ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประชาอุทิศ 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านบน 145
31 21.38
12 8.28
17 11.72
43 29.66
22 15.17
20 13.79
125 86.21%
3  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 74
9 12.16
4 5.41
40 54.05
2 2.70
3 4.05
16 21.62
58 78.38%
4  โรงเรียนเขาทอง 516
74 14.34
40 7.75
54 10.47
114 22.09
94 18.22
140 27.13
376 72.87%
5  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 84
11 13.10
7 8.33
23 27.38
5 5.95
12 14.29
26 30.95
58 69.05%
6  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 21
6 28.57
5 23.81
1 4.76
1 4.76
1 4.76
7 33.33
14 66.67%
7  โรงเรียนวัดพิกุล 20
6 30.00
3 15.00
2 10.00
1 5.00
1 5.00
7 35.00
13 65.00%
8  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 137
19 13.87
12 8.76
33 24.09
7 5.11
16 11.68
50 36.50
87 63.50%
9  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
11 17.46
8 12.70
17 26.98
1 1.59
1 1.59
25 39.68
38 60.32%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
4 13.33
6 20.00
2 6.67
4 13.33
12 40.00
18 60.00%
11  โรงเรียนวัดนากลาง 136
12 8.82
12 8.82
9 6.62
13 9.56
35 25.74
55 40.44
81 59.56%
12  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 131
17 12.98
17 12.98
24 18.32
4 3.05
16 12.21
53 40.46
78 59.54%
13  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 22
3 13.64
6 27.27
0 0.00
3 13.64
1 4.55
9 40.91
13 59.09%
14  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 284
45 15.85
29 10.21
42 14.79
23 8.10
24 8.45
121 42.61
163 57.39%
15  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 125
18 14.40
11 8.80
21 16.80
8 6.40
13 10.40
54 43.20
71 56.80%
16  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 77
15 19.48
9 11.69
12 15.58
7 9.09
0 0.00
34 44.16
43 55.84%
17  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 104
26 25.00
7 6.73
12 11.54
5 4.81
7 6.73
47 45.19
57 54.81%
18  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 52
11 21.15
3 5.77
5 9.62
3 5.77
6 11.54
24 46.15
28 53.85%
19  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 19
6 31.58
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
20  โรงเรียนวัดฆะมัง 78
9 11.54
6 7.69
19 24.36
3 3.85
4 5.13
37 47.44
41 52.56%
21  โรงเรียนวัดหนองปลิง 294
23 7.82
19 6.46
25 8.50
42 14.29
44 14.97
141 47.96
153 52.04%
22  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 119
15 12.61
14 11.76
10 8.40
9 7.56
13 10.92
58 48.74
61 51.26%
23  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 44
8 18.18
7 15.91
4 9.09
3 6.82
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
24  โรงเรียนวัดบางม่วง 75
7 9.33
2 2.67
18 24.00
1 1.33
9 12.00
38 50.67
37 49.33%
25  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1151
124 10.77
80 6.95
240 20.85
35 3.04
82 7.12
590 51.26
561 48.74%
26  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 39
7 17.95
0 0.00
12 30.77
0 0.00
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
27  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 38
0 0.00
6 15.79
5 13.16
0 0.00
7 18.42
20 52.63
18 47.37%
28  โรงเรียนวัดสันติธรรม 218
23 10.55
21 9.63
38 17.43
7 3.21
14 6.42
115 52.75
103 47.25%
29  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 569
64 11.25
45 7.91
111 19.51
28 4.92
14 2.46
307 53.95
262 46.05%
30  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 70
12 17.14
12 17.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
39 55.71
31 44.29%
31  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 43
4 9.30
6 13.95
7 16.28
2 4.65
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
32  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 59
10 16.95
3 5.08
7 11.86
2 3.39
4 6.78
33 55.93
26 44.07%
33  โรงเรียนบ้านเนิน 147
31 21.09
10 6.80
20 13.61
3 2.04
0 0.00
83 56.46
64 43.54%
34  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 102
1 0.98
6 5.88
15 14.71
7 6.86
14 13.73
59 57.84
43 42.16%
35  โรงเรียนบ้านห้วยบง 94
13 13.83
4 4.26
20 21.28
2 2.13
0 0.00
55 58.51
39 41.49%
36  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 56
3 5.36
6 10.71
4 7.14
5 8.93
5 8.93
33 58.93
23 41.07%
37  โรงเรียนวัดหนองหมู 35
3 8.57
5 14.29
3 8.57
3 8.57
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
38  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
39  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
4 7.02
6 10.53
35 61.40
22 38.60%
40  โรงเรียนวัดวังไผ่ 71
5 7.04
5 7.04
13 18.31
2 2.82
2 2.82
44 61.97
27 38.03%
41  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 58
10 17.24
5 8.62
7 12.07
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
42  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
1 3.13
3 9.38
8 25.00
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
43  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
44  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 67
9 13.43
2 2.99
12 17.91
0 0.00
2 2.99
42 62.69
25 37.31%
45  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 70
12 17.14
2 2.86
11 15.71
1 1.43
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
46  โรงเรียนวัดยางขาว 49
6 12.24
4 8.16
8 16.33
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
47  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 82
11 13.41
1 1.22
13 15.85
0 0.00
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
48  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 66
7 10.61
0 0.00
15 22.73
0 0.00
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
49  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 36
1 2.78
3 8.33
8 22.22
1 2.78
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
50  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 143
33 23.08
0 0.00
18 12.59
0 0.00
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
51  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 61
0 0.00
5 8.20
15 24.59
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
52  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 88
0 0.00
6 6.82
5 5.68
8 9.09
11 12.50
58 65.91
30 34.09%
53  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
2 4.26
2 4.26
12 25.53
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
54  โรงเรียนวัดท่าล้อ 50
6 12.00
1 2.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
55  โรงเรียนวัดวังยาง 123
8 6.50
6 4.88
25 20.33
2 1.63
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
56  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 72
10 13.89
0 0.00
14 19.44
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
57  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 133
16 12.03
2 1.50
6 4.51
13 9.77
7 5.26
89 66.92
44 33.08%
58  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 67
9 13.43
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
59  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 68
11 16.18
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
60  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 50
5 10.00
2 4.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
61  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 158
3 1.90
12 7.59
16 10.13
3 1.90
15 9.49
109 68.99
49 31.01%
62  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 75
7 9.33
3 4.00
12 16.00
0 0.00
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
63  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 46
5 10.87
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
64  โรงเรียนวัดหนองโรง 145
23 15.86
5 3.45
16 11.03
0 0.00
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
65  โรงเรียนวัดรังงาม 60
2 3.33
6 10.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
66  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 84
4 4.76
5 5.95
6 7.14
4 4.76
6 7.14
59 70.24
25 29.76%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 54
10 18.52
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
68  โรงเรียนวัดท่าโก 44
5 11.36
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
69  โรงเรียนบ้านสระบัว 122
13 10.66
1 0.82
22 18.03
0 0.00
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
70  โรงเรียนสระวิทยา 51
2 3.92
5 9.80
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
71  โรงเรียนวัดหนองเต่า 198
29 14.65
18 9.09
10 5.05
1 0.51
0 0.00
140 70.71
58 29.29%
72  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 103
5 4.85
4 3.88
18 17.48
3 2.91
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
73  โรงเรียนบ้านหาดสูง 45
1 2.22
1 2.22
11 24.44
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
75  โรงเรียนวัดบางเคียน 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
3 6.12
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
76  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 61
2 3.28
3 4.92
11 18.03
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
77  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 223
25 11.21
8 3.59
25 11.21
3 1.35
0 0.00
162 72.65
61 27.35%
78  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 290
33 11.38
0 0.00
46 15.86
0 0.00
0 0.00
211 72.76
79 27.24%
79  โรงเรียนวัดคลองยาง 92
6 6.52
9 9.78
10 10.87
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
80  โรงเรียนบ้านสระงาม 70
7 10.00
4 5.71
7 10.00
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
81  โรงเรียนเขาสามยอด 56
4 7.14
4 7.14
3 5.36
2 3.57
2 3.57
41 73.21
15 26.79%
82  โรงเรียนวัดดงเมือง 99
7 7.07
2 2.02
16 16.16
0 0.00
1 1.01
73 73.74
26 26.26%
83  โรงเรียนย่านคีรี 80
11 13.75
8 10.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
84  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 61
2 3.28
4 6.56
7 11.48
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
85  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 280
16 5.71
22 7.86
30 10.71
2 0.71
3 1.07
207 73.93
73 26.07%
86  โรงเรียนวัดเขามโน 73
11 15.07
0 0.00
3 4.11
2 2.74
3 4.11
54 73.97
19 26.03%
87  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 104
9 8.65
1 0.96
17 16.35
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
88  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 62
1 1.61
2 3.23
12 19.35
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
89  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
8 11.43
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
90  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 59
6 10.17
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
91  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 63
4 6.35
3 4.76
7 11.11
1 1.59
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
92  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 595
16 2.69
38 6.39
78 13.11
6 1.01
12 2.02
445 74.79
150 25.21%
93  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
14 11.38
4 3.25
12 9.76
1 0.81
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
94  โรงเรียนเขาสระนางสรง 72
4 5.56
2 2.78
11 15.28
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
95  โรงเรียนวัดศาลาแดง 61
9 14.75
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
96  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 122
6 4.92
2 1.64
21 17.21
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
97  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 48
4 8.33
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
98  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
5 11.36
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
99  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 81
2 2.47
8 9.88
7 8.64
0 0.00
1 1.23
63 77.78
18 22.22%
100  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
3 6.00
39 78.00
11 22.00%
101  โรงเรียนวัดหนองกลอย 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
102  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 133
13 9.77
4 3.01
9 6.77
2 1.50
1 0.75
104 78.20
29 21.80%
103  โรงเรียนวัดวังหิน 23
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
18 78.26
5 21.74%
104  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 60
2 3.33
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
105  โรงเรียนบ้านเขากะลา 39
1 2.56
4 10.26
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
106  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 49
1 2.04
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
107  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
108  โรงเรียนวัดกลางแดด 118
8 6.78
4 3.39
12 10.17
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
109  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 183
7 3.83
12 6.56
18 9.84
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
110  โรงเรียนวัดใหม่ 71
7 9.86
6 8.45
0 0.00
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
111  โรงเรียนเนินมะกอก 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
4 4.88
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
112  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 72
5 6.94
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
113  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 130
5 3.85
3 2.31
15 11.54
0 0.00
2 1.54
105 80.77
25 19.23%
114  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
4 6.25
1 1.56
6 9.38
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
115  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
116  โรงเรียนบ้านธารหวาย 49
0 0.00
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
117  โรงเรียนวัดท่านา 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
118  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 107
2 1.87
3 2.80
13 12.15
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
119  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
4 5.41
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
120  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
121  โรงเรียนวัดหนองเขนง 110
3 2.73
2 1.82
8 7.27
3 2.73
3 2.73
91 82.73
19 17.27%
122  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
123  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
124  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
125  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 119
2 1.68
3 2.52
8 6.72
1 0.84
4 3.36
101 84.87
18 15.13%
126  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 115
6 5.22
0 0.00
11 9.57
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
127  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
128  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 127
7 5.51
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
129  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
1 1.61
2 3.23
54 87.10
8 12.90%
130  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
7 4.00
3 1.71
12 6.86
0 0.00
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
131  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
132  โรงเรียนวัดพระนอน 92
6 6.52
4 4.35
0 0.00
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
133  โรงเรียนวัดท่าไม้ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
134  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
135  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
0 0.00
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
136  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
6 5.88
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
137  โรงเรียนวัดหนองโก 110
4 3.64
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
138  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
139  โรงเรียนบ้านดงขุย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
140  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 166
2 1.20
3 1.81
5 3.01
2 1.20
2 1.20
152 91.57
14 8.43%
141  โรงเรียนวัดหัวถนน 107
6 5.61
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
142  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
143  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 43
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
144  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 89
0 0.00
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
145  โรงเรียนวัดดอนสนวน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
146  โรงเรียนวัดบ้านลาด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
147  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 123
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
148  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
149  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
150  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดท่าทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดบางไซ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดพันลาน 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2487
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2487 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,691 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,323 7.48
เตี้ย  777 4.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,917 10.84
ผอมและเตี้ย  500 2.83
อ้วนและเตี้ย  568 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,606 71.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,085 คน


28.74%


Powered By www.thaieducation.net