ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 203
8 3.94
15 7.39
34 16.75
4 1.97
11 5.42
131 64.53
72 35.47%
2  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 227
21 9.25
11 4.85
36 15.86
0 0.00
0 0.00
159 70.04
68 29.96%
3  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 202
21 10.40
0 0.00
25 12.38
14 6.93
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
4  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 495
23 4.65
18 3.64
53 10.71
12 2.42
32 6.46
357 72.12
138 27.88%
5  โรงเรียนวัดฝาง 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
2 1.49
2 1.49
105 78.36
29 21.64%
6  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 358
6 1.68
32 8.94
32 8.94
6 1.68
0 0.00
282 78.77
76 21.23%
7  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 493
21 4.26
14 2.84
24 4.87
24 4.87
18 3.65
392 79.51
101 20.49%
8  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 787
31 3.94
22 2.80
41 5.21
28 3.56
33 4.19
632 80.30
155 19.70%
9  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 795
40 5.03
6 0.75
104 13.08
0 0.00
2 0.25
643 80.88
152 19.12%
10  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 168
14 8.33
4 2.38
14 8.33
0 0.00
0 0.00
136 80.95
32 19.05%
11  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 257
14 5.45
2 0.78
27 10.51
4 1.56
0 0.00
210 81.71
47 18.29%
12  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 352
22 6.25
19 5.40
12 3.41
7 1.99
1 0.28
291 82.67
61 17.33%
13  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 133
5 3.76
0 0.00
17 12.78
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
14  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1342
46 3.43
38 2.83
44 3.28
46 3.43
44 3.28
1124 83.76
218 16.24%
15  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 251
9 3.59
8 3.19
9 3.59
6 2.39
8 3.19
211 84.06
40 15.94%
16  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 167
9 5.39
3 1.80
14 8.38
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
17  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 368
3 0.82
0 0.00
41 11.14
13 3.53
0 0.00
311 84.51
57 15.49%
18  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 274
13 4.74
1 0.36
24 8.76
0 0.00
2 0.73
234 85.40
40 14.60%
19  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 355
22 6.20
11 3.10
15 4.23
2 0.56
0 0.00
305 85.92
50 14.08%
20  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 347
16 4.61
6 1.73
16 4.61
0 0.00
0 0.00
309 89.05
38 10.95%
21  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2554
64 2.51
14 0.55
135 5.29
14 0.55
32 1.25
2295 89.86
259 10.14%
22  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 310
12 3.87
8 2.58
9 2.90
0 0.00
1 0.32
280 90.32
30 9.68%
23  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 541
12 2.22
12 2.22
11 2.03
8 1.48
9 1.66
489 90.39
52 9.61%
24  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 759
35 4.61
15 1.98
3 0.40
10 1.32
0 0.00
696 91.70
63 8.30%
25  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 187
4 2.14
2 1.07
6 3.21
1 0.53
0 0.00
174 93.05
13 6.95%
26  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1743
15 0.86
6 0.34
96 5.51
3 0.17
0 0.00
1623 93.12
120 6.88%
27  โรงเรียนวัดโชติการาม 103
0 0.00
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 574
15 2.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 2.09
547 95.30
27 4.70%
29  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 95
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
30  โรงเรียนวัดปราสาท 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
2 1.79
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
31  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 362
2 0.55
0 0.00
3 0.83
3 0.83
1 0.28
353 97.51
9 2.49%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 453
2 0.44
0 0.00
3 0.66
1 0.22
0 0.00
447 98.68
6 1.32%

 

จำนวนนักเรียน  15,501 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  515 3.32
เตี้ย  277 1.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  864 5.57
ผอมและเตี้ย  210 1.35
อ้วนและเตี้ย  208 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,427 86.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,074 คน


13.38%


Powered By www.thaieducation.net