.88
4 3.88
2 1.94
0 0.00
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
126  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
127  โรงเรียนนาจำปา 225
4 1.78
4 1.78
11 4.89
3 1.33
0 0.00
203 90.22
22 9.78%
128  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
129  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83
4 4.82
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
131  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
132  โรงเรียนนาโกวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
4 3.64
100 90.91
10 9.09%
133  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
134  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
4 2.16
0 0.00
11 5.95
0 0.00
1 0.54
169 91.35
16 8.65%
135  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 245
12 4.90
0 0.00
7 2.86
1 0.41
1 0.41
224 91.43
21 8.57%
136  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
137  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112
3 2.68
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
138  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
139  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
140  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 121
3 2.48
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
141  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
1 1.22
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
142  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
143  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
144  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
145  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
146  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
147  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
148  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
149  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185
5 2.70
1 0.54
6 3.24
0 0.00
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
150  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
151  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
152  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
153  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 172
5 2.91
0 0.00
3 1.74
1 0.58
0 0.00
163 94.77
9 5.23%
154  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 97
2 2.06
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
155  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
3 2.91
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
156  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
157  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
158  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
159  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 99
0 0.00
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
160  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
161  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
162  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
163  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
164  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125
3 2.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
165  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
166  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
167  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
168  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
169  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,261 6.34
เตี้ย  690 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,336 6.72
ผอมและเตี้ย  376 1.89
อ้วนและเตี้ย  420 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,794 79.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,083 คน


20.54%


Powered By www.thaieducation.net