ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 117
79 67.52
8 6.84
11 9.40
12 10.26
7 5.98
0 0.00
117 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19
0 0.00
0 0.00
12 63.16
0 0.00
7 36.84
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคลองบอน 155
47 30.32
14 9.03
31 20.00
30 19.35
0 0.00
33 21.29
122 78.71%
4  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 39
7 17.95
7 17.95
6 15.38
3 7.69
5 12.82
11 28.21
28 71.79%
5  โรงเรียนบ้านหนองขาม 35
4 11.43
3 8.57
6 17.14
6 17.14
4 11.43
12 34.29
23 65.71%
6  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 82
8 9.76
7 8.54
11 13.41
5 6.10
22 26.83
29 35.37
53 64.63%
7  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 181
12 6.63
20 11.05
19 10.50
32 17.68
32 17.68
66 36.46
115 63.54%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 87
13 14.94
13 14.94
15 17.24
9 10.34
5 5.75
32 36.78
55 63.22%
9  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 38
3 7.89
5 13.16
4 10.53
4 10.53
7 18.42
15 39.47
23 60.53%
10  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 48
5 10.42
4 8.33
14 29.17
4 8.33
1 2.08
20 41.67
28 58.33%
11  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 69
18 26.09
5 7.25
5 7.25
11 15.94
0 0.00
30 43.48
39 56.52%
12  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 155
43 27.74
9 5.81
14 9.03
0 0.00
20 12.90
69 44.52
86 55.48%
13  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 210
10 4.76
17 8.10
22 10.48
27 12.86
39 18.57
95 45.24
115 54.76%
14  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 139
21 15.11
13 9.35
31 22.30
11 7.91
0 0.00
63 45.32
76 54.68%
15  โรงเรียนบ้านวังคาง 75
19 25.33
3 4.00
19 25.33
0 0.00
0 0.00
34 45.33
41 54.67%
16  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 11
3 27.27
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
17  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 158
20 12.66
16 10.13
10 6.33
16 10.13
22 13.92
74 46.84
84 53.16%
18  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 274
35 12.77
16 5.84
58 21.17
13 4.74
22 8.03
130 47.45
144 52.55%
19  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 120
8 6.67
3 2.50
28 23.33
11 9.17
13 10.83
57 47.50
63 52.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองแอก 62
1 1.61
1 1.61
17 27.42
2 3.23
11 17.74
30 48.39
32 51.61%
21  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 140
5 3.57
8 5.71
23 16.43
13 9.29
23 16.43
68 48.57
72 51.43%
22  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 130
8 6.15
14 10.77
30 23.08
4 3.08
7 5.38
67 51.54
63 48.46%
23  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 159
13 8.18
6 3.77
14 8.81
18 11.32
19 11.95
89 55.97
70 44.03%
24  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 25
3 12.00
4 16.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
25  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 67
11 16.42
4 5.97
13 19.40
0 0.00
1 1.49
38 56.72
29 43.28%
26  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 37
4 10.81
3 8.11
9 24.32
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
27  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 81
7 8.64
12 14.81
11 13.58
5 6.17
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
28  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 88
11 12.50
9 10.23
18 20.45
0 0.00
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
29  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1266
140 11.06
70 5.53
292 23.06
41 3.24
0 0.00
723 57.11
543 42.89%
30  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 94
17 18.09
5 5.32
14 14.89
4 4.26
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
31  โรงเรียนอุดมพัฒนา 175
16 9.14
11 6.29
37 21.14
5 2.86
5 2.86
101 57.71
74 42.29%
32  โรงเรียนวัดช่องแค 81
13 16.05
7 8.64
12 14.81
1 1.23
1 1.23
47 58.02
34 41.98%
33  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 25
5 20.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
35  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
36  โรงเรียนวัดเขาดุม 43
6 13.95
5 11.63
5 11.63
0 0.00
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
37  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 94
11 11.70
5 5.32
17 18.09
1 1.06
2 2.13
58 61.70
36 38.30%
38  โรงเรียนวัดวังมหากร 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
39  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
4 8.16
4 8.16
10 20.41
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
40  โรงเรียนวัดจันเสน 173
31 17.92
10 5.78
19 10.98
3 1.73
0 0.00
110 63.58
63 36.42%
41  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 111
21 18.92
8 7.21
7 6.31
4 3.60
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
42  โรงเรียนบ้านไทรงาม 25
2 8.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
43  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 63
18 28.57
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
44  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 256
44 17.19
16 6.25
17 6.64
12 4.69
0 0.00
167 65.23
89 34.77%
45  โรงเรียนสระงาม 185
25 13.51
15 8.11
21 11.35
3 1.62
0 0.00
121 65.41
64 34.59%
46  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 145
16 11.03
7 4.83
9 6.21
7 4.83
11 7.59
95 65.52
50 34.48%
47  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 64
2 3.13
4 6.25
14 21.88
2 3.13
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
48  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 67
8 11.94
2 2.99
12 17.91
0 0.00
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
49  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 47
8 17.02
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
50  โรงเรียนวัดท่าตะโก 106
7 6.60
12 11.32
11 10.38
4 3.77
2 1.89
70 66.04
36 33.96%
51  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 77
8 10.39
1 1.30
16 20.78
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
52  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 83
6 7.23
3 3.61
16 19.28
3 3.61
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
53  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 101
13 12.87
0 0.00
15 14.85
0 0.00
6 5.94
67 66.34
34 33.66%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 94
0 0.00
4 4.26
26 27.66
0 0.00
1 1.06
63 67.02
31 32.98%
55  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 52
12 23.08
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
56  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
8 7.84
3 2.94
15 14.71
7 6.86
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
57  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 99
8 8.08
8 8.08
16 16.16
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
58  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 81
6 7.41
0 0.00
20 24.69
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
59  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 44
1 2.27
2 4.55
9 20.45
2 4.55
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
60  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
12 10.91
12 10.91
9 8.18
2 1.82
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
61  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 66
6 9.09
3 4.55
7 10.61
4 6.06
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
62  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
63  โรงเรียนวัดพนมเศษ 168
7 4.17
12 7.14
34 20.24
0 0.00
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
64  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 73
3 4.11
4 5.48
14 19.18
2 2.74
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
65  โรงเรียนบ้านร่องหอย 99
7 7.07
5 5.05
18 18.18
1 1.01
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 45
1 2.22
5 11.11
6 13.33
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
67  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 62
6 9.68
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
68  โรงเรียนบ้านพนมรอก 150
9 6.00
6 4.00
19 12.67
11 7.33
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
69  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 159
8 5.03
3 1.89
34 21.38
2 1.26
0 0.00
112 70.44
47 29.56%
70  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 92
12 13.04
4 4.35
6 6.52
4 4.35
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
71  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
72  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 48
2 4.17
1 2.08
10 20.83
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
73  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 69
9 13.04
0 0.00
8 11.59
2 2.90
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
74  โรงเรียนบ้านหนองจิก 59
5 8.47
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
75  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
76  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 28
2 7.14
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
77  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
78  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 134
2 1.49
2 1.49
23 17.16
7 5.22
4 2.99
96 71.64
38 28.36%
79  โรงเรียนบ้านโพนทอง 96
13 13.54
0 0.00
14 14.58
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
80  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 77
5 6.49
1 1.30
13 16.88
2 2.60
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
81  โรงเรียนวันครู(2504) 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
82  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 913
36 3.94
19 2.08
158 17.31
10 1.10
26 2.85
664 72.73
249 27.27%
83  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 179
13 7.26
9 5.03
18 10.06
5 2.79
3 1.68
131 73.18
48 26.82%
84  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 71
1 1.41
7 9.86
11 15.49
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 53
4 7.55
5 9.43
4 7.55
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
86  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
87  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 131
5 3.82
3 2.29
26 19.85
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
88  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 209
20 9.57
8 3.83
24 11.48
2 0.96
0 0.00
155 74.16
54 25.84%
89  โรงเรียนบ้านปากดง 47
4 8.51
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
90  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 87
11 12.64
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
91  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 112
10 8.93
4 3.57
14 12.50
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
92  โรงเรียนวัดเขาวง 44
5 11.36
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
93  โรงเรียนบ้านคลองลาน 86
8 9.30
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
94  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 58
3 5.17
1 1.72
10 17.24
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
95  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 180
17 9.44
6 3.33
19 10.56
0 0.00
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 86
5 5.81
1 1.16
13 15.12
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
97  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
1 2.27
5 11.36
3 6.82
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
98  โรงเรียนบ้านนาขอม 165
7 4.24
10 6.06
20 12.12
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
99  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 58
4 6.90
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
100  โรงเรียนวังวิทยา 122
7 5.74
3 2.46
11 9.02
4 3.28
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
101  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 86
6 6.98
0 0.00
12 13.95
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
102  โรงเรียนวัดเขาฝา 78
6 7.69
2 2.56
7 8.97
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
103  โรงเรียนบ้านวังข่อย 198
14 7.07
8 4.04
10 5.05
3 1.52
8 4.04
155 78.28
43 21.72%
104  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
105  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 79
5 6.33
2 2.53
5 6.33
2 2.53
3 3.80
62 78.48
17 21.52%
106  โรงเรียนบ้านเขาปูน 56
5 8.93
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
107  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 75
4 5.33
0 0.00
6 8.00
4 5.33
2 2.67
59 78.67
16 21.33%
108  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 61
1 1.64
3 4.92
7 11.48
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
109  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
110  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 114
4 3.51
5 4.39
15 13.16
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
111  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
112  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 96
3 3.13
2 2.08
12 12.50
0 0.00
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
113  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 165
17 10.30
9 5.45
7 4.24
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
114  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 64
2 3.13
4 6.25
6 9.38
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
115  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
1 1.01
0 0.00
7 7.07
7 7.07
5 5.05
79 79.80
20 20.20%
116  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 20
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
117  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
118  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 50
7 14.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
119  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 223
16 7.17
0 0.00
28 12.56
0 0.00
0 0.00
179 80.27
44 19.73%
121  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 61
3 4.92
3 4.92
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
122  โรงเรียนวัดวังแรต 46
1 2.17
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 149
7 4.70
3 2.01
19 12.75
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
124  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 103
4 3.88
2 1.94
7 6.80
6 5.83
1 0.97
83 80.58
20 19.42%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
126  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
2 3.39
48 81.36
11 18.64%
127  โรงเรียนบ้านปากง่าม 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
128  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
129  โรงเรียนวัดหนองเบน 95
14 14.74
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
130  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
131  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 70
2 2.86
1 1.43
4 5.71
1 1.43
4 5.71
58 82.86
12 17.14%
132  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 83
8 9.64
0 0.00
1 1.20
0 0.00
5 6.02
69 83.13
14 16.87%
133  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
134  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 42
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 115
2 1.74
0 0.00
17 14.78
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
136  โรงเรียนวัดหนองตะโก 67
2 2.99
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
137  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
2 2.17
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
138  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 125
1 0.80
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
139  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 44
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
140  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
141  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 87
6 6.90
1 1.15
5 5.75
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
142  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
5 3.91
2 1.56
12 9.38
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 188
8 4.26
1 0.53
18 9.57
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
144  โรงเรียนวัดช่องแกระ 56
0 0.00
1 1.79
6 10.71
0 0.00
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
145  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
146  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 787
27 3.43
12 1.52
71 9.02
0 0.00
0 0.00
677 86.02
110 13.98%
147  โรงเรียนบ้านดงมัน 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
3 3.80
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
148  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
149  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
150  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 61
1 1.64
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
151  โรงเรียนวัดห้วยดุก 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
152  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 116
0 0.00
0 0.00
7 6.03
0 0.00
7 6.03
102 87.93
14 12.07%
154  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 92
0 0.00
2 2.17
2 2.17
0 0.00
7 7.61
81 88.04
11 11.96%
155  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
156  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 78
4 5.13
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
157  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
158  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
58 89.23
7 10.77%
159  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 158
7 4.43
2 1.27
8 5.06
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
160  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
161  โรงเรียนวัดหนองเสือ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
162  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 155
8 5.16
0 0.00
7 4.52
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
163  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 130
3 2.31
2 1.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
165  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
166  โรงเรียนบ้านวังโพรง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
167  โรงเรียนบ้านรังงาม 79
1 1.27
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
168  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
169  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
170  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 152
5 3.29
0 0.00
5 3.29
0 0.00
2 1.32
140 92.11
12 7.89%
171  โรงเรียนบ้านวังแรง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
172  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
173  โรงเรียนบ้านทำนบ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
174  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
175  โรงเรียนวัดดอนคา 201
3 1.49
4 1.99
7 3.48
0 0.00
0 0.00
187 93.03
14 6.97%
176  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
177  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
178  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 133
1 0.75
1 0.75
6 4.51
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
179  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 162
2 1.23
2 1.23
3 1.85
2 1.23
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
180  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
3 2.70
105 94.59
6 5.41%
181  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
182  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
183  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
184  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
185  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 225
1 0.44
0 0.00
3 1.33
0 0.00
2 0.89
219 97.33
6 2.67%
186  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
187  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
188  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,446 7.56
เตี้ย  692 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,302 12.03
ผอมและเตี้ย  453 2.37
อ้วนและเตี้ย  403 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,839 72.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,296 คน


27.68%


Powered By www.thaieducation.net